Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяЛогіка → 
« Попередня Наступна »
М.Д. Купарашвілі, А.В. Нехаєв, В.І. Розмова, Н.А. Черняк .. Логіка: навчальний посібник М.Д. Купарашвілі, А.В. Нехаєв, В.І. Розмова, Н.А. Черняк. - Омськ: Изд-во ОмГУ, 2004. - 124 с., 2004 - перейти до змісту підручника

Скорочений силогізм - ентимема


- Скорочений силогізм (ентимема) - це умовивід з якою-небудь пропущеної частиною силогізму (посилкою або ув'язненням). З визначення ентимеми випливає, що можливі три їх види, залежно від того, яка частина силогізму пропущена.
Візьмемо для прикладу умовивід:
Все хімічно прості речовини складаються з однорідних атомів
Жоден сплав не їсти хімічно проста речовина
Жоден сплав не їсти речовина, що складається з однорідних атомів
Це умовивід можна представити у вигляді однієї з наступних ентімем:
«Жоден сплав не їсти речовина, що складається з однорідних атомів, так як жоден сплав не їсти хімічно проста речовина »- в даній ентимема не сформульована велика посилка.
«Все хімічно прості речовини складаються з однорідних атомів, отже, жоден сплав не їсти речовина, перебуваючи-ний з однорідних атомів» - у цій ентимема випущена менша посилка.
«Все хімічно прості речовини складаються з однорідних атомів, а жоден сплав не їсти хімічно проста речовина» - в цьому випадку не сформульовано висновок.
Слід знати, що можливість скороченого вираження умовиводів обумовлена тим, що якщо дано дві якісь частини силогізму, то завжди можливо логічним способом точно встановити пропущену частину. Основне завдання, яке ставить перед собою логіка при вивченні ентимеми, полягає в тому, щоб вказати прийоми і правила, які давали б можливість точно відновлювати відсутню частину силогізму.
У загальному вигляді можна виділити три етапи в операції відновлення відсутніх частин силогізму:
Визначення пропущеного елемента. Якщо в ентимема зустрічаються вирази: «так як», «тому що», «отже», «значить» і їм подібні, то в ній присутній висновок. Якщо зазначених виразів або їх еквівалентів немає, то в ентимема опущено висновок.
За наявності ентимеми з пропущеним висновком відновлення силогізму зводиться до того, щоб вивести цей висновок - це не представляє особливих труднощів, однак при цьому слід пам'ятати, що якщо дано дві посилки, з яких не слід ніякого висновку за правилами категоричного силогізму, то це не ентимема. Слід зазначити, що умовивід, де пропущена одна з посилок, відновити складніше, ніж ентімему з пропущеним висновком. У цьому випадку основним принципом відновлення відсутніх частин силогізму є наступний: «Якщо дана ка-кая-небудь з посилок і висновок, то відсутня посилка повинна бути таким судженням, з якого при поєднанні з даної посил-кою з логічною необхідністю випливає даний висновок». Таким чином, операція відновлення відсутньої посилки зводиться до відшукання зазначеного судження і ця операція повинна виконуватися на основі знання правил і форм правильних умовиводів.
При наявності висновку стають відомими терміни, за якими визначається присутність однієї з посилок.
Визначається фігура силогізму і порядок посилок.
Форму ентимеми можуть також брати умовно-категоричний силогізм, розділової-категоричний, умовно-поділу-лительного силогізми.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Скорочений силогізм - ентимема "
 1. контрольні роботи
  скорочені силогізми. Умовивід як і попередні форми мислення, має свої характерні риси і власну структуру. Складність вивчення умовиводи пов'язана з великим різноманіттям даної форми. Залежно від кількості вихідних посилок дедуктивні умовиводи діляться на безпосередні та опосередковані. Безпосередні умовиводи - це: умовиводи перетворення;
 2. 3.4. Скорочені, складні і складноскорочені силогізми
  скорочені силогізми - смітить і Епіхейрема - результати певних скорочень складних силогізмів. Нарешті, є просто скорочені силогізми - результати скорочення простого категоричного силогізму -
 3. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
  скорочені і складноскорочені силогізми: полісіллогізм, ентимема, смітить і Епіхейрема. Види індукції. Співвідношення індукції та дедукції. Індуктивні методи встановлення причинних зв'язків. Аналогія. Основи теорії аргументації: доказ і спростування. Структура і правила докази. Види непрямих (непрямих) доказів. Помилка в доказі. Правила і помилки при доказі.
 4. Складноскорочені силогізми - смітить і Епіхейрема
  скорочений силогізм, обидві посилки якого є ентимемами. Наприклад: MP М N Брехня викликає недовіру, так як вона є твердження, що не відповідає істині S м про Лестощі є брехня, так як вона є умисне перекручення істини S Р Лестощі викликає недовіру Схема Епіхейрема така: М є Р, так як воно є NS є М, так як воно є Про S є Р Схема першої посилки: Всі N суть Р Все М суть
 5. Запитання для повторення
  силогізму. Що таке ентимема? Назвіть необхідні операції з відновлення ентімем. Чим відрізняється прогресивний полісіллогізм від
 6. Види і стадії адміністративного права
  скорочений термін розгляду протесту. Про результати розгляду протесту прокурора повідомляється неза-повільно в письмовій формі. 3) порушує кримінальну справу або пр-во про адміністративне пра-вонарушения, вимагає залучення осіб, які порушили закон, до іншої, встановленої законом, відповідальності. 4) вносить подання про усунення порушень закону органу чи посадовій особі,
 7. 3. ПРО6 помилках, прогалинах й викривлення у висвітленні історії Вітчизняної війни 1812 року
  скорочення російсько-англійської торгівлі внаслідок нав'язаного їй приєднання до Континентальної блокади. Загарбницькі устремління Олександра I знайшли задоволення у низці територіальних приєднань, в тому числі - Фінляндії в 1809 році. Але це задоволення було неповним доти, поки існувало герцогство Варшавське - ворожий Росії сателіт Франції. Безумовно, все це не
 8. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Скорочення посланців робітників, селян і демократичних верств міського населення. Видатний російський реформатор кінця XIX в. - Початку XX в. С.Ю. Вітте свідчив: «Новий виборчий закон виключав з Думи народний голос, тобто голос мас та їх представників, а дав голос тільки сильним і слухняним ». Дума «в більшості своїй лакейська, угодніческая була не вибрана Росією, а підібрана
 9. Юрій Володимирович Андропов (1914-1984)
  скороченні ракет на європейському континенті і військовий паритет був відновлений, але на більш високому рівні ракетного потенціалу. Андропов брав участь в роботі наради партійних керівників країн соціалістичної співдружності, де вироблялася стратегія політичних, економічних і культурних зв'язків. 1 вересня 1983 над Японським морем був збитий південнокорейський цивільний літак, на
 10. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  скороченому, чужому будь-якого формалізму, виробництві спірних справ », - писав російський дослідник Г. Барац. Згодом дії суду визначалися Судного статтями та грамотами. Як приклад можна привести Статутну Білозерську грамоту 1488, статутну грамоту князя Олександра, цю Смоленської землі в 1505 році, статутну грамоту князя Сигізмунда 1509 року, цю Волинської землі,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua