Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / Під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с., 2009 - перейти до змісту підручника

Соціологія села

Село - соціально-територіальна спільність людей, зайнятих переважно сільськогосподарською працею. Як у соціологічному аспекті, так і в адміністративному крім терміна село використовуються також термін «село», і похідні терміни «сільське (сільське) населення», «сільський (сільський) спосіб життя».

Для села характерні відносна (порівняно з містом) нечисленність видів трудової діяльності, велика соціальна і професійна однорідність.

У вузькому сенсі село (село) - мала сполучення сільська спільність, заснована на локальних сусідських і родинних зв'язках. Відносини сель ських жителів базуються насамперед на взаємозв'язку господарської діяльності та спільне проживання людей в одному селищі, а не на розподілі праці або договірних відносинах.

Серед сучасних західних дослідників проблемам села присвятили свої праці Е. Вольф, Дж. Вомак, Р. Редфільд, Т. Шанін, X. Фрідман та інші кресть-яноведи.

У Росії сільська соціологія отримала розвиток у працях А. Енгельгарда,

А. Чаянова, М. Кондратьєва, В. Чернова, Н. Успенського. До революції великі соціологічні дослідження проводь-ли П. Матвєєв, В. Постніков, В. Тени-шев. Унікальні дослідження села в 1920-і рр.. здійснили А. Шінгарев і А. Большаков.

Серед сучасних російських соціологів значні дослідження селянства проводили Ю.В. Арутюнян, Т.І. Заславська, З.Н. Калугіна, В.І. Старовірів, П.І. Сімуш, П.П. Великий, І.Т. Левикін, І.С. Слепенков та ін

Соціально-економічна специфіка села визначається безпосереднім зв'язком її жителів із землею, господарським освоєнням території та використанням її природних ресурсів шляхом спрямованої, перетворюючої діяльності в різних галузях сільського господарства. Звідси - розосередження села, обмежені розміри сільських населених пунктів, пристосування до природного середовища за основними видами занять, сезонної циклічності робіт, розселенню і багатьом іншим сторонам життя. Звідси ж - і порівняно невелику різноманітність занять, менша ступінь поділу праці і більш низький рівень комунального та культурного обслуговування в порівнянні з містом. Родини в селі зазвичай значно більші міських, в багатьох країнах, що розвиваються в селі продовжують панувати великі нерозділені родини. У селі, особливо економічно слаборозвинених країн, більш високий, ніж у містах, рівень смертності. Шлюби в селі зазвичай укладаються раніше, ніж у місті, а рівень розлучень нижче. Суттєвою особливістю сільських поселень, порівняно з містами, є більш однорідний національний, релігійний, расовий, професійний та інший склад їх жителів.

В рамках соціології села найбільш значущі дослідні завдання пов'язані з вивченням селянства як минає класу, його способу життя, його економічної поведінки, стратегій його виживання.

Саме селянство становить основу сільського населення і є основним соціальним класом, пов'язаним з виробництвом сільськогосподарської продукції. У сучасному селі в індустріально розвинених країнах (у тому числі в Росії) в сільській місцевості проживають також сільськогосподарські робітники, фермери, фахівці, так звана сільська інтелігенція.

Селянство як найбільш великий соціальний клас, який представляв у країнах Заходу домінуючу частку до XIX в. (А в Росії, СРСР - до середини XX в.), Нині значно скоротився у зв'язку з розвитком промисловості і урбанізацією. На початку XIX в. в сільських місцевостях проживало 95-97% населення світу, на початку XX в. - Близько 85%, в 1970 р. - менше 65%, на початку XXI ст. - 49%.

Головна ознака селянства як соціальної групи - спосіб життєдіяльності, заснований переважно на технології обробки землі та тваринництві (вона може змінюватися - від використання примітивних знарядь до механізмів). При цьому в образі їх житті не одне століття зберігалися спільні риси. Серед них - включеність всіх членів сім'ї в повсякденну працю, регламентований природними циклами, натуральне господарство, залежність від громади.

У той же час селянські господарства, будучи вмонтовані в різні типи суспільно-економічних формацій, випробовували на собі та їх вплив, що передбачає врахування більш широкого соціального і економічного контексту.

В умовах капіталізму з селянства виділилися фермери. Так як в селянському сімейному господарстві основними є природні продуктивні сили, такі як земля і праця, у фермерському господарстві все більш вирішальну роль починають відігравати засоби виробництва індустріального типу, спеціалізація і комерція.

Головна спільна риса селянських господарств - залежність від загальної соціальної та економічної ситуації в країні, від рівня розвитку ринку і товарних відносин. Бідність сімейних виробників при сучасному капіталізмі аж ніяк не є неминучістю, але в той же час немає ніяких гарантій для їх процвітання. Можна переконатися на досвіді ряду країн (від Голландії чи Австрії до Туреччини і Венесуели), що малі сімейні ферми мають здатність вбирати нові технології, успішно пристосовуватися до ринкових умов і забезпечувати рівень життя, не нижчий, ніж у робітників і службовців.

Крім сімейних форм господарювання в аграрній сфері діють великі підприємства, робочу силу яких складають наймані працівники - як місцеве населення, так і приїжджі з інших місць, у тому числі з міст. Їх до селянства не можна відносити, так як це зовсім інший тип людини і працівника, який тимчасово пов'язаний з сільськогосподарською працею і не ідентифікує себе з селянським способом життя. Таким чином, на селі існує складна структура соціальних груп.

У сучасному світі найнижчий відсоток сільського населення - в західноєвропейських країнах (від 3 до 15%), найвищий - в країнах Азії та Африки (в Індії, Китаї, Уганді, Бурунді - від 70 до 90%). Що стосується Російської Федерації, то до початку 1990-х рр.. спостерігалося зростання населення, що проживає в містах і селищах міського типу, а частка сільського населення неухильно скорочувалася. При цьому сільське населення залишається однією з наймасовіших груп. Майже третина населення нашої країни (40 млн чоловік) живе в сільській місцевості. Природний спад сільського населення за останні 8 років збільшилася в 9,3 рази. Сільська депопуляція охоплює 85 суб'єктів Російської Федерації. Перехід з спільнот сільського типу в міські найбільш характерний для молоді. Більш 9,6 млн чол. (24,4%) від проживають на селі (або 24,4% від їх загального числа) - це люди у віці старше 55 років, з них близько 4 млн - старше 70 років. Порівняно з 1990 р. персонал сільгосппідприємств скоротився більш ніж в 2 рази, а безробіття на селі складає близько 20%.

Що стосується соціально-економічних відносин, то до революції, коли дере: вня складалася з дрібних виробників, вона була досить міцною і консервативної одиницею з тенденцією до відокремлення і роздроблення. У 30 - 40-і рр.. XX в., На перших етапах існування колективних форм господарювання, село і його головні соціальні інститути - колгосп, радгосп - в основному збігалися між собою. Надалі, в 50-60-і рр.., Коли посилилася тенденція до концентрації, спеціалізації і укрупнення сільськогосподарського виробництва, село як єдність виробничих і територіальних аспектів життя людей знову розпалася. Можна сказати, що в Росії була проведена не одна, а дві колективізації: сталінська ліквідувала селян-оди-нолічніков, а хрущовська перетворила селян на найманих робітників, позбавивши їх значної частини землі (через обрізання городів) і скоротивши можливість мати власну худобу.

Ще більший економічний і соціальний удар по селу нанесли реформи пострадянського періоду, які призвели до утворення жахливої суміші колишніх і знову формуються трудових відносин. З одного боку, село штовхають на відродження самостійних селянських господарств. З іншого боку, колгоспно-кооперативна власність ще не вичерпала своїх можливостей і по ряду показників відповідає сучасним вимогам розвитку сільського господарства. Збиткова аграрна політика в 1990-х рр..

Призвела до того, що частка збиткових сільськогосподарських підприємств досягла максимуму, піднявшись до 88%. Якщо наприкінці 1920 - початку 1930-х рр.. при переході від індивідуального до колективного господарства відбулося скорочення великої рогатої худоби на 15 млн голів, то при переході від державної та кооперативної власності до індивідуальних господарствам та акціонерним товариствам чисельність цієї худоби впала на 50 млн.

У сучасних умовах гостро стоїть питання про майбутню кооперації, фермерських та індивідуальних формах господарювання, про більш ефективне і по-новому організованому участю городян у виробництві сільськогосподарської продукції, і, зокрема, через розвиток садівничих кооперативів або організацію «зелених цехів» підприємств переробної промисловості на базі нерентабельних або малорентабельних господарств.

Необхідний пошук і впровадження нових форм регулювання сільськогосподарського виробництва, більш розумних моделей, що дозволяють позбутися від бюрократизму, розвинути потенційні можливості селянина, подолати його відчуження від землі і результатів своєї праці: від дійсно пільгового кредитування та лізингу техніки до стримування цін на паливно-мастильні матеріали, від підтримки кооперації та захисту від скупників до здійснення ефективної соціальної політики на селі.

Для російського села характерним є суттєве відставання соціальної сфери порівняно з містом. Актуальною залишається проблема слабких комунікацій (третина сільських поселень пов'язані асфальтованими дорогами, а понад 40 тис. сільських поселень залишаються без автобусного сполучення); нерозвиненість соціально-побутової інфраструктури (тільки кожна четверта сім'я на селі має водопровід, 37% сімей мають центральне опалення, 17 % - гаряче водопостачання); понад 40 тис. сільських поселень залишаються без автобусного сполучення, дві третини сель <- ських поселень віддалені від найближчого загальноосвітнього закладу більш ніж на 3 км. Культура російської села, чи села, в даний час являє собою сукупність архаїчних елементів традиційної селянської культури (де визначальним типом культурної комунікації було неїн-стітуціалізірованное безпосереднє спілкування між живуть поруч людьми, де висока роль традиції при оволодінні практичними навичками, і в соціалізації індивіда, і у спадкуванні духовних цінностей) і урбаністичної культури, основним каналом трансляції якої в село є засоби масової інформації.

Все це дозволяє зробити висновок про те, що осмислення нових реалій на селі, що відбуваються в умовах економічних і політичних змін, пов'язане з розуміння специфіки селянського свідомості і поведінки, стійко що містить в собі «ознаки здорового консерватизму» , заперечення крайніх заходів в політиці та економіці, схильності до таких традиційних цінностей, як сім'я, релігія, сильна держава, до закріплення і виконання суспільних норм і правил.

Таким чином, метою і завданням соціології села є вивчення стану та особливостей свідомості селянства як великої соціальної групи, її поведінки в умовах специфічної життя, зумовленої близькістю до природного середовища, характером і змістом трудової діяльності, пов'язаної з виробництвом сільськогосподарської продукції, організацією особливого повсякденного побуту. Л

Основна література

Соціологічна енциклопедія. М., 2003. Т. 2. С. 556-559.

Тощенко Ж.Т. Соціологія. М., 2005. Гол. «Соціологія села».

Енциклопедичний соціологічний словник.

М., 1995.

Додаткова література

Калугін З.І. Парадокси сільського розвитку. Новосибірськ, 2000.

Крестьяноведеніе. Теорія. Історія. Сучасність. Щорічник-М., 2000.

Паціорковскій В. В. Сільська Росія: проблеми та перспективи / / СОЦИС. 2007. № 1. С. 90-99. Соціологія в Росії. М., 1998.

Ефендієв А.Г., Болотна І.А. Сучасне російське село: на переломі епох і реформ. Досвід інституційного аналізу / / Світ Росії. 2002.

№ 4.

Н.М. Велика

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Соціологія села"
 1. 72. Межі районів СІЛ, селищ, міст, районів у містах.
  Села, селища, міста, району у городе - це умовна Замкнена лінія на поверхні землі, что відокремлює теріторію району, села, селища, міста, району у городе від других теріторій. 2. Межі району, села, селища, міста, району у городе встановлюються и змінюються за проектами землеустрою, Які розробляються відповідно до техніко-економічного обгрунтування їх розвітку, генеральних планів населених пунктів.
 2. Ентоні Гідденс. Соціологія, 1999

 3. Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / Під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с., 2009

 4. Фролов С.С. Соціологія. Підручник. Для вищих навчальних закладів. М.: Наука - 256 с., 1994

 5. Толстова Ю. Н.. Вимірювання в соціології: навчальний посібник / Ю. Н. Толстова. - М.: КДУ. - 288 с., 2007

 6. 3.4. Проблема неявних посилок
  соціологами. Тому їх рефлексія про політичні проблеми спирається на висновки соціологічних досліджень. Обидва вважали, що при описі політико-філософських альтернатив треба використовувати соціологічні методи та інформацію. Але чи можуть ці методи та інформація служити підставою вибору соціальних і політичних альтернатив? Дюркгейм відповідав на це питання позитивно, оскільки соціологія є
 7. Додаткова література
    соціологія: Перспектівиг, проблемиг, методиг. - М., 1972. Вінер Н. Кібернетика і суспільство. - М., 1958. Конституція Російської Федерації (прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 р.). - М., 1993. Луман Н. Чому необхідна «системна теорія»? - Проблем-миг теоретичної соціології. (Ред. А.О. Бороноев.) - СПб., 1994. Луман Н. Соціальні системи: Нарис загальної теорії.
 8.  ЛЕКЦІЯ № 5. Соціологія особистості
    ЛЕКЦІЯ № 5. Соціологія
 9.  Розділ I. Що таке соціологія?
    соціологія?
 10.  ЛЕКЦІЯ № 1. Соціологія як наука
    ЛЕКЦІЯ № 1. Соціологія як
 11.  Глава 7. Тестова традиція в соціології
    соціології
 12.  Глава 8. Психосемантические методи в соціології
    соціології
 13.  Глава 21 Соціологія: методи дослідження
    Глава 21 Соціологія: методи
 14.  Глава 1 Соціологія: проблеми та перспектіви___
    Глава 1 Соціологія: проблеми та
 15.  Розділ Синтетичні поняття соціології
    соціології
 16.  Розділ III Емпіричні поняття соціології
    соціології
 17. Ковалевський М. М.. Соціологія. Теоретико-методологічні та історико-соціологічні роботи / Відп. ред., предисл. і упоряд. А. О. Бороноев. - СПб.: Видавництво Руської християнської гуманітарної академії. - 688 с., 2011

 18. АД ДЛЯ лібералів
    села Алхан-Юрт солдати генерала Шаманова вигнали з підвалів ховалися там людей. Деякі з них тримали на руках дітей чоти-рьох-п'яти років. Їх побудували і змусили бігти по полю шість кілометрів до сусіднього села. Всім, хто добіжить, обіцяли зберегти життя. Слідом їм стріляли танки. Село Алхан-Юрт виявилося батьківщиною проросійського чеченського політика Маліка Сайдуллаєва. На відміну від
 19.  Розділ II. Основні категорії і поняття соціології
    соціології
© 2014-2021  ibib.ltd.ua