Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія історії → 
« Попередня Наступна »
А.В. Малинов. Філософія історії в Росії XVIII століття. СПб.: Видавничо-торговий дім «Літній сад». - 240 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Проблема історичної закономірності

Л лаючи форма порядку, структурирующая історію зсередини, пов'язана з проблемою історичної закономірності. Помітну роль у становленні уявлення про історичну закономірність зіграла теорія природного права. Ця теорія, дійсно, сприяла в XVIII в. визначення і виявлення предмета історичної науки, звертаючи її увагу переважно на законодавство і суспільство. Водночас юридична норма у формі закону сприяла утворенню поняття про історичну закономірність. Історична закономірність являє собою варіант категорії загального, за допомогою якої визначаються і пояснюються одиничні та унікальні прояви соціальної ЖИТТЯ; тільки в світлі цієї категорії історичні факти отримують своє значення. На формування цього подання великий вплив зробила так само природничо інтерпретація закону, найближчим чином впливати на становлення наукової форми самої історії і що сприяла зміцненню її статусу як академічної дисципліни. Історична закономірність поєднує смис-ли природничо-наукової і правової інтерпретації закону. Вона зберігає ту форму, яку закон має в природничих науках, і переносить її на предмет юриспруденції.

Еше одним наслідком твердження уявлення про історичну закономірність у XVIII ст. було вичленення в ланцюзі історичних пригод якоїсь корелятивній закону ситуації - факту. Факт покривається законом, виводиться з нього, він являє собою те, що відповідає закону в дійсності. Це та частина дійсності, яка з'ясовна законом. В етиці і в юриспруденції закон втрачає трансцендентний характер. Він не над і не поза фактів, а в самих фактах. З усіх видів фактів (божественні діяння, явища природи, дії людей) історична фактичність відповідає лише последнім564. Для формування поняття історичного факту в XVIII в. крім юридичного закону велике значення мало визначення факту в природничонаукових теоріях того часу, а також ідея історичної критики (Шльоцер, Гаттерер), привнесена її творцями в дещо видозміненому вигляді з практики протестантської біблійної герменевтики, характерною для деїстичного раціоналістичного богословія565. Хоча, справедливості заради, слід зауважити, що у А.Л. Шлецера немає ідеї закономірності; в німецькій історичній науці вона набуває поширення лише в романтичній історіографії.

Отже, уявлення про історичний факт, побуждаемое потребами самої науки, формується у XVIII ст. на основі трьох видів інтелектуальних практик: юриспруденції, природничих наук, протестантської герменевтики. Історична критика, як спадкоємиця біблійної герменевтики, зайнята встановленням історичного факту, складається з «нижчою критики», що перевіряє його справжність, і «вищої критики», яка оцінює його достовірність. Біблійна герменевтика, а слідом за нею і історична критика, співвідносить факт з текстом і зосереджується на критиці не розповіді, а самого джерела. Завдяки історичної критиці вперше побачили, що історія не тільки відбувається, а й пишеться.

Критика визначає відносини мови і тексту до того, що вони представляють, репрезентують - до істини, - дублюючи тим самим завдання наукі566. Практика науки привносить онтологічну інтерпретацію факту, - пов'язуючи його з певним видом дійсності, з тим, що «має місце», з тим «що є». Юриспруденція встановлює спосіб риторичної реконструкції сущого, того, що було, звертається до набору риторичних аргументів, мета яких не відтворити істину, а переконати. Подання про історичний факт, таким чином, має непереборний парадоксальністю. Насамперед, історичний факт має відношення до того, що є, але це відношення встановлюється не експериментально, тобто не науково, а завдяки риторичного канону, індиферентному до розкриття істини. Водночас історична фактичність, претендуючи на якесь «стан справ» і статус дійсності (в цьому історія протиставляється басне567), складається, формується на рівні розповіді. Історичний факт, з одного боку, супроводжується вимогою об'єктивності, але з іншого, завдяки зміні модальності самого об'єкта, виявляється всього лише ймовірнісної категоріей568 або особливого рола недостоверностью569.

Справедливості заради варто відзначити, що ідея історичної закономірності була еше широко поширена в Росії XVIII в. Так, наприклад, згідно І.А. Третьякову, в історії діють якісь безликі і анонімні сили (війни, стихійні лиха, епідемії тощо), які обрушуються на настільки ж безособові історичні маси - народи. Ось як це їм безпосередньо виражене: «Сея допомогою (історії - AM) ми проникаємо в безодню століть і межі вселив-ния і бачимо там темряви різних народів, з яких інших лютий Марс в середині самого квітучого стану мечем і полум'ям винищив, інших раптове стихійне обурення, від одра сплячих захопитися, в сповнений розколини землі поглинуло, та інших пре-багатьох, які неминуча престарілих, жадібний глад, згубний повітря і незліченні хвороби від землі і від нашіе очіс на вічність переселили »570.

Академік А.С. Лаппо-Ланілевскій пов'язував уявлення про закони історії з розвитком в XVIII сторіччі трьох інших понять: поняття про природному середовищі, «природної історії» людини, як особливого роду species homo і про «культурної історії» людства. Поняття про природному середовищі призвело до розвитку історичної географії, поняття про природної історії людини - до розвитку антропо-етнографічної точки зренія571.

Велике значення для затвердження подання про історичну закономірність, безсумнівно, мало раціоналістичне обгрунтування принципу причинності. Залежно від розуміння принципу причинності можна виділити два підходи до історії, в яких знайшла відображення ідея історичної закономірності. Один з них умовно можна назвати зовнішнім детермінізмом, другий - внутрішнім детермінізмом. Перший знайшов обгрунтування в історичній працях І.М. Болтина, другий - М.М. Щербатова. Враховуючи ту увагу, яку І.М. Болтін і М.М. Щербатов приділяли проблемі історичної закономірності, А.

С. Лаппо-Данилевський відносив їх до номотетіческіх напрямку в російській історіографії, який перебував під впливом французької літератури572.

М.М. Щербатов і І.М. Болтін користувалися різними схемами історичного пояснення і, відповідно, по різному розуміли історичну закономірність. Кожен з них звертався до різних уявлень: М.М. Щербатов - до незмінним параметрами людської природи, в яких він бачив причини історичних подій; І.М. Болтін - до мінливого географічному середовищі і клімату. Від цього відбувалися і два альтернативних розуміння історії: відповідно до одного, історія незмінна, однакова за змістом подій, що відбуваються, і тому сучасність, в принципі, багатьма своїми рисами повторює стародавню історію; згідно з іншим, кожен народ має свою неповторну історію, як неповторні умови його існування . Перший варіант давав більше можливостей для затвердження пізнавальної точки зору, другий - сприяв формуванню уявлення про цілісний історичному процесі.

М.М. Щербатов і І.М. Болтін рівною мірою прагнули розкрити причини історичних подій. «Союз діянь і проізшествія, причини та їх наслідки відати потрібно», - багатозначно розмірковував І.М. Болтін573. М.М. Щербатов, посилаючись на Л. Юма, так визначав завдання історичного дослідження: «Але звичайнісінька зв'язок в оповіданнях є та, яка походить від причин і дій. З сею помош наш історик зображує наслідок діянь в їх природному порядку, сходить до таємних пружин і до Притчин таємних і виводить наіотдаленнейшіе слідства »574.

В історіографічних працях не раз відзначалася залежність «Історії» М.М. Щербатова від «Статечної книги», побудованої за принципом біографії-жітія575. Пояснення історичних подій, виходячи з психологічного стану діючих в них осіб, що використовується М.М. Щербатовим, отримало назву прагматичного. П.М. Мілюков вважав прагматичне розуміння історії наслідком додатки до історії раціоналістичної точки зору. Історик-прагматик не сумнівається в існуванні факту, утруднення може викликати лише підбір психологічної мотівіровкі576. За влучним зауваженням Г. Г. Шпета, в прагматичної історії йдеться не про причини в строгому сенсі слова, а про мотиви, які скоріше підлягають моральній оцінці, ніж вписуються в систему діючих прічін577. Мотив, по суті, є психологичес-кою причиною. Пол мотивом розуміється стан свідомості, що обумовлює наш рух або воління (вольове рух) 578.

Різниця в розумінні діючих в історії причин і як наслідок розходження в схемах історичного пояснення і в структурі історичної закономірності у І.М. Болтина і М.М. Щербатова, можливо, було викликано спочатку різної орієнтованістю їх досліджень. М.М. Щербатов прагнув знати історію для того, щоб розуміти сучасну йому Росію. І.М. Болтін, навпаки, вважав, що для того, щоб розуміти історію, необхідно знати народ і країну.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Проблема історичної закономірності "
 1. Контрольні питання для СРС 1.
  Проблем філософії історії. 3. «Всесвітня історія» - реальність чи тільки поняття? 4. У чому полягає підставу об'єктивності історичного процесу? 5. У чому сутність формаційного підходу? 6. Чи пов'язані розуміння спрямованості історії з розумінням її сенсу? 7. У чому виявляється єдність історії? 8. Сутність і зміст глобальних проблем сучасності? 9. Чи є
 2. Глава 9. Проблеми розуміння держави, його сутності і закономірностей розвитку
  закономірностей
 3. Додаток до глави VII
  проблем філософії історії. Історичний процес як форма буття, існування, розвитку і функціонування суспільства, як втілення соціальної динаміки. Сутність історичного процесу. Історичний час і простір. Історична закономірність. Становлення і розвиток ідеї про історичну закономірність у філософії історії. Ідеалістичний і матеріалістичний погляди на історичну
 4. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ
  проблем, зростає інтерес молодого покоління до питань історії. Що і чому відбулося і відбувається з країною, в якій ми народилися, виросли і живемо? Чи є закономірною доля Росії? Що її чекає в майбутньому? На ці та інші питання про початок і «кінці» історії, специфіці окремих епох історичного процесу, його фігурах, суб'єктах, закономірності, класифікації історії дає свої
 5. М.П. Бузьке. Суб'єктна основа буття і регулювання суспільства. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 248 с., 2002
  історичного генезису і способів впливу на суспільство. Виявлено основні історичні форми общесуб'ектного регулювання, розкриті їх цілі, символічно виражене простір і способи зв'язку з соціальними структурами та суб'єктами. Підкреслено необхідність освоєння потенціалу загальності суб'єкта для успішної модернізації російського суспільства. Робота може представляти інтерес для
 6. 1. Теорія держави і права в системі юридичного знання. Функції держави і права.
  Історичну, галузеву і спеціальну. До теоретико-історичним наук ставляться ТГП, ИГП, історія політичних і правових вчень. До галузевих юрид. наук відносять науки конституційного, адміністративного, цивільного права та ін Спец. юрид. науки - це криміналістика, судова медицина, судова психіатрія, судова бухгалтерія. Як будь-яка наука, ТГП виконує певні функції,
 7. Наукові категорії.
  Історичний рух (історичний час, історичний простір), історичний факт, теорію вивчення (методологічну інтерпретацію). Історичний рух включає взаємопов'язані наукові категорії - історичний час і історичний простір. Кожен відрізок руху в історичному часі витканий з тисяч зв'язків, матеріальних і духовних, він унікальний і не має собі рівних. Поза
 8. О.Б. Леонтьєва. МАРКСИЗМ В РОСІЇ НА МЕЖІ XIX-XX СТОЛІТЬ. Проблеми методології історії та теорії історичного процесу,

 9. Контрольні питання для СРС 1.
  Проблем. 3. Наука, суспільство і людина. Проблема гуманізації їх взаємини. Теми рефератів 1. Феномен наукової раціональності. 2. Типи наукової раціональності. 3. Етапи і внутрішні закономірності розвитку науки. 4. Розвиток науки і проблема соціального прогресу. 5. Наука і технологія. 6. Проблеми сучасної
 10. Закономірності ітеративного навчання
  Закономірності ітеративного
 11. Кузіна И.Г.. Теорія соціальної роботи, 2006
    проблемах наукової ідентифікації соціальної роботи, орієнтирах розвитку її теорії в XXI в., проблемах ефективності в соціальній
 12.  3.2. Педагогічний процес: його сутність, структура та закономірності
    закономірності
 13.  тема 10 Місце XX століття у всесвітньо-історичному процесі. Новий рівень історичного синтезу - глобальна общепланетарная цивілізація
    історичному процесі. Новий рівень історичного синтезу - глобальна общепланетарная
 14. Джерела та література
    проблемі індустріалізації) / / У пошуках історичної істини: Збірник статей. - Л.,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua