Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяДитяча психологія спілкування → 
« Попередня Наступна »
Б. С. Волков, Н. В. Волкова. Психологія спілкування в дитячому віці. 3-є вид. - СПб.: Пітер. - 272 с.: Ил. - (Серія «Дитячому психологу»)., 2008 - перейти до змісту підручника

Рефлексія


Ідентифікація та емпатія вимагають вирішення питання: «Як той," інший ", розуміє мене? ». Це своєрідний процес дзеркального відображення.
За допомогою рефлексії суб'єкт усвідомлює те, як він сприймається партнером по спілкуванню. Рефлексивна діяльність дозволяє людині усвідомлювати свою індивідуальність.
Рефлексія допомагає зрозуміти співрозмовника, так як багато слів мають багатозначний зміст. Внаслідок цього виникають проблеми у спілкуванні.
1.Бивает важко встановити, що саме мав на увазі той, хто що-небудь сказав, тому що одне і те ж слово для мовця і слухача може мати різне значення. Крім того, не завжди легко знайти потрібне слово, яке точно виражало б потрібну думку.
2.Значеніе більшості повідомлень «закодовані». Те, що ми повідомляємо іншій людині, має точний сенс тільки для нас самих.
3.Существует труднощі відкритого самовираження. Ось чому нерідко співрозмовники починають виклад з невеликого вступу, з якого ще не видно їх наміри.
4.Существуют суб'єктивні чинники, наприклад сформовані установки, пережиті емоції, набутий досвід і ін
Відображення інформації та почуттів говорить відбувається за схемою «підтримка - з'ясування - коментування ».
1.Молчалівое заохочення співчутливим поглядом.
2.Поддержка словами (ага, угу, так-так, ну і т.д.).
3.Повтореніе останнього слова співрозмовника (луна-реакція).
4.Повтореніе останньої фрази співрозмовника зі зміною порядку слів («дзеркало»).
5.Повтореніе думки мовця іншими словами (парафраз).
6.Постановка навідних питань (Що? Де? Коли? Чому?).
7.Постановка уточнюючих питань (Що ти маєш на увазі?).
8.Постановка спонукають питань (Ну і що далі?).
9.Помощь в завершенні фраз шляхом підказування слів.
10. Прояв емоційних реакцій (схвальні репліки типу: «Здорово!», Сміх, різні вигуки).
-38 -
Завдання. При рефлексивного слуханні співрозмовника використовуйте словесні формули для підтвердження точності розуміння повідомлення мовця: «Що конкретно ви маєте на увазі, кажучи це?», «Я правильно зрозумів, що ...?» І т. п. Цим ви допоможете співрозмовнику точно висловити свої думки і створите сприятливі відносини.
***
Вправи на розвиток рефлексії (здатності розглядати й оцінювати власні дії та вчинки).
Задайте дитині наступні питання і вислухайте на них відповіді.
| Що відчуває зламане дерево?
| Що відчуває кішка, коли про неї піклуються?

| Що відчуває мама, коли син (дочка) не виконує завдання?
Попросіть дитину наповнити конкретним змістом такі твердження.
| «Я ніколи не ображаю тварин».
| «Я ніколи не ображаю бабусю».
| «Я ніколи не залишаю не виконаними завдання».
| «Я регулярно читаю книги».
***
Рефлексія допомагає усвідомлення своєї діяльності в чуттєво пережитому процесі. У ході цієї діяльності досліджується пізнавальний акт: мислення людини, спрямоване на осмислення власних рішень, предметне розгляд самого знання, критичний аналіз його змісту і методу.
Цілі рефлексії: згадати, виявити й усвідомити основні компоненти діяльності: її сенс, типи, способи, проблеми, шляхи їх вирішення, отримані результати і т. п.
У школі рефлексія допомагає учням коригувати цілі подальшої роботи, свій освітній шлях.
Здатність до рефлексії розвивається при виконанні контролю та оцінюванні.
Розвивається рефлексія змушує людину не приймати на віру готові знання, а виробляти свої власні погляди, власні думки, тобто приходити до усвідомлення свого ставлення до світу і до явищ природи.
-39 -
Ситуація. Учитель дає завдання учневі розповідати про виконуваних ним діях, докладно пояснювати, для чого він їх виробляє.
2 Яку мету переслідує вчитель такими завданнями?
Рішення. При виконанні таких завдань вчителя учень добре усвідомлює сенс і зміст власних дій. Відомо: коли людина пояснює іншому, він сам починає краще розуміти те, що пояснює.
***
Розроблена А. Хуторовскім методика організації рефлексії в учнів включає в себе кілька етапів.
1.Временная зупинка предметної (дорефлексивного) діяльності. Якщо школяр вирішував завдання і зустрівся з непереборною

трудністю, рішення призупиняється, і вся увага звертається до «розбору польотів» - до аналізу алгоритму дій.
2.Восстановленіе послідовності виконаних дій: усно або письмово описується все, в тому числі і те, що на перший погляд учневі не здається важливим.
3.Изучение послідовності дій з точки зору їх ефективності, відповідності поставленому завданню і т. п. Параметри для аналізу рефлексії пропонує вчитель чи визначає учень на основі своїх цілей.
4.Формулірованіе результатів рефлексії, гіпотеза про майбутньої діяльності.
5.Проверка гіпотез на практиці у подальшій предметної діяльності.
Звичайно, рефлексія не повинна бути тільки вербальної. Молодші школярі можуть «малювати свій день», учні середніх класів - підбирати кольори для зафарбовування таблиць з результатами, елементами виконаної діяльності, а старшокласники - будувати графіки зміни параметрів своєї діяльності протягом уроку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Рефлексія "
 1. 6. Рефлексія
  рефлексія ». Ототожнивши рефлексію з інтроспекцією і самопізнанням і вивчаючи її експериментальними методами, а по суті, емпірично, психологи не змогли взагалі-знайти для рефлексії місця у своїх теоретичних побудовах. Тут цілком можна погодитися з критикою психологічного підходу до рефлексії, висловленої Н. Г. Алексєєвим та І. С. Ладенко179. Але думаю, причина глибша, ніж просто
 2. Р) Кінцівка з точки зору рефлексії,
  рефлексії, ми знову маємо справу з кінцівкою, яка виступає в певній протилежності до нескінченного . Ця протилежність приймає різні форми. Виникає питання: які ж ці форми? У точці зору, заснованої на рефлексії, наявна звільнення від кінцівки, однак і тут справжня нескінченність виступає лише у вигляді знятої кінцівки. Встає, отже, питання: може
 3. IV. Рефлекс
  рефлексу - одиночне скорочення, викликане одиночним враженням; подальший розвиток виражається як ускладненням стимулів, так і ускладненням виникають завдяки їм діяльностей. § 192. Зміни, складові рефлекс, відповідають таким зовнішніх відносин, які тільки на один щабель більш спеціалізовані, ніж ті відносини, яким відповідають фізичні зміни. У той час як
 4. 6.1. Критика рефлексії як способу мислення
  рефлексія задається таким чином, що виходить антиномія: нове, рефлексивно виділяється зміст витягується з старого змісту. З цією проблемою зіткнувся ще Аристотель. «Адже істота думки і предмет думки, - пише він, - не одне і те ж. Справа, однак, у тому, що в деяких випадках ... предмет думки і розуму не є відмінними один від одного ... ми будемо мати тут тотожність і думка
 5. 6.3. Як можлива продуктивна рефлексія
  рефлексію, я хочу сприяти виробленню «продуктивної рефлексії». З одного боку, я прагну блокувати «формальні» і «невизначені» форми рефлексії, до яких відношу, по-перше, просте відображення (опис) діяльності, не зв'язує себе певними цілями, по-друге, відображення і подання рефлексіруемого об'єкта емпіричного характеру (наприклад, вираз типу «мислення про
 6. 3. Спекулятивне поняття релігії
  рефлексії розглядалися як постійні. Отже, грунт релігії є це розумне, точніше, спекулятивне. Однак релігія не є лише щось настільки абстрактне, не їсти афірмативний ставлення до загального так, як воно тільки що було визначено. Якби вона була тільки такої, то весь зміст знаходилося б поза її, привносять би ззовні; і якби це зміст існувало в
 7. Інстинкт
  рефлекс. У більш розвинений формах рефлексу за одиночним враженням слід комбінація скорочень; в тому, що ми називаємо Інстинктом, за комбінацією вражень слід комбінація скорочень, і чим вище Інстинкт, тим складніше бьіваюі обидві координації, як напрямна, так і виконавча. § * 95, Інстинкт, очевидно, більш віддалений від чисто фізичного життя, ніж простий рефлекс. Тоді як простий
 8. Теми для самостійної дослідницької роботи
  рефлексії до самопроектування поведінки в процесі кооперативно-структурованої навчальної діяльності в
 9. § 1. Новонародженості: вроджені особливості та тенденції розвитку
  рефлекси і їх значення для розвитку дитини. Народження є для організму дитини великим потрясінням. Від вегетативного, рослинного існування у відносно постійній середовищі (організм матері) він раптом переходить в абсолютно нові умови повітряного середовища з нескінченною кількістю часто змінюваних подразників, в той світ, де йому належить стати розумною особистістю. Життя дитини в
 10. 6.6. Проблема контексту
  рефлексії. Але поки не існує цілісного пояснення причин звернення філософської рефлексії до історичних досліджень. Не виключено, що відсутність такої концепції - приватне свідчення відсутності потреби в ній. Необхідність мислення історичними категоріями обумовлена безліччю фактів соціального життя і людської психіки. Тому вона не потребує доказів. Правда,
 11. § 1. Класичний біхевіоризм як наука про поведінку
  рефлексів вродженого характеру складається реактивне поведінка, названо класичним обумовлюванням. Першим встановив такий спосіб научения російський фізіолог І.П. Павлов при дослідженні фізіології травлення в умовах лабораторного експерименту. Були створені спеціальні умови годівлі собаки. В експериментальних цілях звук дзвоника багаторазово передував появі їжі. Їжа
 12. РР) Протилежність кінцевого і нескінченного
  рефлексії як такої. Ця протилежність є кінцівку, протиставлена нескінченності, і обидві вони покладені для себе не як прості предикати, але як істотна протилежність і так, що одне визначено як інше іншого. Кінцівка і тут залишається саме тому, що нескінченне, яке їй протистоїть, саме є кінцеве, причому таке, яке належить як інше першого. Лише
© 2014-2021  ibib.ltd.ua