Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяКлінічна психологія → 
« Попередня Наступна »
Блейхер В.М., Крук І.В., Боков С.М. Клінічна патопсихологія: Керівництво для лікарів та клінічних психологів / Москва-Вороніж: Московський психолого-соціальний інститут. - 511с., 2002 - перейти до змісту підручника

Від укладачів

Пропоновані «Норми ...» розроблені у відповідності з основними вимогами психологічної професійної етики, прийнятими за кордоном , в країнах з широкою і добре організованою мережею психологічних служб. Оскільки в нашій країні практична психологія є відносно молодий і поки недостатньо структурованої галуззю, вона не має діючих органів і способів контролю за практикою окремих психологів.

Тому пропоновані «Норми ...» не носять характеру закону, обов'язкового для виконання, їх порушення не може спричинити за собою будь-яких офіційних санкцій. Мета «Норм ...» - дати практикуючим в Росії психологам чіткі орієнтири в тому, що стосується етики проведення психодіагностичних обстежень. В основі «Норм ...» лежать загальновизнані права людини, і основним критерієм і контролером їх виконання повинна бути професійна чесність і гуманність самих психологів.

Укладачі висловлюють надію, що в міру просування нашої держави до правового будуть прийняті законодавчі та нормативні акти, що охороняють права людини при психологічних обстеженнях і регламентують роботу прикладних психологів, і справжні «Норми ...» розглядаються як перший крок у просуванні до цієї мети.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Від укладачів "
 1. 4. Укладачі як суб'єкти авторського права
  упорядником, належить авторське право на здійснені ним підбір або розташування матеріалів. Со-ставництва, будучи творчою працею, породжує авторські права навіть у тому випадку, коли систематизована ідеї чи факти не є об'єктами авторського права. Наприклад, авторське право не охороняє факти приналежності телефонних номерів конкретним абонентам Тому у різних укладачів
 2. Первісне суспільство.
  Укладачі Н.Н.Непомнящій і Н.В.Крівцов /. М.: Вече, 2004. с.
 3. Список наявних хрестоматій чи збірників давніх документів, рекомендованих для роботи студентів
  Історія Стародавнього Сходу. Тексти та документи. / Под ред. В.І.Кузіщіна /. М., 2002. Тематична хрестоматія з історії Стародавнього Світу. Вип.1, Стародавній Схід / склав Н.П.Пікус /. Вид. Московського університету. 1963. Хрестоматія з давньої історії. / Под ред. В.В.Струве. У 2 тт. М.: Державне навчально-педагогічне видавництво. М., 1936. Хрестоматія з історії Стародавнього Сходу (в 2 частинах). / Под
 4. Культура Стародавнього Китаю.
  План: Релігія Давнього Китаю. Конфуціанство і даосизм як філософські і релігійні системи. Писемність і література Стародавнього Китаю. Література (основна): Стародавні цивілізації. / Под ред. Г.М.Бонгард-Левіна. М.: Думка. 1989. Гл.14. Історія Сходу. Т.1. М., 2000. Історія Стародавнього Сходу. / Под ред. В.І. Кузищина. М., 1999. Історія стародавнього світу. Кн.2. Розквіт древніх товариств. М., 1989. Лекція 29:
 5. ВІД РЕДАКЦІЇ
  укладачі відповідних двох розділів томи. При читанні статті слід враховувати, що короткі біографічні відомості про філософів, а також ряд відомостей про їх творах, джерелах, з яких запозичені матеріали для цього видання, містяться у вступних текстах до уривків з цих творів, як це було зроблено і в попередніх томах. У цих текстах названо прізвища
 6. 2. Артхашастру
  упорядником якого вважається Каутілья (Кауталья або Вішнагупта) - головний радник Чандрагупти Маурьи (321-297 рр.. До н. Е..). Нижче наводяться деякі важливі місця цього унікального джерела, що стосуються ведення царського господарства, а також економічних і суспільних відносин в країні. Переклад зроблено за виданням: The Arthasastra of Kautalya. Trivandrum Sanscrit series, LXXIX, vol. I-III,
 7. Каткова Т. В. Кожевников Г. К.. Судові експертизи. СБ питань. / Ін-т внутрішніх справ. - Харків: «Оригінал», ІМП «Рубікон». - 144 с. - (Б-ка слідчого). , 1994
  укладачі не ставили перед собою завдання висвітлення проблем, пов'язаних з умовами і порядком призначення та проведен ¬ ня експертиз. Ці питання детально викладені ¬ ни в спеціальній літературі, список якої приведений в кінці
 8. Б.В.Шарикін .. Стародавній світ. Навчально-методичний посібник для семінарських занять з давньої історії. Укладач Б.В.Шарикін. - Тула: Вид-во ТулГУ.2006. - 313 с., 2006
  Навчально-методичний посібник покликаний допомогти студентам у підготовці до семінарських занять з давньої історії. Разом з тим, воно спрямоване на розвиток самостійної пізнавальної діяльності учнів, розвиває їх здатність аналізувати документи, логічно мислити, давати письмові та усні відповіді, систематизувати свої знання, використовуючи найважливіші поняття історичної науки. Посібник
 9. Методичні вказівки
  Величезна перська держава склалася за царя Кірі 2 Ахеменідів, а свій розквіт пережила при Дарії 1. Дарій провів ряд реформ: адміністративну, військову і грошову. Імперія була розділена на адміністративно-податкові округи, функції сатрапів були обмежені збором податей і судом, а військова влада була передана руки воєначальників, що підпорядковувалися безпосередньо царю. Воїни, розквартировані в різних
 10. ВІД РЕДАКЦІЇ
  укладачів і перекладачів, а також авторів самих вступних текстів. У тих випадках, коли прізвище не вказана, авторство належить редактору-упорядника томи І. С. Нарской. Сторінки джерел вказані безпосередньо після публікованих уривків; в тих випадках, коли даються фрагменти з кількох видань, перед зазначенням сторінок в дужках арабською цифрою позначений порядковий номер,
 11. Введення.
  Упорядник виходив з необхідності обмежитися тільки найнеобхіднішими документами, інакше обсяг допомоги став би занадто великий. При розробці тематики семінарських занять упорядник керувався прагненням насамперед приділити увагу найважливішим соціально-економічним темам, проблемам політичного устрою древніх товариств, соціального протесту, досягнень культури древніх
 12. Довідкові видання
  упорядник і науковий редактор В.В.Солкін /. Вид. Арт-Родник. 2005. Стародавній Світ. Енциклопедичний словник (автор - В. Д.Гладкій). М.: ЗАО Вид-во Центрполиграф. 2001. Словник античності. М.: Внешсигма. 1992 (переклад словника авторів НДР). Антична міфологія. Енциклопедія. М.: Ексмо - СПб.: «Надгард». 2004. Єгипетська міфологія. Енциклопедія. М.: Ексмо. 2002. Міфи народів світу. Енциклопедія. / Под
 13. Культура Стародавнього Єгипту.
  План: Писемність Стародавнього Єгипту. Релігія Давнього Єгипту. Давньоєгипетська література. Образотворче мистецтво та архітектура. Наукові знання древніх єгиптян. Література Історія Стародавнього Сходу. / Под ред. В.І.Кузіщіна. М., 1999. Гол. 7. Історія Сходу. Т.1. М., 2000. Гол. 11 (с. 176-191). Історія Стародавнього Сходу. Частина 2. М., 1988 (з гол. 5 і 7). Історія стародавнього світу. Кн.1. Рання
 14. Передмова.
  Упорядником і редактором цього видання є КРЮКОВ Віктор Васильович, доктор філософських наук, професор, академік Академії гуманітарних наук РФ, завідувач кафедри філософії НГТУ. Свої матеріали надали також: Бажутін Т.О., д.філос.н., Професор (Г. 5); Буторін В.Я., к.філос.н., Доцент (Г. 2: західна філософія; Г. 8); Зав'ялова Н.І Копилов І.Я. к.філос.н., доцент
 15. Розділ IV
  укладачі зібрали їх разом, щоб об'єднати в один том, яким чином їм вдалося зрозуміти божественні, за припущенням, писання пли символічні знаки зі спочатку пов'язаними з ними ідеями і відрізнити їх від тих, що були написані всього лише людьми і на відміну від перших іменуються мирськими? Щоб осягнути це розходження, було б потрібно нове одкровення, з, ніж те, яке, треба
 16. Г. Охорона баз даних
  упорядник бази вносить до неї істотні зміни і доповнення, модифікована база отримує охорону на наступні п'ятнадцять років. Під базою даних розуміється об'єктивна форма представлення та організації сукупності даних (статей, розрахунків і т. Д.), Систематизованих таким чином, щоб ці дані могли бути знайдені і оброблені за допомогою ЕОМ. У Росії, як і в більшості інших
© 2014-2021  ibib.ltd.ua