Головна
ГоловнаІсторіяВсесвітня історія (підручники) → 
« Попередня Наступна »
І.О.Змітровіч, Г.М.Крівощекій, М.Я. Колоцей та ін. Всесвітня історія новітнього часу: Учеб. посібник: У 2 ч.ч. 2 - 1945 - початок XXI в. І.О.Змітровіч, Г.М.Крівощекій, М.Я. Колоцей та ін / Відп. ред. Л. А.Колоцей. - Гродно: ГрГУ, 2002. - 207 с., 2002 - перейти до змісту підручника

Професійні спілки.


У повоєнні роки зросла роль профспілок - наймасовішою організації працівників найманої праці. До початку 90-х років тільки об'єднані в міжнародні організації профспілки налічували понад 315 млн. чоловік. Уже в 50-60-ті роки мільйони членів ПФД, створеної на 1-му Всесвітньому конгресі профспілок в Парижі у вересні 1945 р., активно виступали за поліпшення матеріального становища трудящих. Багато уваги приділялося боротьбі з безра-ботіцей, розвитку системи соціального страхування, відстоювання прав профспілок. Важливе місце в діяльності профспілок займали питання, пов'язані з боротьбою народних мас за заборону атомної зброї, припинення воєн і регіональних конфліктів, зміцнення загальної безпеки.
Постійної підтримкою ПФД користувалося національно-визвольний рух. Виробленні стратегії і тактики міжнародного профспілкового руху, відновленню єдності профспілок, боротьбі за насущні права трудящих, за мир і національну незалежність трудящих були присвячені Всесвітні конгреси профспілок: у Відні (1953 р.), в Лейпцігу (1957 р.), в Москві (1961 р.), у Варшаві (1965 р.), в Будапешті (1969 р.). Вони зіграли важливу роль у піднятті авторитету і зростання впливу ПФД у міжнародному профспілковому русі.
На Всесвітньому конгресі в Будапешті (1969 р.) був схвалений «Орієнтаційний документ профспілкових дій». Цей документ орієнтував трудящих домагатися ліквідації економічного і політичного панування монополій, створення демократичних інститутів влади, забезпечення активної участі робітничого класу в управлінні економікою. У центрі уваги були також питання єдності міжнародного профспілкового руху. У 70 - 80-ті роки ПФД і раніше приділяла першорядне увагу проблемам скорочення озброєнь і зміцнення миру, припинення гонки озброєнь, виступала на підтримку народів Індокитаю, Африки, Латинської Америки, які в різні роки в окремих країнах вели боротьбу за зміцнення своєї незалежності, за демократичні свободи. Важливе місце займали питання єдності дій. ПФД закликала інші міжнародні профспілкові центри до спільних виступів на захист інтересів трудящих, боротьби проти безробіття, до відсічі монополістичному капіталу. Минулі в цей період Всесвітні конгреси та конференції профспілок показали все різноманіття форм боротьби ПФД у відстоюванні корінних інтересів трудящих.
Важливу роль у міжнародному профспілковому русі відіграє Міжнародна конфедерація вільних профспілок (МКВП). У неї входять профспілки індустріальних і деяких країн, що розвиваються. Для кращої координації діяльності входять до неї профспілок МКВП створила регіональні організації: Азіатсько-Тихоокеанську, Міжамериканську, Африканську. Як частина МКВП в 1973 р. була створена Європейська конфедерація профспілок (ЄКП). МКВП стала більш енергійний-но виступати на підтримку соціально-економічних вимог трудящих, за зміцнення миру і роззброєння, проти конкретних актів агресії. Вона вітала демократичні революції в країнах Східної Європи, перебудову в СРСР, підтримувала зусилля міжнародного співтовариства з надання їм допомоги, більш активно стала виступати за припинення регіональних військових конфліктів.
У повоєнні роки в країнах Заходу активізували свою діяльність профспілки, що знаходяться під впливом церкви. У 1968 р. Міжнародна конфедерація християнських профспілок (МКХП) змінила свою назву. XII конгрес МКХП постановив іменувати організацію Всесвітньої конфедерацією тру-да (ВКТ). ВКТ захищає права людини і профспілкові Вільно-
ди, бореться за поліпшення становища населення в «третьому світі», закликає до активізації жінок у суспільному житті; закликає до боротьби проти всіх видів експлуатації та дискримінації. Важливе місце приділяється глобальним проблемам сучасності, особливо екологічним. ВКТ підтримувала зміни, що сталися в Східній Європі, вітає позитивні зміни в міжнародних відносинах.
Профспілки, будучи найбільш масовими організаціями робітничого руху, сприяли значним його успіхам, соціальному прогресу в цілому.
На початку 90-х років світове профспілковий рух налічувало, за різними оцінками, 500 - 600 млн. осіб, що становило 40 - 50% армії найманої праці. Вони не охоплюють всієї маси найманих працівників у розвинених країнах Заходу, включаючи переважно зайнятих у традиційних галузях матеріального виробництва.
Кризовий стан профспілок у сучасних умовах пов'язано з неадекватністю їх діяльності тим глибоким змінам, які відбулися в характері праці та структурі зайнятості в провідних країнах Заходу, під впливом ІТП. Профспілки намагаються змінити свою стратегію і тактику, в більш широкому плані захищати інтереси трудящих, більше уваги приділяти глобальним проблемам, зміцнювати співробітництво з іншими масовими демократичними рухами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Професійні спілки. "
 1. 18. Основні політичні права і свобо-ди.
  Професійних спілок для захисту своїх інтересів. Професійні спілки створюються явочним порядком. Вони наділяються правами юридичної особи, а їх статути підлягають реєстрації в компетентних державних органах. Проголошується-травні конституціями зарубіжних країн свобо-да асоціацій означає надання громадянам права на створення політичних партій та інших громадських організа-цій. К
 2. 82. Право власності господарських товариств і об'єднань.
  Професійні спілки, політичні партії та інші громадські об'єднання, релігійні та інші організації, які є юридичними особами. Суб'єктами права колективної власності на землю є колективні сільськогосподарські підприємства, сільськогосподарські кооперативи, садові товариства, сільськогосподарські акціонерні товариства, у тому числі створені на базі радгоспів та інших
 3. 91. Право колективної власності: поняття, зміст, підстави виникнення, об'єкти, суб'єкти.
  Професійні спілки, політичні партії та інші громадські об'єднання, релігійні та інші організації, які є юридичними особами (ст. 20 Закону "Про власність"). Суб'єктам права колективної власності - властивий ряд специфічних особливостей: - вони виступають в якості власників майна юридичної особи, переданого йому у власність; - до числа актів, що визначають
 4. § 13. Некомерційні організації
  професійні спілки, політичні партії, благодійні, спортивні, релігійні та інші організації та об'єднання. Відповідно до закону громадські та релігійні організації Росії є некомерційними. Їх діяльність регулюється також Федеральними законами від 19 травня 1995 р. "Про громадські об'єднання", від 26 вересня 1997 р. "Про свободу совісті та релігійні об'єднання".
 5. Які органи здійснюють державний нагляд і громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці?
  Професійні спілки. Указом Президента України від 25 липня 1997 ИО створення Міністерства праці та соціальної політики Державний комітет України з нагляду за охороною праці був перетворений у Комітет по'надзору за охороною праці з підпорядкуванням його Міністерству праці та соціальної політики України. Комітет очолював голова, який за посадою був заступником Міністра праці та
 6. Які органи здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці?
  Професійні спілки З в особі своїх виборних органів і представників. Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці затверджено наказом. № 135 Держкомітету України з нагляду за охороною праці від 28 грудня 1993 р.2 Уповноважені трудових колективів з охорони праці обираються на загальних зборах (конференціях) підприємства або цеху, зміни, ділянки ,
 7. Глава 12. Професійні спілки
  союзи
 8. Що таке професійні спілки?
  Професійній діяльності. Вони займають особливе місце серед інших громадських організацій тому, що в основному об'єднують людей праці, а праця є основним джерелом існування людини. Одному працівнику складно відстоювати права перед роботодавцем, а об'єднані працівники в змозі протистояти незаконним діям роботодавця. На Україну профспілки об'єднують понад 19
 9. Зміст
  професійні захворювання і аварії? ... Які встановлено в законодавстві спеціальні норми з охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів? ... Які органи здійснюють державний нагляд і громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці? ... Якими правами наділена державна інспекція
 10. Глава сьома. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
  професійні спілки та інші громадські організації, різні політичні рухи і т.д. Тому виникає питання: а чому ж ці соціальні інститути, які також надають вплив на життєдіяльність суспільства, відрізняються від держави, що у них спільного, як вони взаємодіють між собою. Крім того, виникає і проблема співвідношення різних соціальних інститутів у суспільстві -
© 2014-2022  ibib.ltd.ua