Головна
ГоловнаПолітологіяЗовнішня політика і міжнародні відносини → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Фокеев. Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики СРСР, 1917-1987 рр.. У 3-х томах. Т. 2, 1945-1970 рр.. / Под ред. Г. В. Фокеева. - М.: Междунар. отношенія.-456 с. - (Московський державний Ордена Трудового Червоного Прапора інститут міжнародних відносин МЗС СРСР), 1987 - перейти до змісту підручника

Проблема заборони атомної зброї та припинення гонки озброєнь в 1945-1954 роках

Наявність у США атомної зброї і загроза його застосування проти СРСР й інших соціалістичних країн поставили Радянський Союз перед необхідністю вжити відповідних заходів для нейтралізації цієї загрози. Цього можна було досягти або шляхом повної заборони ядерної зброї, що в той час означало ліквідацію ядерної монополії США, або шляхом створення власної ядерної зброї для стримування загрози з боку США, врівноваження їх монополії у цій галузі і для забезпечення безпеки всіх соціалістичних країн.

Радянський уряд ще на Московському нараді міністрів закордонних справ СРСР, США і Великобританії в грудні 1945 року виступило з ініціативою встановити міжнародний контроль над атомною енергією, припинити виробництво атомної зброї і знищити всі його запаси. Нарада трьох міністрів рекомендувало ООН створити при Раді Безпеки комісію для розгляду проблем використання атомної енергії та інших пов'язаних з цим питань у складі представників країн - членів Ради Безпеки і Канади. Нарада визначила компетенцію комісії, поставивши їй в обов'язок розробку пропозицій щодо виключення з національних озброєнь атомної зброї і всіх інших основних видів зброї масового знищення. 24 січня 1946 Генеральна Асамблея ООН заснувала Комісію з контролю над атомною енергією.

Комісія приступила до роботи в червні 1946 року. 19 червня Радянський Союз представив на її розгляд проект міжнародної конвенції про заборону виробництва і застосування зброї, заснованого на використанні атомної енергії, і знищення в тримісячний термін вже готових його запасів. 11

червня 1947 Радянський уряд додатково до проекту конвенції внесло на розгляд комісії пропозиції щодо організації міжнародного контролю за забороною атомної зброї. Ці пропозиції передбачали створення в рамках Ради Безпеки Міжнародної контрольної комісії, яка повинна була мати свій кваліфікований інспекторський апарат, що підбирається на міжнародній основі, і право періодично здійснювати обстеження підприємств, які видобувають атомне сировину, виробляють атомні матеріали і атомну енергію. Радянські пропозиції, у разі їх прийняття, могли покласти край загрозу атомної війни, оздоровити міжнародну обстановку, відкрити шлях для використання атомної енергії тільки на благо людства.

Але це не входило в розрахунки правлячих кіл США. Останні прагнули зберегти свою монополію на атомну зброю. Цим цілям відповідали внесення на розгляд комісії главою американської делегації Б. Барухом пропозиції, які отримали назву «план Баруха». Він не передбачав припинення виробництва та заборони ядерної зброї. Під виглядом «контролю» за використанням атомної енергії план рекомендував створити міжнародне об'єднання, свого роду атомний сверхтрест, якому були б передані на правах власності всі джерела атомної сировини на земній кулі, всі підприємства з обробки атомних матеріалів, а також всі суміжні підприємства, в руках якого були б сконцентровані всі науково-дослідні роботи в галузі атомної енергії. США не приховували, що в атомному сверхтресте вони мають намір зайняти чільну роль, тому «контроль» ста новілся не тільки фікцією, а й прикриттям втручання сверхтреста у внутрішні справи суверенних держав, особливо якщо врахувати, що «план Баруха» передбачав наділення сверхтреста ще й правом застосовувати санкції.

Комісія з контролю над атомною енергією відмовилася обговорювати пропозиції СРСР, пославшись на схвалення більшістю її учасників плану США. У травні 1948 року за наполяганням США комісія припинила свою роботу, а її рекомендації, засновані на «плані Баруха», були представлені на розгляд III сесії Генеральної Асамблеї ООН і схвалені нею.

Зважаючи на відмову США припинити виробництво атомної зброї і знищити його запаси Радянському Союзу довелося створити власну ядерну зброю, його випробування було проведено у вересні 1949 року. Атомна монополія США була ліквідована, а разом з нею втратив своє значення і «план Баруха».

Після закінчення другої світової війни постало завдання скорочення армій і озброєнь, чисельність яких у воєнний час надзвичайно зросла. Ініціатива в постановці цього питання виходила від Радянського Союзу.

На I сесії Генеральної Асамблеї ООН Радянський Союз вніс пропозиції про загальне скорочення озброєнь. Для забезпечення проведення в життя заходів щодо скорочення озброєнь, включаючи і заборону використання атомної енергії у військових цілях, радянські пропозиції передбачали створення двох спеціальних органів інспекції: комісії з контролю за виконанням рішення про скорочення озброєнь і комісії з контролю за виконанням рішення про заборону використання атомної енергії у військових цілях.

Пропозиції Радянського Союзу були позитивно зустрінуті більшістю Асамблеї. Хоча деякі західні держави з неприхованим невдоволенням поставилися до ідеї загального скорочення озброєнь, вони не наважилися публічно відкинути її. 14 грудня 1946 Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про принципи, що визначають загальне регулювання і скорочення озброєнь і збройних сил. Цей документ не втратив свого значення і в даний час. Резолюція доручила Раді Безпеки негайно приступити до вироблення відповідних практичних заходів. У резолюції зазначалося, що заборона та вилучення з національних озброєнь атомного і всіх інших видів зброї масового знищення є першочерговим завданням. Комісії з контролю над атомною енергією рекомендувалося якнайшвидше виконання її завдань, викладених у резолюції Генеральної Асамблеї від 24 січня 1946 Прийняття даної резолюції було великим успіхом зовнішньої політики СРСР.

Радянський Союз наполегливо домагався виконання резолюцій

Генеральної Асамблеї від 14 грудня 1946 р., і за його наполяганням західні держави були змушені в січні - лютому 1947 провести обговорення в Раді Безпеки питання про загальне регулювання і скорочення озброєнь і збройних сил. СРСР на засіданнях Ради запропонував створити комісію з розробки практичних заходів, необхідних для виконання резолюції, яка протягом трьох місяців представила б на розгляд Ради Безпеки свої пропозиції. Обговорення питання, однак, показало, що західні держави не мали наміру відмовлятися від гонки озброєнь. Прагнучи до створення перешкод на шляху вирішення проблеми роззброєння, вони домоглися створення комісії по звичайних озброєнь, штучно відірвавши тим самим питання заборони атомної зброї від питань скорочення звичайних озброєнь і збройних сил.

Майже півторарічна робота комісії по звичайних озброєнь виявилася абсолютно безплідною. Якщо Радянський Союз наполягав на розробці конкретних заходів щодо скорочення всіх родів збройних сил і всіх видів озброєнь, включаючи заборону атомної зброї, то західні держави не йшли далі розмов про необхідність створення атмосфери міжнародної довіри. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1946 залишилася на папері.

На II сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні - листопаді 1947 радянська делегація показала, що опір США та Англії вирішення проблеми роззброєння знаходиться в прямому зв'язку з агресивними планами імперіалістичних кіл цих країн. Саме вони вели широку пропаганду нової світової війни. СРСР запропонував Генеральній Асамблеї прийняти резолюцію, яка засуджує такого роду пропаганду. Заборона пропаганди війни зв'язалося в радянському проекті резолюції із здійсненням рішень Генеральної Асамблеї про скорочення озброєнь і заборон атомної зброї.

II сесія Генеральної Асамблеї ООН прийняла резолюцію, що відповідала духу радянських пропозицій.

У вересні 1950 Радянський Союз вніс на розгляд V

сесії Генеральної Асамблеї ООН проект Декларації про усунення загрози нової війни і про зміцнення миру і безпеки народів, який містив найважливіші положення раніше вносилися до ООН пропозицій з роззброєння. У проекті декларації говорилося: «... Генеральна Асамблея, визнаючи, що суперечить совісті й честі народів і несумісним з належністю до Організації Об'єднаних Націй використання атомної зброї як зброї агресії і масового знищення людей, оголошує про безумовне заборону атомної зброї та встановленні суворого міжнародного контролю за точним і безумовним здійсненням цієї заборони ».

Генеральна Асамблея разом з тим декларувала, що пра вительство, яке першим застосує проти якоїсь країни атомну зброю чи інший засіб масового знищення людей, вчинить злочин проти людства і розглядатиметься як військовий злочинець.

У проекті декларації пропонувалося також укласти пакт щодо зміцнення миру між п'ятьма великими державами і скоротити їх збройні сили і озброєння на! / З протягом 1950 - 1951 років.

Обговорення радянських пропозицій показало небажання західних держав встати на шлях роззброєння. Вони висловилися лише за вивчення можливості координації роботи Комісії з контролю над атомною енергією та Комісії по звичайних озброєнь. Генеральна Асамблея призначила спеціальний комітет для вивчення цієї пропозиції. На VI сесії Генеральної Асамблеї ООН були розглянуті рекомендації цього комітету. Генеральна Асамблея замість двох раніше існуючих комісій створила єдину Комісію ООН з роззброєння в складі всіх держав - членів Ради Безпеки і Канади, якщо вона не обрана до його складу. Комісія була уповноважена розглядати будь-які пропозиції, що мають на меті «регулювання, обмеження і відповідне скорочення всіх збройних сил і всіх озброєнь, включаючи ефективний міжнародний контроль». СРСР, ще в 1947 році виступав проти утворення двох комісій з розгляду проблеми роззброєння, підтримав створення єдиного органу для розробки пропозицій про роззброєння.

Що ж до суті проблеми роззброєння, то в радянських пропозиціях «Про заходи проти загрози нової світової війни і по зміцненню миру і дружби між народами», внесених на розгляд VI сесії Генеральної Асамблеї ООН, передбачалося укладення міжнародної конвенції про заборону атомної зброї і встановлення суворого міжнародного контролю за здійсненням цього заборони; скорочення постійними членами Ради Безпеки - СРСР, США, Англією, Францією та Китаєм - своїх збройних сил і озброєнь на 7з впродовж року; установа в рамках Ради Безпеки міжнародного контрольного органу . Радянський Союз при цьому зробив важливий крок назустріч західним державам, погодившись на встановлення контролю не на періодичній, а на постійній основі і на його введення в дію одночасно з набранням конвенції в силу. Радянські пропозиції передбачали також укладення пакту щодо зміцнення миру між великими державами; скликання всесвітньої конференції з питань заборони атомної зброї та істотного скорочення збройних сил і озброєнь.

США, Англія і Франція виступили на сесії Генеральної Асамблеї зі своїм проектом резолюції про регулювання, обмеження і розмірному скорочення збройних сил і воору жений. Резолюція трьох західних держав, прийнята Асамблеєю в січні 1952 року народження, не передбачала заборони виробництва і застосування атомної зброї. Вона вимагала лише збору відомостей про збройні сили і озброєння держав. 2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Проблема заборони атомної зброї та припинення гонки озброєнь в 1945-1954 роках "
 1. III. Політичний клерикалізм і атомпая бомба
  атомної смерті », яким відповіла переважна більшість західнонімецького населення на підготовку атомної війни, змусило апологетів агресивної політики німецького імперіалізму взяти під ідеологічну захист атомне озброєння бундесверу. Вони повинні були з позицій християнства відповісти на питання про те, чи припустимо атомне озброєння або його слід відкинути. Важливим фактором стало
 2. ФІЛОСОФІЯ АТОМНОЇ БОМБИ
  атомної війни поставив перед їх ідеологами завдання виправдати цей злочин імперіалізму ідеологічними засобами. Готовність ідеологів імперіалізму взяти під захист атомну війну зайвий раз свідчить, що ідеологія імперіалізму - це ідеологія злочину. У той час як миролюбні люди всіх країн, незалежно від свого соціального стану та світогляду, ведуть рішучу боротьбу за
 3. Г. В. Фокеев. ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ СРСР / тому ТРЕТІЙ 1970-1987, 1987

 4. Питання про заборону ядерної зброї і про скорочення озброєнь в 1955-1958 роках
  проблеми роззброєння. Це змушені були визнати навіть офіційні представники західних країн. Американський делегат в підкомітеті ООН з роззброєння Уодсворт заявив, що пропозиції західних держав, що висувалися ними протягом тривалого часу, «були значною мірою прийняті Радянським Союзом». Оскільки СРСР прийняла всі основні побажання США, можна було думати, що радянські
 5. Професійні спілки.
    проблемам скорочення озброєнь і зміцнення миру, припинення гонки озброєнь, виступала на підтримку народів Індокитаю, Африки, Латинської Америки, які в різні роки в окремих країнах вели боротьбу за зміцнення своєї незалежності, за демократичні свободи. Важливе місце займали питання єдності дій. ПФД закликала інші міжнародні профспілкові центри до спільних виступів у
 6. Контрольні питання
    гонки озброєнь? 3. Охарактеризуйте умови переходу до соціалізму країн Центральної та Східної Європи. 4. Назвіть успіхи відновлення народного господарства і причини відставання у розвитку окремих його галузей у повоєнні роки. 5. Чим пояснюється загострення Сталіним національного питання наприкінці війни і в повоєнні роки? 6. Які причини і наслідки нових сталінських репресій в
 7.  Глава VIII БОРОТЬБА СРСР ТА ІНШИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН ЗА припинення гонки озброєнь і роззброєння У 40-50-ті РОКИ. РУХ НАРОДІВ ЗА МИР
    Глава VIII БОРОТЬБА СРСР ТА ІНШИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН ЗА припинення гонки озброєнь і роззброєння У 40-50-ті РОКИ. РУХ НАРОДІВ ЗА
 8.  Глава ХУ I БОРОТЬБА СРСР ТА ІНШИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН ПРОТИ ЯДЕРНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, гонка озброєнь, ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО СВІТУ В 80-ті РОКИ
    Глава ХУ I БОРОТЬБА СРСР ТА ІНШИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН ПРОТИ ЯДЕРНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, гонка озброєнь, ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО СВІТУ В 80-ті
 9. "За що боролися ...-2м
    проблем (США-Китай; Китай-Росія, а може і США-Англія/Франція - залежно від характеру майбутніх геополітичних відносин між американським і європейським центрами сили). В результаті у Лондона і Парижа могло б з'явитися спокуса відмовитися від нині запланованих скорочень їх ядерних арсеналів, що включають ліквідацію деяких тактичних і оперативно-тактичних сістем40; або, якщо до того
 10. Герман Васильович Фокеев. ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ СРСР / ТОМ ПЕРШИЙ / 1917-1945, 1986

 11. 9. Судово-балістична експертиза Дослідження зброї
    зброї? 5. Частиною вогнепальної зброї якого виду і зразка (моделі) є дана деталь (магазин, затвор, вісь барабана тощо)? 6. Чи не є представлена для дослідження деталь частиною даного екземпляра зброї? 7. Заводським або кустарним способом виготовлено дану зброю? 8. Яке пробивну дію даної зброї (яка максимальна дальність польоту
 12. Апогей «холодної війни». Карибська криза.
    заборону ядерних випробувань в атмосфері, космосі і під водою, що став першою угодою з контролю над озброєннями стратегічного класу. Водночас карибський криза призвела до остаточного розмежування всередині соціалістичного табору. Надзвичайної гостроти досягли радянсько-китайські от-426 носіння. У 1963 р. керівництво Китаю сформулювало заяву, що стосувалася
 13. СТРАТЕГІЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ВІЙНИ
    атомного озброєння західнонімецької армії і підготовки нової війни, найближчі цілі якої викладені в «Плані Аутлайн» Правляча клерикалізму мілітаристська верхівка Західній Німеччині готується до війни проти Німецької Демократичної Республіки п країн соціалістичного табору. Німецькі імперіалісти сподівається за допомогою США та НАТО, і особливо американського атомного зброї, домогтися
 14. § 3. Економічні та політичні результати другої світової війни для західноєвропейських країн
    проблема відновлення зруйнованої в ході війни економіки. У 1945 р. ВНП Італії знаходився на рівні 1909 р., Німеччині - 1908, Франції - 1891 р., Австрії - 1886 р. На відміну від країн Західної Європи, частка США у світовому валовому продукті досягла 45%, а їх перевагу в науково-технологічній сфері було настільки велике, що не піддавалося оцінці. Європа після війни не тільки опинилася в
 15. V. Евапгеліспгская теорія моралі па службі мілітаризму
    атомного озброєння і військові приготування Бонна. Одночасно, посилаючись на релігію, вона намагається давати настанови духовенству і віруючим, яким шляхом вони повинні вести роботу за ідеологічним «ослаблення» і надавати «опір» соціалістичної держави. На ряді прикладів ми постараємося показати, як цей професор теології виступає як вірного пособника мілітаризму і
 16. Г. В. Фокеева. Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики СРСР, 1917-1987 рр.. У 3-х томах. Т. 2, 1945-1970 рр.. / Под ред. Г. В. Фокеева. - М.: Междунар. отношенія.-456 с. - (Московський державний Ордена Трудового Червоного Прапора інститут міжнародних відносин МЗС СРСР), 1987

© 2014-2022  ibib.ltd.ua