Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Відп . ред. проф. Б.А. Страшун. Конституційне (державне право) зарубіжних стран.В 4 т. Тома 1-2. Частина загальна: Підручник. - 3-е изд., Оновл. і дораб. - М.: Видавництво БЕК. - 784 с., 2000 - перейти до змісту підручника

2. Структура судової влади

Ця структура охоплює перш за все самі суди. У країнах англосаксонської правової системи часто вони утворюють єдину систему, в якій різні гілки замикаються на єдиний верховний суд. Водночас у все більшій кількості країн, особливо в континентальній Європі, спостерігається тенденція до полісистемності *. Це означає, що в країні створюється кілька незалежних одна від одної систем загальних і спеціалізованих судів на чолі зі своїми вищими судами. Найяскравіший приклад полісистемності дає Основний закон для Федеративної Республіки Німеччини 1949 року, що предусмотревшій установа поряд з Федеральним конституційним судом (ст. 92-94) ще п'яти вищих судів: Федеральної судової палати, Федерального адміністративного суду, Федеральної фінансової палати, Федерального трудового суду і Федерального соціального суду, які з метою забезпечення однаковості судової практики створюють спільний сенат (ч. 1 і 3 ст. 95).

* Див: Судові системи західних держав. М.: Наука, 1991. С. 17-18.

У країнах з романською правовою системою і деяких інших часто поряд із системою судів загальної юрисдикції (тобто розглядають головним чином цивільні і кримінальні справи) створюється окрема система адміністративної юстиції, очолювана органом, який зазвичай іменується державним радою і здійснює також деякі інші функції (Франція, Італія), або верховним адміністративним судом (Швеція). Подібним же чином сформували по дві судові системи і деякі постсоціалістичні країни (Болгарія, Чехія). У Польщі Вищий адміністративний суд поки що залишається підлеглим нагляду Верховного суду, проте згідно ч.

2 ст. 236 Конституції Республіки Польща 1997 в протягом п'яти років після її вступу в силу, тобто до жовтня 2002 року, повинні бути прийняті закони про адміністративні суди, які повинні, зокрема, передбачити незалежність Вищого адміністративного суду від Верховного суду *. Військові суди в багатьох державах в мирний час не створюються (див., наприклад, ст. 84 Федерального конституційного закону Австрії 1920 р. в редакції 1929 р.), а там, де існують, утворюють особливу гілку судів загальної юрисдикції. Те ж можна сказати про адміністративні суди там, де не утворена замкнута їх система, і деяких інших спеціальних судах: сімейних, ювенільних (по справах неповнолітніх), трудових, патентних, фінансових (податкових) та ін

* Див: Garlicki L. Polskie prawo konstitucyjne. Zarys wykadu. Wyd. 2. Warszawa: LIBER, 1998, s.300.

Особливе місце в країнах континентальної Європи, включаючи постсоціалістичні, займають конституційні суди (у Франції - Конституційний рада), які в деяких конституціях розглядаються в розділах, присвячених не судовою влади, а конституційним гарантіям (Італія, Франція). В Австрії в такому розділі містяться норми і про Адміністративному суді. Ми вже відзначали в гл. II, що у федеративних державах, де конституційні суди створюються також суб'єктами федерацій, вони єдиної системи не утворюють. Відзначали ми і те, що в країнах, що сприйняли англосаксонську правову систему (США, Індія, Японія), та деяких інших функції конституційного контролю (нагляду) покладені на суди загальної юрисдикції.

Слід також згадати створювані в деяких країнах суди для розгляду справ про конституційну відповідальність вищих посадових осіб (Високий суд правосуддя і Суд правосуддя Республіки у Франції, Державний трибунал у Польщі).

У країнах з романською системою права і деяких інших до судової влади відносяться і рахункові палати та інші подібні органи (див., наприклад, ст. 103 Конституції Італійської Республіки 1947 р.).

У ряді мусульманських країн поряд з державними діють шаріатські суди (нагадуємо, шаріат - звід мусульманського права).

Демократичні конституції звичайно містять заборона надзвичайних судів, які могли б діяти поза встановленої законом процедури. Наприклад, ч. 1 ст. 101 німецького Основного закону говорить: «Надзвичайні суди не допускаються. Ніхто не може бути вилучений з ведення свого законного судді ».

Найбільш поширені судові системи ми розглянемо в наступних двох параграфах.

Структурою судової влади охоплюються крім суден деякі інші види державних органів і установ, які обслуговують судову владу, серед яких перш за все потрібно відзначити органи попереднього розслідування і органи прокуратури. В одних країнах вони вбудовані в судову систему, в інших існують окремо від судів, підтримуючи з ними функціональний зв'язок. Обслуговує судову владу і така установа, як адвокатура, головна функція якої полягає у наданні правової допомоги всім, хто її потребує. Нарешті, в ряді країн існує спеціальна судова поліція, підпорядкована судової влади (див., наприклад, ст. 109 Конституції Італії).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Структура судової влади "
 1. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке судова влада і в чому її призначення? 2. Які взаємини судової влади з іншими гілками влади? 3. Чим пояснити полисистемность судової влади в багатьох країнах? 4. Що таке магістратура? Чи відповідний інститут у Росії? 5. Чим відрізняється по структурі судової влади Росія від США та зарубіжної Європи? 6. Що являють собою вищі ради
 2. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Проблема держави, форми політичної влади, характер взаємини його з суспільством в цілому і окремими його складовими сьогодні знову в центрі наукових суперечок. Стосовно до Стародавньої Русі це проблема походження держави та її назви, а також статусу російських князів. У сучасній вітчизняній історіографії звернуто увагу на принципову відмінність і незалежність питань
 3. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  При ознайомленні зі шкільними і вузівськими підручниками з вітчизняної історії стає очевидно , що археологічні дослідження давньоруських міст не знайшли в них, за малим винятком, гідного відображення. Археологічні факти вкраплені в історичний розповідь про міста, але в цих текстах слабо відображена ситуація, дозволяє що навчається зрозуміти, як за останні півстоліття розширилися і
 4. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Тема, якій присвячено цей параграф, воістину неосяжна. Можна досить впевнено сказати, що серйозних, об'єктивних, вільних від кон'юнктури досліджень не так багато. У дореволюційній історіографії переважала, як правило, апо-логетіческая або вкрай негативна точка зору, причому консерватори піддавалися запеклої критики як з боку лібералів, так і з боку революціонерів всіх
 5. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  До середини 80-х років у радянській історіографії історія громадянської війни незмінно розглядалася з позицій звитяжних переможців - «червоних» над «білими» та іноземними інтервентами . А в сталінський час вона була наповнена чималим числом міфів і легенд і одночасно умовчаннями про дійсні події, полководців і воєначальників. У військово-історичних дослідженнях, як правило, не
 6. Драма «розселянення»
  Дослідження історії колективізації - цього драматичного повороту в житті села - протягом довгого часу грунтувалося на установках , закріплених у партійно-державних документах 30-х рр.., потім в «Короткому курсі історії ВКП (б)», а на початку 50-х рр.., доповнених роботою І.В. Сталіна «Економічні проблеми соціалізму в СРСР». Тому тематика робіт спочатку зводилася в основному до
 7. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  Слова «арбітраж», «арбітражний» можуть зустрічатися в назвах органів, які дозволяють різні спори, але не входять в систему арбітражних судів, які реалізують судову владу, наприклад арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті РФ, Міжнародний комерційний арбітраж, Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті РФ. На біржах створюються органи з вирішення спорів, що випливають
 8. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  У процесуальному законодавстві та практиці його застосування велике значення має питання про підвідомчість спорів тим чи іншим державним чи громадським органам. У науці цивільного процесуального права підвідомчість визначається як належність потребують державно-владному вирішенні спорів про право та інших справ до ведення різних державних, громадських, змішаних
 9. 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права
  Слова «арбітраж», «арбітражний» можуть зустрічатися в назвах органів, які дозволяють різні суперечки, але не входять до систему арбітражних судів, які реалізують судову владу, наприклад арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті РФ, Міжнародний комерційний арбітраж, Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті РФ. На біржах створюються органи з вирішення спорів, що випливають
 10. 2. Поняття підвідомчості, її види
  У науці цивільного процесуального права підвідомчість визначається як належність потребують державно-владному вирішенні спорів про право та інших справ до ведення різних державних, громадських, змішаних (державно-суспільних) органів і третейських судів, як властивість юридичних справ, в силу якого вони підлягають вирішенню певними юрисдикційних-ними органами 1.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua