Головна
ГоловнаПолітологіяПолітична філософія → 
« Попередня Наступна »
В.П.Макаренко. Аналітична політична філософія. - М.: Праксіс.-416 с. - (Серія «Нова наука політики»), 2002 - перейти до змісту підручника

3.4. Проблема неявних посилок

Дюркгейм і Вебер були соціологами. Тому їх рефлексія про політичні проблеми спирається на висновки соціологічних досліджень. Обидва вважали, що при описі політико-філософських альтернатив треба використовувати соціологічні методи та інформацію. Але чи можуть ці методи та інформація служити підставою вибору соціальних і політичних альтернатив? Дюркгейм відповідав на це питання позитивно, оскільки соціологія є базис оціночних суджень. Вебер вважав небезпечним перенесення оціночних суджень в область соціології. Він визначав історію європейської думки як історію видатних мислителів, які видавали власні переконання за соціологічні відкриття. Але Вебер так і не зміг зламати цю традицію.

Творці «наукової соціології» спробували реалізувати це завдання. Ф. Теніс обгрунтував відмінність між Gemeinschaft (громадою) і Gesellschaft (суспільством) і під таким кутом зору вивчав право, звичаї, мораль, соціалізм і політику. Т. Веблен створив теорію дозвільного класу і бізнесу, заклав підстави критики системи вищої освіти США, оскільки вона перетворилася в елемент комерції. Позиції Тенісу і Веблена совпа-ли у двох пунктах: обидва пропонували контролювати процеси комерціалізації та індустріалізації Німеччини і США, які до початку XX в. були замкнутими традиційними сільськими товариствами; обидва вивчали психологічні та соціальні проблеми та наслідки соціальних змін.

Вплив Тенісу і Веблена відчувається й досі. Наприклад, соціологія міста протиставляється соціології села на рівні теоретичних схем і науково-дослідних структур. Такий лише один з результатів відмінності ідеальних типів соціального життя - Gemeinschaft як спільності, заснованої на особистих відносинах face of face 30, і Gesellschaft як суспільства безособових економічних суб'єктів. Теніс зазначав, що жодне суспільство ніколи не відповідало зазначеним типам, і ставив між ними знак рівності. Веблен різко критикував технологічну стагнацію традиційних суспільств, але ще більш негативно оцінювали фінансові структури капіталізму, які сприяли застосуванню розвинених технологій. Інакше кажучи, Веблен відкидав світ інтересів і торгівлі (Geselschaft) і спосіб життя сільських товариств (Gemeinschaft). Теніс і Веблен - показові фігури опису урбанізації країн Заходу на рубежі XIX - XX ст. Вони відзначили важливість економічних, соціальних і політичних змін у цьому регіоні світу. Тут виникла соціальна потреба пояснити процеси і виробити політичні програми, що випливають з соціологічних концепцій. З'явився прецедент взаємодії соціальних реформаторів і політиків з соціологією і ПФ. Соціологія і ПФ інтелектуально і соціологічно обгрунтовували діяльність реформаторів і політиків.

Творчість Дюркгейма і Вебера - показу-вальний приклад взаємодії. Але в міру розвитку соціологія перетворилася на соціотехніки з величезним обсягом інформації. У другій половині XX в. взаємодія ПФ та соціології модифицировалось. ПФ - НЕ соціологія. Вона використовує соціологічні дані як суму досвіду для рефлексії. ПФ виконує функцію неявних посилок - принципів і постулатів філософської аргументації.

Після 1970 р. у АПФ з'явилися роботи, присвячені аналізу неявних посилок. Ці праці вплетені в дискусію про природу людських суспільств, яка пожвавилася в англо-американській соціології та ПФ. Поняття Gemeinschaft і Gesellschaft, «механічної солідарності» і «органічної солідарності» переживають друге народження. Але при цьому вони дробляться на конкретні проблеми соціальних благ, аксиологической нейтральності держави, соціабельності (природною товариськості), зв'язку природної товариськості з лібералізмом, взаємодії соціальних тенденцій і цінностей. Розглянемо деякі результати цієї дискусії.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.4. Проблема неявних посилок "
 1. Правила посилок
  посилок висновок не слід з необхідністю. Отже, одна з посилок повинна бути ствердною. Порушення цього правила можна продемонструвати на прикладі: Дельфіни - НЕ риби Щуки - НЕ дельфіни Щуки - НЕ риби З двох приватних посилок висновок не слід з необхідністю. Наприклад: Деякі тварини - плазуни Деякі живі організми - тварини Деякі живі організми -
 2. 5.1. Поняття про недедуктивних (імовірнісних) умовиводах
  посилок, а лише в деякій мірі підтверджується посилками, називається недедуктивних, імовірнісним, або правдоподібним. У недедуктивних умовиводах - на відміну від дедуктивних, в яких істинність посилок гарантує істинність висновку - істинні посилки забезпечують лише велику ступінь правдоподібності укладення в порівнянні з тією, яку матиме це висловлювання без урахування посилок, т.
 3. Загальні правила простого категоричного силогізму
  посилок висновок слід було з посилок з необхідністю, потрібне дотримання правил побудови простого категоричного силогізму. У даному випадку необхідність кожного правила означає, що якщо воно не виконується в деякому умовиводі, то умовивід неправильно. Достатність же всіх загальних правил виражається в тому, що виконання кожного з них свідчить про правильність
 4. 4.4. Правила висновків логіки висловлювань
  посилок вивести судження деякої логічної структури як висновок. Їх особливість полягає в тому, що визнання істинності укладення проводиться на підставі не змісту посилок, а їх логічної структури. Правила виведення записуються у вигляді схеми, яка складається з двох частин (верхньої і нижньої), розділених горизонтальною лінією - над рисою виписуються логічні схеми посилок,
 5. Види визначення
  неявні , в залежності від того, чи виділяються в якості самостійних (непересічних) частин яке визначається вираз (Dfd) і визначальне (Dfn). Явна визначення - це визначення, в якому висловлюються істотні ознаки визначається предмета і яке має вигляд рівності або еквівалентності - Dfd = Dfn. Даний вид визначення є найбільш простий і вживаною формою
 6. Види умовиводів
  проблематичними. Правильне дедуктивний умовивід пов'язано з дедуктивним проходженням, тобто між його посилками і укладанням має місце відношення логічного слідування, яке визначається наступ-щим чином: з судження А логічно випливає судження В тоді і тільки тоді, коли А і В пов'язані за змістом, a AZ> В є логічним законом. При цьому А - символічне вираження посилок, з'єднаних
 7. Правша термінів
  посилок. Порушення цього правила призводить до того, що укладення в даному силогізмі носить лише імовірнісний характер, а не випливає з посилок з необхідністю. Наприклад: Всі студенти університету (Р +) вивчають іноземну мову (М-) Іванов (S +) вивчає іноземну мову (М-) Іванов (S +) - студент університету (Р-) Середній термін - «вивчають іноземну мову» - займає місце предиката в
 8. 3.1. Умовивід як форма мислення. Види умовиводів
  посилок. Наприклад, в умовиводі: Всі метали - провідники Мідь - метал Мідь - провідник Перші два судження - посилки, а останнє - висновок. Процедура логічного переходу від посилок до висновку називається
 9. Завдання 26-30. Тема «Простий категоричний силогізм».
  Посилок), з яких випливає третє судження - висновок. Приклад 1: М Р Всі адвокати - юристи. S М Петров - адвокат. S Р Значить, Петров - юрист. Структура ПКС: В ПКС розрізняють три терміни: менший, більший і середній. Менший термін - S - суб'єкт ув'язнення. Більший термін - Р - предикат висновку. Середній термін - М - термін, що входить до посилки, і не входить до ув'язнення. Менша посилка -
 10. 5.1. Загальна характеристика умовиводу
  посилок до висновку; ув'язнення - нового судження, отриманого вивідним шляхом з посилок. Щоб з посилок можна було отримати висновок, необхідна наявність змістовного зв'язку між вихідними судженнями. Якщо такого зв'язку немає, то нове знання отримати неможливо. Іноді намагаються використовувати квазісвязі між посилка-ми, але тоді ми вже маємо справу не з умовиводом, а з софізмом. Приклад такого
 11. софізм І ПАРАДОКСИ
  проблемної ситуації, як неявна форма постановки проблеми. Іншими словами, софізм може виступити як фіксація протиріччя в усвідомленні об'єктивних подій. Інший вид суперечливих висловлювань - це міркування, що приводить до взаємовиключних результатів, які доказові в рівній мірі. Парадокс - це несподіване, дивне висловлювання, яке різко розходиться із загальноприйнятою думкою або
 12. 1. Основні характеристики математичного доказу
  неявних (не обумовлених в умовах) передумов. Надійне доказ, очевидно, може бути нестрогим. Такі майже всі геометричні докази Евкліда: ці докази не схильні контрприклад і підтверджуються як коректні у всіх наступних більш строгих викладах геометрії, але вони, очевидно, не є строгими, оскільки спираються на передумови, що не містяться в
 13. Формально - неформально
  неявно присутня в процесі атестації, але формально, в документації воно не представлено. Вимога розробки плану дій для оцінюваного, як правило, є формальною вимогою. Проте ступінь формальності змінюється і залежить більшою мірою від взаємин між оцінюючим і оцінюваним, ніж від конкретної
 14. Складноскорочені силогізми - смітить і Епіхейрема
  посилок епісіллогізма. Наприклад: Все, що зміцнює здоров'я (А), корисно (В) Спорт (С) зміцнює здоров'я (А) Легка атлетика (D) - спорт (С) Біг (Е) - вид легкої атлетики (D) Біг (Е) - корисний (В) Схема прогресивного смітить: Всі А суть У всі З суть А Всі D суть С Всі Е суть D Всі Е суть У Регресивний смітить виходить з регресивного полісіллогізма шляхом викидання висновків
 15. Запитання для повторення
  посилок і правила термінів простого категоричного силогізму. Що таке ентимема? Назвіть необхідні операції з відновлення ентімем. Чим відрізняється прогресивний полісіллогізм від
 16. Скорочений силогізм - ентимема
  посилок, відновити складніше, ніж ентімему з пропущеним висновком. У цьому випадку основним принципом відновлення відсутніх частин силогізму є наступний: «Якщо дана ка-кая-небудь з посилок і висновок, то відсутня посилка повинна бути таким судженням, з якого при поєднанні з даної посил-кою з логічною необхідністю випливає даний висновок». Таким чином, операція
 17. 2. Умовно-категоричний силогізм
  посилок - умовне судження, а інша посилка і висновок - категоричні судження. Умовно-категоричний силогізм має два правильних модусу: що затверджує (modus ponens) і заперечує (modus tollens). У стверджуючому модусі (modus ponens) в категоричній посилці затверджується істинність антецедента умовної посилки, а у висновку - істинність консеквента. В даному випадку міркування
 18. 3.3. Опосередковані умовиводи. Простий категоричний силогізм
  посилок. Посилка, що містить більший термін, називається більшої, а посилка, що містить менший термін, називається меншою. У зазначеному прикладі судження «Всі риби дихають зябрами» є більшою посилкою, а судження «Карась - риба» - меншою. Крім крайніх термінів, до складу простого категоричного силогізму входить термін, який повторюється в обох посилках і відсутній у висновку - цей термін
 19. Умовиводи логіки судження. ВИСНОВКИ ІЗ складне судження
  посылок определяется не отношениями между терминами, как в простом категорическом силлогизме, а характером логической связи между суждениями, поэтому при анализе силлогизмов данных видов субъектно-предикатная структура составляющих их суждений не
© 2014-2022  ibib.ltd.ua