Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяЛогіка → 
« Попередня Наступна »
М.Д. Купарашвілі, А.В. Нехаєв, В.І. Розмова, Н.А. Черняк .. Логіка: навчальний посібник М.Д. Купарашвілі, А.В. Нехаєв, В.І. Розмова, Н.А. Черняк. - Омськ: Изд-во ОмГУ, 2004. - 124 с., 2004 - перейти до змісту підручника

УМОВИВОДИ ЛОГІКИ СУДЖЕННЯ. ВИСНОВКИ ІЗ СКЛАДНЕ СУДЖЕННЯ


Умовиводи будуються не тільки з простих, але і зі складних суджень. Відомі такі види дедуктивних умовиводів, посилками яких є складні судження: чисто-умовний, умовно-категоричний, розділової-категоричний і умовно-розділовий силогізми.
Особливість цих умовиводів полягає в тому, що виведення висновку з посилок визначається не відносинами між термінами, як в простому категоричному силогізмі, а характером логічного зв'язку між судженнями, тому при аналізі силогізмів даних видів суб'єктно-предикатна структура складових їх суджень не враховується.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Умовиводи логіки судження. ВИСНОВКИ ІЗ складне судження "
 1. ВСТУП
  умовиводи, які формально-логічно не суперечать один одному, внутрішньо узгоджені між собою. Тому для юриста-догматика критерієм істини створених ним юридичних конструкцій є не те, наскільки вони правильно виражають суспільно-політичний зміст відповідного правового регулювання, а лише узгодженість даного нормативного судження з усією системою діючих
 2. Глава вісімнадцята. ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ
  умовиводи. Абсолютно неприпустимі умовиводи помилкові, які можуть просто спотворювати правозастосування. Втім, іноді це відбувалося до історії вітчизняної правової системи навмисно, на догоду корисливим цілям, боротьбі за владу. Так, наприкінці 20-х початку 30-х років і процесі колективізації для «обгрунтування» виселення «куркулів» ім - куркулям - пред'являлося обвинувачення але статті 107 КК
 3. контрольні роботи
  умовиводи. Класифікація умовиводів. Безпосередні дедуктивні умовиводи. Опосередковані дедуктивні умовиводи. Теми рефератів: Логічно необхідні умовиводи. Безпосередні умовиводи. Силогізм - форма опосередкованого умовиводу. Умовне, умовно-категоричне, розділової-катего-рическое, умовно-розділову умовивід. Скорочені, складні,
 4. ПРЕДМЕТ ЛОГІКИ
  умовиводи), зафіксовані в системі формально-логічних законів: тотожності, протиріччя, виключеного третього і достатньої підстави. Математична логіка - друга після традиційної логіки щабель у розвитку формальної логіки, що застосовує математичні методи і спеціальний апарат символів і досліджує мислення за допомогою числень (формалізованих мов). Велика, ніж у
 5. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
  умовиводи. Поняття логічного слідування. Безпосереднє умовивід: звернення, перетворення, протиставлення предикату і суб'єкту, обмеження третього поняття. Умовиводи по логічному квадрату. Простий категоричний силогізм. Правила силогізму. Фігури і модуси категоричного силогізму. Умовний і умовно-категоричний силогізм. Способи перевірки правильності модусів.
 6. § 4. Теорії складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності
  логіки, - пише він, - ці поняття лежать в різних пло скостити. Якщо поняття складу злочину можна розглядати як логічне судження, тобто думка про злочин певного виду, то диспозиція - це тільки пропозиція, тобто грамматич ська форма вираження зазначеної думки »(там же, стор 75). Будь-яка думка, поняття виражаються зазвичай у словесній граммати чеський формі, тому тут
 7. § 1. Поняття злочину
  логіки, ставити під сумнів розуміння злочину як предмета (або складову частину предмета) кримінально-правового регулювання, на чому, до речі, наполягають деякі вчені. Інша справа, чи слід вважати обгрунтованим сама теза про запрещенности суспільно небезпечних діянь кримінальним законом. При вирішенні цього питання також потрібно бути послідовним. Вихідною у даному випадку повинна бути думка про
 8. § 2. Види злочинів
  логікою, необхідно укласти, що суспільна небезпека злочину і передбачене за нього законом покарання можуть розглядатися як два самостійних підстави класифікації: перший дозволяє виділити різні за тяжкості види (або категорії) злочинів; другий - різні по тяжкості кримінально-правові санкції, які залежать не тільки від суспільної небезпеки скоєного злочину. Чи не
 9. 1.2. Роль мислення в пізнанні
  умовивід (ці форми абстрактного мислення докладно розглядаються в темах 3, 4, 5). Особливості абстрактного мислення: відображення дійсності в узагальнених образах, тобто виділення в предметах загального, суттєвого, повторюваного; процес опосередкованого відображення дійсності, тобто нові знання набуваються через посередництво інших знань; нерозривний зв'язок з мовою, тобто будь-яка
 10. 1.4. З історії логіки
  умовиводів російські логіки М.І. Каринский (1804-1917) і Л.В. Рутковський (1859-1920). Великий внесок у розвиток логи-чеський культури вніс російський юрист В. Д. Спасович (1829 - 1908). Велика роль Г.І. Челпанова (1862-1936), російського психолога і логіка, який створив один з перших підручників з логіки, і російського філософа Н.О. Лоського, також автора підручника з логіки. У другій половині XIX в. в логіці
© 2014-2022  ibib.ltd.ua