Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Розвиток почуттів.

Нові грані почуттів дитини молодшого шкільного віку розвиваються перш за все всередині навчальної діяльності та з приводу навчальної діяльності. Звичайно, всі ті почуття, які з'явилися у нього в дошкільному віці, продовжують залишатися і поглиблюватися в повсякденних стосунках з коханими близькими дорослими. Однак соціальний простір розширилося - дитина постійно спілкується з учителем та однокласниками за законами чітко сформульованих правил.

Освоюючи нові знання, слухаючи казки та історії, які читає вчитель, споглядаючи явища природи, розглядаючи ілюстрації до книжок і орієнтуючись на емоційне ставлення вчителя до того, що розбирається на уроці, дитина засвоює не тільки інформацію, але і її оцінку дорослим. Він вчиться емоційно-ціннісному відношенню до навколишнього світу. Учитель різними засобами вчить дитину почуттям прекрасного, комічного та ін, і дитина через зовнішнє наслідування або внутрішнє глибинне проникнення в явище відкриває для себе палітру нових людських емоцій і почуттів. Чим більше дізнається молодший школяр про навколишній світ, тим більш різноманітними і складними стають його почуття.

Ми говорили вище про почуття відповідальності, яке являє собою здатність розуміти ситуацію і відповідати існуючим в соціальному просторі нормативам. Відповідальність пов'язана з вчинком і являє собою почуття, яке переживає людина з приводу відповідності або невідповідності вчинку ситуації. Почуття відповідальності знаменує собою рефлексію як співвідносяться дію, супроводжуване емоційною оцінкою всього комплексу відносин. Найбільш інтенсивно це почуття розвивається в умовах навчальної діяльності.

Дуже важливо також ще одна значуща для розвиненої особистості почуття - співпереживання іншому.

У колізіях міжособистісних відносин дитини з іншими людьми - з дорослими і однолітками - виникає і розвивається складна гама почуттів, які характеризують його як вже соціалізованого людини. У безпосередньому спілкуванні зі зна

405

чімимі дорослими, в іграх і змаганнях з однолітками, в процесі навчальної діяльності розвиваються соціальні якості дитини, так чи інакше повертають його до інших людям. Це насамперед самолюбство, що виражає прагнення не тільки до самоствердження, а й до суперництва з іншими. Позитивними якостями соціального розвитку є розташування до інших людей (дорослим і дітям), яке у безпосередньому спілкуванні виражається у внутрішньому почутті довіри до них і проявляється в розвивається здатності до співпереживання. Співпереживання розвивається через різноманітні способи впливу на дитину, при цьому спочатку особливе значення має наслідування.

Співпереживання - це переживання чогось разом з іншим (іншими), поділ чиїхось переживань; це і дію по відношенню до того, кому співпереживають. Розвинена здатність до співпереживання включає в себе весь діапазон цього стану: по-перше, це співчуття (жалість, порушувана нещастям іншої людини) і співчуття (чуйне, співчутливе ставлення до переживань, нещастя іншого), по-друге, це співрадість (переживання почуття задоволення радістю і успіхом іншого).

Співпереживання дитина навчається через механізм наслідування. Проходження будь-якому зразком називається наслідуванням. Наслідування здійснюється через копіювання поведінки і почуттів. Дії, вчинок, міміка, пантоміміка відтворюються на основі фізіологічних механізмів. Наслідування почуттям відбувається на основі як фізіологічних, так і психологічних механізмів.

Співпереживання дитина навчається через наслідування зовнішніми проявами цього стану людини і через наслідування вчинків, супутнім співпереживання.

Наслідування діям співпереживання, які проявляють дорослі по відношенню один до одного, до дітей, тварин, приводить дитину до того, що він навчаються проявляти всю зовнішню атрибутику співпереживання і дійсно здатний відчувати короткі припливи стану співпереживання до інших . Почуття, які виникають у дитини по відношенню до інших людей, легко переносяться їм на персонажів казок, оповідань, віршів.

Найбільш яскраве співпереживання проявляється при слуханні казок та оповідань, коли мова йде про персонажа, який потрапив у біду. Особливе співчуття дитини викликають позитивні герої, але він може пошкодувати і лиходія, якщо тому доводиться дуже погано. Так, юні телеглядачі співчувають вовку з мультиплікаційної серії «Ну, постривай!».

Почуття, які випробовують дитиною при слуханні казок, перетворюють його з пасивного слухача на активного учасника подій.

У дітей почуття у великій мірі визначають їх ставлення до світу. Ми вже знаємо про дитячу схильності до анімізму - схил

406

ності приписувати тваринам, рослинам і неживих предметів здатність відчувати, як людина. Знайомлячись з людськими переживаннями і діями, дитина схильна приписувати їх всього навколишнього його світу. Він співпереживає дереву, тому що йому самотньо біля краю дороги, собачці, яка дивиться на нього з балкона, тому що вона сумує і хоче побігати.

Разом з тим діти здатні подумати про інше, проявити до нього співчуття у разі свого успіху. Дитина може навіть сказати: «Не засмучуйся! У тебе вийде в другий раз ».

Співпереживання успішної дитини неуспішному створює особливу атмосферу солідарності: всі учасники цієї ситуації стають уважнішими один до одного, доброжелательнее.

Така картина розвитку здатності до співпереживання у дітей в ситуаціях повсякденного життя.

Прийшовши в перший клас, дитина відразу потрапляє в нові психологічні умови свого існування. По-перше, це виключно реальні відносини, які будуються з приводу навчальної діяльності. По-друге, ці відносини навчальної діяльності вільно чи мимоволі ставлять дитину в ситуацію, коли він змушений порівнювати себе з іншими - з їх успіхами у навчальній діяльності, з їх старанністю і поведінкою. Він потрапляє у відносини змагання. По-третє, навчальна діяльність за своїм психологічним змістом націлює дитину вчитися - вчити себе, тобто сенс навчальної діяльності у розвитку своїх умінь, здібностей, якостей.

За всіма зазначеними причинами здатність до співпереживання повинна отримати свій подальший розвиток в нових умовах.

На уроці всі діти виконують спільне завдання вчителя. Кожен повинен вміти, не заважаючи іншим, зосередитися на виконанні завдання. Лише на етапі контролю всі діти звертають свою увагу один на одного.

У відносинах вчителя і учня існує своя особлива зв'язок з приводу навчальної діяльності. Виконавши завдання, кожна дитина тягне руку. Він жадає, щоб саме його викликав учитель. Він жадає утвердитися в правильності своєї відповіді, він чекає похвали вчителя. Кожен спрямований на вчителя. Він навіть не сприймає відповіді однокласника - йому хочеться відповісти самому, навіть якщо його відповідь співпаде з попереднім відповіддю іншого учня. Домагання на визнання з боку вчителя як би відчужує кожної дитини від інших дітей.

Учитель повинен оцінювати відповіді дітей. Осуд, вказівка на помилку можуть викликати збентеження, засмучення, агресію і негативну поведінку. Похвала у одного викликає бурхливу радість, і він з переможним виглядом може оглянути інших, у іншого - поряд із задоволенням і почуття збентеження. Неуспішність однокласника одні діти зустрічають байдуже, інші - зі зловтіхою.

407

Успішність однокласника може наштовхнутися на байдужість одних і заздрість інших дітей. Дуже мало співпереживати, тішиться. Тут, звичайно, справа не в тому, що дитина не здатна до співпереживання через свій егоїзм. Він просто не навчений співпереживання в нових для нього умовах. Учитель, безумовно, повинен спеціально займатися розвитком моральних якостей у дітей свого класу. Розвитку здатності до співпереживання слід приділяти особливу увагу. Здатність до співпереживання - це показник духовності, інтелігентності людини. Співпереживання відкриває рефлексивні здібності людини проникати своїми почуттями і розумом в стан іншої, передбачати можливий його поведінку, надавати моральну і реальну підтримку. Дитина, яка прийшла в школу, ще не навчений співпереживання в умовах нової діяльності.

У вчителя є реальні можливості і засоби правильно зорієнтувати дитину.

Особливе значення при цьому має авторитет вчителя. Він джерело знань, він оцінює досягнення учня. Він любимо і шануємо - він перший учитель. Дієвих способів впливу вчителя реально три: переконання, навіювання, організація наслідувальної ідентифікації.

Учитель може роз'яснювати, переконувати, він може обгрунтовувати необхідність дбайливого ставлення один до одного. Кожен може не впоратися із завданням. Зрештою, кожен має право помилитися. Треба надавати підтримку неуспішному, адже він і так засмучений. У той же час кожен успішний в даний момент може в іншому випадку не впоратися з новим завданням. Не треба здаватися - це некрасиво, можна потрапити в дурне становище: над задавакою, що потрапили в біду, всі будуть сміятися. У кожного неуспішного є шанс постаратися і стати успішним. Будь-яке стан людини - тимчасове. Роз'яснення вимагає аргументування - доводів, доказів. Діти здатні добре зрозуміти роз'яснення, якщо воно стосується значущих для них відносин і ситуацій.

Учитель може вселяти. Для цього він повинен володіти технікою навіювання. Тут не потрібна аргументація. Навіювання - вплив на волю, свідомість, спонукання до певних вчинків насамперед через першу сигнальну систему. Це вплив здійснюється голосом, інтонацією, мімікою. Внушающая мова відрізняється від оповідної. За допомогою інтонографи електронної обчислювальної машини було показано відміну фізичних характеристик внушающей мови від оповідної. З психологічної точки зору особливо значущі ефективність, емоційність мовця і ступінь вираженості впевненості в тому, що говориться. Якщо вчитель постійно з гидливістю і обуренням буде ставитися до заздрості, зловтіхи і зазнайству, то внушающая сила його почуттів дасть позитивні результати.

408

Учитель може працювати на наслідувальної ідентифікації, на механізмі ототожнення дитини з значимим дорослим. Дитина молодшого шкільного віку ще дуже подражателен. І цю подражательность посилює зміна місця в системі суспільних відносин - прихід дитини до школи. Невизначеність, яку відчуває дитина в школі, підвищує його подражательность.

Наслідуваність дитини може бути мимовільною і довільною.

Мимовільна подражательность призводить до запозичення манери поведінки однокласників, вчителя. Ця подражательность базується на фізіологічному імітаційному механізмі - на демонструвався зразку. Тут дитина несвідомо запозичує дію.

Через імітацію вчитель може легко сформувати у дитини навички культурної поведінки, сам виступаючи як зразок. Якщо вчитель доброзичливо спілкується з дітьми в класі, зі своїми колегами, з батьками дітей, якщо у всіх ситуаціях повсякденного життя він привітний, усміхнений, ввічливий, то діти запозичують цю манеру поведінки. Треба пам'ятати, що дитина мимоволі наслідує будь-яких проявів, а не тільки красивим і гідним.

Довільний наслідування є вольовий акт, який надбудовується над мимовільним наслідуванням. У цьому випадку дитина цілеспрямовано відтворює ту чи іншу дію, намагається достеменно відтворити його відповідно до зразка. Повторюючи за вчителем склади, відтворюючи фонеми, дитина освоює рідної та іншої мови через механізми мимовільного і довільного наслідування. Через ці механізми дитина освоює дії фізичної культури, образотворчої діяльності, співу, трудові навички і т.д.

Учитель може успішно користуватися подражательностью своїх учнів для виховання у них продуктивних соціальних звичок і почуттів.

Співпереживання як дуже важливе соціально значуща якість може отримати своє особливе розвиток через наслідування поведінки вчителя з дітьми з приводу їх неуспіху і успіху. Якщо вчитель, оцінюючи знання дитини, повідомляє йому про неуспіх і при цьому співчуває йому, засмучується разом з ним, то саме так поводитимуться надалі і діти.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розвиток почуттів. "
 1. VII. Великодушність
  розвитку, а також і труднощі, що стоять на шляху задовільного індуктивного тлумачення. § 143. Визнання тієї істини, що почуття великодушності, навіть у своїй розвинутій формі, простіше почуття справедливості, робить зрозумілим порядок послідовного появи цих почуттів протягом розвитку цивілізації. § 144. Перш за все ми повинні відзначити те псевдо-ведікодушіе, при якому людина
 2. IX. Воля
    розвиток того, що називається Волею, є тільки нова сторона того загального процесу, інші сторони якого були розглянуті в останніх трьох розділах. § 218. Що Воля отримує своє існування внаслідок зростання складності і недосконалою зв'язності автоматичних дій, це ясно виявляється зворотним фактом, що дії, які були перш незв'язними і довільними, після
 3. IV. Почуття справедливості
    розвитку соціальних почувань, серед яких одне з найбільш важливих місць займає почуття справедливості. Розглянемо ближче його природу. § 263. Усяке сором діяльності викликає роздратування; тому егоїстичне почуття справедливості є суб'єктивне якість, відповідає об'єктивним умовам провадження справедливості, тобто вимогу, щоб кожен безперешкодно
 4. II. Які ідеї та почуття відносяться до області етики
    почуття, відрізнити за своєю природою від тих ідей і почуттів, яким одним в даний час прийнято приписувати характер моральних. § 120. Серед нецивілізованих і напівцивілізованих народів звичай накладає зобов'язання, що не допускають заперечень. Загальне переконання, що відома річ повинна бути зроблена, не має випадку виявитися покаранням чи осудженням тих, хто її не робить, бо
 5. ЩО ВІДЧУВАЄ
    чувствие при повідомленні, але воно не тотожне почуттів «Я»). Чому ж один радіє, а інший байдужий або навіть засмучений? Адже форми їх зовні і всередині абсолютно однакові! Від того, що маси у них різні, не за кількістю і якістю, а по суті. Якби маса однієї людини цілком перейшла в образ іншого, то і відчував би перший. Отже, почуття даної матерії залежить від
 6. § 9. Як матерія перетворюється в тілесні почуття?
    почуття? Матерія - це остившая світова енергія, яка, продовжуючи зберігати просторове буття, перейшла в стан крайнього ступеня стислості. Свідченням тому стають залишилися у матерії властивості як енергії, так і простору. Так, від енергії вона запозичила незмінний рух, а від простору - обмеженість. Яку роль відіграє матерія? Матерія виступає як
 7. XI. Працьовитість
    розвитку егоїзм чоловіків, не спиняв альтруїзмом, що породжується тільки дружніми громадськими відносинами, приводить їх до того, що вони звалюють на жінок виконання всіх монотонних і нудних діяльностей. Праця починає вважатися принизливим, по-перше, тому, що він зробився долею жінок, які в більшості випадків нездатні або вважаються нездатними до війни та полювання; а
 8. ГЛАВА 10. ПОЧУТТЯ І ЕМОЦІЇ
    розвитку емоційних процесів в суспільних умовах. Почуття з'являються з певних причин, що викликають у людей різні переживання. Головні причини почуттів людей - задоволення або не задоволення потреб. Потреби - двигуни життя людини. Вони з'являються в різних сферах життя і мають яскраво виражений предметний характер. У них відбивається суб'єктивне ставлення людини
 9. РАННИЙ ВІК
    розвитку людини - раннє дитинство (від 1 року до 3 років). Дитинство озброїло дитини умінням дивитися, слухати. Дитина починає опановувати тілом, керувати рухами рук. У ранньому віці дитина вже не безпорадна істота, він надзвичайно активний у своїх діях і в прагненні до спілкування з дорослими. На першому році життя у немовляти сформувалися початкові форми психічних дій,
 10. § 4. Як проявляють себе відчуття задоволення і страждання на різних рівнях несвідомого?
    почуття задоволення пов'язане з відчуттям безмежних соціальних можливостей людини, до яких, наприклад, наблизилися такі представники, як Олександр Македонський, Наполеон, С талин та інші; те почуття страждання в цій же сфері связа але з відчуттям обмеженості вибору або повною його відсутністю. Так, приміром морального страждання можуть виступати почуття раба, який, по суті, залишається
 11. Союз розуму і почуття
    розвинена інтуїція, він готовий піддатися пориву і уважний до своїм передчуттям. Але також неправда і те, що ефективні люди живуть і приймають і рішення, грунтуючись тільки на почутті і інтуїції. Вибір універсального бізнесмена - союз розуму і почуття. Вирішувати питання, вести політику і виконувати будь-яку справу, відчуваючи інтуїтивну підтримку своїх справах і рішенням всередині себе, - ефективніше, ніж
 12. VIII. Альтруїстичні Почуття
    розвитку его-альтруїст-чеських почувань. § 527. Альтруїстичне відчування стає перевоспроізведенним, або власне почуттям, тільки тоді, коли відчування, якому воно симпатизує, є емоція, а не просте відчуття. Перехід до того вищого стану, коли немає більш представляються елементів, відбувається поступово. § 528. Дуже значна частина того
 13. XII. Утримання
    розвитком осілого життя виникає утилітарне засудження зловживання їжею. § 176. Було б помилково припускати, що стан сп'яніння усюди засуджувалося. Пияцтво мало в деяких випадках релігійну санкцію, а потім виникло еротичне почуття, що виправдує його, прикладом чого може служити поводження Айносов, які відмовляються мати справу з людьми непитущі. § 177. З подібною
 14. § 6. Психічна самозахист особистості 239
    розвиток рентного (несамостійного) поведінки, його інфантилізація. Сюди ж відноситься так звана вивчена
 15. VI. Егоїстичні Почуття
    почуття ми будемо розуміти ті вищі порядки почувань, які мають цілком відтворений характер. Це не є ні відрекомендовуються стану, ні відтворення подібних станів; вони складаються з безлічі подібних відтворень, невизначено з'єднаних один з одним і з ще більш невизначеними родинними відчуваннями, органічно асоційованими досвідом предків. § 514.
 16. XIII. Цнотливість
    розвитку цивілізованих суспільств з їх пізнішими стадіями, то знайдемо, що між ступенем цнотливості і соціальним розвитком існують найрізноманітніші відносини. У новітній час перехід до більш високого політичному типу супроводжувався в середньому поліпшенням в цьому відношенні, як і в інших відносинах. § 186. Задовільне пояснення багатьох дивних контрастів і ухилень в даному
 17. Розділ дванадцятий
    почуття необхідно взагалі визнати, що воно є те, що способпо сприймати форми ощущаемого без його матерії, подібно до того як віск приймає відбиток персня без заліза чи золота. Віск приймає золотою або мідний відбиток, ПЗ не ОСКІЛЬКИ ЦЕ ЗОЛОТО АБО мідь. Подібним обра-20 зом н відчуття, що доставляється кожним органом почуття, відчуває щось від предмета, що має колір, або ощущаемого
 18. XXVII. Область Соціології
    розвитку сім'ї, соціологія повинна описати і пояснити виникнення і розвиток політичної організації, еволюцію церковних установ і відправлень, контроль, укладений в обрядових формах, і відносини між регулятивними і продуктивними структурами кожного суспільства. Розглянувши розвиток цих елементів, ми повинні перейти до розгляду інших, асоційованих з ними елементів, розвиток
 19. ГЛАВА ПЕРША
    розвитку н неізувечеіние, володіють всіма [зовнішніми] 10 почуттями (адже і кріт, як відомо, має під шкірою ока). Так що якщо тільки пет ще якого-небудь іншого [простого] тіла або такої властивості, яке пе належало б до якогось із наявних на землі [простих] тел, то немає жодного почуття, якого ми були б позбавлені. Але не може бути особливого органу почуття для сприйняття
 20. Покора
    розвитку характеризуються не тільки неіснуванням політичних глав, а отже, і відсутністю почуття політичного підпорядкування, але, крім того, часто і таким малим підпорядкуванням синів, що людські групи стають у цьому відношенні подібними з тваринами групами, де і батьківська відповідальність, і синівське підпорядкування рано припиняються. При цьому в тих первісних групах, в яких
© 2014-2021  ibib.ltd.ua