Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Розвиненість співробітників органів правосуддя

Всім учасникам судочинства - слідчому, прокурору, судді, адвокату - необхідні духовність, гуманність, справедливість, високо розвинені розумові здібності, інтелект: особливий склад мислення, що визначається специфічністю пізнаваних об'єктів і умов пізнання, аналітичні здібності, воля, швидкість реакцій і інші якості. Аналітичні здібності припускають уміння бачити і розуміти дрібниці, звертати увагу на найдрібніші деталі, особливо при огляді, обшуку, виділяти ті з них, які залишаються непоміченими для більш поверхневого погляду. Разом з тим потрібно і вміння бачити відразу і ціле, тобто розвинена синтетична здатність (вміння створювати такі синтетичні освіти, як динамічну модель проблемної ситуації, картину злочину, версію, план розслідування); гармонійне поєднання аналізу та синтезу; швидкість і чіткість мислення; уміння швидко переходити від міркування до дії і назад (але не квапливість і поспішність, які можуть привести до непродуманих рішень і дій, до серйозних помилок). Діючи часом в надзвичайно складній обстановці і відчуваючи до того ж часто дефіцит часу, необхідно вміти швидко розбиратися у складній ситуації і знаходити правильне рішення.

Створення уявної картини злочину у всіх деталях і особливостях розвитку подій вимагає від слідчого, прокурора високого розвитку уяви. У розслідуванні злочинів немає второваних шляхів; розслідування - завжди творчество297, і це сприяє розвитку творчих здібностей, уміння виходити із, здавалося б, безвихідних ситуацій і знаходити нестандартні рішення.

Учасникам судочинства необхідно володіти тактом і витримкою, навичками управління своїми емоціями, умінням в потрібний момент зібратися з думками і силами. Це досягається постійною роботою над собою, жорстким самоконтролем, цілеспрямованими тренуваннями за спеціальними методиками. Суддя, адвокат, прокурор постійно знаходяться в центрі уваги всіх учасників судового процесу. На них здебільшого звернені погляди всіх присутніх. Кожне їх слово, жест сприймаються як що мають велике значення для справи.

При такому положенні судді, прокурора, адвоката особливого значення набуває розвиненість таких якостей, як витримка, спокій, неупередженість.

Судова діяльність не може проходити поза емоцій. Не можна, наприклад, вимагати, щоб суддя був безпристрасним. Але треба мати на увазі, що емоції судді при сприйнятті тих чи інших фактів завжди знаходяться в центрі уваги всіх присутніх у залі, які можуть зробити самі різні висновки в результаті зовнішнього прояву суддею свого внутрішнього емоційного стану. Необхідно, щоб суддя, будучи внутрішньо емоційним при сприйнятті фактів, при спілкуванні, у своєму зовнішньому поведінці залишався завжди об'ектівним298. Тільки така поведінка судді забезпечить і процес пізнання істини, і виховний вплив судового процесу. Постійне контролювання своєї поведінки, своїх емоцій, їх вираження є невід'ємною рисою діяльності судді.

Подібні вимоги до діяльності судді можуть бути виконані тільки за наявності високих вольових якостей, які він постійно виховує, контролюючи свою поведінку, навчаючись аналізувати і направляти свої емоції і стани.

Особливістю діяльності судді є й необхідність сприйняття та аналізу великого обсягу найрізноманітнішої інформації в короткий період часу судового засідання. Така особливість вимагає від судді вміння гранично концентрувати увагу, активізувати свою розумову діяльність. Суддя повинен вміти боротися з стомлюваністю, з розсіюванням уваги, не повинен відволікатися на сторонні подразники в ході розгляду справи, одночасно здійснювати процес сприйняття інформації, її аналізу та продовжувати керувати ходом судового процесу, діяльністю всіх учасників процесу.

Особливість діяльності судді полягає і в тому, що він повинен, приймаючи рішення, передбачити його наслідки. Треба передбачати результати свого рішення для суспільства в цілому, для кон каретного колективу, підсудного, його сім'ї, потерпілого і т.д. Йому потрібно передбачити і те, як буде сприйнято його рішення присутніми в залі.

Це цілком залежить від широти і глибини мислення, розвинених здібностей до узагальнення та аналізу великого числа фактів і взаємозв'язків.

Однією з істотних особливостей кримінально-процесуальної діяльності виступає наявність елементів боротьби і протидії з боку зацікавлених у результаті справи осіб, і в першу чергу - обвинуваченого. У ході розслідування часто створюються ситуації, в яких діють особи з різними інтересами. У зв'язку з цим для слідчого, прокурора, судді, адвоката важливо володіти рефлексивним мисленням, яке дозволяє розгадувати, передбачати дії обвинуваченого. Потрібно їм і розвинене увагу, недостатність якого, як про це свідчить практика, призводить до серйозних процесуальним помилок. Воно служить основою професійної спостережливості і проникливості.

Найважливішим професійною якістю успішного слідчого і прокурора є цілеспрямованість, яка проявляється в умінні в потрібний момент знаходити і зосереджувати свої зусилля на головній проблемі, вирішення якої підготовляє і полегшує вирішення інших проблем.

З цілеспрямованістю тісно пов'язане таке якість, як послідовність - здатність твердо і неухильно слідувати наміченим планом дій, доводити почату справу до кінця. З рішучістю тісно пов'язана оперативність. Необхідність її обумовлюється насамперед характером процесу розслідування, вимогою своєчасного виробництва процесуальних дій. Вона пов'язана з етапом реалізації прийнятого рішення, його швидкого, неухильного і дієвого здійснення.

Нерідко в діяльності слідчого, прокурора обставини складаються таким чином, що вони змушені працювати в «екстремальних умовах». Тут величезна роль належить таким якостям, як тривала працездатність, психічна витривалість, здатність до тривалого зосередження, переключаемост', швидка орієнтування в нових умовах, «перешкодостійкість» (здатність працювати при дії сторонніх подразників).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розвиненість співробітників органів правосуддя "
 1. Явище організованої злочинності.
  Розвитку і становлення, поєднання економічної та кримінальної складової організованої злочинності, визначення пріоритетності двох тенденцій - «економізації» організованої злочинності та підвищення рівня організованості самої економічної злочинності. У цьому відношенні може стати продуктивним, наприклад, пропозиція проф. А.А. Крилова розмежувати два різнорідних явища - організовану
 2. § 2. Класифікація об'єктів злочину
  розвитку кримінально-правової думки можна виявити і менш представницькі за кількістю прихильників точки зору, відповідно до яких називалися "державні", "громадські", "сімейні", "проти прав окремих осіб , як фізичних, так і юридичних, які полягають у злочинах проти особи та майна ". Випускаючи з уваги вимога єдності підстави, іноді їх ділили на п'ять
 3. § 1. Загальна характеристика нормативної бази курсу "Правоохоронні органи Російської Федерації"
  розвиток конституційних положень. Деякі з них носять комплексний характер, такі як закони про статус суддів, про прокуратуру, про податкову поліцію. Інші стосуються більш вузьких сторін діяльності правоохоронних органів, наприклад Закон "Про оскарження до суду дій і рішень, які порушують права і свободи громадян". Ще одну групу документів складають закони, якими вносяться
 4. Педагогічне забезпечення дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів
  розвитку професійної деформації. Спеціальна професійна підготовка і виховання співробітників правоохоронних органів полягає насамперед у формуванні у них професійних установок на дотримання прав людини як одного 'з критеріїв, що визначають зміст діяльності, її оцінку і самооцінку. Особлива роль належить інформування співробітників про міжнародні та
 5. правовиховної структура соціального середовища
  розвиненості. Однак жодна будівля не побудовано, якщо є фундамент, але немає даху. Система освіти зобов'язана вносити внесок і в правову культуру молоді та дорослих громадян, забезпечувати їх правову вихованість, але робиться для цього зараз недостатньо. Фрагменти правової культури включаються в обов'язкові мінімуми основного та середньої (повної) загальної освіти, в освітні
 6. Педагогічні професійно значущі властивості та якості учасників судочинства
  розвиненість в багатьох областях діяльності, навченість професійно значущим умінням і навичкам. Кожне з цих педагогічних властивостей, в свою чергу, виражається в наявності у суб'єкта ряду якостей і рис характеру. Рис. 16.1. Педагогічні основи судочинства по кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації Щоб відповідати сучасному рівню і
 7. Теоретична база зарубіжній юридичній педагогіки
  розвиток теорії і практики зарубіжної юридичної педагогіки, особливо в частині, що стосується виховання особового складу правоохоронних органів, правосвідомості громадян, зробила і продовжує робити релігія, яка є найвищим авторитетом для більшості громадян західного суспільства, ісламського світу, країн Латиноамериканського регіону і т.д. Під час опитувань іноземних службовців поліції на питання
 8. 18.4. Забезпечення іміджу і престижу поліцейських
  розвинених зарубіжних країнах проблема створення потрібного іміджу та підтримки належного престижу поліцейської діяльності постійно перебуває у фокусі уваги. Значимість ролі поліції, її авторитет у суспільстві і привабливість поліцейської професії у свідомості громадян створюються, в першу чергу, визнанням статусу поліцейських державою і надання їм певного роду гарантій. У США
 9. 18.5. Педагогічні аспекти у вирішенні поліцією службових завдань
  розвиток в Західній Європі за останні 50 років. В даний час в демократичних державах зі стабільною економічною ситуацією поліцейські несуть свою службу за підтримки переважної більшості членів суспільства. У Німеччині, Франції, Великобританії, Японії та інших цивілізованих країнах давно освоїли цю соціальну технологію, суть якої в тому, що поліція повинна охороняти
 10. 18.6. Психологічна підготовка співробітників поліції за кордоном
  розвитку психологічної підготовки Елементи психологічної підготовки в навчанні поліцейських мали місце з самого початку введення обов'язкової професійної підготовки для співробітників поліції, що було пов'язано з професійною необхідністю: проведенням складних оперативних дій, безпосередньо залежних від психологічних знань співробітників, прийняття важливих управлінських рішень.
 11. Види і стадії адміністративного права
  розвитку РФ, її регіонів і галузей економіки в) розробляє фінансовий баланс держави, забезпечує економічне обгрунтування окремих статей доходів і витрат Феде-рального бюджету г) проводить аналіз економічного стану країни д) формулює пропозиції щодо основ цінової політики і т.д. 2) Міністерство палива та енергетики РФ (Міненерго). Найважливіше завдання - забезпечення
 12. Микола I
  розвитку суспільно-політичної думки підготували епоху реформ Олександра
 13. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  розвитку системи судових установ. Їх специфіка визначалася історичними умовами і національними традиціями в становленні правових систем різних держав. Особливі торгові суди були ще в Стародавньому Римі. У договорах між римлянами і латинами встановлювалися правила, за якими позови в ярмаркових суперечках підлягали вирішенню суддею оди-нолічно при непарному числі присяжних. Вперше
 14. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  розвитку джерел цієї галузі права. Норми арбітражного процесуального права, закріплені у федеральних законах, є кодифікованими, визначають постадійне розвиток процесу, складають галузеву частина системи права. Норми арбітражного процесуального права визначають специфіку збудження, рассмотренія3 і вирішення окремих категорій справ в арбітражному суді. І.В. Решетнікова
© 2014-2021  ibib.ltd.ua