Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психосоматика / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006 - перейти до змісту підручника

§ 1. Новорожденность: вроджені особливості та тенденції розвитку

Людське дитя народиться зовсім безпорадним. Довгий час новонароджений лежить не рухаючись, майже безперервно спить, а в короткі проміжки неспання слабо сучит ручками і ніжками.

Людське дитя «озброєне» від народження набагато слабкіше, ніж дитинчата більшості тварин. І це не випадково: головні дії та поведінкові реакції, необхідні кожному виду тварин, «записані» в їх мозку і з'являються самі собою відразу або по мірі дозрівання організму (змінюючись під впливом навколишніх умов). Мозок новонародженого містить обмежене число «записів» готових дій. Зате велика частина дитячого мозку вільна і призначена для присвоєння («записи») того, чому дитина навчиться від дорослих. Людські дії дитина засвоює (присвоює) вже за життя.

Безумовні рефлекси та їх значення для розвитку дитини. Народження є для організму дитини великим потрясінням. Від вегетативного, рослинного існування у відносно постійній середовищі (організм матері) він раптом переходить в абсолютно нові умови повітряного середовища з нескінченною кількістю часто змінюваних подразників, в той світ, де йому належить стати розумною особистістю.

Життя дитини в нових умовах забезпечують вроджені механізми. Він народжується з певною готовністю нервової системи пристосовувати організм до зовнішніх умов. Так, відразу після народження включаються рефлекси, відповідальні за роботу основних систем організму (дихання, кровообігу).

У перші дні можна також відзначити наступне. Сильне роздратування шкіри (укол, наприклад) викликає захисне відсмикування, мелькання якого предмета перед особою - зажмуріваніе, а різке збільшення яскравості світла - звуження зіниці і т.д. Ці реакції - захисні рефлекси.

Крім захисних, у новонароджених можна виявити реакції, спрямовані на контакт з подразником. Це орієнтовні рефлекси. Спостереженнями встановлено, що вже в період від першого до третього дня сильний джерело світла викликає поворот голівки: у дитячій кімнаті пологового будинку в сонячний

150

день головки більшості новонароджених, як соняшники, повернені убік світла. Доведено також, що вже в перші дні новонародженим властиво стежити за повільно переміщається джерелом світла.

Легко викликаються і орієнтовно-харчові рефлекси. Дотик до кутів губ, до щік викликає у голодної дитини реакцію пошуку: він повертає голівку в бік подразника, відкриває рот.

У дитини крім перерахованих виявляється ще кілька вроджених реакцій: смоктальний рефлекс - дитина зараз же починає смоктати вкладений йому в рот предмет; цеплятельний рефлекс - дотик до долоні викликає реакцію схоплювання; рефлекс відштовхування (повзання) - при дотику до підошов ніг і деякі інші рефлекси.

Таким чином, дитина озброєний певною кількістю безумовних рефлексів, які проявляються в найперші дні після народження. За останні роки вченими доведено, що деякі рефлекторні реакції спостерігаються ще до народження. Так, вже через вісімнадцять тижнів у плода утворюється смоктальний рефлекс.

Більшість вроджених реакцій необхідні дитині для життя. Вони допомагають йому пристосуватися до нових умов існування. Завдяки цим рефлексам для новонародженого стає можливим новий тип дихання і харчування. Якщо до народження плід розвивається за рахунок організму матері (через стінки судин плаценти - дитячого місця - з крові матері в кров зародка надходять поживні речовини і кисень), то після народження організм дитини переходить до легеневого дихання і так званому орального харчуванню (через рот і шлунково -кишковий тракт). Це пристосовування відбувається рефлекторно. Після того як легені наповнюються повітрям, ціла система м'язів включається в ритмічні дихальні рухи. Дихання здійснюється легко і вільно. Харчування відбувається за допомогою смоктального рефлексу. Вроджені дії, включені в смоктальний рефлекс, на перших порах ще погано узгоджені між собою: дитина при смоктанні захлинається, задихається, у нього швидко вичерпуються сили. Вся його активність спрямована на смоктання заради насичення. Дуже велике значення має також встановлення рефлекторного автоматизму терморегуляції: організм дитини все краще пристосовується до температурних перепадів.

Новонародженості - єдиний період в житті людини, коли можна спостерігати в чистому вигляді прояв вроджених, інстинктивних форм поведінки, спрямованих на задоволення органічних потреб (в кисні, їжі, теплі).

Ці органічні потреби не можуть, однак, скласти основу психічного розвитку - вони лише забезпечують виживання дитини.

У дитини на відміну від дитинчат тварин наявні безумовні рефлекси не забезпечують появи людських форм

151

поведінки, в той час як складний набір безумовних рефлексів дитинчат тварин дозволяє скластися дорослої особини з активними захисними, мисливськими, материнськими та іншими реакціями, необхідними для нормального існування.

Як показали дослідження, у порівняно невеликому наборі вроджених реакцій дитини на зовнішні подразники є багато рефлексів, на основі яких нічого не розвивається. Це атавістичні рефлекси, спадщина, отримана дитиною від тварин предків. Такими є цеплятельний рефлекс і рефлекс повзання. Рухи, пов'язані з цими рефлексами, надалі згасають. Цеплятельний рефлекс полягає в тому, що ручка стискається в кулак у відповідь на подразнення долоні. Рухи дитини, необхідні для його психічного розвитку, для розвитку здатності взаємодіяти із зовнішнім світом, формуються на основі хапання, яке виникає при подразненні пальців, а не цього цеплятельний рефлексу. Цеплятельний рефлекс згасає раніше, ніж починає складатися хапання. Рефлекс повзання при упорі на підошви також не є вихідним для розвитку самостійного пересування у просторі. Як показали спостереження, справжнє повзання починається не з відштовхування ніжками, а з рухів рук: дитина тягнеться до привернув його увагу предмету, «переступає» руками і просувається вперед.

Хапання і повзання починають формуватися не в період новонароджене ™, а значно пізніше - при взаємодії дитини з дорослим, який спонукає і тренує ці дії.

Таким чином, дитина набагато менше «озброєний» вродженими формами поведінки, ніж дитинча тварини. У дитини всі людські форми поведінки ще повинні скластися.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Новонародженості: вроджені особливості і тенденції розвитку "
 1. дитинства
  Людина по своїй суті може розглядатися через три іпостасі: 1) як біосистеми; 2) як соціальна істота ; 3) як особистість. У онтогенезі кожен віковий період характеризується особливим поєднанням названих істотних складових. У нормальних умовах поява нової людини є результатом психологічної готовності матері до його народження. Новонароджений спочатку
 2. Порівняльні переваги підлог в онтогенезі.
  У онтогенезі спостерігається вікове запізнювання в розвитку ознаки у жіночої статі, тобто домінування жіночої форми диморфних ознаки на початку онтогенезу та чоловічої наприкінці. Це онтогенетическое правило статевого диморфізму: якщо за якоюсь ознакою існує популяційний статевої диморфізм, в онтогенезі ця ознака змінюється, як правило, від жіночої форми до чоловічої. Ознаки материнської
 3. Батьківський інстинкт.
  Турбота матері і батька про дитинчат природна і підкріплюється з самого народження. Після виходу плода з пологових шляхів самка ссавця звільняє його від плодових оболонок, перегризає пуповину, з'їдає плодові оболонки і послід, активно облизує новонародженого. Плодові оболонки і послід (залишок плаценти) містять в собі гормони та інші біостимулятори. Поїдання посліду сприяє
 4. Пізній стоїцизм
  - період римської Стои або нової Стои християнської епохи характеризується релігійної тональністю, в центрі уваги моральна проблематика. Сутність стоїцизму полягала в прагненні людини до щастя. Щастя полягало в тому, щоб слідувати природі. Згідно стоїкам все живе має постійну тенденцію до самозбереження, в рослинах ця тенденція несвідома, у тварин проявляється у вигляді
 5. тропічної Африки НА ПОРОЗІ XXI СТОЛІТТЯ
  Н а рубежі століть все виразніше виявляються серйозні виклики світовій спільноті, зумовлені суперечливим взаємодією двох явно не рівноважних тенденцій - глобалізації та диференціації (фрагментації) світового розвитку. В останній третині сторіччя, що йде превалювала перша тенденція, особливо в економічній сфері. "Локомотивом" процесів глобалізації виступає постіндустріальний
 6. Друга трапеза.
  Трапеза сродна з жертвою, тому що бенкет одночасно і жертва. Кожне моління і жертва, справляння того чи іншого свята - пов'язане з бенкетом. Братчина-складчина влаштовувалася Роду і для всього роду. Окремо від звичайної трапези ставили другу трапезу Роду і Рожаниця (Лада, Макошь, Марена). Приношеннями на цій трапезі були цегляний хліб, кутя, сир, вино або мед. Культ Рожаниць пов'язаний
 7. 3. Соціальні властивості особистості
  На відміну від вроджених, генетичних властивостей, соціальні властивості купуються людиною тільки прижиттєво, в ході 39
 8. тема 8 Основні тенденції розвитку всесвітньої історії в XIX столітті
  тема 8 Основні тенденції розвитку всесвітньої історії в XIX
 9. § 2. Проблема детермінації психічного розвитку
  Питання про детермінації (причинногообумовленості) психічного розвитку спочатку був поставлений ще в філософії. Тривалу історію має суперечка про те, які чинники (рушійні сили) - біологічні (внутрішні, природні, пов'язані з спадковістю) або соціальні (зовнішні, культурні, середовищні) - відіграють у розвитку найважливішу роль. Традиційно виділяють дві крайні точки зору на
 10. Під ред. А.В. Іванченко .. Російське народовладдя: розвиток, сучасні тенденції і протиріччя / Под ред. А.В. Іванченко. - М.: Фонд «Ліберальна місія». - 300 с., 2003
  Книга присвячена аналізу становлення, проблем і перспектив розвитку інститутів російського народовладдя. З теоретико-правових, політологічних та філософських позицій розкривається сутність демократичних принципів організації і діяльності публічної влади, її місце в системі соціальних відносин російського суспільства. Книга містить конкретний правовий аналіз актуальних проблем конституційного
 11. Вміти передбачити
  Побудова перспективної стратегії Росії в галузі забезпечення національної безпеки можливе лише на основі наукового передбачення ходу і розвитку світових процесів. При цьому оцінюється загальна обстановка в світі, регіонах, країні, вивчаються тенденції, напрями розвитку ситуації і визначають їх фактори, робляться спроби оцінити нові можливості цих факторів. Для успіху прогнозування,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua