Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 4. Сучасні технічні можливості інструментального розпізнання і дослідження слідів пам'яті


Нервова система людини відображає зовнішній світ, створюючи при цьому внутрішню модель зовнішнього середовища. Виявити контур такої моделі (сліду пам'яті) при сучасному рівні розвитку науки і техніки можливо двома шляхами: а) безпосереднє зондування кори головного мозку - вживлення електродів. Але, зрозуміло, що цей метод для криміналістики не придатний. Він використовується у психіатричній практиці; б) опосередковане спостереження і дослідження зовнішніх проявів людини, які пов'язані з наявністю сліду пам'яті.
Фундаментальні праці І. М. Сеченова, І. П. Павлова, О. Р. Лурія, Є. Л. Носенко, Н. П. Бехтерєвої, С. Д. Смирнова та багато інших допомогли встановити, що внутрішнє відображення (слід пам'яті, мислений образ) поєднане із зовнішнім емоційним проявом суб'єкта. Доведено, що емоції уже повно інформують про внутрішнє переживання індивіда, вони дають певне забарвлення предметно-практичної діяльності і є найпростішою формою відображення, що зв'язана з потребами людини та діями навколишнього середовища. Емоція породжується безпосередньо через сприйняття, тому в одній і тій самій ситуації різні люди, залежно від своєї емоційної сфери, поводять себе по-різному. Все це свідчить, що зовнішнє відображення зв'язане з внутрішнім і, його проявом зовні. Свого часу К. Прибрам зауважував що "образ - це відображення всередині організму його оточення, проте як акт поведінки - це відображення в оточуючому середовищі того, що є всередині організму". Тому, щоб виявити слід пам'яті, потрібно інструментальними засобами об'єктивно фіксувати реакції поведінки людини, суть яких - відображення сліду пам'яті.
Усна мова людини - це зовнішнє відображення внутрішнього образу, що колись був сприйнятий суб'єктом. Тому добровільне розкриття суб'єктивного образу свідком під час допиту є найбільш спрощеним шляхом до виявлення сліду пам'яті та встановлення його семантики. Разом з тим фізіологами, акустиками, психологами та лінгвістами було доведено, що мова людини несе емоційне навантаження, яка корелюється з наявністю внутрішнього відображення - слідами пам'яті. Усну мову можна фіксувати та досліджувати фізичними методами і таким чином одержувати кількісну інформацію про наявність сліду пам'яті.
Г. Омом та Г. Гельмгольцем була відкрита складна структура мовного сигналу, що дало можливість використовувати математичний апарат для розв'язання питань, пов'язаних з аналізом і синтезом мовних сигналів, встановлювання співвідношення між фізичними вимірами параметрів усної мови та її суб'єктивним сприйняттям. З цією метою були застосовані динамічні спектрографи, котрі дозволяли спостерігати і досліджувати "видиму мову". Динамічна спектрографія є загальновизнаним інструментом дослідження усної мови. Згодом виникли сонографи - прилади для аналізу відрізків мови до 2,4 сек. Однак технічні недоробки динамічних спектрографів не дали цій методиці значно поширитись. Методика, що була запропонована В. О. Снєтковим, О. О. Ложкевичем, В. Л. Шаршунським, з використанням графічних ознак сонограм "видимої мови", довго використовувалась при криміналістичному дослідженні матеріалів звукозапису.
Спектральний опис інформативних ознак мови не єдиний підхід дослідження мови. Останнім часом широко використовуються методи виділення акустичних параметрів з мовної хвилі, або обмеженого (клепірованого) за рівнем сигналу. Найбільш інформативними є часові співвідношення в мовному сигналі. Останні праці Г. Фанта, Д. Маркела, А. Грея довели, що часові характеристики мовних сигналів є стійкими і не залежать від зовнішніх змін. Розроблена (Ю. Ф. Жаріковим, С. П. Мохнєвим) методика ідентифікації людини за параметрами спектральних переходів на сьогодні виявилась найбільш практичною та перспективною для дослідження мовної інформації, маючи при цьому на меті як її ідентифікацію, так і діагностику. Для її реалізації було створено вимірювально-обчислювальний комплекс (мал. 38) і програмне забезпечення.
Таким чином, сучасні інструментальні засоби для дослідження мови людини дозволяють найбільш об'єктивно і безконтактно діагностувати сліди пам'яті, а шляхом проведення фонетичної експертизи (Громовенко Л. І., Жаріков Ю. Ф., Тимошенко П. Ю., 1988 р.) проводити розшук об'єктів, що сховав злочинець.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 4. Сучасні технічні можливості інструментального розпізнання і дослідження слідів пам'яті"
 1. § 1. Поняття судової фотографії та її значення
  сучасні. Так, достатньо широко розповсюджені мініфотолабораторії, які полегшують процес виготовлення значної кількості фотографій. У практиці розслідування злочинів і експертній практиці важливого значення набуває використання цифрових фотокамер. Принцип їх роботи полягає в такому: після введення в пам'ять фотоапарата необхідної кількості кадрів відповідні сигнали вводяться в комп'ютер, після
 2. § 3. Пізнавальна сутність огляду місця події
  технічні засоби, серед яких переважне місце належить таким методам фіксації, як вузлова або детальна фотозйомка, а також методи виявлення слідів рук, знарядь злому, слідів ніг і транспортних засобів. Важливе значення мають фіксація і вилучення слідів шляхом виготовлення зліпків, перенесення їх на дактилоскопічні плівки. Детальний огляд слідів і речових доказів передбачає виявлення їх ознак,
 3. § 4. Тактика огляду місця події
  технічні засоби, а, по-друге, інсценування об'єктивно не може збігатися з дійсною картиною події. Різниця у змісті цих подій, механізмі утворення слідів, характерні дії учасників накладають певний відбиток на місце події. Тактичний прийом зіставлення інформації місця події з природним перебігом події дозволяє виявити негативні обставини, що суперечать йому. Так, при уявному порівнянні існуючої
 4. § 1. Поняття судової експертизи, її види та значення
  технічні або інші спеціальні знання (ч. 1 ст. 75 КПК). До спеціальних знань належать будь-які знання та уміння об'єктивного характеру, отримані внаслідок вищої професійної підготовки, наукової діяльності, досвіду практичної роботи, що відповідають сучасному науково-практичному рівню. У теорії кримінального процесу та криміналістики судова експертиза визначається як дослідження, що проводиться
 5. § 2. Початковий етап розслідування
  сучасні методи фіксації обстановки - фотозйомка (орієнтуюча, оглядова, вузлова, детальна), відеозйомка (особливо за необхідності фіксації обстановки, яку важко докладно описати в протоколі огляду: протяжність території, значні руйнування тощо). До протоколу огляду слід додати схематичний план місця події. Допит свідків і потерпілих у справах про пожежі проводиться, як правило, після огляду місця
 6. § 2. Предмет науки криміналістики
  технічні засоби. У разі групової злочинності ватажок формує злочинну групу, розподіляє ролі, готує і відпрацьовує план дій. Особлива таємність підготовки спостерігається при організованій злочинності, боротьба з якою стає все складнішою та важчою; - рекогносциніровка місця учинення злочину - це підготовча таємна діяльність злочинця. Злочинець оглядає входи до приміщення і виходи із нього,
 7. 4. Технічні засоби і методи збирання криміналістичної інформації
  технічні засоби, а саме: прилади, інструменти, різне приладдя. Технічні засоби, що використовуються для роботи з криміналістичною інформацією в ході розслідування та попередження злочинів, заведено називати криміналістичною технікою. Зраз це поняття має два значення. Перше - означає розділ науки криміналістики, що має свій предмет і систему теоретичних положень, які лежать в основі засобів та
 8. Закон обумовленості криміналістичних рекомендацій потребами практики
  технічні засоби і методичні рекомендації роботи із слідами запаху на місці події, запропоновані засоби вилучення, консервації і дослідження запахів з метою ідентифікації його джерела. В наш час за слідами запаху виконується криміналістична ідентифікація людей і речей як шляхом вибірки, так й інструментальними методами. Потреби практики у точній фіксації дорожньо-транспортних пригод стали
 9. Експертно-криміналістичні заклади
  технічні прийоми ?
 10. Кримінально-рееєтраційні підрозділи поліції
  технічні прийоми кримінальної реєстрації змінювалися декілька разів. До початку 70-х років минулого століття в Російській імперії існував середньовічний метод реєстрації злочинців - таврування, узаконений в 1691 р. царським указом "Про таврування злочинців, які замість смертної кари будуть підлягати іншому покаранню та засланню, ? про виготовлення тавра для цього з літерою В". Форма тавра з
© 2014-2021  ibib.ltd.ua