Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПрактична психологія → 
« Попередня Наступна »
Соловйова С.Л.. Довідник практичного психолога: Психотерапія. М.: АСТ; СПб.: Сова. - 575с., 2008 - перейти до змісту підручника

ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ

Психологічна корекція передбачає цілеспрямоване психологічний вплив на клієнта або пацієнта для пріведенія.его психічного стану до норми у разі діагностики у нього будь-яких характерологічних девіацій або особистісних аномалій, а також для освоєння їм якої діяльності. Психологічна корекція в клінічній психології здійснює активне зовнішнє втручання, спрямоване на приведення в адекватний стан психіки людини, стимулювання його активності, створення душевного комфорту, гармонізацію її відносин з соціальним оточенням (Менделевич В. Д., 1998).

Психологічна корекція Це спрямоване психологічний вплив з метою повноцінного розвитку і функціонування індивіда. Термін «психологічна корекція» набув поширення на початку 70-х років XX сторіччя. У цей період психологи стали активно працювати в області психотерапії, насамперед - груповий. Тривалі дискусії про те, чи може психолог займатися лікувальною (психотерапевтичної) практикою, носили переважно теоретичний характер, тому що на ділі психологи не тільки хотіли, могли і успішно реалізовували цю можливість, а й були в той час, за рахунок базового психологічного освіти, більш підготовлені до такого роду діяльності, у всякому разі до роботи в якості групових психотерапевтів. Але оскільки психотерапія є лікувальною практикою, а нею за законом може займатися тільки лікар, який має вищу медичну освіту, то поширення терміну «психологічна корекція» певною мірою було спрямоване на подолання цієї ситуації: лікар займається психотерапією, а психолог - психологічної корекцією. Однак питання про співвідношення понять «психотерапія» та «психологічна корекція» залишається відкритим і сьогодні, причому тут можна вказати дві основні точки зору.

Одна з них полягає у визнанні повної ідентичності понять «психологічна корекція» і «психотерапія».

Однак при цьому не враховується, що психологічна корекція як спрямоване психологічний вплив реалізується не тільки в медицині (головним чином - у психопрофилактике і власне лікуванні - психотерапії), але і в інших сферах людської практики, наприклад, в педагогіці. Навіть звичайне, буденне людське спілкування може містити в більшій чи меншій мірі цілеспрямовано використовувану психологічну корекцію.

Інша точка зору заснована на тому, що психологічна корекція переважно покликана вирішувати завдання психопрофілактики на всіх її етапах, в тому числі при здійсненні вторинної та третинної профілактики.

Однак таке жорстке обмеження сфери застосування в медицині психологічної корекції представляється певною мірою штучним.

По-перше, якщо подібне обмеження здається цілком переконливим щодо соматичних захворювань, то в області неврозів, наприклад, повністю розвести поняття «психологічна корекція» і «психотерапія», «лікування» і «профілактика» не вдається, так як невроз - це захворювання динамічне, при якому не завжди можна відокремити стан передхвороби від власне хвороби, а сам процес лікування в значній мірі включає в себе і вторинну профілактику.

По-друге, в даний час в системі відновного лікування різних захворювань все ширше реалізується комплексний підхід, що враховує наявність в етіопатогенезі біологічного, психологічного та соціального факторів, кожен з яких потребує лікувальних або коригуючих впливах, відповідних його природі. Якщо психологічний фактор при тому чи іншому захворюванні виступає як один з етіологічних, то його корекція в значній мірі збігається з вмістом психотерапії (одного з компонентів лікувального процесу). Визначити загальну схему співвідношення психологічної корекції та психотерапії поза конкретною нозології практично неможливо.

Значення психологічного фактора в етіопатогенезі того чи іншого захворювання визначає спрямованість психологічної корекції на рішення власне лікувальних (психотерапевтичних) завдань і дозволяє розглядати методи психологічної корекції як методи психотерапії. Таким чином, завдання психологічної корекції можуть істотно варіювати від спрямованості на вторинну і третинну профілактику основного захворювання і первинну профілактику виникають наслідків вторинних невротичних розладів при соматичної патології до практично повної ідентичності завданням психотерапії при неврозах.

На питання про обгрунтованість використання поняття «психологічна корекція» поряд з поняттям «психологічне втручання» відповісти однозначно досить важко. Їх зіставлення виявляє очевидну схожість. І психологічна корекція, і психологічне втручання розуміються як цілеспрямоване психологічний вплив. Вони реалізуються в різних областях людської практики і здійснюються психологічними засобами. Психологічна корекція в медицині може бути спрямована на вирішення завдань профілактики, лікування (психотерапія) та реабілітації. Психологічні втручання в медицині (клініко-психологічні втручання) теж займаються профілактикою, лікуванням та реабілітацією. І психологічна корекція, і психологічне втручання, використовувані з метою лікування, виконують психотерапевтичну функцію. Очевидно, що по суті ці поняття збігаються. Можливо, найбільш точним і адекватним був би термін «психологічне втручання з метою психологічної корекції», однак це дуже громіздко. У вітчизняній літературі більш поширений термін «психологічна корекція», а в зарубіжній - «психологічне втручання».

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ "
 1. Завищена або занижена планка підбору
  корекція, шляхом навчання прийнятого співробітника. У випадку завищеної планки - корекція на даній позиції неможлива, єдиним варіантом є зміна функціоналу працівника, «виріс» з цієї посади вже на момент приходу в
 2. ПЕРЕДМОВА
  психологічного клімату в педагогічному колективі і т.п. Крім цього, розказано про роботу з батьками учнів; дані методи оцінки психологічної атмосфери в сім'ї; описані прийоми оцінки стилю керівництва педагогічним колективом, прийоми корекції тривожності і сором'язливості, психологічної підтримки та зняття бар'єрів у спілкуванні, а також показані методи регуляції психічного стану і
 3. Частина III Психолого-педагогічна корекція особливостей особистості дітей з порушеннями мови
  корекція особливостей особистості дітей з порушеннями
 4. Глава 14 ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ Гностичних І МОВНИХ ПРОЦЕСІВ У ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ
  психологічної практиці існують три основні підходи до діагностики інтелектуальних і гностичних порушень у дитини: психометрический, функціональний і нейропсихологический. Наприклад, при психометрической підході визначальною мішенню діагностики і подальшої психологічної корекції є рівень інтелектуального розвитку дитини, після визначення якого зусилля психолога
 5. СТ. 00 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТРЕНІНГИ 400 ІСУПЕРВІЗІЯ ДС. 00 РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 600 СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, встановлювали ВНЗ (факультет) ДС.01 Емоційні та особистісні розлади
  психологічний підхід до корекційно-розвивального навчання ДС.04 Диференціальна нейропсихология розвитку психічних функцій ДС.05 Клінічна нейропсихологія ДС.06 Психологія сім'ї та сімейної психотерапії ДС.07 Розлади самосвідомості ДС.08 Психологія стресу ДС.09 Нейропсихологическая діагностика індивідуальних відмінностей ДС. 10 Патологія пам'яті ДС
 6. Міняйло В. Ю.. Психологічне консультування: робота з кризовими і проблемними ситуаціями. - 2-е вид., Стер. - М.: Сенс. - 182 с., 2005

 7. 7.1. Вимоги до професійної підготовленості фахівця
  психологічної спеціальності широкого профілю, що має міжгалузевий характер і що бере участь у вирішенні комплексу завдань в системі охорони здоров'я, народної освіти та соціальної допомоги населенню; - розуміти спрямованість практичної та науково-дослідної діяльності клінічного психолога на підвищення психічних ресурсів та адаптаційних можливостей людини, на охорону здоров'я та
 8. Т.Д. Марцинковський. Дитяча практична психологія: Підручник - М.: Гардаріки,. - 255 с., 2004

 9. І. П. Волкова. Практикум зі спортивної психології. - СПб.: Пітер. - 288 с: ил. - (Серія «Практикум з психології»)., 2002

 10. Показання для ПСИХОТЕРАПИИ
  психологічного та соціального), обумовлює необхідність коригувальних впливів, які відповідали б природі кожного фактора. Це означає, що психотерапія як основний або додатковий вид терапії може застосовуватися в комплексній системі лікування пацієнтів з найрізноманітнішими захворюваннями. Однак питома вага психотерапевтичних впливів, їх 'загальна спрямованість, обсяг
 11. Шнейдер Л.Б.. Сімейна психологія: Навчальний посібник для вузів. 2-е изд.-М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга. - 768 с. - («Gaudeamus»), 2006

 12. Тарабрина Н. В.. Практикум з психології посттравматичного стресу. - СПб: Пітер - 272 с: ил. - (Серія «Практикум з психології»)., 2001

 13. Малкіна-Пих І. Г.. Психологічна допомога в кризових ситуаціях - М.: Изд-во Ексмо. - 960 с., 2005

 14. Музикотерапія в системі психологічної корекції страху у дітей з аутизмом
  психологічної корекції дітей з емоційними порушеннями широко використовується музична терапія. У психологічній літературі виділяються чотири основних напрямки психокорекційних впливів музикотерапії: 1) емоційне активування в процесі психотерапії, 2) регулюючий вплив на психовегетативні процеси; 3) розвиток навичок міжособистісного спілкування; 4) підвищення
 15. Література
  психологічні твори. М., 1975. 2. БехтеревВ.М. Об'єктивне вивчення особистості. Пг., 1923. 3. Блонкій П.П. Вибрані педагогічні та психологічні твори. М., 1979. Т. 1, 2. 4. Виготський Л.С. Собр. соч.: У 6 т. М., 1982-1983. 5. ЖданА.Н. Історія психології: від античності до наших днів. М., 1990. 6. Історія зарубіжної психології. Тексти. М., 1986. 7. Історія становлення
 16. Глава 3 ПЕРСПЕКТИВНІ ПРОБЛЕМИ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВАЦИИ ЛЮДИНИ
  психологічної науки, на інші не вивела логіка і характер пошуку, що здійснювався насамперед у напрямі механізмів онтогенетичного розвитку мотивації . Проте можна, мабуть, зробити висновок, що такого роду пошук виявився можливим і перспективним. Останнє дозволяють стверджувати узагальнення, наступні з проведеного дослідження та вносять певні корекції в загальне
 17. Психологічні проблеми вилучення знань.
  Психологічний є провідним, оскільки він визначає успішність і ефективність взаємодії (спілкування) менеджера з кадрів та кандидата на посаду. Втрати інформації в ході бесіди очевидні - до менеджера з персоналу, що проводить інтерв'ю, доходить лише менше третини інформації, якою володіє і про яку хоче розповісти кандидат на посаду. Втрати інформації пов'язані з об'єктивними
 18. ВИСНОВОК
  психологічної корекції дітей з аутизмом [Організація спеціалізованої допомоги ..., 1989; Нікольська, Баенская, Ліблінг, 1997; та ін ]. Однак використання цих програм можливо тільки в системі комплексної терапії аутизму у дітей, що передбачає дотримання таких принципів: - партнерство і співробітництво всіх фахівців, що працюють з аутіч-ними дітьми; - обов'язковий контакт з
© 2014-2021  ibib.ltd.ua