Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяЛогіка → 
Наступна »
М.Д. Купарашвілі, А.В. Нехаєв, В.І. Розмова, Н.А. Черняк .. Логіка: навчальний посібник М.Д. Купарашвілі, А.В. Нехаєв, В.І. Розмова, Н.А. Черняк. - Омськ: Изд-во ОмГУ, 2004. - 124 с., 2004 - перейти до змісту підручника

ПРЕДМЕТ ЛОГІКИ


Формальна логіка - це наука про закони і форми правильного мислення. Термін «логіка» має своє походження від грецького «logos», що означає «думка», «слово», «розум», «закон».
Логіка досліджує логічні форми, відволікаючись від їх конкретного змісту, аналізує мислення з боку його формальної правильності. Формальна правильність означає відповідність мислення (міркування, докази) відомим фіксованим правилам, дотримання яких забезпечує правильність переходу від одних висловлювань до інших.
Предметом логіки є вивідний знання, тобто знання, отримане з раніше перевірених істин у відповідності з певними законами. Логіку не цікавить у кожному окремому випадку справжня характеристика вихідного знання. Її завдання полягає в тому, щоб визначити, чи слід висновок з певних посилок з необхідністю або лише ймовірно. Іншим завданням є формалізація та систематизація правильних способів міркувань.
Формальна логіка сьогодні представлена двома гілками - традиційної та математичної (символічної) логікою.
Традиційна логіка - це перший ступінь логіки вивідного знання. Вона вивчає загальнолюдські форми думки (поняття, судження), форми зв'язку думок у міркуванні (умовиводи), зафіксовані в системі формально-логічних законів: тотожності, протиріччя, виключеного третього і достатньої підстави.
Математична логіка - друга після традиційної логіки щабель у розвитку формальної логіки, що застосовує математичні методи і спеціальний апарат символів і досліджує мислення за допомогою числень (формалізованих мов). Велика, ніж в традиційній логіці, ступінь абстрагування та узагальнення дозволяє сучасної символічній логіці пізнавати нові закономірності мислення, що виникають при вирішенні складних логічних конструкцій в математиці, кібернетиці, при проектиро-
вання і в роботі електронно-обчислювальних машин і керуючих пристроїв.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ПРЕДМЕТ ЛОГІКИ "
 1. 1.1. Предмет логіки
  логіки є закони і форми правильного мислення. Специфіка логіки у вивченні людського мислення, на відміну від інших наук, полягає в наступному: У логіці мислення розглядається як інструмент пізнання навколишнього світу, як засіб отримання нового знання. Мислення цікавить логіку з боку його результативності, яка, в свою чергу, грунтується на
 2. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  предметом дослідження, переважає думка, що шлях альтернативного розвитку у зв'язку з Установчими зборами був виключений. На доказ наводяться такі аргументи: слабкість масового протесту і опору депутатів розгону Установчих зборів створюють враження про його політичне самогубство. Підтримка народом Установчих зборів грунтувалася швидше на популістських
 3. 1. Поняття і класифікація доказів. Предмет доказування
  предмет доказування у справі. Наприклад, товарно-транспортна накладна з відповідною відміткою - прямий доказ перевезення вантажу. Непрямі докази - докази, що мають багатозначну зв'язок з шуканим фактом, тобто зі змісту докази можна зробити кілька рівною мірою ймовірних висновків про наявність або відсутність фактів, що мають значення для справи. Звідси випливає
 4. 2. Методологія юридичної науки. Основні методи ТГП.
  Предмет теорії показує що вивчає дана наука, то її метод відповідає на питання, як вивчається держава і право. Метод науки - це способи вивчення реальної дійсності, загальні вихідні принципи, на яких базується дана наука. Методологія ТГП - це застосування сукупності певних теоретичних принципів, логічних прийомів і спеціальних способів дослідження основних загальних
 5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ТА ЗДАЧІ заліки та іспити з криміналістики
  предмету, своєрідний підсумковий рубіж вивчення чого-небудь, що дозволяє краще визначити рівень знань, отриманий студентом. Іспит з криміналістики, як і з будь-якого іншого предмету, переслідує три основні функції - навчальну, виховну та оценивающую. Навчальна функція реалізується в тому, що випробуваний додатково повторює матеріал, пройдений за час вивчення певної
 6. Звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
  Предмети, різали кінцівки лезом бритви. Після цього вони роздягнули П. догола, витягли його у двір будинку, принесли на город, де вже була викопана яма, і стали лопатами присипати його землею. Який намагався чинити опір П. кілька разів вдарили лопатою по голові, обличчю і продовжували його закопувати. Проходила повз випадково свідок К. викликала сусідів, міліцію, швидку допомогу, після чого
 7. ВСТУП
  предметом обговорення радянській юридичній суттєвості і послужили б справі подальшого, більш глибокого і всебічного розвитку кримінально-правової
 8. § 4. Теорії складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності
  предмета є сукупність ознак, що характеризують цей предмет. У визначенні складу злочину, поряд з посиланням на закон, необхідно вказати ознаки, властиві усім злочинам і в той же час кожному злочинному діянню, тобто наповнити склад злочину змістом. Наявність недоліків у визначенні складу злочину особливо позначається, на нашу думку, на вирішенні питання
 9. Весь процес практичного застосування норм права зазвичай зображують у формі силогізму, де роль великої посилки грає правова норма, роль малої посилки-сам конкретний випадок, і в якості висновку виступає відповідна юридична кваліфікація цього випадку
  предмета і як критерій істини і як практичний визначник зв'язку предмета з тим, що потрібно людині »1. Розглядаючи поняття складу злочину з точки В. І. Ленін. Полі. зібр. соч., т. 42, стор 290. 127 зору «зв'язки предмета з тим, що потрібно людині» 'при обгрунтуванні кримінальної відповідальності необхідно виходити з того, що суспільна практика ставить в даному випадку завдання шляхом
 10. § 1. Теоретичне обгрунтування (загальні питання]
  предмета: момент його стійкості і відносного сталості, тобто коли наша думка про предмет обмежується рамками формальної логіки. І це твердження стає недостатнім, коли ми переходимо до більш високої ступеня пізнання предмета, до пізнання його в самодвижении, протиріччі, всебічності та конкретності, тобто коли ми ведемо вивчення предмета відповідно до вимог
© 2014-2021  ibib.ltd.ua