Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія менеджменту → 
« Попередня Наступна »
Т. П. Абдулова. психологія МЕНЕДЖМЕНТУ, 2003 - перейти до змісту підручника

Стреси і емоційні реакції

Ділові люди, які не вміють боротися із занепокоєнням, помирають молодими.

Алексіс Каррель, французький хірург

Організаційні процеси не завжди розвиваються за планом, і в діяльності менеджера часто виникають непередбачувані ситуації.

Процес прийняття рішень розгортається в ускладнених умовах ліміту часу, неясних перспектив і відповідальних наслідків. Напруженість такого роду ситуацій тягне за собою стресові стани (стрес (від англ. Stress) - тиск, напруга).

Робота і стрес стають нероздільними поняттями. Причини виникнення стресу можуть бути найрізноманітнішими. Зупинимося тільки на тих, які безпосередньо пов'язані з професійною діяльністю менеджера. Але і цей перелік буде вражаючим: зміни в умовах праці, у вимогах вищого начальства, скорочення та реорганізації, суперництво і відстоювання свого становища, нереалізованих очікування, темп прийняття рішень і очікування проблем, які тільки можуть з'явитися.

Д. Фонтана [113] виділяє наступні пов'язані з роботою загальні причини стресу: організаційні проблеми; недостатні резерви; понаднормові і незручні години роботи; низький статус, маленька зарплата і погані перспективи службового просування; непотрібні ритуали і процедури; невизначеність і небезпечність; нечіткі рольові обов'язки; рольовий конфлікт; нереалістично високі домагання (прагнення до досконалості); неможливість вплинути на прийняття рішення; часті сутички з керівниками; ізоляція від підтримки колег; перевантаження і тимчасової пресинг; недолік різноманітності; погана комунікація; неадекватне керівництво; конфлікти з колегами; неможливість завершити роботу; непотрібні «битви»; важкі клієнти і підлеглі; недостатня професійна підготовка; емоційне ставлення до клієнтів і підлеглим; професійна відповідальність; нездатність допомагати або діяти ефективно.

Стрес може протікати на психологічному та фізіологічному рівнях.

Психологічний стрес залежно від основного джерела негативного впливу прийнято розділяти на емоційний та інформаційний.

Емоційний стрес виявляється в ситуаціях загрози, небезпеки, образи і призводить до порушень в протіканні пізнавальних процесів, рассогласованию емоційних і мотиваційних структур особистості. Психічні зриви часто є результатом пригнічених емоцій і переживань. Різноманітна гама почуттів повинна бути доступна менеджеру, і заперечувати, відкидати власні переживання не тільки безглуздо, а й небезпечно. Стримувані емоції, контроль над кожною дією і словом формують високу напругу й провокують стресові і невротичні реакції. Зрив менеджера - це накопичена втома і невміння висловити свої почуття. Не визнаючи свої почуття, керівник блокує власний розвиток, а висловлюючи емоції прийнятними способами і аналізуючи їх, він збагачує свою особистість і підвищує професіоналізм. Той, хто не боїться своїх почуттів, зможе зрозуміти і передбачити почуття інших людей, тоді як пригнічені емоції ведуть до погіршення міжособистісного спілкування, зниження працездатності і формуванню стійкого негативного фону настрою.

Керівник має право на вираження радості, горя, образи, жалю, інших емоційних станів. Важливою складовою вміння керувати є вміння керувати собою, регулювати власні почуття. Це регулювання не повинно зводитися до контролю, коли керівник, не рахуючи себе вправі бути емоційним, лише продукує холоднокровні рішення. Емоції можуть надавати позитивний вплив і на прийняття рішень. Вони підвищують рівень активності, стимулюючи діяльність. Емоційна включеність дозволяє точніше оцінити проблему і розглянути її з різних точок зору. Інтерес, допитливість підвищують ефективність пізнавальних процесів і відкривають можливості для освоєння нових сфер діяльності. Співпереживання і емпатія сприяють встановленню сприятливого психологічного клімату в компанії. Загалом завдяки емоційним проявам керівник стає ближче до своєї команди, зрозуміліше для співробітників. Саме на основі емоційного спілкування формуються істинне повагу і почуття єднання групи.

Навіть в конфліктній ситуації емоції часто допомагають зняти напругу. Щохвилини спілкуючись з людьми, керівник повинен пам'ятати, що енергія почуттів може бути спрямована в позитивному і негативному напрямках. Можна висловити співчуття, проявити розуміння і розділити радість або образити, принизити іншу людину.

Інформаційний стрес має місце, коли менеджер не справляється з потоком інформації, не встигає приймати рішення в необхідному темпі, несе велику відповідальність за наслідки
прийнятих рішень. Не можна вирішити всі проблеми відразу. Ховається за всі справи одночасно, керівник може впасти в депресію від нерозв'язності встали на його шляху труднощів. Численні проблеми слід ранжувати за ступенем їх важливості. Вирішуватися вони повинні на підставі аналізу причин їх виникнення і тих факторів, які породили ситуацію. Недоцільно жорстко слідувати свідомо завищеними планами, включаючись у боротьбу за виконання нереальних зобов'язань.

Ключ до профілактики інформаційного стресу - розумне використання часу. Аналіз тимчасових витрат, оцінка «вартості» цих витрат дозволять відповісти на питання, як доцільніше розпорядитися тимчасовими ресурсами, вигадали при цьому час для відпочинку і заощадивши емоційну енергію. Часто буває досить одного збору інформації про розподіл часу, щоб настали позитивні зміни. Скрупульозне використання власного часу грунтується на аналізі необхідності тих чи інших дій, відповідності тимчасових витрат потенційному результату, ймовірності залучення інших ресурсів. Крім того, нерідко виявляється можливим поєднувати в часі кілька видів діяльності, що призводить до суттєвої економії часових витрат і вивільнення додаткових годин на відпочинок.

Фізіологічний стрес виникає у відповідь на незбалансованість навантажень і перевтома. Виснажувати або відновлювати сили можуть різні форми діяльності. Встановлення розумного рівноваги дозволяє уникнути перевантажень. Вихідні дні придумані не ледачими, а працьовитими людьми, які прагнуть максимально продуктивно використовувати свої сили протягом усього життя, а не розтрачувати здоров'я заради тимчасової амбітного завдання. Уникнути стресу допоможе чергування професійного навантаження з іншими видами діяльності. Приділяти увагу фізичних занять (відповідно до особистими пристрастями) і мати час для дозвілля абсолютно необхідно, щоб продуктивно працювати на повній потужності, а не озиратися на поступово накопичуються фізичні недуги і нервові зриви. Розширення сфери інтересів, що виходять за рамки професійної необхідності і що знаходять вираження у різноманітних захопленнях, дозволить зняти емоційне і фізичне напруження, збагатить особу і урізноманітнює життя.

Важливим якістю, яка знижує ймовірність виникнення стресу, є вміння бачити перспективу подій. Загальний погляд на ситуацію дозволяє піднятися над кругообігом проблем і поточних деталей, оцінити значення зусиль і доцільність переживань. Цей навик дає можливість здійснювати реалістичне планування і не піддаватися стресу.

Прагнення віддавати всього себе роботі похвально, але якщо слідувати йому, то дуже скоро нічого буде віддавати. Ступінь залученості в роботу треба контролювати, включаючись в інші сфери життєвої активності. Розумне відношення до власних сил і часу проявляється в професіоналізмі керівника. Менеджер покликаний розподіляти обов'язки і делегувати повноваження. Він не повинен робити все сам, контролювати кожен етап і брати на себе відповідальність за кожен крок. Менеджер керує, тобто організовує діяльність інших, а не виконує її за всіх. Чим краще керівник справляється із завданням організації, тим більше у нього залишається часу для вирішення інших проблем. Перерозподіл повноважень і відповідальності вивільняє час для більш цінної діяльності.

Вітчизняний психолог Н. Йосефовіч [45] виділяє найбільш типові форми поведінки людини в стресовій ситуації: бездіяльність, пасивність (людина відчуває себе жертвою і відмовляється змінювати ситуацію, робити які-небудь зусилля); депресія (людина звинувачує себе в ситуації, що склалася, упокорюється з положенням справ і самоусувається); заперечення (людина не визнає емоційних проблем, заперечує серйозність ситуації і бачить тільки супутні фізичні симптоми, що розглядаються ізольовано від контексту); гнів (людина займає внешнеобвінітельние позицію, знімаючи з себе будь-яку відповідальність і покладаючи її на оточення).

Стрес у своєму розвитку проходить три фази: тривога, опір, виснаження.

На першій фазі - тривоги - люди зі стійкою психікою швидко долають цей стан, «беруть себе в руки». Люди психічно нестійкі, навпаки, заглиблюються в фазу тривоги, їх охоплює хвилювання, вони легко «здаються». Тому фаза опору проходить швидкоплинно і незабаром настає фаза виснаження.

На фазі виснаження впоратися зі стресом самостійно, без медичного втручання вже неможливе. Негативні емоції сприяють виробленню певних гормонів, які формують схильності до хвороб серця, придушення імунної системи, розладів вегетативної нервової системи (виразкові захворювання шлунково-кишкового тракту; судинні порушення, які у мігрені, високому артеріальному тиску).

Вплив стресу на особистість залежить і від індивідуальних якостей. Умовно можна розділити людей на дві групи, кожна з яких різною мірою схильна стресу. Умовна група «А» об'єднує нетерплячих, квапливих людей, що прагнуть бути першими скрізь: на роботі, навіть у грі з дитиною. Ці люди


не в змозі спокійно поставитися до неминучої вуличної пробці і знаходяться в стані «безперервної боротьби». Людина такого типу ніколи не розслабляється, тіло його знаходиться в напрузі, і ніякі заходи профілактики стресу не допоможуть, поки не послабиться напруженість цієї «боротьби». Представники умовної групи «Б» стійкі, витримані, не схильні до необачних рішень. Цей тип людей набагато менше схильний до стресів, і, як наслідок, у них рідше виникають серцево-судинні захворювання.

У своїй роботі менеджеру важливо не тільки уникати стресів самому, але і не створювати стресові ситуації підлеглим. Профілактика стресу у підлеглих - обов'язок менеджера, орієнтованого на успіх. Такі дії керівника, як вольовий натиск, розпалювання пристрастей, упередження щодо підлеглих, здатні викликати стресові стани у будь-якого співробітника. Крім того, прагнення до влади може реалізовуватися за рахунок задоволення потреби в нанесенні шкоди іншим.

Можна коротко позначити основні напрямки профілактики стресу: проявляти емоції; контролювати потік інформації; приймати невдачі; розраховувати сили; розподіляти час; піклуватися про здоров'я та харчуванні; бачити перспективу; делегувати повноваження; застосовувати релаксаційні методи; використовувати мистецтво як форму терапії (музика, живопис, література тощо).

Ще одним важливим фактором емоційного впливу на діяльність менеджера є страх, який виникає в ситуаціях загрози біологічному або соціальному існуванню індивіда. Існують природні ситуації, для яких страх - нормативне явище, наприклад, біль, висота, швидкість і т.п. Однак страх характерний і для ряду соціальних ситуацій, перешкоджаючи тим самим повноцінному взаємодії особистості та оточення.

Негативний вплив страху полягає в гальмуванні більшості психічних процесів, зниженні самоконтролю. Страх забирає всю психічну енергію, залишаючи особистість паралізованою.

Причинами страху, пов'язаними з роботою, можуть стати незадоволені потреби, когнітивні процеси, породжені браком інформації, формулюванням песимістичних прогнозів або попереднім негативним досвідом. Страх може бути викликаний і зовнішніми причинами, загрозою положенню, безпеки і стабільності ситуації.

Страх в тій чи іншій мірі відчувають всі керівники, але не всі вміють з ним справлятися і обмежувати негативні емоції рамками розумного. Найчастіше керівникам властиві страхи не впоратися з роботою, допустити помилку, бути обійденою іншими, втратити роботу, втратити власне «Я».

У повсякденній практиці можна використовувати такі прийоми управління страхом і контролю над ним:

релаксація (вміння розслабитися, зняти напругу, поступово повертаючись до реальності оцінювати страхи від найменшого до найбільшого);

моделювання (використання традиційних способів дій, напрацьованих схем і форм діяльності, які приносили позитивні результати раніше);

позитивність (формування високої самооцінки, позитивного образу ситуації, впевненості у власних достоїнствах);

 інформованість (розширення поля знань щодо лякаючого об'єкта);

 досконалість (уявне сприйняття лякаючою ситуації як уже доконаний, звикання до думки про страх, зниження чутливості до загрози);

 гумор (спроба знайти смішне в лякаючому об'єкті, яка може повністю змінити уявлення про нього);

 активність (реальні дії, що допомагають, незважаючи на страх, успішно його подолати: «очі бояться, а руки роблять»);

 спілкування (розширення сфери спілкування, взаємодії, що дозволяє уточнити природу страхів, знайти способи контролю над негативними проявами і в цілому підвищити позитивність емоційного настрою).

 Контрольні питання і завдання

 1.  Виділіть основні групи причин виникнення стресу у менеджера.
 2.  Як у психології визначається термін «стрес»? Які виділяють види стресу?
 3.  Які типові форми поведінки людини в стресовій ситуації?
 4.  Які рекомендації з профілактики та подолання стресу ви можете запропонувати?

 ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ

 Виявити власну схильність до стресу дозволить наступний бліцопроснік. Дайте відповіді на десять уточнюючих питань:

 1.  Піддаю я себе поспіху?
 2.  Чи прагну я до того, щоб все завжди було в зразковому порядку?
 3.  Чи сильно хвилюють мене мої фінансові справи?
 4.  Беру я на будинок роботу, з якою повинен справлятися на службі?
 5.  Підвищую чи я голос у розмові з підлеглими?
 6.  Дратуюся я в колі своєї родини?
 7.  Висловлюю Чи я постійне невдоволення іншими?
 8.  Чи часто я буваю похмурим?
 9.  Чи сильно я засмучуюся, коли не встигаю зробити те, що задумав?
 10.  Чи відчуваю я обурення з приводу того, що мене розуміють не так, як я того хотів би?

 Питання, на які ви відповіли позитивно, випишіть окремо і намагайтеся частіше їх згадувати. Якщо у вас підвищений артеріальний тиск, якщо ви страждаєте серцевими недугами, ваші поспіх і хвилювання, дратівливість перед вами, на листку, і тільки від вас залежить, подолаєте ви їх чи ні.

 Профілактика стресу традиційна. Пропоновані короткі рекомендації, що позначають тільки основні напрямки цієї роботи, дають позитивний ефект і зводяться до наступного: дихальна гімнастика; лицьова гімнастика; фізичні вправи; контроль за поставою; контроль за власним голосом; релаксація; аутогенне тренування; зміни в зовнішньому поведінці, що призводять до внутрішніх змінам; оптимістична позиція, яка сприяє опору організму.


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стреси і емоційні реакції"
 1. 10.3. Форми прояву почуттів
    стресу і дистресу, фрустрації. Настрій - це одна з форм емоційного життя людини. Так називається стійке емоційний стан середньої сили, яке триває досить довго. Настрій забарвлює всі психічні процеси і викликається конкретною причиною, тобто подією або фактом. Настрій характеризується емоційною забарвленістю (веселий, сумний, підвищений, знижений). У
 2. 2.1 СТРЕС, ТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕС І посттравматичного стресового розладу (ПТСР)
    стресу розвивалися незалежно від досліджень стресу, і до теперішнього часу ці дві області мають мало спільного. Центральними положеннями в концепції стресу, запропонованої в 1936 р. Гансом Сельє (Сельє, 1991), є гомеостатіче-ська модель самозбереження організму і мобілізація ресурсів для реакції на стресор. Всі дії на організм він поділив на специфічні та стереотипні
 3. § 4. Класифікація психічних явищ
    стрес, афект, фрустрація ВОЛЬОВІ: ініціативність, рішучість, цілеспрямованість, наполегливість та ін РІВНІ організованості ПСИХИЧЕСКОЙ ДІЯЛЬНОСТІ (УВАГА) МЕЖОВІ СТАНУ: психопатії, неврози, акцентраціі характеру та ін Психічні властивості особистості (типове для індивіда своєрідність його психічної діяльності): ТЕМПЕРАМЕНТ - індивідуальні здібності психічної
 4. Фактори і умови психічного ризику для майбутньої дитини
    стреси, які можуть негативно відбитися на розвитку плода. Це стосується насамперед до конфліктних хронічним ситуацій в сім'ї, причому саме до тих, де жінка відчуває себе жертвою, а не просто активно відстоює себе стороною. Якщо вже конфлікту неможливо уникнути під час вагітності, то бажано, щоб жінка в них пам'ятала про необхідність активного захисту себе і майбутнього
 5. § 5. Система прийомів правомірного психічного впливу на осіб, протидіючих розслідуванню
    емоційні реакції обвинуваченого на ті речові докази які значимі лише для нього і нейтральні самі по собі. Так, пред'явлення взуття та одягу вбитого емоційно значимо для винного і нейтрально для невинного. Але роль емоційних реакцій у розслідуванні не слід перебільшувати. Вони можуть виникнути з різних
 6. СТ. 00 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТРЕНІНГИ 400 ІСУПЕРВІЗІЯ ДС. 00 РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 600 СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, встановлювали ВНЗ (факультет) ДС.01 Емоційні та особистісні розлади
    стресу ДС.09 Нейропсихологическая діагностика індивідуальних відмінностей ДС. 10 Патологія пам'яті ДС .11 Патологія емоцій ДС. 12 Клініко-психологічні проблеми геронтології та гері-атріі ДС.13 афазіологом ДС. 14 Особистість і порушення спілкування ДС. 15 Введення в клінічний психоаналіз ДС. 16 Введення в психоаналітичну терапію ДС.17 Психологія сексуальності ДС.
 7. § 1. Поняття психічних станів
    емоційні та вольові процеси комплексно проявляються у відповідних станах, що визначають функціональний рівень життєдіяльності індивіда. Психічні стану, будучи системою реакцій на певну поведінкову ситуацію, відрізняються різко вираженою індивідуальною особливістю, є поточної модифікацією психіки даної особистості. Ще Аристотель зазначав, що доброчесність
 8. 1.2.5 Психологічний дебрифинг
    стресу. Загальна мета групового обговорення - мінімізація психологічних страждань. Для досягнення цієї мети вирішуються наступні завдання: - «опрацювання» вражень, реакцій і почуттів; - когнітивна організація пережитого досвіду за допомогою розуміння структури і сенсу подій, що відбулися, реакцій на них; - зменшення індивідуального і групового напруження; - зменшення
 9. 6.1 емоційне насильство
    емоційної напруги, що наражає на небезпеку нормальний розвиток його емоційного життя. Зазвичай на успіх дитини батьки реагують похвалою, почуттям гордості і радістю. Але іноді батьки реагують протилежним чином: байдужістю і роздратуванням. Спочатку це викликає в дитині змішані почуття. Надалі дитина, якій неодноразово доводиться стикатися з
 10. Розвиток емоційної сфери. Комплекс пожвавлення.
    емоційне ставлення - у новонародженого ще немає ніякого життєвого досвіду. Однак можна стверджувати, що вже в перші дні життя дитина криком відповідає на неприємні відчуття, пов'язані з потребою в їжі, сні, теплі: підставою для крику служать голод, мокрі пелюшки і т.д. При нормальному вихованні оглушливе «уа» новонародженого переходить в менш бурхливе вираження негативної емоції -
 11. Посттравматичний стресовий розлад: МОДЕЛІ І ДІАГНОСТИКА
    стрес. Психологічні наслідки травматичного стресу в крайньому своєму прояві виражаються в посттравматичному стресовому розладі (ПТСР), що виникає як затяжна або відстрочена реакція на ситуації, пов'язані з серйозною загрозою для життя чи здоров'я. Інтенсивність стрессогенного впливу в ситуаціях, пов'язаних із загрозою існуванню людини, буває настільки велика, що
© 2014-2022  ibib.ltd.ua