Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяСпеціальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Курашвілі В.А. (ред.). ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ ІННОВАЦІЙНІ технолігіі, 2008 - перейти до змісту підручника

Психологічні особливості технічної підготовки

Проблема усвідомлення психологічних особливостей у техніко-тактичній підготовці встає в силу того, що студенти спортивних ВНЗ проходять техніку і тактику боротьби, а в реальності їм доводитися здійснювати техніко-тактичну підготовку. Фахівці усвідомили, що недостатньо вивчати техніку на основі біомеханіки і тактику на основі прийомів боротьби: потрібно здійснювати і саму тактико-технічну підготовку. Однак через відсутність теорії поведінки борців в сутичці таку підготовку стали здійснювати за прикладом підготовки спортсмена.

Причина такої ситуації - відсутність в теорії і практиці боротьби науково обгрунтованої концепції переходу від освоєння техніки в неконфліктній діяльності з партнером і в ідеальних умовах до результативної конфліктної змагальної діяльності з противником.

Іншим рішенням було постійне ускладнення технічних дій і вивчення їх як складно-координаційних рухових дій, при цьому діяльність суперника умовно моделювалася шляхом різних ускладнень, тобто варіативності, при відсутності обліку конфліктності.

Інтуїтивно висококваліфіковані тренери наголошували на необхідності переходу до нового, конфліктному виду діяльності, який необхідно починати освоювати з невеликої кількості основних прийомів і надалі збільшувати їх кількість. Арсенал техніки спортсмена визначається вже стосовно не до ідеальним біомеханічних параметрах прийомів боротьби, а до конфліктних змагальних умов їх проведення в поєдинку. Однак перехід від навчання техніці боротьби до змагальної діяльності та формування навичок застосування техніки в сутичці теоретично фахівцями не обгрунтовані.

У спортивній боротьбі на сьогоднішній день можна виділити два основних типи тренерів: перший, найбільш численні, що працюють під девізом "роби, як я" і обмежують тактико-технічну підготовку спортсменів своїм особистим досвідом; другий, висококваліфіковані тренери виходять з перспективи індивідуального росту майстерності борця і використовують кращі досягнення теорії і практики спортивної боротьби, узагальнюючи і застосовуючи досягнення інших тренерів. Ця ситуація склалася через те, що процес підготовки тренера у вузі копіює підготовку спортсмена, і тому тренери будують тактико-технічну підготовку на основі передачі власного тренувального та змагального досвіду і тільки після багаторічної роботи переходять до використання досвіду інших тренерів.

У зв'язку зі сказаним виникло протиріччя, яке полягає в необхідності підготовки у вузі висококваліфікованих тренерів і неможливості цього через відсутність теоретичної концепції тактико-технічної підготовки тренерів та методичної оснащеності навчального процесу. Необхідно змінити існуючу практику тактико-технічної підготовки студентів у ВНЗ як спортсменів, орієнтовану на підвищення спортивної майстерності, так як вона не формує основні навички роботи в якості висококваліфікованих тренерів, які купуються тільки згодом на основі довготривалої практичної роботи, а часто і зовсім не купуються.

Малюнок

Теорія і методика професійної тактико-технічної підготовки тренера зі спортивної боротьби у ІФКах повинна будуватися на основі: -

теоретико- методичного осмислення змагальної діяльності висококваліфікованих борців і освоєння методів аналізу тактико-технічних дій у спортивному двобої; -

оволодіння імітаційним моделюванням тактико-технічних дій у спортивній боротьбі як для підвищення власного тактико-технічної майстерності при відсутності вищого змагального досвіду, так і для усвідомлення кращих сторін тактико-технічної підготовки провідних борців; -

вміння організовувати навчання і взаємонавчання спаринг-партнерів в тренувальному занятті за рахунок оволодіння розвиваючими, ігровими, поетапними і пояснювально-ілюстративними методами навчання техніці і тактиці спортивної боротьби.

Це дозволить формувати у студентів ІФКов необхідні вміння та навички викладання, відповідні вимогам, що пред'являються до тактико-технічної підготовленості, властивої тренерам вищої кваліфікації.

Професійна тактико-технічна підготовка тренера повинна принципово відрізнятися від тактико-технічної підготовки спортсмена і будуватися на таких положеннях: -

теоретичному: тактико-технічну підготовку тренерів зі спортивної боротьби необхідно здійснювати на основі конфліктної теорії діяльності; -

методологічному: формування спортивних навичок боротьби доцільно здійснювати у формі ситуаційного моделювання поведінки борців в поєдинку; -

практичному: опанування проектуванням приватних методик навчання техніці і тактиці спортивної боротьби в рамках основних методів навчання.

Розглянемо оволодіння складом засобів ведення поєдинків, вдосконалення рухових компонентів їх виконання на прикладі фехтування. У цьому виді спорту надзвичайно важливі навички ефективного використання засобів і методів тактичної та психологічної підготовки. Разом з тим, вдосконалення спеціалізованих рухів йде паралельно з підвищенням рівня рухових якостей.

Багаторазові повторення різних сполучень рухів зброєю і пересувань, характерних для тренування фехтувальників, створюють широкі можливості постійного підвищення технічної підготовленості. Закономірності оволодіння руховими навичками диктують необхідність приватних педагогічних установок на ізольоване вдосконалення деталей технічних прийомів або цілісне виконання окремих дій. Проте вимоги змагального бою визначають переважне становище комбінацій прийомів і дій, в тому числі і багатоступеневих, в якості засобів тренування.

Вправи, націлені на вдосконалення техніки доцільні на кожному занятті, індивідуальному уроці. Обсяги їх застосування та конкретні завдання диктуються завданнями етапу та періоду річного циклу підготовки, індивідуальними особливостями учнів і рівнем розвитку їх рухових якостей. На початку кожного сезону вправам технічної спрямованості відводиться провідне місце з метою прискорення технічної оснащеності та Спеціалізованої зорових і тактильних реакцій, рухових якостей. При безпосередній близькості до змагань їх витісняють сутички, які відтворюють особливості діяльності в поєдинках. Однак кошти технічної підготовки зберігаються в певних обсягах (особливо після змагань) для відновлення рівня виконання прийомів і дій і зниження психічної напруженості занять.

Рухові механізми прийомів і дій будуються відповідно до особливостей нейродинаміки кожного спортсмена, так як індивідуальні характеристики рухових реакцій роблять істотний вплив на оснащення фехтувальників бойовими засобами (нападу, захисту, підготовки), формування манери єдиноборства.

Удосконалення засобів ведення поєдинку забезпечує паралельне оволодіння комплексом спеціалізованих умінь, заснованих на проявах простих і складних рухових реакцій, передбаченні простору і часу в ході взаємодії з противником в сутичках. Все це призводить до вироблення специфічних якостей -

"почуття зброї", "почуття дистанції", "почуття часу", які в сукупності з техніко-тактичної підготовленістю складають "почуття бою" - провідне спеціалізоване властивість кваліфікованих фехтувальників.

Кожна різновид бойових дій має самостійне значення в тренуванні фехтувальників. Тому їх вдосконалення має проходити протягом всіх етапів спеціальної підготовки з урахуванням складності, яка витікає з різного ступеня готовності до виконання дій (навмисно, експромтна, навмисно-екс-промтно).

Тренувальні сутички починаються, як правило, навмисними або преднаме-ренно-експромтна діями, а експромтного дії доцільні переважно для протидії атакам. У зв'язку з цим найбільший ефект дає ускладнення навмисно розпочатих вдосконалюваних сутичок експромтна продовженнями, так як наближає урок до можливих варіантів змагального бою.

Досягнення спортсменами оптимальних параметрів рухів залежить від швидкості їх власних дій, розміру вихідної дистанції. Тому освоєння прийомів і дій має проходити на такій швидкості і з таких дистанцій, які дозволяють спортсменові своєчасно взаємодіяти з тренером (партнером) і зберігати технічний рівень рухів зброєю і пересувань. Найкращі результати дає збільшення швидкості дій спортсменів і вкорочення дистанцій в вдосконалюваних сутичках, що йдуть паралельно із зростанням точності складних реакцій і рівня володіння зброєю (виконання пересувань). У міру вдосконалення технічних прийомів і бойових дій в їх тренуванні ускладнюються вимоги до маневрування, досягненню максимальної довжини нападів і відступів, використанню дистанцій і амплітуд рухів зброєю.

Поліпшення показників в реакціях відбувається за рахунок зменшення їх середніх значень і збільшення стабільності. Тому процес проходження матеріалу на микроцикле, по етапах спортивного року повинен являти собою піднімається спіраль в чергуванні простих і більш складних завдань. У міру вирішення завдань кожного з етапів підготовки, після відповідальних змагань або на початку підготовки до нових слід переходити від легких завдань до складніших (від освоєного матеріалу до нового, від полегшених завдань до граничних).

Полегшення і ускладнення вправ досягається насамперед підбором бойових дій і ситуацій, а також зміною характеристик дій тренера (партнера) зброєю і вихідних дистанцій. Підбір матеріалу і його розподіл в уроці (а також по етапах і періодах річного циклу), його індивідуалізація залежать від конкретних завдань підвищення (збереження і відновлення) рівня техніки, кваліфікації займається і його тренованості (самопочуття), індивідуальних схильностей до певних рухових реакцій та ін . Крім того, виявлення індивідуальної схильності спортсмена до застосування певних дій (у тому числі заснованих на проявах різновидів рухових реакцій), дозволяє управляти процесом технічної підготовки і розумно поєднувати завдання її різнобічності та індивідуалізації.

Початок кожного спортивного року (відновлення після великих змагань) доцільно присвятити зміцненню спільної бази спортивної підготовленості, підвищенню спеціалізованості проявів різних реакцій на основі розширення звичного кола прийомів і дій. У міру підвищення і відновлення технічного рівня (загальної тренованості) акцент робиться на розвиток індивідуальних схильностей бійців. Зростають обсяги матеріалу, спрямованого на вдосконалення засобів, що визначають максимальні можливості спортсменів у поєдинках.

Показники спеціалізованості проявів рухових реакцій характеризують технічну підготовленість спортсмена і, насамперед, можливості оволодіння певними бойовими засобами. Тому кожен вид дій або їх типова комбінація спочатку удосконалюються самостійно, без об'єднання з іншими діями. Дотримання даного принципу доцільно головним чином при освоєнні кожного нового засобу, а також при опробування технічних прийомів і бойових дій після перерв, при відновленні після великих змагань або виникненні технічного браку.

Принципова послідовність вдосконалення технічних прийомів і бойових дій з урахуванням проявів різних реакцій, наступна: вдосконалення обумовлених прийомів і дій, потім з вибором і з перемиканням. Вона доцільна і як метод підвищення якісних вимог до тренуванні, відновлення технічної підготовленості фехтувальників. Освоєння різних просторово-часових параметрів йде слідом за ізольованим вдосконаленням кожного з видів дій, так і об'єднанням їх в комбінації.

Без ясного розуміння всієї психологічному складності спортивної діяльності, різноманіття обумовлюють її зв'язків неможливо створити раціональну методику тренування, що відповідає сучасним науковим і педагогічним вимогам. Особливістю психологічної підготовки в єдиноборстві є: -

відповідальність перед колективом за особисті дії; -

велика кількість сильних збивають факторів під час змагань; -

сильно виражені компоненти спортивної майстерності та їх взаємодії для досягнення мети (техніка, тактика, фізична і психологічна підготовки); -

складності турнірів (перерви між боями не дають можливості повністю відновити організм, велика кількість турнірів, контроль над масою тіла, профілактика травм та ін.)

Бокс як вид спорту пред'являє виключно високі вимоги до психіки спортсмена. Значно легше досягти певного рівня фізичної і техніко-тактичної готовності до турніру, ніж готовності психічної. Не про всякий боксера можна сказати що він «боєць», навіть якщо він володіє високою технікою, тактикою та фізичною підготовкою.

 Як відомо, предметом психології є: а) психічні процеси; б) психологічні риси особистості; в) психологічні особливості людської діяльності.

 До психічних процесів належать: відчуття, сприйняття, уява, мислення, пам'ять, увагу, емоції, бажання і т. д.

 До психологічних рис особистості - спрямованість особистості, темперамент, характер, інтереси і здібності людини.

 До психологічним особливостям діяльності - особливості сприйнять, мислення, міркування та інших психічних процесів, пов'язаних з певним родом роботи (наприклад, творчості).

 Психічні процеси та психологічні особливості особистості та діяльності людини в їх сукупності називаються свідомістю або, в більш широкому сенсі, психікою.

 Психологічні особливості, психічні процеси і риси особистості найповніше виявляються при сильних розумових і фізичних напругах, при постійно мінливих умовах навколишнього середовища, що спостерігається в спорті, зокрема, в єдиноборстві.

 Стан психологічної підготовленості грає особливу роль, часто є вирішальним в сутичці. Спортсмен, який не вміє впоратися з надмірним збудженням напередодні виходу на ринг, невпевнений у своїх силах, вчасно бою не зможе швидко мобілізуватися і розумно діяти. Навпаки, якщо боксер добре психологічно підготовлений, спокійний, упевнений у собі, легко управляє своїм настроєм і діями в бою, він і при сильно діючих факторах (пропуску сильного удару, невдачах в атаках і т. п.) зуміє мобілізуватися, правильно оцінити обстановку, врахувати можливості свої і противника і успішно вирішити тактичні і технічні завдання. Не треба забувати, що боксер, беручи участь в турнірі, який триває до 12 днів, має три-чотири бої і повинен бути психологічно готовий до кожного з них.

 При психологічній підготовці боксера на перший план висуваються його індивідуальні якості; тому тренер має бути досить ерудований в області психології, педагогіки, фізіології і лікарського контролю з тим, щоб досконально вивчити свого підопічного і найбільш індивідуалізувати підготовку з урахуванням його здібностей і умов їх розвитку.

 В даний час прийнято ділити психологічну підготовку спортсмена на два етапи - етап загальної психологічної підготовки і психологічну підготовку до змагань. Обидва етапи взаємопов'язані, разом з тим, кожен з них має свої особливості, які необхідно враховувати в методиці спортивного тренування.

 Загальна психологічна підготовка спрямована на формування необхідних властивостей особистості: різноманітності інтересів, вольових рис характеру; повинна стимулювати розвиток психічних процесів, що сприяють успішному виконанню боксерських завдань: відчуттів, сприймань і т. д.

 Психологічна підготовка боксера до майбутнього бою, природно, диктується завданнями, які треба вирішити в конкретному змаганні. До їх числа належать: -

 усвідомлення своєрідності спортивних завдань майбутнього змагання; -

 вивчення сильних і слабких сторін супротивників і підготовка до дій відповідно з урахуванням цих особливостей; -

 формування твердої впевненості у своїх силах і можливостях для досягнення перемоги; -

 подолання негативних емоцій, викликаних майбутнім змаганням, і створення стану психологічної готовності до бою; придбання готовності до максимальних вольовим і фізичним напруженням і вміння проявити їх в умовах змагання; -

 вміння максимально розслабитися після бою і знову мобілізуватися до подальшого бою.

 Отже, сутність психологічної підготовки спортсмена зводиться до напрямку його свідомості і дій на рішення тренувальних і змагальних завдань.

 Підсумком психологічної підготовки боксера має з'явитися стан психічної готовності, яке знаходить своє вираження в максимальній мобилизованности спортсмена, віддачі всіх сил для досягнення найкращих результатів у змаганнях.

 Виховання спортсмена передбачає формування його світогляду, потреб, інтересів, а також наполегливості, цілеспрямованості, сміливості, рішучості, сили волі, самовладання, активності та інших якостей. Основну роль при цьому відіграють спортивний колектив, його тренер (вихователь). Він спрямовує роботу колективу, налагоджує взаємини спортсменів, індивідуально працює з кожним під час тренувальних занять, зборів, змагань, зміцнює інтерес вихованців до спорту, створює правильну мотивацію їхніх занять, розвиває прагнення до самовиховання, використовуючи вплив колективу, особисте спілкування з боксерами, свій авторитет .

 Тренер постійно веде роботу по збереженню дисципліни на заняттях, правилам санітарії та гігієни, виконання боксерами спортивного режиму, виховує у спортсменів високу вимогливість до себе.

 У добре організованому колективі кожен спортсмен має право розраховувати на товариську допомогу, психологічну підтримку під час занять і змагань. Взаємна довіра дозволяє боксерам швидше опановувати спортивною майстерністю; наприклад, більш слабкий спортсмен може спокійно, без скутості і напруги боксувати з більш сильним. Колектив повинен мати (виробляти) корисні традиції: вшанування переможців змагання, проведення показових тренувань

 Малюнок

 із запрошенням глядачів, організація культпоходів, привітання боксерів зі святами і. т. п.

 Необхідно цікавитися мотивами занять боксом та участі у змаганнях. Під мотивами розуміють думки, прагнення і почуття, пов'язані з усвідомленням тих чи інших потреб і спонукають до діяльності. Такими спонуканнями можуть бути задоволення від переваги в єдиноборстві над іншими, спортивна слава, прагнення різнобічно розвити себе фізично, окремі якості (витривалість, силу, спритність); виховати в собі сміливість, впевненість, рішучість і т. д.

 Найбільш значна мотивація - навчитися майстерно боксувати, потрапити в збірну команду республіки і країни, домогтися високих спортивних результатів, захищати честь Батьківщини за кордоном, передати досвід іншим боксерам. Звичайно, наведені мотиви далеко не вичерпують тих прагнень, які спонукають спортсменів різного віку і досвіду займатися боксом і удосконалювати свою майстерність. Знання мотивів має велике практичне і педагогічне значення, оскільки дозволяє тренеру оцінити властивості особистості займаються.

 Тренер повинен сприяти розвитку позитивних інтересів шляхом правильного планування навчально-тренувального процесу, дотримання педагогічних принципів навчання, формування прагнень до самостійної тренуванні, до творчого мислення, обговоренням підсумків змагань, інтересом до життя боксера, допомогою у навчанні, трудовій діяльності, налагодженням хороших взаємин з товаришами по команді і т. п.

 Виховання особистості через спорт, зокрема бокс, - складний і багатогранний процес, який може бути оптимально вирішене тільки спільними зусиллями колективу, тренера і боксера на базі спільності мети, постійного контакту і товариської допомоги.

 РОЗВИТОК СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У БОКСЕРА

 Досягнення високої спортивної майстерності в чому залежить від рівня розвитку спеціалізованих психічних процесів і якостей, які дозволяють боксеру реалізувати свої фізичні та техніко-тактичні можливості. Для найсильніших боксерів характерні ємне сприйняття і швидка оцінка бойової обстановки, точний розрахунок часу і дистанції, вміння миттєво знаходити потрібні моменти для ударів і захистів, тонке увагу, блискавична реакція.

 Аналізуючи результати виступів російських і зарубіжних боксерів, можна встановити характерні особливості психічних процесів, які дозволили цим спортсменам добитися видатних результатів.

 Розглянемо найбільш важливі психічні процеси, характерні для боксерів в ході тренування та участі у змаганнях.

 Сприйняття. У спорті особливо важливі просторово-часові, без яких немислимий аналіз рухів, і спеціалізовані м'язово-рухові сприйняття.

 Це - почуття дистанції, часу, орієнтування на рингу, почуття положення тіла, свободи рухів, відчуття удару, увагу, бойове мислення, швидкість реакції. Вони повинні бути тісно взаємопов'язані між собою і впливати один на одного.

 Почуття дистанції-вміння боксера точно визначати відстань до противника. У боксі почуття дистанції проявляється у двох формах - при атаці і при захисті. Так, для боксера контратакуючої манери ведення бою характерно почуття дистанції, пов'язане із захисними діями.

 На різних дистанціях це почуття у боксерів не однаково. У бою на середній і ближній дистанціях для оцінки відстані до супротивника основне значення набувають м'язово-рухові сприйняття. На дальніх дистанціях це почуття залежить від рівня розвитку зорового сприйняття, швидкості реакції.

 Боксери повинні знати, що гарне почуття дистанції дозволить їм успішніше захищатися й атакувати. Кращим засобом для розвитку почуття дистанції є бої в парах. В умовних боях тренер повинен давати завдання, що вимагають правильного визначення відстані до супротивника, що сприятиме свідомому і активному відношенню боксерів до роботи над розвитком почуття дистанції.

 Боксер, проводячи бій з партнером, повинен постійно привчати себе стежити за найменшими змінами дистанції між ним і супротивником і чітко фіксувати момент, коли дистанція підходить для атаки.

 Вибір моменту атаки вимагає від атакуючого почуття дистанції, яке пов'язане з почуттям часу.

 Почуття часу визначається особливостями протікання фізіологічних і психічних процесів в організмі. Врівноваженість процесів збудження і гальмування створює передумови для утримання від несвоєчасного руху.

 Деякі боксери володіють відмінним почуттям часу і вміють вибрати момент атаки тоді, коли противник вже не в змозі уникнути удару. Завдяки розвинене му почуттю часу, боксер в змозі оцінити тривалість раунду, перерви, окремих часових інтервалів бойових дій і раціонально витрачати сили. Його можна розвивати головним чином в бою з партнером, коли необхідно точно визначати час для ударів і захистів, а також у вправах на швидко переміщаються снарядах (м'ячі на резинах, пневматичних грушах і на лапах).

 Орієнтування на рингу. Ведучи напружений бій, маневруючи, атакуючи, контратакуючи противника і захищаючись від його ударів, боксер повинен вміти в будь-який момент визначити своє положення на рингу щодо його кутів, канатів: атаки набагато ефективніше, якщо противник в цей час знаходиться в незручному положенні (наприклад, в кутку або біля канатів).

 Для вироблення вміння орієнтуватися на рингу можна одному з боксерів дати завдання проводити бойові дії в кутах і близько канатів і частіше робити виходи звідти, а іншого партнера - не допускати цього і триматися на середині рингу.

 Під час проведення вільних боїв тренер повинен звертати увагу боксерів на вміння вибирати місце для атак і контратак, орієнтуватися на рингу. Слід більше практикувати вправи в пересуванні.

 Почуття положення тіла. Під час бою боксер постійно шукає зручне вихідне положення для атак, захистів і контратак. Уміння контролювати положення свого тіла по відношенню до супротивника створює передумови для успішних бойових дій.

 Хорошим засобом для розвитку почуття положення тіла служать спеціалізовані вправи з механіки ударів і захистів (на місці і в русі). Корисні також бої з тінню попарно з урахуванням положення тіла по відношенню до супротивника і вибору місця дії на рингу.

 Боксер повинен навчитися варіювати бойове положення, вибираючи найбільш зручну позицію для своїх дій, зокрема використовувати положення при захистах для наступних контратак.

 Почуття свободи рухів. Одна з відмінних рис майстерності боксера - уміння не напружуватися зайве, в складних умовах поєдинку триматися вільно і невимушено. Дивовижне відчуття свободи рухів демонстрував на XVII Олімпійських іграх К. Клей (пізніше став професіоналом).

 На далекій дистанції почуттю свободи сприяє гарне пересування і невразливість. На ближній і середній - надійні захисту за допомогою тулуба (нирки, ухили).

 Основою для розвитку почуття свободи рухів є оволодіння координацією рухів і правильною технікою з оптимальним чергуванням розслаблення і напруження м'язів, умінням завдавати ударів різної сили, що виховує впевненість у собі. Удосконалюється свобода рухів у змаганнях, які є також засобом контролю цього почуття.

 Почуття удару. Найважливішою якістю боксера є почуття удару, пов'язане зі сприйняттям швидкості та обліком моменту зіткнення кулака з метою.

 Боксер повинен навчитися наносити удари різної сили, швидкості і довжини і з різних вихідних положень.

 Найбільш складно навчитися сильним, акцентованим ударам. Боксер повинен бути впевнений в тому, що своїм ударом потрясе противника. Нокаутуючий ефект удару залежить від уміння нанести удар в момент, коли противник його не очікує (недостатньо

 Малюнок

 уважний), від точності удару, сили удару, місця попадання. Крім цього, удар повинен бути нанесений тією частиною кулака, яка забезпечує найбільшу жорсткість.

 Розвиток почуття удару виробляється у вправах на мішках, снарядах і лапах, причому тренуватися слід не в бойових рукавичках, а в рукавичках для снарядів, або шінгардах, щоб найбільш чітко відчути місце, яким наноситься удар.

 Увага. Увага - це спрямованість і зосередженість психічної діяльності на якомусь об'єкті. Найбільш важливі властивості уваги - інтенсивність і стійкість.

 Боксер повинен бути гранично уважним під час бою. Тренер стежить за випадками падіння інтенсивності, концентрації і стійкості його уваги. Без загостреної уваги важко правильно сприймати і переробляти інформацію, продуктивно мислити, своєчасно реагувати на зміну тактичної обстановки і контролювати свою діяльність.

 Підтримка високого рівня уваги вимагає великих витрат нервової енергії. Коли організм стомлюється, інтенсивність уваги знижується внаслідок охоронного гальмування.

 Стійкість уваги визначається тим, що спрямованість психічної діяльності не перемикається на об'єкти, що відволікають від вирішення основного завдання.

 У боксі потрібно вміння максимально зосередити свою увагу на одному об'єкті -

 на супротивнику. Тому боксер буквально «нічого не бачить і не чує». Зате будь-який рух противника не залишається непоміченим.

 Увага боксера може бути покращено в ході навчально-тренувальних занять. Характер бойових вправ з партнером, в яких постійно міститься загроза отримати удар, привертає до інтенсивного і стійкого увазі. Але в інших видах тренувальної діяльності боксер може відволікатися, наприклад, при виконанні спеціально-підготовчих вправ, при вправах на снарядах. Щоб з достатньою інтенсивністю зосередити увагу на своїх діях під час тренування, боксер повинен виробити в собі постійне прагнення концентрувати сприйняття і мислення на виконуваних вправах. Це прагнення може бути засноване тільки на інтересі до вправ, до результатів своїх дій, який треба розвивати.

 Слід зазначити, що всі вправи для розвитку швидкості реакції одночасно покращують увагу боксера, оскільки вимагають розподілити увагу на двох, практично майже одночасних моментах: появою подразника (удару супротивника) і початку власного відповідь дії.

 Боксер повинен вміти переключати увагу, щоб реагувати на миттєві зміни обстановки бою. Так, готуючи атаку або контратаку і користуючись для цього маневруванням і фінтами, боксер намагається вибрати потрібну дистанцію для ударів, використовувати непідготовленість противника (його незручне становище для атаки або контратаки і т. п.), а в разі несподіваної атаки або контратаки противника миттєво перемкнути увагу і відреагувати захистом.

 Бойове мислення. Мислення як процес узагальненого відображення дійсності протікає у словесній формі. Разом з тим воно спирається на конкретні образи, що відображають предмети і реальні явища.

 Мислення спортсмена характеризується тісним зв'язком з сприйняттями і уявленнями. Необхідною умовою успішного вирішення тактичних завдань (тактичного мислення) є спостережливість, зорова пам'ять і уява спортсмена. Адже для досягнення перемоги на рингу необхідно вміло застосовувати найбільш доцільні методи боротьби, знаходити оптимальні в даних умовах способи і прийоми (несподівані для противника удари та захисту), створювати ситуації, вигідні для себе і невигідні для нього, і т. д. У цьому випадку творче мислення реалізується в тактичній діяльності боксера і, таким чином, набуває найважливіше значення для успіху в змаганні. Вибір наявних «під рукою» варіантів - предмет оперативного мислення.

 Розвитку мислення боксера сприяють глибокі знання з анатомії, біомеханіки, психології, фізіології, знання принципів планування спортивного тренування.

 Однією з головних проблем в тренуванні з боксу є проблема виховання тактичного мислення. Звичайно, кращим засобом виховання тактичного мислення є творче ставлення до проведення вільних і умовних боїв, де самі умови єдиноборства вимагають прояви боксером уміння «спостерігати і розгадувати дії противника, приймати миттєві рішення; вибирати правильне контрдію, боротися за здійснення своїх задумом; долати труднощі, що виникають в ході бою, а в разі необхідності - змінювати прийняте рішення »(Т. О. Джероян).

 Завдання тренера полягає в тому, щоб вміло підбирати боксеру різних за манерою ведення бою супротивників і моделювати як окремі елементи бою, так і бій в цілому. При цьому тренер повинен направляти мислення боксера на аналіз тактичних варіантів своїх дій з урахуванням дій противника. І, нарешті, вдосконалення тактичного мислення боксера триває у змаганнях, регулярна участь в яких є дуже ефективним засобом підвищення спортивної майстерності.

 Швидкість реакції. «Реакцією називається свідоме відповідь дію, при якому спортсмен заздалегідь знає про майбутні дії і заздалегідь готується відповісти на них певним чином» (П. А. Рудик).

 Кожному боксеру в бою притаманний певний тип рухової реакції, пов'язаний з характерним для нього розподілом уваги: психологи розрізняють реакції сенсорного, моторного і нейтрального типу.

 При сенсорному типі реакції увагу боксера в основному зосереджена на тому, щоб розгадати задуми противника і передбачити його дії. У цьому випадку спортсмен часто упускає можливість своєчасно атакувати, захищатися і контратакувати.

 Боксери, які мають моторний тип реакції, зосереджують увагу в основному на власних ударах чи захисту, а не на узгодженні своїх дій з діями супротивника і його задумами. У результаті цього вони поспішно і часто не цілком обдумано атакують і передчасно захищаються.

 При нейтральному типі реакції увагу боксера розподілено як на власних діях, так і на діях противника, внаслідок чого боксер своєчасно переходить від атаки до захисту і контратаці. Як було сказано раніше, для боксера характерні складні реакції, що значно ускладнює, але разом з тим і урізноманітнює тактику. Наприклад, очікуючи атаку противника одним або декількома ударами, боксер може зреагувати певними контрдіями або ж відійти і т. п.

 Знання психологічних особливостей учнів дозволить викладачеві (тренерові) доцільно підбирати індивідуальні завдання на переважний розвиток реакції нейтрального типу.

 Швидкість реакції можна розвивати по-різному. Наприклад, при вдосконаленні майстерності за рахунок майстерного обігравання вся система спеціальних вправ з техніки і тактики сприяє також розвитку швидкості реакції і уваги боксера.

 Для боксу характерна глибока взаємозалежність різних психічних якостей, як, наприклад, почуття дистанції з почуттям часу і швидкістю реакції (адже удар треба нанести в певний час з певної відстані і дуже швидко); або почуття орієнтування на рингу з почуттям дистанції і т. д. А чи можна уявити тактичне мислення боксера без гострого уваги, пов'язаного з активними діями?

 Виховання зазначених почуттів, звичайно, пов'язано і з рівнем техніко-тактичної та фізичної підготовки. Психічна підготовка є основою в оволодінні технікотактіческім майстерністю.

 Малюнок

 ВОЛЬОВА ПІДГОТОВКА

 Важливим фактором для перемоги є воля, під якою мають на увазі здатність керувати собою - своїми діями, вчинками, думками, переживаннями - для досягнення свідомо поставлених цілей.

 Відомо, що людина робить свою життєдіяльність об'єктом своєї волі і свідомості. Про це говорив російський фізіолог І. М. Сєченов: «Людина має влади не тільки над своїм тілом, управляє не тільки своїми вчинками, але влада його поширюється навіть на думки, бажання, пристрасті і пр.».

 Боксеру доводиться весь час долати всілякі труднощі, зокрема величезні фізичні навантаження, стомлення, стійко переносити больові відчуття, у важких умовах миттєво обдумувати обстановку і приймати рішення. Його діяльність має суто вольову спрямованість, тому виховання волі у боксера -

 одна з центральних проблем сучасної тренування. Для цього треба знати і враховувати спонукальні сили або мотиви, що допомагають боксерові долати труднощі на шляху до досягнення цілей.

 Досвід кращих російських боксерів показує, що вони досягають високих результатів, напружуючи всі сили, здібності, майстерність і волю щоб виправдати довіру Батьківщини, це провідний мотив, який служить спортсменам опорою в ході спортивної боротьби, особливо за кордоном.

 Виробивши серйозне ставлення і інтерес до боксу, слід розвивати у боксера прагнення до самовиховання волі.

 А. Ц. Пуні вважає, що процес самовиховання волі грунтується на наступних принципах: -

 потрібно навчитися володіти собою, робити не те, що хочеться, а те, що потрібно;

 Малюнок

-

 вдосконалюватися завжди і у всьому, робити все і завжди найкращим чином, точно, акуратно, намагаючись передбачити результати і наслідки своїх дій; -

 стежити за собою і завжди шукати причини неуспіхів і невдач насамперед у самому собі, а не в об'єктивних причинах чи інших людях - бути найсуворішим суддею для себе.

 Тренер зобов'язаний заохочувати самовиховання волі боксерами, оцінювати результати їхньої роботи над собою, залучати до обговорення проблем самовиховання весь колектив, знайомити з літературою з питань вольового виховання і т. д.

 Прагнення до самовиховання волі має бути істотним мотивом діяльності боксера. Найважливішим завданням тренера є виховання у боксерів цілеспрямованості, яка виражається в ясному розумінні цілей і завдань, активному і неухильному підвищенні своєї майстерності, в працьовитості. Подолання цілеспрямованість властива боксерам, які відносяться до боксу як мистецтву і глибоко зацікавлені в спортивних досягненнях, як особистих, так і свого колективу. Виробити у боксера тверду цілеспрямованість - це значить більше, ніж наполовину вирішити питання про його вольовий підготовленості, так як справжня цілеспрямованість - потужний важіль розвитку інших вольових якостей боксера.

 Необхідною якістю, що забезпечує досягнення наміченої мети, є наполегливість. Для виховання наполегливості важливо, щоб боксер вірив у перспективу своєї спортивної діяльності, був переконаний, що працьовитість на тренуваннях і стійкість в бою сприятимуть формуванню його майстерності.

 Щоб своєчасно приймати рішення в найбільш гострі моменти поєдинку, без коливання приводити їх у виконання, долаючи боязнь і інертність, боксерові потрібні сміливість і рішучість. Виховання цих якостей доцільно починати з вироблення у боксера впевненості, віри у свої сили, розкриття його позитивних сторін і достоїнств, навчання вмінню розбиратися в бойовій обстановці. Воля проявляється в самовладанні, витримці, ініціативі та дисциплінованості.

 Самовладання і витримка необхідні боксерові для успішного подолання негативних емоційних станів: розгубленості, пригніченості або перезбудження, які можуть виникнути перед боєм і в бою. Ці якості необхідні також для подолання наростаючого стомлення в процесі бою, стійкого перенесення ударів.

 Ініціативність боксера виражається у здатності вносити нове у виконання технічних і тактичних прийомів як під час тренування, так і в бою, творчо використовувати вивчену техніку ведення бою.

 Дисциплінованість боксера проявляється в умінні підкоряти свої дії і поведінку завданням колективу, дотриманні режиму, тренувань, правил ведення бою.

 Перераховані вольові якості нерозривно пов'язані між собою і взаємно впливають один на одного. При недостатньому розвитку одного з вольових якостей не можуть бути добре розвинені інші.

 Воля виховується і загартовується і процесі подолання труднощів і перешкод. Не можна виховати мужньої людини, якщо не поставити його в такі умови, де б він міг проявити мужність. Основним засобом виховання вольових якостей у боксера є систематичне виконання на тренуваннях вправ, що вимагають застосування вольових зусиль, специфічних для боксерського поєдинку, тобто вправ, спрямованих на підвищення фізичного розвитку, на оволодіння технікою і тактикою. Виконуючи їх, боксер тренує волю і виробляє найбільш доцільні прийоми подолання труднощів. Під час змагань перевіряється здатність спортсмена до вольових вчинків.

 ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА БОКСЕРА До змагань

 Результати психологічної підготовки особливо позначаються під час змагань, які є відповідальним випробуванням для боксера, підведенням підсумків і в той же час служать засобом подальшого вдосконалення майстерності.

 Виступи в змаганнях сприяють розвитку вольових якостей, бойового мислення лише за умови, що боксер бере участь в них цілком підготовленим, кількість змагань відповідає рівню його спортивної підготовки, індивідуальним фізичним і психічним можливостям, труднощі змагань зростає поступово, і учасники зустрічаються з суперниками, рівними їм по силі.

 У завдання психологічної підготовки до змагань входить створення у боксера готовності до виступу, яка повинна зберігатися і в бою.

 А. Ц. Пуні вважає, що готовність до змагань це психологічний стан спортсмена, яке характеризується впевненістю в собі, прагненням боротися до кінця і бажанням перемогти, значною емоційною стійкістю, умінням управляти своїми діями, настроєм і почуттями, здатністю мобілізувати всі сили для досягнення мети .

 Особливе значення для боксерів набуває психологічна підготовка до турнірного змаганню, де боксерові протягом 10-12 днів належить провести кілька боїв, від бою до бою зберігати на високому рівні психічний і фізичний стан, утримувати бойова вага (масу) і до кінця турніру не отримати ушкоджень .

 Психологічна підготовка до змагань має чотири етапи: 1) рання психологічна підготовка (приблизно за місяць до змагань і до жеребкування), 2) психологічна підготовка до бою (від оголошення результатів жеребкування і до початку поєдинку), 3) психологічний вплив на боксера і активна саморегуляція його емоцій під час турніру; 4) психологічний вплив після закінчення змагань (залежно від результатів виступу боксера).

 На першому етапі ставляться завдання (по А. Ц. Пуні): визначення головного завдання виступу боксера в майбутньому змаганні; формування суспільно значущих мотивів виступу; програмування майбутніх дій на основі інформації про передбачувані умовах змагання та особливості майбутніх противників; уточнення наміченої програми під час предсоревновательной тренування, вдосконалення спортивної майстерності в умовах збору; настройка на саморегуляцію почуттів, розвиток сприятливих емоцій; забезпечення нервової та фізичної «свіжості»; розвиток здатності до максимальних нервовим і фізичним навантаженням аналогічним тим, які зустрінуться в процесі змагань; вдосконалення до вищого рівня відстаючих компонентів спортивного майстерності (техніки, тактики, фізичної та бойової підготовки); дотримання режиму тренування, відпочинку, харчування та підготовка бойової ваги; приведення організму в відмінний стан.

 На психологію боксера в цей період підготовки впливають головним чином тренер, лікар і колектив, в якому він тренується. Вони переконують спортсмена у важливості успіху в майбутній виступ для нього самого, а також для колективу, міста, республіки або для всієї країни, вселяють упевненість в його здатності перемагати.

 Правильно організовані тренування (оптимальний підбір партнерів для вдосконалення спортивної майстерності, хороші умови занять, увагу тренера до боксера, цікаві та різноманітні вправи), індивідуалізація навчальних завдань підвищують настрій боксера, зміцнюють його волю до перемоги.

 Упевненості боксера сприяє об'єктивна характеристика його майбутніх супротивників.

 Для реалізації поставлених завдань у цьому періоді психологічної підготовки використовують такі засоби і методи: створення відповідних сприятливих умов тренування, відпочинку, трудової діяльності; дотримання режиму; словесне вплив; різні прийоми самовиховання волі, рішучості, прийоми навіювання та самонавіювання; прослуховування музичних творів для створення гарного настрою, прогулянки, цікаві зустрічі та ін Підхід до спортсменів повинен бути індивідуалізований.

 Позитивні емоції, сприятлива обстановка для тренування, дружний колектив - ось запорука успіху психологічної підготовки в цьому періоді.

 Після жеребкування боксеру відомі його противники, тому ставляться конкретні технічні та тактичні завдання на основі інформації про майстерність противника, про його сильні і слабкі сторони. Головним у налаштуванні є самонавіювання. Спортсмен переконує себе, що повинен зайняти певне призове місце (враховуючи свою підготовку до цих змагань), для чого налаштовується на повне використання своїх технічних, тактичних і фізичних можливостей, необхідність «викластися» в ході боротьби. Особливого значення набуває також вплив тренера, який, знаючи характер боксера, підбирає методи для усунення негативних емоцій, навіювання впевненості та рішучості в діях, приводячи докази його переваги (на досвіді попередніх боїв його і противника), допомагаючи аналізувати його майбутні дії і можливості на перемогу . Тренер може порадити спортсмену, як йому провести час після жеребкування та зважування і до бою. На одного боксера позитивно діють відволікаючі фактори (розваги, прогулянки, кіно, оточення товаришів), другий, навпаки, віддає перевагу усамітнення, читання і т. п. Але кожного не залишають думки про майбутній бій, боксер переживає, обмірковує бій, сповнений уявлень про нього , його заповнюють почуття і думки. Його можуть хвилювати честолюбні мрії, очікування фізичних відчуттів, передбачуваних труднощів, боязнь програшу і невиправдання надій колективу, тренера, близьких, боязнь пропустити сильний удар.

 Перед боєм боксер переживає або сильне збудження, або, навпаки, апатію. Тренер повинен знайти засоби і методи допомогти занадто порушеній боксеру заспокоїтися, а пасивного - запалити. В обох випадках краще провести активну розминку за допомогою вправ або імітаційного бою з партнером. Тренер повинен підібрати методи і засоби переконання для створення позитивних емоцій.

 Боксер, що йде в турнірі без поразки, після кожного бою відпочиває морально і фізично, розслабляється, але через день або два, а може бути і на наступний день його знову очікує бій з більш сильним противником, який так само, як і він, попередньо здобув перемогу. Тому йому необхідно підтримати бойовий дух і ще більше зміцнити впевненість у черговому бою. У цьому випадку позитивно впливає аналіз виграного бою з розбором допущених помилок, рекомендаціями щодо їх виправлення, порадою, як краще використовувати вміння, які зіграли позитивну роль. Якщо, наприклад, бій був виграй у сильного супротивника, колишнього чемпіона, основного претендента на золоту медаль, то тренер повинен застерегти боксера від заспокоєння і тим більше зазнайства. Безумовно, перемога над сильним противником надихне боксера і додасть моральних сил, але не можна послаблювати настройку на те, що наступний бій буде менш серйозний. У практиці чимало випадків, коли боксер виграє у чемпіона, а потім через втрату обережності програє слабкому боксеру.

 Хорошим мобілізуючим засобом є тренування, яку треба обов'язково проводити щодня, навіть у день змагань. Залежно від самопочуття, плану змагань підбираються вправи і їх інтенсивність. Як правило, вони мають бути відстороненого характеру, без великих фізичних і психічних напруг (вправи на снарядах, легкий імітаційний бій з партнером, бій з тінню і т. д.).

 У перерві між раундами секундант (а це, як правило, тренер боксера) вказує на головні недоліки супротивника і дає поради боксеру, як використовувати свої можливості для перемоги. Припустимо, противник дуже активний, фізично сильний і розраховує на рішучу перемогу сильним ударом. Секундант має порекомендувати не вплутуватися в бій на середній і ближній дистанціях, активно пересуватися, тримати далеку дистанцію і своєчасно контратакувати прямими в голову, коли противник буде намагатися наносити бокові зліва і справа. Якщо боксер слід повчанням секунданта і дії у нього ефективні, він переймається довірою до свого тренера, більш критично і об'єктивно підходить до розбору минулого бою і впевнено налаштовується на наступний, прислухаючись до зауважень. Боксер відчуває, що в бій він йде не один, з ним помічник, який дає потрібні поради, разом з ним працює на перемогу.

 Звичайно, помічник повинен правильно і об'єктивно оцінювати обстановку, направляти свого підопічного на оптимальний шлях вирішення поставлених завдань.

 Після турніру на деякий час боксери знижують активність тренування, можуть з тиждень відпочити. Успішним чи неуспішним був виступ у минулих змаганнях, тренеру і боксеру слід дуже докладно розібратися в діях на ринзі. У разі поразки не треба нарікати на суддів, зневірятися, а об'єктивно проаналізувати технічну, тактичну, фізичну і вольову підготовки, розкрити недоліки, відзначити позитивні сторони, переглянути і уточнити подальший план тренування. Велика і продумана робота тренера з боксером після турніру, в якому боксер невдало виступив, є вагомим внеском у подальше вдосконалення психологічної підготовки.

 З чемпіоном також треба ретельно проаналізувати його дії в турнірі. Тренер повинен стежити за тим, щоб його учень, ставши чемпіоном, що не уявив себе непереможним. Похваливши за перемогу, тренер повинен критично вказати на всі недоліки боксера з тим, щоб наступне його виступ був на більш високому рівні.

 Психологічна підготовка боксера - тривалий і складний процес. Риси характеру, погляди, почуття, емоції, працездатність боксера, його спортивну майстерність багато в чому визначаються рівнем психологічної підготовки.

 Майбутній успіх часто залежить від того, як поводиться тренер після невдалого виступу свого боксера або команди в цілому. Поразка для багатьох спортсменів -

 серйозна моральна травма, велике душевне потрясіння. Це відноситься особливо до тих спортсменам, які зробили все, що було в їхніх силах, щоб виграти бій. Вони довго тренувалися з повною віддачею сил, були у чудовій спортивній формі і раптом випадково скоїли технічну або тактичну помилку, отримали сильний удар, після якого не змогли до кінця бою оговтатися, і зазнали поразки. Тренер повинен розуміти їх моральний стан, націлити на майбутнє виступ і витягти позитивні уроки з поразки. Крім користі боксеру цим він підвищить свій авторитет в очах спортсменів, викличе повагу, довіру і прихильність до себе.

 Залежність ефективності дій людини від "зовнішніх" і "внутрішніх" умов діяльності, є однією з найважливіших у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних психологів. Дані умови висувають підвищені вимоги до психологічної стабільності, стресостійкості та надійності людини, його вмінню навіть у складних невизначених ситуаціях володіти собою, своїм станом. Уміння володіти своїм станом є не тільки вродженою властивістю, а й тренуємих навиком. Це визначає зростаючий інтерес до різних методів психорегуляції, одночасно націлюючи наукові дослідження в галузі психології та суміжних наук на пошук більш ефективних шляхів психокорекції та психопрофілактики несприятливих станів, а також нових способів навчання психорегуляции.

 Особливої гостроти ця проблема набула в спорті. Постійне прагнення до спортивних висот передбачає пошук і поглиблене вивчення факторів, що обумовлюють успішність (неуспішність) дій спортсменів у змагальних умовах, факторів, облік яких при орієнтації та відборі в навчально-тренувальному процесі, при керівництві спортсменом (командою) в процесі змагань дозволив би підвищити ефективність становлення спортивної майстерності, надійність виступу спортсмена в умовах змагань. Багато дослідників відзначають, що досягнення високого спортивного результату немислимо без ретельної психологічної підготовки.

 Розвиток у спортсмена навичок управління своїм станом грає в цьому процесі дуже важливу роль. Тому приступаючи до виявлення та опису даних факторів, дослідники, перш за все, стикаються з проблемою "зовнішніх" і "внутрішніх" детермінант ефективності у спортивній діяльності спортсменів, і зокрема, спортсменів-волейболістів.

 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З СПОРТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 Сучасна практика фізкультурно-спортивної діяльності вказує на існування проблем, що стосуються психологічного забезпечення підготовки фахівців. Як вже зазначалося, психологія в спорті має свою специфіку, ігнорування якої може призвести до безглуздості роботи психолога зі спортсменом. Це підтверджує необхідність цілеспрямованої підготовки спортивних психологів, і хоча про це вже чимало сказано і написано, але віз, як кажуть, і нині там.

 Спортивна психологія є міжгалузевий дисципліною, тому підготовка спеціаліста повинна передбачати придбання знань і умінь як з фізичної культури, складовою частиною якої є спорт, так і по психології. Актуальними є питання модернізації умов психічного розвитку і становлення особистості спортсменів, вдосконалення засобів психолого-педагогічного впливу, спрямованих на збереження психічного здоров'я в умовах діяльності. Необхідно вирішувати завдання розвитку професійно значущих властивостей особистості спортсменів і тренерів. Гостро стоїть проблема дізадаптаціі в спорті.

 Представляється, що системний підхід до організації психологічної підготовки фахівців з фізичної культури і спорту, з огляду на інтеграцію змісту і функцій навчальної, навчально-тренувальної, змагальної та оздоровчої робіт у межах єдиної освітньої сфери - психології фізичного виховання і спорту (виключаючи приватно-предметний підхід), визначає методологічні умови реалізації затребуваних практикою завдань.

 У даному випадку область психологічного забезпечення фізкультурно-спортивної діяльності слід розуміти як спеціалізовану систему психологічної освіти фахівців з фізичної культури і спорту, яка характеризується своїм змістом.

 Багаторічні дослідження особливостей розглянутого змісту показують, що його успішна реалізація узгоджується з рядом технологічних особливостей общедидактическими характеру, які дозволяли б актуалізувати освітній процес.

 Результати експериментальної перевірки показали, що основними компонентами такої технології є: -

 Цільова установка - формування спеціальних психологічних знань і умінь, розвиток професійно значущих якостей особистості. -

 Зміст технології. Воно повинно відповідати структурі змісту психологічної освіти і умовам його реалізації. -

 Організаційний компонент, який повинен спиратися на процеси здійснення фізкультурно-спортивної діяльності в аспекті сходження від абстрактного до конкретного через механізми об'єднання навчальної, навчально-тренувальної та змагальної діяльності вихованців за умови єдності цільового,

 змістовного та методичного компонентів.

 Малюнок

 Так, оволодіння психологічними знаннями та вміннями спочатку узгоджується з уявленнями про їх сутності та значенні. Потім вони включаються в конкретні умови навчальної роботи, далі - спортивного тренування, де досвід формується через вивчення та творче перетворення. Якість знань і умінь, рівень професійної спрямованості особистості залежать від активності учнів, їх прагнення до досягнення освіченості, психологічної компетенції. Цьому сприяють такі умови навчання, як: 1) реалізація освітнього процесу на всіх рівнях і щаблях системи; 2) використання мікро і макроетапов; 3) організація психологічної допомоги, вивчення особливостей вихованців, контроль за їх психологічним здоров'ям; 4) індивідуальний підхід; 5) застосування методів і засобів навчальної, педагогічної, тренувальної, навчально-змагальної, змагальної і послесоревнователь-ної діяльності, психологічної корекції і консультування.

 Найменшою частиною технологічної структури психологічної освіти є мікроетап. Кожен мікроетап має особливу схему навчання фрагменту навчальної інформації: 1) повідомлення знань; 2) формування умінь на репродуктивному рівні; 3) відпрацювання умінь у навчальних ситуаціях; 4) перехід до практичного використання в навчально-тренувальної діяльності (імітаційне моделювання, аналіз, поточний контроль і оцінка за участю вихованця); 5) включення умінь в змагальну практику (забезпечення вирішення завдань основної діяльності, перевірка та оцінка рівня засвоєння, формування індивідуального стилю діяльності); 6) психологічна корекція, формування спеціальних властивостей особистості, розвиток діяльнісних якостей (відновлювальні заходи, розвиток психічних можливостей, корекція особистості, досягнення мікроінсайта в галузі освоєння знань і умінь, формування спортивного характеру, усунення недоліків, розвиток достоїнств).

 Технологія передбачає певне число макро і мікроетап навчання, яке є наслідком співвідношення кількості змагань в річному періоді і кількості розділів за курсом на кожному рівні освіти. В обсязі роботи пред ставлена базова модель, що передбачає усереднений показник даних параметрів.

 Особливістю системи слід вважати організацію оздоровчої роботи з учнями в ході навчальної, навчально-тренувальної та змагальної діяльності з використанням методів психологічного консультування, психокорекції, психопрофілактики. Технологія реалізації цих видів узгоджується з вимогами до проведення психологічної помощі4.

 Оціночно-корекційний компонент розглянутої технології визначається діагностикою продукту і результату освітнього впливу 5. У ньому слід розрізняти елементи, пов'язані з поточною інформацією, підсумковим матеріалом макроетапов і цілісної цільової установки.

 Фахівець, що володіє психологічною освітою

 Специфіка психологічної підготовки визначає і ряд особливостей в плануванні (табл. 2) .6

 Таблиця 1. Модель цільової установки системи психологічної освіти фахівців з фізичної культури і спорту 1. Вимоги до вмінь Область використання умінь Уміння Тренувальна

 діяльність Організувати психологічне забезпечення тренувань; проводити психодіагностику, психорегуляції, психогигиену; виконувати вимоги психологічної підготовки до змагання; створювати оптимальний психологічний клімат у спілкуванні з керівництвом, іншими фахівцями; мотивувати себе і надихати своїх партнерів; організовувати комунікативний процес і проводити переговори; регулювати конфлікти; досліджувати психологічні особливості спортивної діяльності та використовувати отримані відомості в спортивній практиці; планувати й прогнозувати власний розвиток і розвиток команди; проводити аналіз тренувальної діяльність; організовувати свою і спільну з іншими фахівцями рутинну і творчу роботу; підтримувати власний творчий ріст; використовувати в діяльності психотерапевтичні засоби Змагальна

 діяльність Здійснювати психологічне забезпечення змагань; використовувати прийоми психодіагностики, психорегуляції і психогігієни в умовах змагання; застосовувати методи і засоби спортивної психології під час виконання фізичних, тактико-технічних дій; приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях; організовувати свою поведінку і контролювати свої реакції; ставити цілі; розподіляти і оцінювати власні ресурси для реалізації поставлених завдань; прогнозувати продукт і результат змагальної діяльності; планувати змагальну діяльність

 2. Вимоги до особистісних якостей Область

 вимог Якості Психологічна Емоційність в межах норми для даного виду спортивної спеціалізації; відкритість по відношенню до партнерів і до нової інформації; терпимість; розвиненість інтуїції; стрес-соустойчівость; оптимізм; розвиненість психічних процесів, здібностей, волі, характеру, мотиваційної сфери; самоакту-алізаціонная спрямованість; самосвідомість Розумова Аналітичність; швидкість реакції; розвинена креативність, спостережливість, критичність розуму; рефлективність; наочно-образний характер мислення; ситуативно-дійове мислення; гнучкість, глибина і широта розумових операцій Поведінкова Комунікабельність; ініціативність і підприємливість; здатність до імпровізації; відповідальність і дисциплінованість; сміливість і рішучість; цілеспрямованість; ризикованість (до розумних меж); самостійність 3. Об'єкти освоєння в підготовці Область освоєння Об'єкти освоєння Знання Закони, закономірності, механізми, процеси, явища, стану і факти в галузі психології та психології фізичного виховання і спорту, що забезпечують загальнопрофесійну, предметну та спеціально-професійну підготовку; форми, способи і прийоми, методи і засоби психодіагностики, психорегуляції, психогігієни, психологічного дослідження та психологічної підготовки в спорті, що дають можливість проводити психологічне забезпечення тренувальної та змагальної діяльності Вміння та навички Способи професійної діяльності та поведінки Досвід Способи вирішення психологічних проблем у спортивній діяльності; цінності і ціннісні орієнтації; традиції, норми, правила і закони життєдіяльності фахівця з фізичної культури і спорту, спортсмена, враховуючи спортивну спеціалізацію Мислення Способи розумових операцій і вміння ними користуватися в стандартних і нестандартних умовах; тактичне мислення Емоційно

 вольова

 сфера Емоції; почуття; воля, сила волі; способи вираження і досягнення певних емоцій і емоційно-вольових станів

 Таблиця 2. Навчальний план психологічної освіти фахівців з фізичної культури і спорту № Предметна

 область

 підготовки Трудомісткість в годинах Розподіл по щаблях і етапах навчання Форма контролю загальна за видами занять 1 2 3 аудит. тренир. сорев. самос. 1 2 3 4 Загальнопрофесійна

 компонент 504 1 Основи психології фізичного виховання і спорту 98 34 12 березня 49 X Тестування,

 залік 198 68 27 квітня 99 X 2 Психологічні основи фізичного виховання і спорту 208 72 26 6104 X Тестування,

 кваліфікаційна

 робота Область предметної підготовки 176 3 Психологія фізичного виховання і спорту 176 50 30 серпня 88 X Тестування,

 кваліфікаційна

 робота Практичний

 компонент 540 4 Загальна

 психологічна

 підготовка 306153153 XXXX Тестування 5 Спеціальна

 психологічна

 підготовка 144 72 72 XXXX Тестування 6 Ситуативна

 управління 90 45 45 XXXX Змагання Оздоровчий

 компонент 1752 7 Психологічне

 консультування 1152 576 576 XXXX Психологічне

 дослідження 8 Психокоррекция 288216 72 XXXX Психологічне

 дослідження 9 Психопрофилактика 384192192 XXXX Тестування Разом: 3044 1208 320 138 1378

 По-перше, інтегрований характер освітньої системи вимагає виділення в загальній трудомісткості годин на аудиторні, тренувальні, змагальні заняття.

 Малюнок

 По-друге, необхідно провести розподіл змісту освіти на рівні і ступені навчання відповідно до класифікації видів підготовки: 1) Загальнопрофесійна компонент; 2) предметний компонент; 3) практичний компонент; 4) оздоровчий компонент.

 Розглянутий підхід до організації психологічної підготовки забезпечує підвищення ефективності освітніх впливів у напрямку: а) психічного розвитку, б) становлення професійно значущих якостей особистості; в) формування психологічної компетенції; г) розвитку діяльнісних якостей. Спостерігається актуалізація зв'язків теоретичної та практичної підготовки, активізація процесів осмисленого ставлення та використання в професійній діяльності вчителя фізичної культури, тренера, затребуваних практикою, аспектів психології на тлі раціоналізації і творчого перетворення спеціальних знань, умінь і навичок. Пропонована освітня система дозволяє конкретизувати область психологічного забезпечення фізкультурно-спортивної діяльності, функції практичного психолога. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Психологічні особливості технічної підготовки"
 1. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    психологічної під-готування? 13. Розкрийте структуру професійно-психологічної підготовленості співробітника, а також організацію та методику її форми-вання. 14. Розкажіть про два напрями професійно-психологічної підготовки. 15. Спробуйте визначити особливості способів наближення обстановки до реальної при підготовці фахівців служби, в якій
 2. 11.3. Методичні особливості екстремальної підготовки Методи підготовки
    психологічного моделювання екстремальних труднощів (виклику у учнів особливостей розумових, емоційних, вольових процесів, характерних для екстремальних ситуацій), моделювання протиборства, навантажень і напруг (моральних, психологічних, фізичних), програвання ситуацій та
 3. 6.2. Вимоги до кадрового забезпечення навчального процесу
    психологічної складової освітньої програми підготовки бакалавра психології повинна бути забезпечена педагогічними кадрами, які мають, як правило, базову психологічну освіту. Кваліфікацію викладача складають: власне викладацькі вміння (методична підготовка, здатність глибоко і одночасно доступно доводити навчальний матеріал до студентів і пр.),
 4. 6.4. Вимоги до матеріально-технічного забезпечення навчального процесу
    психологічного практикуму; - навчальні класи, оснащені відеотехнікою для спецкурсів з проведенням психологічних тренінгів; - навчально-допоміжну лабораторію з курсу «Експериментальна психологія» і спецпрактикумів на базі персонального комп'ютера і необхідної апаратури; - експериментально-практичні бази в установах охорони здоров'я, освіти і служб соціальної допомоги (на
 5. Мета, завдання, види і зміст професійно-психологічної підготовки
    психологічної підготовки з'явилися в нашій країні на рубежі 60-х років минулого сторіччя. Спочатку в правоохоронних органах стали копіювати підготовку, проведену у військових частинах, і лише в 80-х роках була розроблена адаптована до їх специфіки концепція176, яка потім підтвердила свою життєздатність. Встановлено, що молодий фахівець, що пройшов повний курс
 6. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    психологічної підготовки до вирішення завдань в екстремальних ситуаціях правоохоронної діяльності? 10. Який внесок вносить у підготовку співробітника до дій в екстремальних ситуаціях фізична підготовка, як її проводити, чим ви займаєтеся для підготовки самого себе? 11. Як готувати себе до силового протиборства зі злочинцями? 12. Яке значення має і як
 7. Додаткова література: 1.
    психологічної літератури. Навчальний посібник. - Вологда, 1989. 6. Іванова С.П. Сучасна освіта і психологічна культура педагога. - Псков, 1999. 7. Кан-Калик В. А. Вчителю про педагогічному спілкуванні. - М., 1987. 8. Колективна навчально-пізнавальна діяльність школярів / Под ред. І.Б. Первина. - М., 1985. 9. Коростильова Л.А., Коржова Є.Ю., Королева М.М. Самореалізаціонний
 8. 1. Загальна характеристика спеціальності 022700 «Клінічна психологія»
    психологічна спеціальність широкого профілю, що має міжгалузевий характер і що бере участь у вирішенні комплексу завдань в системі охорони здоров'я, народної освіти та соціальної допомоги населенню. Практична і науково-дослідна діяльність фахівця спрямована на підвищення психічних ресурсів та адаптаційних можливостей людини, на гармонізацію психічного розвитку, охорону
 9. Особливості навчання співробітників митних органів
    психологічної підготовки - формування у співробітників внутрішньої психологічної готовності до вирішення професійних завдань, подолання психологічних труднощів, до впевненим і надійним діям в екстремальних умовах. Всі функції між собою взаємопов'язані і взаємозумовлені. У їх реалізації беруть участь і керівники занять і самі навчаються співробітники, для яких вивчення
 10. 18.6. Психологічна підготовка співробітників поліції за кордоном
    психологічної підготовки Елементи психологічної підготовки в навчанні поліцейських мали місце з самого початку введення обов'язкової професійної підготовки для співробітників поліції, що було пов'язано з професійною необхідністю: проведенням складних оперативних дій, що прямо залежать від психологічних знань співробітників, прийняття важливих управлінських рішень.
 11. Організація професійно - психологічної підготовки в правоохоронному органі
    психологічної підготовки, потребують особливої управлінської та педагогічної організації: підготовка в ході вивчення різних розділів програми професійної підготовки та підготовка в рамках спеціального розділу її програми. Підготовка в процесі вивчення різних розділів програми професійної підготовки проводиться у зв'язку з тим, що безліч питань і дій,
 12. 10.8. Педагогічна система професійно-психологічної підготовки Педагогічний аспект професійно-психологічної підготовки
    психологічної підготовленості співробітників правоохоронних органів (при своєму зародженні вона іменувалася емоційно-вольової, а потім психологічної) була доведена у психологічних дослідженнях. Як всяка підготовка, вона зажадала практичної розробки цілей, завдань, програм, форм проведення, методик, забезпечення і всього того, що в сукупності утворює
 13. Шнейдер Л.Б.. Сімейна психологія: Навчальний посібник для вузів. 2-е изд.-М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга. - 768 с. - («Gaudeamus»), 2006

 14. Психологічна підготовка
    психологічної підготовки приватних детективів і охоронців є розвиток їх психологічної стійкості, навчання способам подолання психологічних труднощів у діяльності, формування професійно-психологічної підготовленості. З точки зору методики цей вид підготовки будується на психологічному моделюванні завдань, умов і труднощів діяльності приватних детективів
 15. Тема 12. Тактика обшуку і виїмки.
    психологічних і етичних засадах обшуку. Тактичні прийоми обшуку в безконфліктних, слабоконфліктних і гостроконфліктних ситуаціях. Чим відрізняється виїмка від обшуку? Яка тактика її виробництва? Як фіксується виробництво обшуку і виїмки? Рекомендована література: Астапкіна С.М. Тактика обшуку і виїмки. М., 1989. Єгоров Б.В., Кириченко В.В. Тактика обшуку. Л., 1989. Еникеева М. І., Черних
 16. Тактична підготовка
    особливостей і варіантів, орієнтування в них, розуміння виникаючих завдань, способів підготовки та прийняття рішень, забезпечення їх виконання, розрахунку сил і засобів, передбачення труднощів, їх причин, способів подолання і пр.; - знання тактико-технічних, бойових характеристик і можливостей озброєння , спеціальних і криміналістичних засобів, індивідуальних засобів захисту, засобів
 17. ? Зразкові питання для підготовки до заліку чи іспиту
    психологічного сайту http://psylib.myword.ru 22. Психологія сексуальності. Психосексуальні дисгармонії в шлюбі. 23. Подружні конфлікти та їх профілактика. 24. Типологія подружніх конфліктів. 25. Подружня невірність: причини, особливості та стратегії поведінки. 26. Взаємини поколінь в сім'ї. 27. Мотиви сімейного виховання. 28.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua