Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004 - перейти до змісту підручника

Внутрішньогосподарський контроль


здійснюється власниками, бухгалтерськими, фінансовими та іншими функціональними службами підприємств. Відповідно до Закону України «Про підприємства в Україні» основна відповідальність за організацію контролю на кожному підприємстві перш за все покладається на його безпосереднього власника в особі держави, колективу акціонерів, орендарів та інших осіб, які несуть повну відповідальність за раціональність використання власних матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Такий контроль має дискретний характер.
Суттєвим недоліком внутрішньогосподарського контролю на підприємствах є те, що він обмежується окремими тематичними перевірками без вивчення вірогідності господарських операцій і їх процесів за документами. Своєю чергою, це не забезпечує всебічного контролю, потребує дальшого дослідження тих чи тих явищ фахівцями галузевого контролю. З метою поліпшення контрольної діяльності органів внутрішньогосподарського контролю, підвищення якості його контрольних функцій варто будувати його роботу більш чітко й організовано.
Науковці вважають, що органи, які здійснюють державний контроль в Україні, можна об'єднати у групи, створивши різноманітні його види, зокрема парламентський, президентський і галузевий. Перелічені види державного контролю розрізняються за характером і обсягом, формами і методами проведення, юридичними наслідками, тобто мають свої особливості, завдяки чому є самостійними.
За періодичністю здійснення контроль поділяється на попередній, поточний і наступний.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Внутрішньогосподарський контроль"
 1. § 2. Види контролю та система правоохоронних та правозастосовних органів, які мають право здійснювати контроль за діяльністю суб'єктів господарювання
  внутрішньогосподарський). Зовнішнім слід вважати контроль, що його здійснюють спеціальні, вищі стосовно до об'єкта, що перевіряється, або незалежні від нього органи господарського контролю. Відповідно, внутрішнім контролем є контроль у межах однієї організації або галузі силами їх структурних підрозділів і штатних працівників. Внутрішній (внутрішньогосподарський) контроль слід розглядати у двох
 2. Контроль власника
  внутрішньогосподарський (здійснюваний власниками підприємств, бухгалтерською і фінансово-економічною службою підприємств). Органи державної влади і посадові особи, уповноважені здійснювати державний контроль і державний нагляд за господарською діяльністю, їх статус та загальні умови і порядок здійснення контролю і нагляду визначаються законами. Незаконне втручання та перешкоджання господарській
 3. Поточний контроль
  внутрішньогосподарського контролю. Його завдання - оперативне виявлення і своєчасне припинення порушень і відхилень, що виникли в процесі виконання господарських операцій і виробничих завдань. Наприклад, товар може бути виданий покупцю після попередньої оплати, здійсненої через банк. Тим самим підприємство перевіряє законність господарських операцій, раціональність витрачання коштів, матеріальних
 4. Превентивні
  внутрішньогосподарський контроль власника передбачає їх систематичне і безперервне виконання. Разом з тим контрольні органи перевіряють юридично-правову обґрунтованість документа, який відображає достовірність проведення господарської операції, кількісні та якісні її вимірники, норми витрачання сировини, ціни. Без підпису керівника й головного бухгалтера окремі документи (чек, касовий ордер) не
 5. 79. Функції фінансів
  внутрішньогосподарському аспектах. Перерозподільна функція фінансів діє у взаємозв'язку і взаємообумовленості з контрольною функцією, яка є внутрішнього властивістю фінансів та служить засобом контролю за процесом перерозподілу вартості ВВП шляхом утворення і використання грошових фондів цільового призначення. Контрольна функція пронизує всю фінансову діяльність держави, її установ, підприємств,
 6. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  контроль за нарахованими та отриманими доходами. Статті доходів і витрат не згортаються, а відображаються в обліку окремо, за винятком статей, пов'язаних із хеджуванням або активами та зобов'язаннями, якщо є юридичне право на таке згортання та якщо це передбачено відповідними положеннями (стандартами) з бухгалтерського обліку. На нетто-основі, як правило, відображаються доходи і витрати, що
 7. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
  контролюється рівністю дебетових і кредитових оборотів та залишків за активом і пасивом. Наявність такої рівності є обов'язковою умовою початку нового банківського дня. Щоденний оборотно-сальдовий баланс перевіряється і підписується керівником і головним бухгалтером або особами, які ним уповноважені. Баланс, як правило, складають у табличній формі у вигляді горизонтальної чи вертикальної
 8. 3.Види обліку в комерційних банках.
  контролю й використання своїх ресурсів. Управлінський облік ведеться банком для забезпечення внутрішніх потреб в інформації, виходячи зі специфіки та особливостей діяльності і структури управління. Банки самостійно обирають метод обліку затрат та калькулювання собівартості послуг (робіт), визначають зміст внутрішньої звітності, а також строки її подання на різні рівні управління. При організації
 9. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  контролю банку, яка б охоплювала політику та процедури кожної банківської установи, сприяючи її успішній діяльності. Система бухгалтерського обліку має задовольняти такі вимоги: 1. Актуальність Усі здійснювані банком операції слід щодня відображувати в балансі і в оборотно-сальдовій відомості. 2. Надійність Помилкових записів уникають завдяки автоматичному контролю та узгодженню в системі
 10. 2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу
  контролю у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу; проведення заходів екологічної безпеки; запобігання проникненню в природне середовище України чужорідних видів диких тварин та здійснення заходів щодо недопущення негативних наслідків у разі їх випадкового проникнення; створення системи державного обліку, кадастру та моніторингу тваринного світу; урахування питань охорони
© 2014-2021  ibib.ltd.ua