Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998.-816с., 1998 - перейти до змісту підручника

3. Приватизація підприємств шляхом їх перетворення в акціонерні товаристваПриватизація великих і частини середніх державних і муніципальних підприємств (зі середньоспискової чисельністю працюючих понад тисячу осіб, а за рішенням трудових колективів - і понад 200 осіб, і з певною балансовою вартістю основних фондів) проводилася шляхом їх перетворення в акціонерні товариства відкритого типу у відповідності з раніше діючим Законом про приватизацію підприємств та Положенням про комерціалізацію державних підприємств з одночасним перетворенням в акціонерні товариства відкритого типу2. Таке перетворення відповідно до названими актами здійснювалося таким чином.
Спочатку робоча комісія підприємства, включеного до переліку об'єктів приватизації відповідно до програми приватизації, готувала план приватизації і статут майбутнього акціонерного товариства (за типовими формами), представляючи їх потім у відповідний комітет з управління майном. Останній стверджував ці документи, що вважалося рішенням про приватизацію даного підприємства, і представляв статуту товариства на державну реєстрацію в якості єдиного засновника. Акціонерне товариство, що виникло після звичайної державної реєстрації, ставало правонаступником державного або муніципального підприємства (причому ніяких спеціальних передавальних документів не складали).
1 Приватизація шляхом комерціалізації структурних підрозділів підприємств допускалася за рішеннями їх трудових колективів, без згоди підприємства в цілому. Незважаючи на деякі додаткові умови, на практиці вона в багатьох випадках призвела до розриву сформованих технологічних зв'язків і суттєвого погіршення умов діяльності підприємств у цілому (коли, наприклад, зі складу підприємства без погодження з ним виділявся необхідний йому транспортний цех або інший підрозділ).
2 Див: Коментар до законодавства Російської Федерації про приватизацію підприємств. М., 1993.
Відповідно до Основних положень держпрограми приватизації після 1 липня 1994 р. у такому порядку приватизувалися всі підлягають приватизації підприємства з балансовою вартістю основних фондів на 1 січня 1994 20 млн руб. і більше, включаючи, отже, і відносно невеликі підприємства.
Після цього комітет з управління майном передавав свої акції (або права вимоги, зафіксовані в "бездокументарній формі" - у вигляді записів на рахунках) відповідному фонду з управління майном. Одночасно формувався рада директорів товариства і готувалося його перші загальні збори, а трудовий колектив обирав один з варіантів пільг з придбання акцій цього товариства. На завершення приватизації відповідний фонд майна здійснював продаж акцій товариства.
За новим законом складені підприємством документи вважаються заявкою на його приватизацію, яка подається до відповідного органу з управління майном і потім розглядається і затверджується державними органами в порядку, передбаченому ст. 15 Закону про приватизацію. У разі прийняття рішення про приватизацію даного підприємства комісія з його приватизації створюється відповідним органом з управління державним майном. Комісія готує план приватизації, що затверджується призначив її органом.
Працівникам (членам трудових колективів) підприємств, що приватизуються законодавство про приватизації дозволяло купувати акції таких товариств на пільгових умовах .
1. Вони були вправі безоплатно отримати 25% привілейованих (неголосуючих) акцій (на суму не понад 20 мінімальних зарплат на одного працівника) і придбати ще 10% звичайних (голосуючих) акцій на пільгових умовах: по закритій підписці і з розстрочкою оплати, а також зі знижкою 30% від номінальної вартості (перший варіант).
2. Вони могли придбати до 51% звичайних акцій товариства (тобто завідомо контрольний пакет) переважно перед іншими набувачами, однак за повну (номінальну) вартість (другий варіант).
3. Нарешті, за згодою членів трудового колективу група працівників могла створити товариство (по суті - повне) на строк до одного року, взявши на себе в цей період всю відповідальність за діяльність підприємства (у тому числі своїм майном), з тим щоб по його закінченні та виконанні інших передбачених планом приватизації умов мати право на придбання 30% його голосуючих акцій за номіналом і ще 20% таких же акцій на пільгових умовах (у розстрочку і зі знижкою 30% від номіналу) (третій варіант).
Дані можливості, по суті, збереглися і зараз відповідно до ст. 25 Закону про приватизацію.
Переважна більшість працівників підприємств обрали другий варіант, що дає можливість збереження контролю над приватизованим підприємством. Більше того, у ряді випадків свої акції вони потім внесли до статутного капіталу іншого (закритого) акціонерного товариства, створеного виключно з метою контролю над приватизованим підприємством, що став відкритим акціонерним товариством, та недопущення до його управління сторонніх інвесторів. Однак недолік у працівників власних коштів для придбання акцій зажадав залучення до цього процесу фактичних інвесторів (власників), при яких працівники грають роль підставних осіб, і суттєво посилив роль керівників, які отримали можливість різними шляхами придбати значні пакети акцій. У свою чергу все це породило різні зловживання і, по суті, позбавило трудові колективи перспектив, на які вони розраховували.
Для збереження державного контролю за рядом приватизованих підприємств, що мають особливо важливе народногосподарське значення, у федеральній власності закріплювалися контрольні пакети акцій (на строк до трьох років, який у ряді випадків потім продовжувався), а також випускалася "золота акція", що дозволяла за відсутності "контрольного пакету" акцій протягом терміну її дії (спочатку - також до трьох років) використовувати право вето при прийнятті рішень загальними зборами акціонерного товариства 1. Нині "золота акція" розглядається законом як "спеціальне право на участь РФ в управлінні відкритим акціонерним товариством", що складається не тільки в можливості застосування права вето при прийнятті деяких найважливіших рішень загальними зборами товариства, але і в можливостях вимоги скликання позачергових загальних зборів, звернення до суду з позовом до виконавчих органів товариства про відшкодування завданих товариству збитків та деяких інших (п. 1 ст. 5 Закону про приватизацію).
Ці ж потреби викликали до життя особливості приватизації державних підприємств паливно-енергетичного комплексу, включаючи підприємства енергетики, газового господарства, нафтової та нафтопереробної промисловості, підприємств залізничного транспорту та деяких інших галузей господарства. Вони встановлювалися президентськими указами і містили численні вилучення з правил законодавства про приватизацію, нерідко зумовлені та відомчими, а не тільки публічними інтересами.
1 Див Указ Президента РФ від 16 листопада 1992 р. № 1392 "Про заходи щодо реалізації промислової політики при приватизації державних підприємств "(Саппа РФ. 1992. № 21. Ст. 1731).
В особливому порядку проводилася також приватизація радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств та підприємств з переробки сільськогосподарської продукції та матеріального обслуговування агропромислового комплексу1 . Нарешті, акції деяких приватизованих підприємств повністю або частково не були продані через відсутність набувачів і залишилися в публічній власності, а відповідні підприємства - під контролем держави. З цієї точки зору одним з перспективних способів приватизації в даний час можна вважати перетворення державних і муніципальних підприємств у відкриті акціонерні товариства з 100%-ним публічним участю (ст. 20 Закону про приватизацію) Такі "компанії однієї особи", формально будучи приватними власниками свого майна, фактично перебувають під повним державним контролем, виконуючи волю і реалізуючи інтереси свого єдиного акціонера.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Приватизація підприємств шляхом їх перетворення в акціонерні товариства "
 1. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
  приватизації державного майна основи приватизації муніципального майна в РФ" . Мінгосімущество РФ і його органи на місцях, здійснюючи управління і розпорядження державним майном (за винятком житлових приміщень): - приймають рішення про приватизацію; - здійснюють перетворення державних унітарних підприємств у відкриті акціонерні товариства; - є
 2. § 3. Підстави виникнення і припинення права власності
  приватизації, при якій державні та муніципальні підприємства, житло, об'єкти соціально-культурного призначення з власності держави, національно-державних, адміністративно-територіальних і муніципальних утворень переходять в власність юридичних і фізичних осіб. З іншого, спостерігається і зворотне, коли в державну чи муніципальну власність надходить
 3. § 9. Акціонерне товариство
  приватизації, можуть бути тільки відкритими. При зміні типу акціонерного товариства його реорганізації не відбувається, так як не змінюється організаційно-правова форма. Тому в таких випадках не ставиться вимога про складання передавального акта, про повідомлення кредиторів. Не застосовуються і інші норми, що стосуються реорганізації товариства, у тому числі про право вимагати від суспільства викупу
 4. § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
  приватизацією, але воно може бути здано та в оренду, передано в порядку спадкування і т. д. Спеціальний випадок участі підприємства в цивільно-правових відносинах передбачений Положенням про порядок продажу державних підприємств-боржників. Цивільне право допускає можливість укладання угод як щодо підприємства в цілому, так і його частини. В останньому випадку необхідний вичерпний
 5. Закрите акціонерне товариство
  приватизації державного майна, більша частина акцій належить їх працівникам. Далі, все нові працівники по закінченні звичайно одного року починають набувати акції, стаючи в силу цього співвласниками товариства. Таким чином, в суспільстві підтримується принцип однорідності соціально-економічного статусу, що забезпечує єдність їх інтересів і способів реалізації цих
 6. 1. Створення суспільства, його засновники і установа
  приватизації державних і муніципальних підприємств відповідно до Закону РФ від 21 липня 1997 р. "Про приватизацію державного майна основи приватизації муніципального майна в Російській Федерації". Число засновників відкритого акціонерного товариства не обмежено (так само як і число його акціонерів), що створює сприятливі умови для залучення до його статутного фонду
 7. 4. Реорганізація товариства
  приватизації державних і муніципальних підприємств, де акціонери-працівники ще зберегли за собою достатню кількість акцій, що дає їм можливість прийняти на загальних зборах акціонерів рішення про перетворення суспільства у виробничий кооператив. Таких товариств, за нашими оцінками, налічується 15 - 20 тисяч.Кроме того, в даний час існує декілька десятків тисяч
 8. Глава IV. Статутний капітал і активи товариства
  приватизації у державній або муніципальній власності, якщо вони володіють пакетом акцій, що надають більше 25% голосів на загальних зборах акціонерів. Таке збільшення статутного капіталу може здійснюватися протягом строку закріплення акцій тільки у випадку, якщо при цьому зберігається розмір частки держави або муніципального освіти. Відповідно до пункту 1 статті 100 ГК РФ
 9. 6. Акціонерне товариство
  приватизації державних і муніципальних підприємств. Тут акціонерна форма використовувалася для цілей, прямо протилежних тим, для яких вона створювалася, - для "роздачі" (розподілу), а не для збирання (концентрації) капіталу. 1 Конструкція закритого акціонерного товариства була некритично запозичена сучасним російським законодавцем з англо-американського права, де close
 10. 9. Унітарна підприємство
    приватизації, яка повинна здійснюватися за правилами, передбаченими спеціальним законодавством. Останнє передбачає перетворення державних і муніципальних підприємств лише в форму господарських, головним чином відкритих акціонерних
© 2014-2021  ibib.ltd.ua