Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Фролов С.С. Соціологія. Підручник. Для вищих навчальних закладів. М.: Наука - 256 с., 1994 - перейти до змісту підручника

§ 1. СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Для визначення сутності соціального контролю корисно розглянути способи його здійснення в групі або суспільстві.

Соціальний контроль через соціалізацію. Е. Фромм зазначав, що суспільство тільки тоді функціонує ефективно, коли "його члени досягають такого типу поведінки, при якому вони хочуть діяти так, як вони повинні діяти як члени даного суспільства. Вони повинні бажати робити те, що об'єктивно необхідно для суспільства" (155, с. 380-384).

Люди в будь-якому суспільстві контролюються в основному за допомогою соціалізації таким чином, що вони виконують свої ролі несвідомо, природно, в силу звичаїв, звичок і переваг. Як можна змусити жінок прийняти на себе важку і невдячну домашню роботу? Тільки соціалізуватися їх таким чином, щоб вони хотіли мати чоловіка, дітей і домашнє господарство і відчували себе нещасними без них. Як змусити людину з вільною волею підкорятися законам і моральним нормам, що обмежують його волю, часто важким для нього? Тільки культивуючи у нього ті почуття, бажання і прагнення, які приведуть до бажання упорядкувати своє життя і підкоритися законам суспільства, щоб відчувати розгубленість і роздратування, якщо ці закони будуть порушуватися. Більшість соціальних ролей люди грають невдало не тому, що вони не здатні виконати певні рольові вимоги, а тому, що вони або не приймають зміст ролей, або не хочуть їх виконувати.

Таким чином, соціалізація, формуючи наші звички, бажання і звичаї, є одним з основних факторів соціального контролю і встановлення порядку в суспільстві. Вона полегшує труднощів при прийнятті рішень, підказуючи, як одягатися, як поводитися, як діяти в тій чи іншій життєвій ситуації. При цьому будь-яке рішення, що йде врозріз з тим, що приймається і засвоюється в ході соціалізації, здається нам недоречним, незнайомим і небезпечним. Саме таким шляхом здійснюється значна частина внутрішнього контролю особистості за своєю поведінкою.

Соціальний контроль через груповий тиск. Людина не може брати участь у суспільному житті, грунтуючись тільки на внутрішньому контролі. На його поведінка накладає відбиток також включеність в суспільне життя, яка виражається в тому, що індивід є членом багатьох первинних груп (сім'я, виробнича бригада, клас, студентська група і т.д.). Кожна з первинних груп має усталену систему звичаїв, традицій і інституційних норм, специфічних як для даної групи, так і для суспільства в цілому.

Таким чином, можливість здійснення групового соціального контролю обумовлена включеністю кожного індивіда в первинну соціальну групу. Необхідною умовою такого включення служить та обставина, що індивід повинен розділяти певний мінімум прийнятих даною групою культурних норм, що складають формальний або неформальний кодекс поведінки. Кожне відхилення від такого порядку негайно приводить до засудження поведінки групою. Залежно від важливості норми, що порушується можливий широкий діапазон осуду і санкцій з боку групи - від простих зауважень до вигнання з даної первинної групи. Варіації поведінки групи, виникає в результаті групового тиску, можна простежити на прикладі виробничої бригади. Кожен член бригади повинен дотримуватися певних норм поведінки не тільки на виробництві, але й після роботи. І якщо, скажімо, непокора бригадирові може спричинити для порушника різкі зауваження з боку робітників, то прогули і пияцтво часто закінчуються його бойкотом і відторгненням з бригади, так як вони завдають матеріальної шкоди кожному з членів бригади. Як ми бачимо, соціальний контроль у даному випадку закінчується застосуванням неформальних санкцій по відношенню до індивіда, що порушує норми.

Ефективність і своєчасність застосування соціального Конт-роля далеко не завжди однакові у всіх первинних колективах. Груповий тиск на індивіда, що порушує норми, залежить від багатьох факторів, і насамперед від статусу даного індивіда. До осіб, що мають високі і низькі статуси в групі, застосовуються зовсім різні способи групового тиску. Особистість з високим статусом у первинній групі або лідер групи має в якості однієї зі своїх основних обов'язків зміна старих і створення нових культурних зразків, нових способів взаємодії. За цей лідер отримує кредит довіри і сам може в тій чи іншій мірі відступати від групових норм. Більше того, щоб не втратити свій статус лідера, він не повинен бути повністю ідентичним членам групи. Однак при відступі від групових норм у кожного лідера існує грань, через яку він не може перейти. За цією межею він починає випробувати дію групового соціального контролю з боку інших членів групи і його лідерський вплив закінчується.

Ступінь і вид групового тиску залежать також від характеристик первинної групи. Якщо, наприклад, згуртованість групи висока, високої стає і групова лояльність стосовно культурних зразків даної групи і, природно, підвищується ступінь соціального групового контролю.

Груповий тиск лояльних членів групи (тобто членів групи, прихильних груповим цінностям) сильніше, ніж членів роз'єднаної групи. Наприклад, групі, проводить разом лише вільний час і тому роз'єднаної, набагато важче здійснювати внутрішньогрупової соціальний контроль, ніж групі, що здійснює регулярні спільні дії, наприклад у бригаді або родині.

Соціальний контроль через примус. Багато примітивні, або традиційні, суспільства успішно контролюють поведінку індивідів через моральні норми і, отже, за допомогою неформального групового контролю первинної групи; формальні закони або покарання в таких суспільствах не обов'язкові. Але у великих, складних людських популяціях, де переплетені багато культурні комплекси, формальний контроль, закони і система покарань постійно розвиваються і стають обов'язковими. У разі якщо індивід цілком може загубитися в натовпі, неформальний контроль стає неефективним і виникає необхідність у формальному контролі.

Наприклад, у племінному клані чисельністю від двох до трьох десятків родичів цілком може діяти система неформального контролю за поділом їжі. Кожен член клану бере їжі настільки ко, скільки йому необхідно, і вносить до загального фонду стільки їжі скільки зможе. Щось подібне спостерігалося при розподілі продуктів у невеликих селянських громадах Росії. Однак у дерев не з кількома сотнями жителів такий розподіл уже неможливо, тому що дуже важко вести лік надходженням і витратам неформально, на основі одного лише спостереження. Лінощі і жадібність окремих індивідів роблять таку систему розподілу неможливою.

Таким чином, при наявності високої чисельності населення складної культури починає застосовуватися так званий вторинні груповий контроль - закони, різні насильницькі регулятори формалізовані процедури. Коли окремий індивід не бажає додержуватися цих регуляторів, група або суспільство вдаються примусу, щоб змусити його чинити так само, як усі. У сучасних суспільствах існують строго розроблені правила, або система контролю через примус, яка являє собою набір діючих санкцій, застосовуваних у відповідності з різними типами відхилень від норм.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ "
 1. 43.Контроль як способ забезпечення законності
  контролю здійснює облік і перевірку того, як контрольованій об'єкт Виконує покладені на нього Завдання и реалізує свои Функції. Класифікація контрольних функцій: перелогових від суб'єкта: контроль з боку законодавчої влади. контроль з боку ПУ та йо апарату контроль з боку КМУ контроль з боку центральних органів віконавчої власти контроль з боку місцевіх органів віконавчої власти контроль з боку
 2. Галузевий контроль
  контрольно- ревізійнімі Підрозділами міністерств, что фінансуються за рахунок бюджету, підпорядковуються як віщому органу державного контролю, так и відповідному міністерству. Его Основна функція - детальний контроль за правільністю витрачання бюджетних коштів. На Галузевий контроль відповідно до чинного законодавства покладений обов'язок періодічного проведення ревізій господарсько-фінансової
 3. фактичність контроль
  контролю відносять: гроші готівкою в Касі, основні засоби, Нематеріальні активи , готову продукцію. Фактичність и документальний контроль взаємопов'язані, а тому сукупна їх! Застосування Дає змогу Встановити Справжній стан об'єктів, Розробити заходь Щодо Усунення недоліків. У Теорії провадження контролю віділяють и Інші - особливі види контролю, Які
 4. Фінансовий контроль
  контролю, зумовлена формуваня и Використання ФІНАНСОВИХ ресурсів у всех структурних підрозділах ЕКОНОМІКИ держави. Фінансовий контроль є Частинами загальнодержавного контролю. Значення фінансового контролю візначається характером фінансової ДІЯЛЬНОСТІ держави. Тому фінансовий контроль можна візначіті як діяльність державних органів та організацій Щодо забезпечення законності, фінансової
 5. Незалежний (АУДИТОРСЬКЕ) контроль
  контролю) здійснюється на договірніх платних засідках во время перевіркі достовірності звітніх Даних, балансів и водночас надає консультаційні послуги по вопросам учета, Фінансів, ЕКОНОМІКИ ТОЩО. Такий контроль призначеня здебільшого для об'єктів недержавного сектору
 6. ревізія
  контролю за фінансово-господарському діяльністю ПІДПРИЄМСТВА, встанови, організації, Дотримання законодавства з ФІНАНСОВИХ харчування, достовірністю учета и звітності, способ документального вікриття нестача, розтрат, прівласнень та крадіжок коштів и матеріальніх цінностей, Попередження ФІНАНСОВИХ зловжівань. За наслідкамі ревізії Складається акт. На мнение Деяк авторів, ревізія є одним з методів
 7. § 2. Віді контролю та система правоохороних та правозастосовніх органів, Які мают право Здійснювати контроль за діяльністю суб'єктів господарювання
  контролю за використанн товарно-копійчану відносін. Науковці віділяють види контролю за різнімі крітеріямі, тому розглянемо Головні з них. За суб'єктами господарський контроль в Україні поділяється на зовнішній та внутрішній (внутрішньогосподарській). Зовнішнім слід вважаті контроль, что его здійснюють СПЕЦІАЛЬНІ, Вищі Стосовно до об'єкта, что перевіряється, або незалежні від нього органи
 8. 77. Державний контроль за використанн та охороною земель.
  Контролю за використанн та охороною земель Контроль за використанн та охороною земель Полягає в забезпеченні ДОДЕРЖАННЯМ органами ДЕРЖАВНОЇ влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціямі и Громадянам земельного законодавства України. Стаття 188. Державний контроль за використанн та охороною земель 1. Державний контроль за використанн та охороною
 9. функцій контролю
  контролю підлягає вся господарсько-фінансова діяльність ПІДПРИЄМСТВА, что спонукає предпринимателей відповідально ставити до Виконання своих обов'язків. З Іншого боку, ліквідуються умови, Які породжують безгосподарність. Контроль у цьом випадка Покликання віявляті подібні Явища и Сприяти їх ліквідації, реалізуючи при цьом профілактічну функцію. Інформаційна функція Полягає в тому, что одержані под
 10. Методи контролю
  контролю, а що - до его форм. Думки розійшліся, тому перевірку та ревізію відносять як до методів, так и до форм. Методи вельми різноманітні и залежався від об'єкта контролю, мети и Завдання, Які стояти перед перевіряльнікамі, та від других факторів. Методи фінансового контролю слід відрізняті від методики проведення перевірок, ревізій. Методика встановлює порядок перевіркі: з чого ее почінаті и
 11. ІПоточній контроль
  контроль за господарсько діяльністю здійснюється в умів шірокої гласності Із Залучення Всього трудового колективу. Прикладом! Застосування потокового контролю может буті перевірка товарознавця відповідності фактич-211 ної кількості та якості одержаних товарів записом у супроводжувального товарних
 12. Внутрішньогосподарській контроль
  контролю на шкірному підпріємстві Перш за все покладається на его безпосередно власника в особі держави, колективу акціонерів, орендарів та других ОСІБ, Які несуть повну відповідальність за раціональність Використання ВЛАСНА матеріальніх, трудових и ФІНАНСОВИХ ресурсів. Такий контроль має дискретний характер. Суттєвім недоліком внутрішньогосподарського контролю на підпріємствах є ті, что ВІН
 13. Наступний контроль
  контролю в умів централізованої системи управління є постійне Збільшення звітніх Показників для Вищих органів, Вирішення дрібніх харчування у централізованому порядку, что надає Наступний контролю Паперове характером. За інформаційнім забезпеченням розрізняють документальний и фактичність
 14. Обстеження
  контрольного об'єкта на місці, зокрема, Зі станом складського господарства, використаних виробничих потужностей, охороною праці й технікою безпеки. Віявляють при цьом Позитивні й негатівні Сторони ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Результати Обстеження оформляються доповіднімі записками, довідкамі, висновка, пропозіціямі. Перелічені форми контролю Використовують в работе перевірніх служб не
 15. Фактичність контроль
    контрольного обміру ТОЩО. Документальний та фактичність контроль тісно пов'язані между собою, тому комплексне їх! Застосування дозволяє дати повну характеристику стану об'єкта та Розробити заходь Щодо Усунення вікрітіх недоліків. За годиною проведення фінансово-економічний контроль поділяють на Попередній, поточний и
 16. § 3. Форми контролю за законодавством України
    контроль Буває двох форм: перевірка та ревізія (а такоже інспекція як особлива форма). Дані положення містіться в багатьох нормативних актах, зокрема, в Законі України «Про державну контрольно-ревізійну службу в
© 2014-2021  ibib.ltd.ua