Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Кузіна И.Г.. Теорія соціальної роботи, 2006 - перейти до змісту підручника

Контрольні питання і завдання 1.

Який з типів соціальної дії М. Вебер вважав найбільш раціональним і чому? 2.

На основі знань, отриманих в курсі соціології, опишіть п'ять пар змінних в мотивації дій в теорії соціальної дії Т. Парсонса. 3.

У чому проявляється гуманістичний характер теорії комунікативної дії Ю.Хабермаса? 4.

Наведіть приклади типів взаємодії в соціальній роботі на основі вивченої в курсі соціології типології соціальних взаємодій П.Сорокина. 5.

Коротко опишіть зміст кожної з концепцій соціальної інтеракції. 6.

З чим, на Ваш погляд, пов'язаний вибір певних типів дій у соціальній роботі при виділенні трьох центрів її ідей? 7.

Опишіть можливості створення і реалізації системи соціальної дії при вирішенні конкретної проблеми клієнта соціальних служб. 8.

Вивчивши розділ 10 книги Г.Бернлера і Л.Юнссона «Теорія соціально-психологічної роботи», коротко опишіть засади їхньої концепції дій у соціальній роботі.

9.

Сформулюйте визначення соціального процесу. 10.

Наведіть приклади соціальних змін на інституційному та діяльнісному рівнях практики соціальної роботи. 11. Що являє собою вплив у соціальній роботі з точки зору теорії соціальних змін? 12.

Який вплив концепція травми соціальних змін П. Штомпки робить на розуміння фахівцем феномена важкій життєвій ситуації клієнта? 13.

Наведіть приклади індивідуальних і колективних стратегій, що дозволяють впоратися з травмою в ситуації соціальної роботи. 14.

Схематично покажіть конкретний травматичний процес і можливості «кінця травми» в рамках соціальної роботи. 15.

Як в концепції травми соціальних змін співвідносяться стратегія і цілі подолання травми? 16.

На основі знань, отриманих в курсі соціології, розкрийте зміст однієї з теорій соціальних змін («самовоспроизводящегося суспільства» А.

Турена, «навчального суспільства» Крозье та ін.) 17.

Як застосувати положення теорій соціальної зміни, вирішуючи проблему вдосконалення діяльності конкретного органу управління соціальною роботою? 18.

Наведіть приклад соціального партнерства фахівця і клієнта при вирішенні конкретної проблеми в процесі соціальних змін. 19.

Чи можна вважати, що екоантропоцентрістскій науковий підхід має синергетичну основу? 20.

На основі знань, отриманих в курсі соціальної екології, розкрийте зміст інтегративного екологічного підходу (Ф.Бейтс, К.Пеланда та ін.) 21.

Які передумови сталого розвитку людства? 22.

У чому полягає значення гуманістичної концепції змін Т.Сакко? 23.

Доведіть, що концепція соціальних змін становить методологічний фундамент теорії соціальної роботи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Контрольні питання і завдання 1. "
 1. I. Організаційно-методичний розділ
  контрольних питань і завдань для самостійних робіт з окремих тем курсу і в цілому для підсумкового контролю; переліку нормативних актів та наукової літератури, рекомендованої для вивчення курсу «Правові основи боротьби з організованою злочинністю» . Спецкурс вивчається у формі лекцій та практичних занять. У процесі навчання студенти самостійно за рекомендацією викладача аналізують
 2. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке система права? Що характеризують за допомогою цієї категорії? 2. Що таке галузь права? Які критерії її виділення в системі права? Назвіть галузі права в російській системі права? У чому полягає об'єктивний характер виділення галузей права? 3. Що таке правовий інститут? Які види правових інститутів розрізняють у системі права росії? Що таке підгалузь
 3. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке конституція з юридичної та соціально-політичної точок зору? 2. Чому конституція є юридичною базою поточного законодавства і актом вищої юридичної сили? 3. Що означають положення ірландської конституції про права, що передують позитивному праву? 4. Чи є відмінності за сутності, змісту, форми та порядку зміни між конституціями США і
 4. Контрольні питання і завдання
  1. Чим різняться права і свободи, права людини і права громадянина? 2. У чому відмінність позитивного і негативного формулювання прав і свобод, в чому сенс цієї відмінності? 3. Як класифікуються права, свободи і обов'язки? 4. Які конституційні гарантії рівноправності? 5. Для чого потрібні конституційні обмеження прав і свобод? Чи не можна ці обмеження записати тільки в поточному
 5. Контрольні питання і завдання
  питань про державні фінанси в Конституціях КНР і Японії, а також у чинної російської Конституції. 7. Як сучасні конституції регулюють відносини між працею і капіталом? 8. Якими конституційно-правовими інститутами регулюються національні відносини? 9. Які сучасні тенденції в конституційно-правовому регулюванні сімейних відносин? 10. Як відображаються в
 6. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке держава? Які значення цього поняття вам відомі? У яких сенсах воно вживається в джерелах конституційного права зарубіжних країн? 2. У чому сенс конституційних характеристик держави як демократичної, соціальної, правової, світської? 3. У чому сенс конституційного встановлення принципів внутрішньої і зовнішньої політики держави? 4. У чому відмінність між
 7. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке форма правління? Чи можна, визначивши форму правління, отримати цілісне уявлення про організацію публічної влади в країні? 2. Чим різняться монархія і республіка? У чому відмінність виборної монархії від республіки з довічним президентом? 3. Які державні режими ви знаєте? Як вони співвідносяться з формами правління? 4. У чому відмінність між парламентарними і
 8. Контрольні питання і завдання
  1. У чому подібність і відмінність таких конституційно-правових інститутів, як вибори, відгук і референдум? 2. Для чого потрібні вибори? Чому вони використовуються для формування не всіх державних органів? 3. У чому, по-вашому, цінність основних принципів виборчого права? Чи однакова вона у всіх країнах? 4. Як ви ставитеся до виборчих цензам? Обгрунтуйте свою позицію. 5. Які
 9. Контрольні питання і завдання
  питаннях війни і миру, національної безпеки і як він їх може здійснювати? 15. Що таке делеговане законодавство, а якими ж функції парламенту? Зіставте статті конституцій Франції, Італії та Німеччини, що надають парламентам право делегувати свої повноваження. Які висновки можна зробити з порівняння? 16. Який предмет парламентського права і яке його місце в системі
 10. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке виконавча влада? Як це поняття співвідноситься з поняттями «адміністративна влада», «виконавчо-розпорядча діяльність», а також «державне управління»? 2. Як співвідносяться при різних формах правління глава держави і глава виконавчої влади? 3. Які функції і повноваження специфічні для глави держави? 4. У чому подібність і відмінність статусів
© 2014-2022  ibib.ltd.ua