Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Давидов С. А.. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ З СОЦІОЛОГІЇ, 2008 - перейти до змісту підручника

Соціальні та теоретичні передумови виникнення соціології як науки

Отже, соціологія як самостійна наука виникла наприкінці 30-х - початку 40-х рр.. XIX в. У ХК в. європейське суспільство остаточно і безповоротно вступає на шлях капиталистиче ського розвитку. Це був час крайньої нестабільності суспільного життя.

На даному періоді вона характеризувалася соціальними потрясіннями і кризою суспільних відносин. Про це свідчили такі явища: повстання ліонських ткачів у Франції, сілезьких ткачів у Німеччині, чартистское рух в Англії, Французька революція 1848 р. Зазначені тенденції гостро поставили питання про необхідність створення узагальнюючої теорії, здатної прогнозувати, куди рухається людство, на які орієнтири можна , знайти своє місце і свою роль у цьому процесі. Саме під впливом соціальних потрясінь сформувалася одна з класичних парадигм соціології - марксизм.

Основоположники цієї течії вважали, що такий узагальнюючої теорією повинна стати концепція наукового соціалізму, серцевиною якої є теорія соціалістичної революції.

Паралельно виникають теорії реформістського шляху вирішення соціального конфлікту і розвитку суспільства. Іншим важливим теоретичним джерелом формування соціологічних теорій стали природничі відкриття (відкриття клітини, створення теорії еволюції).

Однак крім теоретичних передумов, формування соціології обумовлювалося створенням певної методологічної бази, що дозволяє вивчати суспільні процеси. Методологія та методика конкретно-соціологічних досліджень розроблялися головним чином натуралістами.

Вже в XVII-XVIII ст. Джон Граунт і Едмунт Галлей виробляли методи кількісного дослідження соціальних процесів. Зокрема, Д. Граунт застосував їх 1662 р. до аналізу рівня смертності.

А робота відомого фізика і математика Лапласа «Філософські нариси про ймовірність» побудована на кількісному описі динаміки народонаселення.

У XIX в., Крім соціальних потрясінь і революцій, відбувалися й інші суспільні процеси, які вимагали вивчення саме за допомогою соціологічної методології. Капіталізм активно розвивався, що призводило до швидкого зростання чисельності міського населення за рахунок відпливу сільського. Дана тенденція привела до виникнення такого соціального яв лення, як урбанізація. Це, в свою чергу, вело до різкої соціальної диференціації, зростання числа бідного населення, збільшення злочинності, наростання соціальної нестабільності. Поряд з цим величезними темпами формувалася нова прошарок суспільства - середній клас, який був представлений буржуазією, яка виступає за стабільність і порядок. Відбувається зміцнення інституту громадської думки, зростання числа громадських рухів, які виступають за соціальні реформи.

Таким чином, з одного боку, чітко проявилися «соціальні хвороби суспільства», з іншого - об'єктивно дозріли ті сили, які були зацікавлені в їх «лікуванні» і могли виступати в якості замовників соціологічних досліджень, здатних запропонувати «ліки» від цих «хвороб».

Велике значення для розробки методології та методики емпіричного соціологічного дослідження мала робота одного з найбільших статистиків XIX в.

Адольфа Кетле «Про чоловіка та розвитку здібностей, або Досвід соціального життя» (1835 р.). Деякі дослідники вважають, що саме з цієї роботи можна починати відлік часу існування соціології чи, як висловився А. Кетле, «соціальної фізики».

Ця робота допомогла науці про суспільство перейти від умоглядного виведення емпірично неперевірених законів історії до емпіричного виведенню статистично розрахованих закономірностей із застосуванням складних математичних процедур.

Нарешті, перш ніж стати самостійною наукою, соціологія повинна була пройти процес інституціоналізації. Даний процес включає в себе наступні стадії: 1)

формування самосвідомості учених, які спеціалізуються у сфері знання. Вчені усвідомлюють, що вони мають свій специфічний об'єкт і специфічні методи дослідження; 2)

створення спеціалізованих періодичних видань; 3)

введення даних наукових дисциплін у навчальні плани різних типів навчальних закладів: ліцеїв, гімназій, коледжів, університетів і т. д.; 4)

створення спеціалізованих навчальних закладів за даними галузями знань; 5)

створення організаційної форми об'єднання вчених даних дисциплін: національних та міжнародних асоціацій.

Соціологія пройшла всі ці стадії процесу інституціоналізації в різних країнах Європи та США, починаючи з 40-х рр.. XIX сторіччя. 3.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Соціальні та теоретичні передумови виникнення соціології як науки "
 1. Додаткова література
  теоретичної соціології. (Ред. А.О. Бороноев.) - СПб., 1994. Луман Н. Соціальні системи: Нарис загальної теорії. - Західна теоретична соціологія 80-х років. - М., 1989. Чиркин В.Є. Глобальні моделі політичних систем сучасного суспільства: індикатори ефективності. - Держава і право. - 1992. - № 5. Attali J. Les mod ^ es politiques. - Paris, 1972. Munch R. Parsonian
 2. Ковалевський М. М.. Соціологія. Теоретико-методологічні та історико-соціологічні роботи / Відп. ред., предисл. і упоряд. А. О. Бороноев. - СПб.: Видавництво Руської християнської гуманітарної академії. - 688 с., 2011

 3. Контрольні питання і завдання 1.
  Соціальної роботи? 3. Чому основні методологічні передумови теорія соціальної роботи черпає з соціології? 4. На основі знань, отриманих в курсі історії соціальної роботи, викладіть ідеї перших теоретиків в галузі соціальної роботи - Д.Ш.Лоуелл, М.Річмонд, Д.Адамс, Б.Рейнольдс та ін 5. Які особливості об'єктивного і суб'єктивного підходів до пізнання світу в методології
 4. Зміст
  соціальні норми ... ... 5 1.1. Характеристика первісного ладу ... 5 1.2. «Неолітична революція» як основний рубіж розвитку первісного суспільства ... 2 липня. Історичні передумови виникнення держави ... 10 2.1. Найдавніші державні утворення ... 12 2.2. Сутність основних теорій походження держави ... 16 березня.
 5. Контрольні питання для СРС 1.
  Соціальний феномен? 2. Який предмет філософії науки? 3. Які причини виникнення філософії науки? 4. Як розуміє сутність науки непозітівістскій філософія? 5. На чому грунтуються иррационалистические концепції науки? 6. Чому питання про сутність науки, наукового знання до кінця XX століття все більше займає уми філософів? 7. Який зв'язок філософії науки з філософією техніки? 8. Що
 6. Толстова Ю. Н.. Вимірювання в соціології: навчальний посібник / Ю. Н. Толстова. - М.: КДУ. - 288 с., 2007

 7. Контрольні питання і завдання 1.
  Соціальної роботи як практичної і як теоретичної діяльності? 2. Перерахуйте комплексні теоретичні підходи соціальної роботи, на яких заснована кожна з моделей практики, що виділяються за критерієм співвідношення об'єкта і мети. 3. Коротко викладіть суть когнітивного підходу в теорії соціальної роботи. 4. На основі знань, отриманих в курсах психології та соціології,
 8. Соціологія в системі гуманітарних наук
  соціальної філософії, яка, в свою чергу, була галуззю загальної філософії. Тісний зв'язок соціології та соціальної філософії виявляється насамперед у дуже широкій області збіги об'єкта дослідження. Однак при цьому між даними науками існує значні відмінності, які і дозволяють виділити соціологію в самостійну науку. Насамперед - це предмет дослідження. Якщо
 9. Структура соціології
  соціальні факти - науково обгрунтовані знання, отримані в ході дослідження якого фрагмента реальності. Соціальні факти встановлюються за допомогою інших елементів системи соціології; 2) загальні та спеціальні соціологічні теорії - системи наукового соціологічного знання, спрямовані на вирішення питання про можливості та межах пізнання суспільства у певних аспектах і
 10. 1. Предмет, об'єкт, функції та методи соціології
  соціальних. Поняття соціального можна розглядати у двох значеннях: у широкому сенсі воно аналогічно поняттю «суспільне»; у вузькому сенсі соціальне представляє лише аспект суспільних відносин. Соціальні відносини складаються між членами суспільства, коли вони займають певне місце в його структурі і наділені соціальним статусом. Отже, об'єктом соціології є
 11. Соціологічне погляд О. Конта
  соціального експерименту. Необхідність виникнення нової науки Конт обгрунтовував виходячи з висунутого ним закону про трьох стадіях розвитку інтелектуального розвитку людини: теологічної, метафізичної і позитивною. Перша, теологічна, або фіктивна, стадія охоплює стародавність і раннє середньовіччя (до 1300 р.). Вона характеризується пануванням релігійного світогляду. На
 12. XXVII. Область Соціології
  соціальної еволюції і отримує від неї допомогу, до питання про розвиток мови, знання, моральності та естетики. Нарешті ми повинні розглянути взаємну залежність будов, відправлень і продуктів, взятих у всій їх сукупності. Найвища завдання соціології полягає в досягненні такого розуміння цього обширного і різнорідного агрегату, при якому можна було б бачити, яким чином характер
 13. ПЕРЕДМОВА.
  Теоретичного знання. Збереженню цієї стійкої орієнтації, мабуть, сприяють як внутрінаучние, так і зовнішні по відношенню до науки фактори-все збільшується світоглядна і методологічна значимість науки як форми суспільної свідомості, зростаюче розуміння з боку широких верств суспільства її ролі у розвитку виробництва, в далекій * ших долі людства. В умовах
 14. АВТОРИ: 1.
  Соціальних наук Санкт-Петербурзького юридичного інституту Генеральної прокуратури Росії. 11. Кармін А С. - доктор філософських наук, професор кафедри психології та соціології Санкт-Петербурзького державного університету шляхів сполучення. 12. Липський Б. І. - доктор філософських наук, професор, зав. кафедрою онтології і теорії пізнання філософського факультету СПбГУ. 13.
 15. Система основних категорій і законів у соціології
  соціальні явища. Оскільки соціальні явища завжди мають соціальні якості, то і категорії соціології спрямовані насамперед на характеристику цих якостей. Соціальні характеристики завжди динамічні і постають самими різними відтінками «цілого», тобто самого соціального явища в цілому. Ця єдність і різноманіття, сталість і рухливість будь-якого соціального явища в його
 16. Люди
  соціальних відносинах, процесах і структурах перепліталися з утопічними проектами майбутнього суспільства. Незважаючи на філософське обгрунтування, ці проекти не втілювалися в практику. Одночасно творці утопій вважали, що в майбутньому суспільстві будуть реалізовані певні принципи політичної організації, з якими люди рано чи пізно погодяться. Ідея про можливість реалізації - вихідний критерій
 17. Масштаб і завдання соціології
  соціальному порядку і соціальному прогрессе479. До кінця життя під впливом американської соціології 480 Ковалевський змінив позицію і визначив соціологію як «науку про соціальної організації і соціальних змінах». «Неможливо стверджувати, - писав він, - що еволюція завжди йде в напрямку виліковний вання соціальних хвороб і до збільшення суспільного добробуту; також складно допустити, що
 18. Р. Берон, Д. Бірн, Б. Джонсон . СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, 2003

 19. Контрольні питання і завдання 1.
  Соціальної дії М. Вебер вважав найбільш раціональним і чому? 2. На основі знань, отриманих в курсі соціології, опишіть п'ять пар змінних в мотивації дій в теорії соціальної дії Т. Парсонса. 3. У чому проявляється гуманістичний характер теорії комунікативної дії Ю.Хабермаса? 4. Наведіть приклади типів взаємодії в соціальній роботі на основі вивченої
© 2014-2022  ibib.ltd.ua