Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяСоціальна філософія → 
« Попередня Наступна »
СТАВРПОЛЬСКІЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. Соціальна філософія. Курс лекцій. Навчально-методичний посібник для заочного відділення. - Ставрополь: Вид-во СГУ. - 151, 2005 - перейти до змісту підручника

3. Сенс і цінність життя людини. Проблема смерті й безсмертя людини.

Проблема сенсу і мети життя, призначення людини, проблема життя і смерті завжди хвилювала і в даний час хвилює людину. Дана проблема цікавить релігію, соціологію, медицину, мистецтво, філософську думку. Життя і смерть людини - головні мотиви філософствування протягом століть. Смерть - завершальний момент існування живої істоти. Переживання смерті для людини виступає як один з вирішальних моментів його буття, супроводжує історичний процес становлення особистості й актуалізує проблему сенсу життя людини.

Невід'ємною рисою абсолютної більшості релігій є уявлення про смерть як про кінці його плотської, земного життя і перехід до вічного - безтілесної, духовного життя. Так, у міфології взагалі немає прірви між живим і мертвим. Для античного світогляду характерна ідея вічного повернення: з усвідомленням протистояння матеріального і ідеального, виникненням уявлення про безсмертя душі смерть розглядається як перехід у новий стан, як звільнення душі з темниці тіла. В ісламі в останній день все буде знищено, а пішли воскреснуть і стануть перед Аллахом для остаточного суду. У новому світі восторжествує принцип верховенства законів моралі. Боголюдська сутність християнства виявляється в тому, що безсмертя особистості мислимо тільки через воскресіння, шлях до якого відкритий спокутної жертвою Христа через воскресіння. Одна з ключових ідей буддизму - благоговіння перед будь-якою формою життя. Зізнається тільки один вид безсмертя - нірвана, сутність якої - відсутність бажань, пристрастей, відхід від світу, повний спокій.

Людина стає творцем власної долі і самого себе.

У європейській філософії Нового часу питання вирішувалося в основному механістично, і смерть представлялася як руйнування і зникнення механічних агрегатів. Проблема безсмертя не рахувалася науковою. Сама проблема особистості відсувалася на периферію філософських досліджень, а питання про смерть втрачав свою гостроту.

Подолання смерті марксизм знаходив у соціальному безсмертя - це продовження справ і думок індивіда нащадками; фактично це розчинення індивіда в житті роду, символічне безсмертя результатів людської творчості.

У наш час висловлюються припущення, що вирішенню проблеми особистого безсмертя можуть сприяти досягнення методів генної інженерії і засобів реанімації. Формується нова наука про безсмертя - іммортологія.

Проблеми життя і смерті, поліпшення природи людини породили нову область міждисциплінарних досліджень, спрямованих на осмислення і дозвіл моральних проблем, пов'язаних з появою в останні десятиліття досягнень біомедицини, новітніх технологій лікування людей, біоетики. Проблеми біоетики настільки широкі і складні, що вимагають і філософського осмислення. Сюди відносяться проблеми трансплантології, екстракорпорального запліднення, клонування, евтаназії.

Проблема смерті нездоланно породжує питання про мету і сенс життя: навіщо, заради чого живе людина? У цьому питанні є суб'єктивна та об'єктивна сторона. Суб'єктивна сторона проблеми сенсу життя не має однозначної відповіді і вирішується кожною людиною індивідуально, залежно від світоглядних установок, культури, традицій.

Але кожна людина - частинка роду людського. Усвідомлення єдності життя людини і людства з усім живим на планеті, з її біосферою і з потенційно можливими формами життя у Всесвіті має величезне світоглядне значення і робить проблему сенсу життя об'єктивною.

Людина як біологічна індивідуальне істота смертна. Він не являє собою виключення з матеріальних, у тому числі біологічних, систем. Як і все, що володіє буттям, рано чи пізно закінчує своє існування і переходить у небуття, так і людина завершує своє життя процесом вмирання. Це стосується його біологічної структури. Разом з тим, індивід має можливість вічного, тобто щодо нескінченного існування в іншому - соціально-культурному відношенні. Оскільки існує рід людський, остільки може існувати і особистість і те, що нею створено і в чому вона втілена. Життя людини продовжується в наступних поколіннях, в їх традиціях і цінностях. Людина створює різні предмети, знаряддя праці, ті чи інші структури суспільного життя, твори культури, наукові праці, здійснює нові відкриття. Сутність людини максимально повно виражається у творчості, за допомогою якого він забезпечує своє соціальне тривале існування.

4.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Сенс і цінність життя людини. Проблема смерті й безсмертя людини. "
 1. Ілшортологія.
  Сенсі безсмертя. Що ж до практичного безсмертя, то сьогодні це вже майже розв'язувана проблема. Сучасна наука вже впритул цим займається. «Під практичним безсмертям людини розуміється в принципі досяжна така тривалість його індивідуального буття на піку оптимальних параметрів тілесної і духовної життєдіяльності, детермінованою необхідними соціальними та біологічними
 2. Проблема людини в філософії
  сенсу життя і смерті в духовному досвіді людини. Цінності, їх класифікація та роль у житті людини і суспільства. Духовні цінності. Майбутнє людства як
 3. ЛІТЕРАТУРА
  сенс / П. Бурдьє. СПб., М "2001. Введенський А. Умови допустимості віри в сенс життя / А. Введенський / / Сенс життя: Антологія. М "1994. С. 93-122. Вішев І. В. На шляху до практичного безсмертя / І. В. Вішев. М., 2002. Гроф С. Людина перед лицем смерті / С. Гроф, Д. Хеліфакс. М "1996. Гуревич А. Я. Смерть як проблема історичної антропології: Про новий напрям в зарубіжній
 4. Контрольні питання по § 3 Розділ 1.
  Сенсу життя людини? 2. Як пов'язана проблема сенсу життя з теоретичної та практичної плідністю філософії? 3. Що таке метафізична аксіоматика? 4. Яке співвідношення раціонального та ірраціонального в проблемі сенсу життя людини? 5. Що означає «трансцендирование до змісту»: його експлікація, розуміння або «буття в
 5. ФІЛОСОФІЯ ЛЮДИНИ
  сенсі його життя і діяльності, про резерви і можливості його організму, мислення , про його смерть і безсмертя. XX Міжнародний філософський конгрес (Бостон, 1998) розглянув зростаючу виховну роль філософії в сучасних умовах. У сфері медичної освіти філософія покликана стати логікою і методологією медичного знання, філософією медичного дослідження
 6. основні ірраціональні ідеї публічної давньогрецької релігії
  життя »(життя присвячених) - усамітнення, аскетизм і звільнення душі від тіла; Мета очисних обрядів - досягнення душею після смерті «острова блаженних», народження бога з людини, шляхом страждання в земному житті. Сенс страждань полягав у вихованні душ. Подальший розвиток ірраціональних ідей здійснювалося в піфагореїзмі, медіоплатонізме і
 7. Контрольні питання для СРС
  цінності людини 2. Людина епохи Відродження 3. "Симфонічна особистість" (євразійська інтерпретація взаємин людини і держави) 4. М. Шелер - засновник філософської антропології 5. Проблема людини в російської філософії 6. Проблема людини в
 8. Малик Е.Г.. Ірраціоналістіческіх ШКОЛА ФІЛОСОФІЇ. (А. Шопенгауер, С. К'єркегора, Ф. Ніцше). Навчально-методичний посібник, 2002
  сенсу людського існування, місця людини у світі, його ставлення до Бога, до смерті і безсмертя, до його
 9. Література 1.
  Сенс життя і смерті.-М., 1996.-С. 3-14. 4. Торо Г. Уолден, або Життя в лісі. - М., 1962. 5. Трубників М.М. Без чверті дванадцять (До питання про подолання духовної кризи європейської культури) / / Питання філософії. - М., 1993. -N 1. - С. 48-50. 6. Трубників М.М. Час людського буття. - М., 1987. - 254 с. 7. Трубників М.М. Духовне виробництво і життєздатність суспільства / /
 10. Виникнення иррационалистической філософії
  сенсу людського існування, місця людини у світі, його ставлення до Бога, до смерті і безсмертя, до його призначенню . За життя ідеї ірраціоналістіческіх філософів (А Шопенгауера,. С. К'єркегора, C. Ніцше) не знайшли відгуку, були зустрінуті вороже, з ненавистю, а проте після їх смерті вони стали надзвичайно актуальними, набули широкого поширення. Актуальність ірраціональної філософії
 11. Теми для рефератів, курсових і дипломних робіт
  сенс. 9. Культура і цивілізація, їх человеческоое зміст. 10. Метафізичний сенс людського життя: іманентна і трансцендентне. 11. Сутність і способи "трансцендирования до сенсу" 12. Можливості та межі розуміння людиною себе і сенсу свого життя. 13. Співвідношення раціонального та ірраціонального в проблемі сенсу життя людини. 14. Сенс життя і сенс смерті. 15.
 12. § XIV Про те, що не можна з упевненістю укладати про якийсь народ, що, визнаючи безсмертя душі, він визнає також божество
  людина покидає земне життя. Якщо він має нещастя померти насильницькою смертю, то на його частку дістається пекло ... Якщо ж, навпаки, він вмирає природною смертю, то має задоволення відправитися в рай і насолоджуватися в тіні дерев фруктами, які є там удосталь »247. Нема чого оскаржувати все це, вдаючись до метафізичних міркувань, це факти, що містяться в дуже
 13. 1.1. Філософські концепції людини. Еволюція уявлень про людину в історії філософської думки
  сенс людського буття. Теоцентризм і провіденціалізм як основні принципи середньовічного світогляду. Епоха Відродження. Ідеал всебічно розвиненої особистості. Гуманізм і антропоцентризм. Проблема людини в новоєвропейської класичної філософії. Англійська філософія XVII століття. Людина як «tabula rasa» у вченні Дж. Локка. Теорія суспільного договору Т. Гоббса. Французький
 14. Додаток до глави X
  ціннісно-нормативний орієнтир і регулятив виробництва та розвитку людини. Ціннісні орієнтації суспільства, спрямовані на «виробництво» і розвиток людини, як громадські детермінанти культури. Універсальність культури в життєдіяльності людини і суспільства. Культурні та антикультурні доданки в життєдіяльності людини в суспільстві, їх діалектичний зв'язок. Всесвітня історія як
© 2014-2021  ibib.ltd.ua