Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Шаповаленко І.В.. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія). - М.: Гардаріки. - 349 с., 2005 - перейти до змісту підручника

# 2. Психічний розвиток дитини і біологічний фактор дозрівання організму

Учень С. Холла, відомий американський психолог А. Гезелл (1880-1971) проводив лонгитюдне вивчення психічного розвитку дітей з народження до підліткового віку за допомогою повторюваних срезов1. Він зробив вагомі кроки до того, щоб поставити вивчення проблем розвитку маленьких дітей на наукову основу, простежити фази розвитку окремих доданків поведінки від народження до підліткового віку.

Гезелла цікавило, як змінюється дитячу поведінку з віком, він хотів скласти приблизний часовий графік появи конкретних форм психічної активності, починаючи з рухових умінь дитини, його переваг у заняттях, включаючи і інтелектуальні інтереси.

1 Див: Гезелл А. Педологія раннього віку. М., 1930.

Але, що потребують навчання в допоміжній школі. Пізніше їм були створені тести для загальної діагностики інтелектуального розвитку дітей від 3 до 18 років. Для кожного віку Біне підібрав підходящі завдання, що досліджують різні сторони інтелектуального розвитку, з варіаціями за ступенем складності. У них увійшли завдання на перевірку словникового запасу, рахунки, пам'яті, загальної обізнаності, просторової орієнтації, логічного мислення і т.д. За задумом Біне, завдання повинні бути розраховані на мінімальний досвід, який є у всіх дітей цього віку. Тільки так у рівних умовах діагностики виявляться діти з високими вродженими інтелектуальними передумовами, «здатні», але не мали спеціального навчання, і діти «навчені». За допомогою спеціальної шкали, сконструйованої учнем Біне Т. Симоном, розраховувався так званий розумовий вік дитини (рівень розвитку мислення).

Пізніше для більш точної діагностики німецький психолог В. Штерн запропонував ввести коефіцієнт інтелекту (КЗ). Біне виходив з припущення, що рівень інтелекту (як вроджена здатність) залишається постійним протягом життя і спрямовується на вирішення різних завдань. Інтелектуальної нормою вважався коефіцієнт від 70 до 130%, розумово відсталі діти мали показники нижче 70%, обдаровані - вище 130%.

48 Розділ другий. Історичне становлення вікової психології

Сам Гезелл називав свій метод дослідження «біографічно-лабораторним». У створеному ним центрі (лабораторії) використовувалася спеціальна апаратура для об'єктивної реєстрації (фото-і кінозйомки) моторики, мови, соціального взаємодії дітей, застосовувалося скло з однобічною проникністю («дзеркало Гезелла»). Він прагнув наблизити умови спостереження до природних умов життя дитини. У спеціально обладнаній експериментальної кімнаті дитині надавалася можливість вибрати рід занять - гра з піском або з водою, приготування їжі, рухливі ігри (поодинці або в спілкуванні з іншими дітьми). Діагности та консультанти могли поспостерігати за характерними способами поведінки дитини, а не орієнтуватися тільки на повідомлення батьків.

Гезелл також використовував метод порівняльного вивчення розвитку близнюків, розвитку в нормі та патології (наприклад, у сліпих дітей). В результаті їм був складений Атлас поведінки немовляти з 3200 фотографій, ретельно описана феноменологія розвитку (зростання) дітей до 16 років, виведені показники норм розвитку щодо моторики, мови, поведінки. Система тестів Гезел-ла склала основи практичної діагностики психічного роз-ку дитини в рамках нормативного підходу.

Відповідно до теорії дозрівання Гезелла, існує вроджена тенденція до оптимального розвитку: «Вроджена тенденція до оптимального розвитку настільки невикорінна, що дитина повної жменею черпає все, що він знаходить корисного кругом себе, і страждає в набагато меншому ступені , ніж можна було б очікувати, від нашого невігластва »1.

Фізичний зростання, рухове і психічне розвиток проходять ряд вікових стадій в строго певній послідовності. Виявлені Гезеллом етапи відрізняються переважно темпом розвитку, кількісним «приростом поведінки». Сформульований Гезеллом загальний закон розвитку говорить, що темп психічного розвитку найбільш високий і досягнення найбільш значні в перші роки життя; в міру дорослішання дитини відбувається уповільнення, затухання швидкості розвитку.

Періодизація вікового розвитку (зростання) Гезелла пропонує розчленовування дитинства на періоди розвитку за критерієм зміни внутрішнього темпу зростання: від народження до 1 року - найбільш високий «приріст» поведінки, від 1 року до 3 років - середній і від 3 до 18 років - низький темп розвитку. У центрі наукових інтересів Гезелла було саме раннє

1 Гезелл А. Педологія раннього віку. С. 231.

Глава IV. Теорії дитячого розвитку першої третини XX в. ...

49

дитинство - до трирічного віку. Гезелл розглядав розвиток дитини як форму адаптації до середовища, засновану на біологічних факторах дозрівання організму.

Критикуючи позицію Гезелла, Л.С. Виготський називав її «ультрабіологізмом» і «емпіричним еволюціонізмом», коли соціальне повністю розчиняється в біологічному, коли весь хід дитячого розвитку підпорядковується вічним законам пріроди1.

Таблиця 4

Теорія дозрівання А. Гезелла Основний предмет дослідження

Методи дослідження

Основні поняття Зміст і темпи психічного розвитку дитини від народження до статевого дозрівання

Спостереження (у спеціально обладнаному приміщенні, з кіно-і фотореєстрації), тести, опитування батьків; лонгитюд; порівняння розвитку близнюків, здорових дітей і хворих

Дозрівання, розвиток, приріст поведінки, послідовність розвитку, швидкість росту (розвитку) Основні ідеї Фактори розвитку Залежність психічного розвитку (всіх його компонентів - від моторики до особистості) від дозрівання нервової системи, нерівномірність темпу психічного розвитку, уповільнення темпу протягом дитинства. Необхідність контролю за розвитком Біологічний фактор, генетично задане дозрівання (преформізм) Цінне

Напрями критики Впровадження нових методів, методик і устаткування для проведення психологічних досліджень. Потужна емпірична база. Обгрунтованість і ретельність в описі феноменології дитячого розвитку. Залучення уваги до важливості процесів дозрівання. Створення нормативів моторного розвитку

Акцентування біологічної основи розвитку - «емпіричний еволюціонізм» (Л.С. Виготський); абсолютизація нормативів, перенесення даних, отриманих на дітях середнього класу, на всі інші Видний австрійський психолог К. Бюлер (1879-1973), що працював деякий час в рамках вюрцбургской школи, створив свою концепцію психічного розвитку дитини. Він мав намір представити весь шлях розвитку від мавпи до дорослого культур 'Див: Виготський А.С. Проблема розвитку дитини в дослідженнях Арнольда Гезелла / / Гезелл А. Педологія раннього віку. С. 8.

50 Розділ другий. Історичне становлення вікової психології

ного людини як сходження по єдиної біологічної сходах, проаналізувати процес перетворення дитини (істоти, на його думку, пасивного, безпорадного, позбавленого всяких душевних рухів) - в человека1.

Завдання дослідження, по Бюлеру, полягала в тому, щоб знайти вічні, основні, незалежні від зовнішніх впливів закони розвитку в чистому вигляді. За задумом Бюлера, підходяща форма експерименту для дослідження дитячого розвитку в перші роки життя може бути запозичена з області зоопсихології. Це «експерименти над діяльністю», «планомірне використання штучних ситуацій», по суті, рішення дітьми завдань такого типу, які пропонував мавпам В. Келер.

К. Бюлер відомий як автор преформістской теорії трьох ступенів у розвитку дитини. Кожна дитина у своєму розвитку закономірно проходить стадії, які відповідають стадіям еволюції форм поведінки тварин: інстинкт, дресура, інтелект. Біологічний фактор (саморозвиток психіки, саморозгортання) розглядався їм як основний. Бюлер наполягав на біологічній зумовленості розвитку в дитинстві, на спадкової природі здібностей, проте підкреслював, що без вправи природні задатки не розкриються повною мірою.

Інстинкт - нижчий щабель розвитку; спадковий фонд способів поведінки, готовий до вживання і потребує лише в певних стимулах. Інстинкти у людини - розпливчасті, ослаблені, розщеплені, з великими індивідуальними відмінностями. Набір готових інстинктів у дитини (новонародженого) вузьке - крик, смоктання, ковтання, захисний рефлекс.

Дресура (освіта умовних рефлексів, прижиттєво складаються навички) дає можливість пристосуватися до різних життєвих обставин, спирається на нагороди і покарання, або на успіхи і невдачі. Дитяча гра, по Бюлеру, - природне продовження гри у тварин, виникає на даній стадії.

Інтелект - вища стадія розвитку; пристосування до ситуації шляхом винаходи, відкриття, обмірковування і усвідомлення проблемної ситуації. Бюлер всіляко підкреслює «шімпанзепо-добность» поведінки дітей перших років життя. Типове зміна поведінки при вирішенні інтелектуальних завдань вищими мавпами і дітьми: при пред'явленні нового завдання випробуваний демонструє хвилювання і здійснює безладні проби. «Ага-реакція», «ага-переживання», миттєве схоплювання суті речей

1 Див: Бюлер К. Нарис духовного розвитку дитини. М., 1930.

Глава IV. Теорії дитячого розвитку першої третини XX в. ... 51

Основний предмет дослідження

Методи дослідження Основні поняття

Основні ідеї

Фактори розвитку Цінне

Напрями критики

Закономірності психічного розвитку; виділення 1 стадій розвитку дитячої психіки (інстинкт, дресура, інтелект)

зоопсихологической експеримент

Інстинкт, дресура, навик, інтелект, функціональне задоволення, предвосхищающее задоволення

Передача закономірностей еволюції психіки тварин на психічний розвиток дитини. Розгляд психіки дитини як сполучної еволюційного ланки між тваринної психікою і психікою дорослого культурної людини. Роль емоцій у розвитку

Преформізм, спадковість

Застосування експерименту у вивченні дитячого розвитку, ідея розвитку

биологизаторского підхід - небачення, ігнорування специфіки розвитку людини, приниження можливостей дитини

Головний інтерес Бюлера зосереджений навколо перших років життя дитини. Дитяча психологія для нього - це насамперед психологія раннього віку, і розвиток людини в цілому ототожнюється з розвитком дитини. Бюлер вважав, що фази дитинства потрібно визначати за інтересами та успіхам у розвитку. Деякі виділяються

і відносин трансформує поведінку, яка перетворюється на спокійне, впорядковане рішення задачі. При повторенні ситуації рішення знаходиться відразу.

При переході від однієї стадії розвитку психіки до іншої розвиваються і емоції, причому відбувається зміщення задоволення від кінця діяльності до початку. Еволюційно раннє співвідношення дії та емоції таке: спочатку дія, а потім задоволення від його результату. Далі дія супроводжується функціональним задоволенням, тобто задоволенням від самого процесу. І нарешті, уявлення (передбачення) задоволення передує власне дії.

Центральним для Бюлера було вивчення мислення, ролі творчості в психічному розвитку. Так, він запропонував теорію розвитку мови у дитини як процесу її винаходу, придумування дитиною в процесі спілкування з дорослим.

Таблиця 5

Теорія трьох ступененй К. Бюлер

52 Розділ другий. Історичне становлення вікової психології

Бюлером епохи: шімпанзеподобний вік; стадія запитань про назви предметів; стадія запитань «чому»; вік казок; вік Робінзона та ін Фази дитинства Бюлер розглядав як біологічні фази розвитку; відносне, властиве дитині певної епохи і певного соціального середовища прирівнювалося до абсолютного, загального, необхідному закону розвитку.

Л.С. Виготський підкреслював, що в теоретичних побудовах Бюлера є цінна, що пронизує все ідея розвитку і тенденція розглянути психічний розвиток, в загальному аспекті біологічного розвитку. Однак прагнення безпосередньо вивести всю повноту душевного життя, психічних функцій і форм з біологічних коренів, знайти причини типових успіхів нормальної дитини в структурному розвитку кори великого мозку принципово обмежує позицію Бюлера, робить її антідіалектічной. Філогенез і онтогенез психіки виявляються в однаковій мірі підпорядковані законам біологічної еволюціі1.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "# 2. Психічний розвиток дитини і біологічний фактор дозрівання організму"
 1. 3.1. Класифікація екологічних факторів
    біологічну продуктивність екосистеми; топографічні - рельєф. Кліматичні і едафіческіе екологічні чинники багато в чому визначаються географічним положенням екосистеми - її віддаленістю від екватора і від океану і висотою над рівнем моря. Біотичні екологічні фактори - наслідок взаємовідносин організмів або змін екотопах при його перетворенні під впливом
 2. ВИСНОВОК
    біологічної індикацією, а організм - біологічним індикатором. Види з подібним ставленням до умов середовища об'єднуються в екологічні групи. При цьому, оскільки до одних і тих же умов організми можуть пристосовуватися по-різному, в одній екологічній групі можуть бути види не схожі один на одного. Види, що мають зовнішню схожість, в якому відбивається їх ставлення до умов
 3. XIII. Морфологічна диференціація у тварин
    фактором, який потрібно прийняти до уваги. § 243. Цей новий фактор є рух - рух організму по відношенню до оточуючих його предметів, або рух частин організму по відношенню один до одного, або обидва ці рухи разом. Відповідно роду відносини між організмом і навколишнім середовищем виникає: проста або подвійна двостороння симетрія, промениста симетрія, сферична
 4. ? 1. Соціалізація як центральна проблема концепцій соціального навчання
    психічного
 5. 9.3. Криза культури і психічне здоров'я росіян
    психічних захворювань росіян потребують теоретичному осмисленні. Як пояснення часто посилаються на кризу російської культури і метаморфози особистості молодої людини, не справляється в плані вибору і самовизначення зі складними реаліями сучасного російського життя. При цьому зазвичай мова йде про статистику психічних захворювань, загальні закономірності психічного розвитку і тому
 6. ВИСНОВОК
    біологічна продукція. Вона підрозділяється на первинну (утворену продуцентами) і вторинну (результат переробки первинної біологічної продукції консументами). Швидкість роботи екосистеми - біологічна продуктивність - вимірюється у вагових одиницях продукції на одиницю площі за певний відрізок часу. Від продуктивності відрізняється біомаса - кількість органічної речовини,
 7. § 4. Диадических принцип вивчення дитячого розвитку
    психічного розвитку ... про дієвість тих або інших стимулів для конкретної дитини. В індивідуальному розвитку дітей одні й ті ж стимули можуть мати різну спонукальну силу. Стимуляція, щоб виконати соціально-мотивуючу роль, повинна бути значимою, функціональної (занадто часті догани, нотації перестають надавати помітне вплив на поведінку
 8. § 5. Зміна уявлень про психологічну природу дитини
    психічного розвитку дитини, нездатне відповісти на запити практики; - результати досліджень представляли собою констатацію зрізовий характеристик і вікових відмінностей, але з їх допомогою неможливо було розкрити причини та умови розвитку; - при надлишку повторюваних емпіричних даних обобщаю-щие поняття були нечисленні і слабкі; 1 Див: Бурменская Г.В., Обухова Л.Ф, Подільський
 9. Опис історії життя випробуваного
    психічному розвитку велике значення має ретельне, максимально засноване на об'єктивних даних вивчення історії розвитку неповнолітнього. Затримка розвитку виявляється з перших років життя, інтелектуальна недостатність стає очевидною з початком навчання в школі. Відсутність уваги з боку батьків або емоційне відкидання ними дитини здатне загальмувати його психічний
 10. 4.5. Біологічне різноманіття
    біологічне різноманіття (біорізноманіття) - сукупність видів всіх організмів. "Бухгалтерія" цього розмаїття наступна. Загальне число нині відомих видів становить близько 2,5 млн., причому, майже 1,5 млн. з них - комахи, ще 300 тисяч - квіткові рослини. Всіх інших тварин приблизно стільки ж, скільки квіткових рослин. Водоростей відомо не набагато більше 30 тисяч, грибів -
 11. 4.6. Біологічна індикація
    біологічних індикаторів, які реагують на зміни навколишнього середовища своєю присутністю чи відсутністю, зміною зовнішнього вигляду, хімічного складу, поведінки. При оцінці забруднення середовища використання біологічних індикаторів часто дає більш цінну інформацію, ніж вимір забруднення приладами, так як організми реагують відразу на весь комплекс забруднення. Крім того,
 12. Органічна теорія.
    розвиток людського суспільства »»
 13. # 1. Психічний розвиток з позицій класичного психоаналізу 3. Фрейда
    психічних процесів) - свідомість, предсознание і несвідоме. У центрі його наукових інтересів був несвідомий рівень психіки - вмістилище інстинктивних потреб організму, потягів, в першу чергу сексуальних і агресивних. Саме несвідоме спочатку протистоїть суспільству. Фрейд розглядав розвиток особистості як адаптацію (пристосування) індивіда до зовнішнього соціального
 14. 1.2.5. Третє зіаченіе слова «суспільство» - людське суспільство в цілому
    біологічний вид чи рід. Людське суспільство в цілому теж є об'єктом вивчення історичної науки. Історики пишуть роботи, присвячені НЕ тодько історіям окремих соціо-історичних організмів і їх систем, а й всесвітньої, або світової історії. За відно-шенню до людського суспільства в цілому окремі соціоісторіческіе організми та їх системи виступають як його
 15. 13.3. Права та обов'язки батьків
    психічному здоров'ю дітей, їх моральному розвитку. Способи виховання дітей поса 189 8 ни виключати зневажливе, жорстоке, грубе, таке, що принижує людську гідність поводження, образу або експлуатацію дітей. Батьки мають право і зобов'язані виховувати своїх дітей. Вони зобов'язані піклуватися про здоров'я, фізичний, психічний, духовний і моральний розвиток своїх дітей.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua