Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяСімейна психологія → 
« Попередня Наступна »
Шнейдер Л. Б.. Сімейна психологія: Навчальний посібник для вузів. 2-е изд.-М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга. - 768 с. - («Gaudeamus»), 2006 - перейти до змісту підручника

Психологічне здоров'я сучасної сім'ї

Найважливішою інтегральною характеристикою такої сім'ї є її психологічне здоровье1.

Психологічне здоров'я сім'ї - це комплексний узагальнений показник соціально-психологічної активності її членів у внутрішньосімейних відносинах, в соціальному середовищі і професійній сфері їх діяльності.

Це стан душевного психологічного благополуччя сім'ї, що забезпечує адекватну їхнім життєвим умовам регуляцію поведінки і діяльності всіх членів сім'ї. Психологічне здоров'я це інтегральний показник функціонування сучасної сім'ї, що відображає якісну сторону протікають в ній соціальних і психолого-педагогічних процесів, зокрема здатність сім'ї протистояти небажаним впливам соціального середовища. Цей показник не тотожний поняттю «психічне здоров'я», в якому хоча і відображені групові норми і цінності, які регламентують життя особистості в соціальному середовищі, багато процесів, явища соціально-психологічного рівня залишаються поза сферою його змісту і не вкладаються в традиційно склалося поняття.

Цей показник не тотожний і другий протилежності - поняттю «соціально-психологічний клімат», яке більшою мірою стосується для малих груп різнорідного складу.

Психологічне здоров'я сім'ї як багаторівневе якість її життєдіяльності характеризується адекватністю протікають в ній соціально-психологічних процесів відносин, реакції, орієнтації в проблемної ситуації.

Психологічне здоров'я сім'ї визначається багатьма факторами: соціальним, економічним, біо-

1 Виділення і докладний опис: Торохтій BC Психологія соціальної роботи з сім'єю. М., 1996.

4 Шнейдер Л. Б.

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

логічним, психологічним і т. д. Найважливішим фактором, його природно-науковою основою є фізичне здоров'я членів сім'ї. Норма у здоров'ї окремої особистості або відхилення від норми адекватно відображаються на психічному здоров'ї не тільки цієї особистості, а в результаті і на психологічному здоров'ї родини. Але тут не може бути жорсткої залежності, оскільки мають місце впливу та інших факторів (у тому числі не завжди однаково з основним). Тому виникає необхідність поуровневой та комплексної оцінки цього явища для кожної родини.

У поуровневой оцінці значимі три позиції: норма, відхилення від норми, відсутність психологічного здоров'я.

Перша - норма психологічного здоров'я сім'ї умовно визначається діапазоном розвитку індивідуальних і групових психологічних явищ і процесів, в рамках якого гармонійно забезпечується, з одного боку, узгодженість і розумне задоволення потреб членів сім'ї, а з іншого - їх соціальна (внутрісімейна) активність.

У такому випадку це психологічно здорова родина.

Друга - відхилення від норми в психологічному здоров'ї сім'ї характеризується, як правило, домінуванням тенденції задоволення кожним членом сім'ї своїх особистісних потреб, мінімізацією узгодженості їх дій і частковою відсутністю соціальної (внутрісімейній) їх активності.

Це характерно для сім'ї, яка потребує психологічному консультуванні і зазвичай піддається психокорекції.

Третя - відсутність психологічного здоров'я сім'ї та її нездатність самостійно коригувати дезорганізують дії її членів. У подібній ситуації переважає внутрісімейний дискомфорт і часткова (повна) автономність дій її членів по задоволенню суто індивідуальних потреб. Такі ознаки відносяться до психологічно нездорової сім'ї.

У комплексній оцінці психологічного здоров'я сім'ї найбільш значущі особистісна, групова, діяль-тельностная складові і відповідають їх змісту показники: схожість сімейних цінностей,

Текст взято з психологічного сайту http :/ / psylib.myword.ru

функціонально-рольова узгодженість, соціально-рольова адекватність, адаптивність в мікросоціальних відносинах, емоційна задоволеність, спрямованість на сімейне довголіття.

До основних критеріїв психологічного здоров'я сім'ї BC Торохтій відносить подібність сімейних цінностей, функціонально-рольову узгодженість, соціально-рольову адекватність у родині, емоційну задоволеність, адаптивність в мікросоціальних відносинах, спрямованість на сімейне довголіття. Розглянемо особливості їх прояву.

1. Подібність сімейних цінностей відбиває збіг, орієнтаційна єдність поглядів, відносин членів сім'ї до загальнолюдських норм, правилам, принципам формування, розвитку і функціонування сім'ї як малої соціальної групи. В даний час в динаміці цього показника спостерігаються дві тенденції. Перша - поляризація ціннісних орієнтації серед членів родини, як правило, батьків і дітей.

Друга - деформація сімейних цінностей і поява відмінних від традиційно сформованих цілей, ідеалів, інтересів і переконань членів сім'ї. Кожна з цих тенденцій справляє дестабілізуючий вплив на психологічне здоров'я сім'ї.

2. Функціонально-рольова узгодженість являє собою динамічний показник психологічного здоров'я сім'ї та відображає рівень розвитку таких соціально-психологічних механізмів внутрісімейного взаємодії, як взаєморозуміння, взаємодопомога, взаємодовіра, взаімотерпеніе між членами сім'ї. Цей показник припускає високий ступінь синхронності дій членів сім'ї, самостійно включаються в реалізацію тієї чи іншої функції в силу її доцільності і необхідності для всієї родини. Тісний взаємозв'язок і взаємовплив один на одного надають сімейній системі стабільність і стійкість.

3. Соціально-рольова адекватність обумовлюється рольовою структурою сім'ї, яка в процесі її життєдіяльності складається більш жорсткої в порівнянні з більшістю малих груп. Вона відображає рівень реалізації міжособистісних, внутрісемей-

4 »

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

них очікувань. Від кожного члена сім'ї очікують виконання певної ролі (батько - чоловік, лідер, добувач, опора у важкій ситуації і т. п.; дружина - турботлива мати, господиня, берегиня домашнього вогнища і т. п.; діти - помічники батьків, опора в майбутньому, спадкоємці і т. д.). Однак при засвоєнні соціального досвіду кожним членом родини як особистістю сьогодні все більше виявляється протиріччя між її внутрішньою позицією стосовно приписаної ролі й нормативно схвалюваним зразком поведінки в ній. Під впливом різних факторів сучасного життя все частіше виникають конфлікти між роллю і особистістю, що характеризує падіння рівня розвитку родини. Як наслідок - слабшає здатність родини до корекції індивідуальних дій і придушенню дезорганізаціонное проявів її членів.

4. Емоційна задоволеність показує характер емоційного прийняття один одного і повагу в сім'ї. Саме найвища ступінь емоційної близькості - «упереджене ставлення» один до одного - становить особливу якість здорової сім'ї. Зрозуміло, що емоційні зв'язки між членами сім'ї опосередковуються їх спільною діяльністю, завданнями, які стоять перед всім сімейним колективом. Водночас емоційна задоволеність в сім'ї є найважливішим джерелом психологічної розрядки і підтримки всіх її членів. Рейтинг цього показника в психологічному здоров'ї сім'ї визначається багатьма факторами: рівнем освіти батьків, мотивами укладення шлюбу, характером подружніх відносин, цілями виховання дітей, методами досягнення результату і т. д.

5. Адаптивність в сімейних відносинах характеризується здатністю, насамперед, дорослих членів сім'ї пристосовуватися до соціально-психологічній атмосфері сім'ї після трудового дня.

Сім'я може успішно вирішувати одну з головних своїх психологічних завдань - емоційної розрядки - лише в тому випадку, коли кожен член сім'ї буде прагнути зберегти в ній традиційний характер міжособистісного спілкування близьких людей, комфортність емоційного фону відносин.

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

На адаптивність подружжя в мікросоціальних відносинах істотний вплив роблять проблеми, пов'язані з «синдромом згоряння». Усяке перевищення норми професійних контактів, що частіше спостерігається у представників професії типу «людина-людина» (лікарі, педагоги, менеджери, міліціонери, священики, громадські діячі, психологи, соціальні працівники і т. д.), призводить до комунікативного перенасичення, сопровождающемуся зі часом наростанням дратівливості, втоми, перехід на «силові методи» впливу на оточуючих (частіше дітей або чоловіка, дружину). Здатність члена сім'ї залишити всі ці стани «при вході в родину» і прийняти її закони життєдіяльності становить важливий показник психологічного здоров'я сім'ї.

6. Спрямованість на сімейне довголіття являє собою постійне потяг до нових сімейним цілям, розумне їх планування і підтримку активності всіх членів сім'ї в їх досягненні. Невід'ємним атрибутом будь-якої здорової сім'ї є найближчі й перспективні сімейні цілі. 8 формуванні, виборі способів їх досягнення і передбачуваному результаті відбиваються потреби, наміри, інтереси, бажання й установки, як правило, кожного члена сім'ї. Задоволеність їхньою реалізацією - найважливіша умова підтримки активності родини у визначенні нових рубежів життєдіяльності. У цьому і полягає сенс основних механізмів спрямованості на сімейне довголіття. У свою чергу, психологічно здорова сім'я позитивно впливає на внесемейного діяльність її членів (професійну, навчання і т.

п.), тим самим забезпечуючи «сімейну підзарядку», що привноситься членами сім'ї ззовні.

7. Ідентичність і стабільність родини. Один із засновників сімейної терапії Н. Аккерман ввів два поняття - «ідентичність» і «стабільність родини». Сімейну ідентичність він визначав як зміст цінностей, устремлінь, експектацій, тривог і проблем адаптації, поділюваних членами родини або взаємодоповнюючих ними в процесі виконання сімейних ролей.

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

Іншими словами, сімейна ідентичність - це емоційне і когнітивне «Ми» даної сім'ї. Сімейна ідентичність пов'язана з самосвідомістю особистості і може характеризуватися різним ступенем включення або протиставлення «Я» в «Ми». Стабільність сім'ї, яку точніше було б позначити як «збереження в зміні», припускає збереження ідентичності в часі, контроль над конфліктами і здатність сім'ї до зміни й подальшому розвитку.

Поряд з вищеназваними основними показниками психологічного здоров'я сім'ї, мають місце і такі, як психолого-педагогічна спроможність або неспроможність родини, адекватний віком членів сім'ї рівень зрілості їхніх стосунків, мобільність до предметно-рефлексивним відносин та інші.

Кожен з наявних показників у своєму змісті втілюють основні компоненти психіки індивіда: пізнавальний, емоційний, вольовий і мотиваційний, що підкреслюють одиничне особливе і загальне членів сім'ї.

Всі ці особливості, інтегруючись в житті малої соціальної групи (сім'ї), надають психологічному здоров'ю сім'ї цілий ряд специфічних властивостей. До найбільш важливих з них відносяться:

- гуманність (психологічне здоров'я сім'ї передбачає розвиненість гуманістичних начал, турботу і увагу до людини як вищу сімейну цінність);

- гармонійність (психологічне здоров'я передбачає високий рівень сумісності членів сім'ї, гармонійність їх відносин);

- життєздатність (психологічне здоров'я сім'ї підкреслює міцність внутрішньосімейних зв'язків і взаємозалежностей щодо впливів дезорганізують факторів);

- системність (психологічне здоров'я являє собою систему логічно взаємопов'язаних елементів, а тому його вивчення передбачає системний підхід у розробці та виявленні значущих показників);

- цілісність (психологічне здоров'я - це цілісне явище, а значить, зміна одних

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

елементів неминуче тягне зміну інших його складових); - динамічність (психологічне здоров'я є динамічним утворенням, процесу розвитку якого притаманні певні етапи і свої специфічні закономірності). Психологічне здоров'я сім'ї - це повсякденне її стан, реакція на поточні фактори життя; психологічне здоров'я сім'ї може підтримуватися в тій чи іншій мірі частиною або всіма членами сім'ї, компенсаційними можливостями ситуативно-значимих показників. Психологічне здоров'я сім'ї як відображення стану певної функції може проявлятися і в інших її сферах життєдіяльності; з часом рейтинг і зміст показників психологічного здоров'я сім'ї стають більш вираженими; психологічне здоров'я сім'ї цілком визначається характером сформованих взаємин серед подружжя.

 Водночас елементи психологічного здоров'я сім'ї відбивають стійкі, по-своєму склалися в конкретній сім'ї соціально-психологічні явища, схильні як управлінню всередині, так і позасімейних впливів. До основних умов управління психологічним здоров'ям сім'ї слід віднести: 

 по-перше, розвиток мотивації шлюбно-сімейних відносин; 

 по-друге, формування правильних уявлень про сім'ю і принципах її функціонування; 

 по-третє, прищеплення навичок і вмінь внутрісімейній корекції дезорганізує поведінки окремих членів сім'ї; 

 по-четверте, своєчасне регулювання внутрішньосімейних (подружніх) відносин на основі розвитку всіх видів сумісності; 

 по-п'яте, актуалізація факторів стабілізації сім'ї; 

 по-шосте, залучення сім'ї в активне життя соціума1. 

 Розглянуті показники психологічного здоров'я сім'ї створюють загальний психологічний портрет 

 1 Максимов В.М. Соціологія сімейних відносин. М., 1989. 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 сучасної сім'ї і насамперед характеризують ступінь її благополуччя. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Психологічне здоров'я сучасної сім'ї"
 1. Шнейдер Л.Б.. Сімейна психологія: Навчальний посібник для вузів. 2-е изд.-М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга. - 768 с. - («Gaudeamus»), 2006

 2. Запитання і завдання для самоконтролю
    сучасної сім'ї. 8. Зміст і форми надання допомоги батькам по сімейному 'вихованню в процесі їх педагогічного
 3. Тема 9. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ в сімейному консультуванні в терапії
    психологічного ... і психоло-I гической ... обгрунтованість психологічного ... ... і адекватність використовуваних діагностичних і корекційних ... Вірно чи ні 3. Тільки солідна підготовка психолога може гарантувати серйозний підхід в сімейній терапії. 4. Психолог-консультант повинен знати і враховувати кордону
 4. Е.А.Тюгашев. ЕКОНОМІКА СІМ'Ї ТА ДОМАШНЬОГО ГОСПОДАРСТВА . Навчальний посібник для студентів спеціальності 2306000 "Домоведення" Новосибірськ, 2002
    сім'ї та домашнього господарства. Систематизовано різноманітний науковий матеріал, що дозволяє представити різні аспекти економічного життя сім'ї. Посібник призначений для студентів і фахівців у галузі Домовед-ня, соціальної роботи,
 5. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
    психологічна характеристика сучасної епохи суспільного розвитку. 2. Соціально-психологічна сутність позитивного полісуб'єктний взаємодії. Тема 2. Психологічні умови включення особистості в процес гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії. 1. Гуманістично-орієнтований діалог як основна форма співпраці рівнозначні і
 6. Економічний механізм життєвого циклу сім'ї.
    сім'ї визначається динамікою людського капіталу та забезпечує його фізичного капіталу. Зародження і зростання сім'ї вимагають розширення життєвого простору, що веде, як правило, до поліпшення житлових умов і додатковому попиту на споживчі товари тривалого користування. Підросли діти періодично вивільняють працю зайнятих ними членів сім'ї, сімейний дохід стрибкоподібно
 7. 9. СІМ'Я ЯК СУБ'ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО Взаємодія
    психологічних деформацій сім'ї, які є найважливішими причинами порушення особистісного розвитку дитини. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Передумовою підвищення ефективності виховання визнається поєднання громадського та сімейного виховання. Спільними проблемами визнані: 1. Пов'язані з цілями і змістом освітньо-виховної роботи. 2. Проблеми методики стимулювання
 8. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
    психологічної готовності вчителя до полісуб'єктний взаємодії. 3. Комунікативно-поведінкові установки сучасного вчителя по відношенню до оточуючих у сфері спілкування. 4. Вплив комунікативної компетентності вчителя на індивідуальний стиль педагогічної взаємодії в процесі навчання. Тема 2. Рефлексивно-перцептивні здібності вчителя до проектування ситуацій
 9. ФІЛОСОФІЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ
    психологічну модель поведінки, обрану індивідом в пошуках кращого способу самоздійснення життя. Виховання і навчання з метою формування у людини потреби в здоров'ї являє собою один з головних «каналів» первинної
 10. етап становлення
    здоров'я. Зазвичай в цьому віці створюються і формуються сім'ї, тому з'являється бажання одержувати заробітну плату, рівень якої був би вище прожиткового
 11. VII. Комплексна психолого-психіатрична експертиза неповнолітніх обвинувачуваних
    психологічної експертизи, до проведення цих досліджень залучаються фахівці-психологи кафедр психології університетів, педагогічних
 12. Патріархальне рабство.
    здоров'я кожного
© 2014-2021  ibib.ltd.ua