Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Які органи здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці?


і

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють:

трудові колективи через обраних ними уповноважених;

професійні спілки З в особі своїх виборних
органів і представників.

Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці затверджено наказом. № 135 Держкомітету України з нагляду за охороною праці від 28 грудня 1993 р.2

Уповноважені трудових колективів з охорони
праці обираються на загальних зборах (конференціях)
підприємства або цеху, зміни, дільниці, бригади, ланки відкритим голосуванням з числа ініціативних працівників.

На підприємстві за участю представників власника, трудового колективу та профспілки на основі Типового положення розробляється Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань
охорони праці, яке затверджується зборами (конференцією) трудового колективу підприємства.

Уповноважені з питань охорони праці мають
право безперешкодно перевіряти стан безпеки і гігієни праці на об'єктах підприємства чи виробничого підрозділу, вносити пропозиції щодо
виявленими порушеннями актів про охорону праці, здійснювати контроль за реалізацією цих пропозицій.

'Кодекс за'конів про працю України з постатейними
матеріалами. Відповідальні редакторі В.М. Вакуленко, О.П. Товстенко. К.: Юрінком.З 1997.З Сс. 969З972

2 Праця і зарплата. З 1994.З № 6.

297

Уповноважений з охорони праці може бути відкликаний до закінчення терміну дії своїх повноважень
у разі незадовільного їх виконання тільки за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу.

На час залучення до перевірок стану безпеки і умов праці уповноважений звільняється від основної роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням за ним середнього заробітку.

Професійні спілки, здійснюють контроль
за дотриманням власниками законодавчих та
інших нормативних актів про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці , належного виробничого побуту для працівників та забезпеченням їх засобами колективного та індивідуального захисту.

Профспілки мають право безперешкодно перевіряти
стан умов і безпеки праці на виробництві, виконання відповідних програм (угод), вносити власникам, державним органам
управління подання з питань охорони праці
і отримувати від них аргументовану відповідь.

Відповідно до ст. 49 Закону України ИОб охорони праціїх за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, створення перешкод
для діяльності осіб органів державного нагляду і представників профспілок винні працівники
залучаються до дисциплінарної, адміністративної,
матеріальної або кримінальної відповідальності відповідно до законодавства.

У разі сплати штрафів за порушення законодавства про охорону праці підприємство може в регресних порядку залучати до матеріальної відповідальності осіб, винних у заподіянні йому шкоди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Які органи здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці? "
 1. Які органи здійснюють державний нагляд і громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці?
  Органи, які не залежать у своїй діяльності від керівника предіПріятія, так і безпосередньо трудові колективи, уповноважені трудових колективів з питань охорони праці, а також професійні спілки. Указом Президента України від 25 липня 1997 ИО створення Міністерства праці та соціальної політики Державний комітет України з нагляду за охороною праці був перетворений у Комітет
 2. Зміст
  органи здійснюють державний нагляд і громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці? ... Якими правами наділена державна інспекція праці?. 620 У яких випадках страйк визнається недійсною? Які передбачені гарантії для працівників під час страйку? ... . Що являє собою
 3. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  які були і в інших народів: перехід від присвоює економіки до виробляє, до сільськогосподарського укладу, до первинної металургії і металообробці, поява міст-держав (городищ) з їх загальносоціальні функціями, організацією первинної трудової діяльності общинників-хліборобів, ремісників, раннеклассовом структурами. Словом, потреба забезпечити виробляє економіку,
 4. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
  які вбивчі для суспільства висновки справи-лись з цих теоретичних положень. Вже на початку 30-х років у партії, та й у державі майбутній прокурор СРСР Вишинський став головним юридичним теоретиком, ідеологом, що забезпечував правове прикриття всім добре відомим злочинам Сталіна і його підручних. У 1933 році він зробив доповідь захисникам, працюючим в Московської обласної колегії,
 5. § 3. Підстави виникнення і припинення права власності
  будь-які умови. Право власності на об'єкт приватизації переходить до покупця, який запропонував у ході торгів найвищу ціну. Якщо ж майно продається на комерційному конкурсі, то право власності переходить до переможця конкурсу тільки після виконання ним усіх умов конкурсу, як інвестиційних, так і соціальних. Переможець конкурсу не має права до переходу до нього права власності на
 6. § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
  які об'єкти слід відносити до рухомого майна. Стаття 130 ЦК РФ речі, не відносяться до нерухомості, включаючи гроші та цінні папери, визнає рухомим майном. Закон в силу нескінченного розмаїття рухомих речей не містить навіть їх приблизного переліку. Можна лише сказати, що мова йде про предмети матеріального світу, здатних до самостійного переміщення, наприклад домашня птиця,
 7. 1. Права і роль профспілок у Російської Федерації
  органи та організації в своїх діях залежні тільки від закону (якщо, звичайно, не враховувати конкретних умов, в яких діє дана організація, в кожний певний момент певним чином впливають на її можливості досягти якихось результатів у процесі переговорів з органами представницької і виконавчої влади, адміністрацій підприємств, організацій і т.д.). Звідси
 8. Які основні права і обов'язки профспілок?
  Органи, відповідно до ст. 45 КЗпП України та ст. 33 Закону України ИО професійні спілки, "їх права та гарантії діяльності, име 341 ють право вимагати розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він нарущает справжній закон, законодавство про працю, про колективні договори і
 9. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  які продукти, яку їжу, хто і кому має постачати). Класифікаційне спорідненість, характерне для присваивающего суспільства, регулювало таким чином соціальні зв'язки людей, демографічні процеси і навіть користування земельними ділянками, зокрема мисливськими угіддями. У суспільстві присвоює економіки не було загального зрівняльного користування ділянками території. Це суспільство знає
 10. Глава десята. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
  які інші, крім права, регулятивні системи діють в суспільстві, які взаємодії продуктів вия або протиріччя існують між ними, яке місце права в соціальному регулюванні - ці та інші питання відразу ж виникають, як тільки з'ясовується, що основне призначення права - бути регулятором суспільних відносин, що складаються з усього спектру нового соціально-господарського устрою людського
© 2014-2022  ibib.ltd.ua