Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоМіжнародне право (шпаргалки) → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по міжнародному праву, 2009 - перейти до змісту підручника

40. Припинення й призупинення дії міжнародних договорів

Щоб міжнародні відносини були стабільними, договори повинні припинятися тільки відповідно до норм міжнародного права
Міжнародний договір може бути припинений по взаємній згоді його учасників. Так, 1 липня 1991 р. був підписаний Протокол про припинення дії Варшавського договору про дружбу, співробітництво й взаємну допомогу 1955 р. і Протоколу про його пролонгацію від 26 квітня 1985 р. державами - учасниками даного Договору. Вихід з договору або його прекращение також можливі відповідно до положень договору. Найчастіше юридичною підставою припинення договору виступають витікання терміну дії договору або його виконання. У багатьох договорах передбачається можливість їх денонсації, тобто однобічного правомірного припинення договору на умовах, у ньому зазначених. Звичайно договори зобов'язують, щоб заява про денонсацію було спрямовано депозитарію або іншому учасникові за 6-12 місяців. Коли в договорі немає формального положення про можливість його денонсування, однак характер договору має на увазі право на це або було встановлено, що учасники мали намір допустити можливість денонсації, то в такому випадку повідомлення про денонсацію повинне бути спрямоване не менш чим за 12 місяців (ст. 56 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.).
Анулювання міжнародного договору означає однобічне правомірне припинення договору на умовах, які в ньому не передбачені. Підставами для анулювання міжнародного договору є істотне порушення його положень іншими учасниками, неможливість виконання договору, корінна зміна обставин, виникнення нової імперативної норми загального міжнародного права (jus cogens).
Варто підкреслити, що для анулювання міжнародного договору недостатньо простого його порушення з боку інших учасників, воно повинне бути істотним. Істотним воно буде у випадку відмови від договору, що не допускається міжнародним правом, і при порушенні положення, що має істотне значення для реалізації об'єкта й цілей договору
Посилання на неможливість виконання договору буде правомірної, якщо безповоротно зник або знищений об'єкт, необхідний для виконання договору. Однак не можна посилатися на дану обставину, якщо ця неможливість з'явилася результатом порушення самим учасником договору або зобов'язань за договором, або іншого міжнародного зобов'язання, узятого їм на себе стосовно будь-якого іншого учасника договору
Міжнародні договори діють на умові rebus sic stantibus (незмінності обставин). При цьому проста зміна обставин не спричиняє правових наслідків для учасників договору. Лише корінна зміна обстоятельств і тільки за умови, що наявність таких обставин становило істотну підставу згоди учасників на обов'язковість для них договори або наслідки зміни обставин докорінно змінюють сферу дії зобов'язань, що усе ще підлягають виконанню, надає право на анулювання міжнародного договору. Однак на корінну зміну обставин не можна посилатися як на підставу припинення договору або виходу з нього, якщо договір установлює границю, або якщо така корінна зміна обставин, на яке посилається учасник, є результатом порушення їм зобов'язань за договором або іншим міжнародним зобов'язанням, узятого цим учасником на себе стосовно будь-якого іншого учасника договору
З появою нової імперативної норми загального міжнародного права будь-який існуючий договір, що суперечить цій нормі, уважається недійсним і припиняється
Припинення міжнародного договору звільняє його учасників від подальшого виконання зобов'язань по ньому. Однак припинення не зачіпає прав і зобов'язань, що з'явилися результатом виконання договору
Призупинення міжнародного договору означає тимчасове припинення його дії й може здійснюватися як відносно всіх учасників договору, так і стосовно якогось окремого учасника відповідно до положень договору або за згодою всіх учасників. Крім того, два або трохи учасники багатостороннього договору можуть укласти угоду про призупинення дії договору у відносинах між собою, якщо таке призупинення передбачається договором або ним не забороняється, а також якщо воно не впливає на реалізацію прав і обов'язків інших учасників і не є несумісним із цілями й об'єктом договору
Учасники міжнародних договорів повинні дотримуватися правила эстоппеля. Відповідно до цього правила учасник договору втрачає право посилатися на підстави припинення, призупинення або недійсності міжнародного договору. Відбувається це тоді, коли учасник договору, знаючи про наявність таких підстав, виразно або мовчазно погодився (у силу його поводження) з тим, що договір залежно від випадку дійсний, зберігає силу або залишається в дії (ст. 45 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.).
На практиці застосування эстоппеля - складний і суперечливий процес, оскільки поняття «поводження держав» одержує досить широку інтерпретацію зацікавленими учасниками договору
Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р. не дає певної відповіді на питання про вплив війни на дію міжнародних договорів. У ст. 73 Конвенції говориться: «Положення справжньої Конвенції не прирікають жодного з питань, які можуть виникнути відносно договору... з початку воєнних дій між державами».
Аналіз же договірної практики й звичаєвого права дозволяє зробити деякі висновки відносно порушеної проблеми. Так, двосторонні політичні договори (про дружбу й співробітництво, про ненапад, про створення союзу, про дипломатичні й консульські відносини й т.п.), що були в силі на момент початку війни, припиняють свою дію. Припиняють своя дія договори економічні й по спеціальних питаннях (про науково-технічний, культурний і інший види співробітництва). Після закінчення війни держави приймають рішення про їхнє поновлення або припинення
Багатосторонні договори з початком війни між деякими учасниками цих договорів продовжують у цілому діяти, однак із припиненням своєї дії у взаєминах воюючих держав до закінчення війни. У взаєминах нейтральних учасників договору й воюючих учасників такі договори зберігають свою силу
Ряд міжнародних договорів, укладених на випадок війни, з початком бойових дій починають застосовуватися. Насамперед це ставиться до Гаазьких конвенцій про закони й звичаї війни 1899 і 1907 р. і Женевським конвенціям про захист жертв війни 1949 г.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "40. Припинення й призупинення дії міжнародних договорів"
 1. 40. Закінчення дії і призупинення дії міжнародних договорів.
  припинення дії міжнародного договору: 1. До прямих підстав належать ті обставини, коли є згода всіх учасників або вимога однієї зі сторін; у цьому випадку дія договору припиняється в цілому з указівкою причин (наприклад, Варшавський договір 1949 року); 2. До непрямих належать ті обставини, коли зацікавлена сторона здійснює своє право вважати договір таким, що втратив дію. Спільними підставами
 2. 59. Організація Об'єднаних Націй: історія створення, правовий статус, головні органи
  припинення Угоди про опіку ООН стосовно останньої з початкових 11 підопічних територій - території Тихоокеанські острови (Палау), керованої США. Тому в даний час Рада збирається на свої сесії лише за необхідності. Міжнародний Суд ~ головний судовий орган ООН. Міжнародний Суд діє на основі Статуту ООН і Статуту Міжнародного Суду ООН, що є невід'ємною частиною Статуту. Держави - не члени ООН також
 3. 91. Міжнародне право в період збройних конфліктів - галузь міжнародного права
  припинення кровопролиття, робота з біженцями, боротьба з голодом, допомога у налагодженні повсякденного життя і побутових умов і т.д.). а також для припинення військового протиборства воюючих сторін. Таке втручання, з огляду на особливі обставини, здійснюється без згоди уряду держави, у яку здійснюється військове вторгнення, тому воно й іменується «інтервенцією». Термін «гуманітарна» покликаний
 4. 2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу
  припинення використання об'єктів тваринного світу у випадках, передбачених цим Законом; встановлення лімітів, норм використання об'єктів тваринного світу, вирішення в межах своїх повноважень питань щодо регулювання здійснення полювання, рибальства та інших видів використання об'єктів тваринного світу; визначення за погодженням із центральним органом виконавчої влади з питань фінансів вартості
 5. 8. Обмеження міжнародної правосуб'єктності і міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень
  припинення існування колоніалізму в його класичному виді. У залежності від ступеня самоврядності колони ДІЛИЛИСЯ на групи: самоврядні колонії (домініони); колонії, що користуються самоврядуванням у питаннях внутрішньої політики; колонії, державне управління в яких здійснюється метрополією; протекторати; підмандатні території. Домініони - це території, на яких складається протистояння
 6. 15. Поняття і види міжнародного правонаступництва
  припинення існування держави або зміни її території. Правонаступництво вважається одним із найдавніших інститутів міжнародного права. Гуго Гроцій у своєму трактаті «Про право війни і миру» увів поняття повного правонаступництва. Емерік де Ваттель у книзі «Право народів» відзначав, що держава-правонаступниця зобов'язана виплачувати борги іншим державам. Правонаступництво виникає: - при розпаді
 7. 16. Джерела міжнародного права.
  припинення їхньої дії, виникнення яких-небудь вимог про задоволення претензій, що випливають із невиконання договору або звичаю. В усіх випадках юридична природа компенсаційних вимог однакова: вони випливають із факту порушення існуючої в тій або іншій формі норми міжнародного права; - обидва джерела підпорядковані дії загальних принципів права, на базі яких вирішується питання про їх
 8. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  припинення міжнародних договірних норм. Професор И.И. Лукашук уважає, що в міжнародному праві сформувалася нова галузь - процесуальне право, що повинна зіграти позитивну роль у питаннях підвищення ефективності функціонування міжнародного права Юридичні особливості звичайних і договірних норм були розглянуті в попередньому параграфі. Що ж стосується норм рішень міжнародних організацій, то вони
 9. 31. Поняття права міжнародних договорів
  припиненню міжнародних договорів Дана галузь міжнародного права має поважну історію. Як ми вже відзначали, перші міжнародні договори, що дійшли до наших днів, датуються XXIII і XIII вв. до н.е. Однак протягом багатьох сторіч все-таки міжнародний порядок був домінуючим джерелом міжнародного права. Лише розширення й поглиблення міжнародних відносин, пов"язаних із твердженням капіталістичного
 10. 32. Поняття міжнародного договору
  припинення дії міжнародних договорів. З визначення витікає, що учасниками міжнародного договору згідно Віденських конвенцій 1969 і 1986 років повинні бути як мінімум два суб'єкти міжнародного права. Двостороння угода, у котрій тільки один з учасників є суб'єктом міжнародного права, а інший - юридичною або фізичною особою, не вважається міжнародним договором. Такі договори, як, наприклад,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua