Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія різних країн і часів → 
Наступна »
Л. Н. СУВОРОВ. ФІЛОСОФІЯ ГЕГЕЛЯ І СУЧАСНІСТЬ, 1973 - перейти до змісту підручника

ВІД РЕДАКЦІЇ

Пропонований увазі читачів колективна праця створений у зв'язку з 200-річчям з дня народження Г. В. Ф. Гегеля. Мета його - показати сучасне значення філософських ідей великого німецького мислителя і ідейну боротьбу навколо його філософської спадщини. Книга підготовлена авторським колективом, створеним Інститутом філософії АН СРСР і науковою радою АН СРСР по історії суспільної думки. В основу більшості глав книги покладені доповіді, зроблені їх авторами на VIII Міжнародному гегелівському філософському конгресі, присвяченому 200-річчю з дня народження Гегеля (серпень 1970 р., Берлін), і на науковій сесії відділення філософії та права АН СРСР, присвяченій 200-річчю з дня народження Гегеля (лютий 1971 р., Москва). Глави книги написали наступні автори: Вступ-акад. Ф. В. Константинов, I - акад. М. Б. Мітін, II - доктор філософських наук 3. М. Оруджев, III - член-кореспондент АН СРСР Т.
І. Ойзерман, IV-професор Індржих Зелений, (ЧССР), V - член-кореспондент АН СРСР | П. В. Копнін |, VI - член-кореспондент АН УРСР В. І. Шинкарук, VII - кандидат філософських наук В. А. Лекторский, VIII-кандидат філософських наук Д. Т. Кордзая, IX - доктор філософських наук Е. В. Ільєнко, X - доктор філософських наук В. Ф. Асмус, XI-доктор філософських наук І. С. Нарский, XII - акад. Б. М. Кедров, XIII - кандидат філософських наук І. А. Коніков, XIV-кандидат філософських наук І. Л. Андрєєв, XV - член-кореспондент АН СРСР А. А. Піонтков-ський, XVI - доктор філософських наук Є. П. Сітковський, XVII - доктор філософських наук В. В. Соколов, XVIII-член-кореспондент АН СРСР М. Т. Іовчук, XIX - доктор філософських наук Л. Н. Суворов, XX - кандидат філософських наук Б. В. Богданов, XXI - доктор філософських наук М. Ф. Овсянников, XXII - кандидат філософських наук | Д.
Д. Середній |, XXIII - кандидат філософських наук І. І. Квасова, XXIV - доктор філософських наук Я. І. Хачикян, XXV - кандидат філософських наук Є. В. Волкова, XXVI - кандидат філософських наук А. А. Баженова, Висновок - кандидат філософських наук І. А. Коніков, доктора філософських наук І. С. Нарский, Л. Н. Суворов. Бібліографія до книги підготовлена Л. В. Шумилова. Науково-організаційну та науково-допоміжну роботу по книзі вели Т. С. Гріголюк (вчений секретар видання), А. В. Калініна, К. В. Кічунова, І. Б. Кузнєцова і Н. М. Макєєва. Авторський колектив і редакційна колегія висловлюють вдячність за цінні зауваження та побажання докторам філософських наук 3. А. Каменському, С. - І. Попову, Е. А. Баллере, кандидату філософських наук К. Андрєєву (НРБ) і всім іншим товаришам, які брали участь в обговоренні та рецензуванні книги в ході підготовки її до видання.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВІД РЕДАКЦІЇ "
 1. 7. Руська правда. Скорочена редакція.
  Редакція Руської правди являє собою витяги з Великої редакції Руської правди, що включають її статті, найбільш актуальні для XVв., Тобто часу, коли була створена дана
 2. 6. Руська правда. Велика редакція.
  Редакція Руської правди складається з Суду (статуту) Ярослава (ст.ст.1-52) та Статуту Володимира Мономаха (ст.ст.53-131). Мабуть, основний текст Великої редакції Руської правди був прийнятий на нараді князів і бояр в Берестове в 1113. Ця редакція Руської правди діяла в російських землях до XIV-XVвв. Велика редакція Руської правди розвиває положення Короткої редакції Руської правди,
 3. План
  редакції «Руської Правди» як джерела. Економіка Київської Русі по «Руській Правді» Короткої редакції. Соціальний лад Давньої Русі на підставі короткої редакції Руської
 4. Таблиця змін і доповнень, внесених до Кримінального кодексу Російської Федерації
  редакція? ? ? ? (В ред.от 08.12.2003 р.? 2003. N 252. 16????? N 161-ФЗ)? Грудня; N 262. 30? ? ? ? ? ? Грудня (уточнення)? ?
 5. 5. Руська правда. Коротка редакція.
  Редакціям Руської правди: Коротка, Велика (найбільше списків) і Скороченою. Хоча, наприклад, проф. С.В. Юшков виділяв серед списків Руської правди 6 редакцій. Але навіть всередині редакцій тексти деяких списків збігаються не повністю. В оригіналі текст Руської правди не був розділений на статті, ця класифікація була проведена пізніше Володимирським-Будановим. Коротка редакція Руської правди
 6. Під редакцією професора Є.П. Іванова. Історія Батьківщини. Проблеми. Погляди. Люди Під редакцією професора Є.П. Іванова. - Львів: ПГПИ, 2004. - 448 с., 2004
  Книга розрахована на широкого читача, в тому числі вчителів історії, учнів середніх та студентів вищих навчальних закладів. Вона може бути використана всіма, хто цікавиться історією Росії. У посібнику викладається комплекс найважливіших, на погляд авторів, проблем історії нашої країни, точки зору дореволюційних, радянських і сучасних істориків, а іноді і вчених-емігрантів на ці проблеми. В
 7. Як здійснюється регулювання трудових відносин громадян, які працюють за межами своїх держав?
  Редакції Закону № 1807-ПІ від 08.06.2000 р.) трудові відносини громадян України, які працюють за її межами, а також трудові відносини іноземних гра 1 Праця і зарплата, З 199?. З № 12. 2 В.С. Стичййекій, І.В. 8уб, В.Г. Ї'еїайь. З научайтесь-йрактіческйй коментар ї ааконодательетву України про працю. У 2 томах, З Т. 1.З Сімферополь, ИТаврідаи.З 1998.З Сс. 50-51. 47 ждан, що працюють на
 8. Господарський і громадський лад Стародавньої Індії по «Законам Ману» і «Артхашастре».
  Редакція східної літератури видавництва «Наука». 1985. Гол. 12, 13, 14. Бешем А. Чудо, яким була Індія. М.: Головна редакція східної літератури видавництва «Наука». 1977. З глав 4 і 5. Історія Стародавнього Сходу. / Под ред. В.І. Кузищина. М., 1999. Гол. 28-33 (с. 337-340, 346-348). Історія Сходу. / Под ред. Р.Б.Рибакова та ін М., 2000. Т.1. Глава 22. Історія Стародавнього Сходу. Тексти та
 9. 7. Сфера дії авторського права
  редакції 1971 р.) і Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 р. (у редакції 1971 р.). Важливо і ще одне правило. Твір також вважається опублікованим в Російській Федерації, якщо протягом 30 днів після дати першого опублікування за межами РФ воно було опубліковано на території
 10. Тема 1. Актуальні проблеми боротьби з організованою злочинністю в Росії
  редакцією А.Я. Боргова - М., 1998. Додаткова Правоохоронні органи Російської Федерації. Під редакцією В.П. Божьева. - М.: Спарк, 2005. Криміналістика. Под ред. І.Ф. Герасимова і Л.Я. Драпкіна - М., 2000. 3. Організаційна злочинність. Під редакцією А. Я. Боргова - М.,
 11. Література:
  редакцією Генкина Б.М., М., 1996 Пугачов В.П. Керівництво персоналом організації М., 1999. Травін В.В. Основи кадрового менеджменту, М., 1995. Управління персоналом організації під редакцією А.Я. Кибанова, М., 1997. Управління персоналом. Підручник, М., 1997. Управління персоналом: Підручник для вузів / Під. Ред. Т.Ю. Базарова, Б. Л. Єрьоміна, М., 1998. 23.Управленіе персоналом. Журнал. 24.Человек і
 12. 2. Всесвітня конвенція про авторське право
  редакції 1952 Після розпаду СРСР Російська Федерація ще в грудні 1991 прийняла на себе всі зобов'язання колишнього Радянського Союзу, що випливають з її участі у Всесвітній конвенції, а через три роки приєдналася до Паризької (1971 р.) редакції цієї Конвенції та Додаткового протоколу до неї № 1 і 2. В даний час рівень авторсько-правової охорони, який забезпечується
 13. 2. Джерела авторського права
  редакції Закону від 19 липня 1995 р.2, Законом РФ від 23 вересня 1992 р. "Про правову охорону програм для електронно-обчислювальних машин і баз даних" (далі - ЗПЕВМ) 3 , низкою указів Президента РФ і постанов Уряду РФ. З числа міжнародних договорів РФ найбільше значення як джерела авторського права мають Бернська конвенція про охорону літературних і художніх
© 2014-2022  ibib.ltd.ua