Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФундаментальна філософія → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Троепольскій. . Метафізика, філософія, теологія, або Сума підстав духовності: Монографія. - М.: Видавництво "Гуманитарий" Академії гуманітарних досліджень. - 176 с., 1996 - перейти до змісту підручника

2. Теорію позитивної теоретичної метафізики можна викласти несуперечливо.

Згідно Канту, міркування про надчуттєвих метафізичних сутності неминуче приходять до суперечностей, так як розум в метафізиці виходить за межі можливого досвіду і стає диалектичности, так що може з однаковою вірогідністю довести як тези й антитези математичних антиномій, так і тези й антитези динамічних

-57

антиномій.

Як відомо, Кант робить спробу провести докази теза й антитеза цих антиномій методом міркування від протилежного, який можна представити у вигляді такої схеми міркування: якщо з Г, 1 А виводиться В і з Г, 1 А виводиться 1 В, то з Г виводиться А, де Г є безліч (можливо, порожнє) посилок.

Проте ці умови Кантом не виконуються. Покажемо це на прикладі Кантова "докази" першої частини тези першої математичної антиномії: "Світ має початок в часі" - А. Для доказу цієї тези Кант у відповідності зі схемою міркування від протилежного вводить припущення - 1 А: "Світ не має початку в часі ". Далі вкантовському "доказі" мається на увазі, що з Г (визначення нескінченності, судження, фіксуючого певну часову точку в нескінченній тимчасової тривалості), а також з судження 1 А виводиться судження В: "До даного моменту часу пройшов нескінченний ряд подій" - і судження 1 У: "До даного моменту часу не пройшов нескінченний ряд подій", так як нескінченний ряд по подразумеваемому в тексті визначенням не має кінця.

Звідси Кант робить висновок, що допущення: "Світ не має початку в часі" - помилково і, отже, істинно його заперечення, еквівалентну тези А58.

Але дане міркування лише по видимості укладається в сформульовану схему міркування від протилежного. Насправді для проведеного міркування ця схема "не працює", так як в ньому не виконана умова наявності в міркуванні В і 1 В.

Зрозуміло, що під нескінченним рядом подій Кант розуміє ряд, яка не має кінця, він стверджує, що "... нескінченність ряду саме в

58

тому і полягає, що він ніколи не може бути закінчений ..." . Однак таке розуміння нескінченності, на мій погляд, не дозволяє стверджувати, що "до даного моменту часу пройшов нескінченний ряд подій", так як Кант в цьому судженні виходить з поняття нескінченності ряду, який не має кінця. Отже, те, що протекло до даного моменту часу, некоректно називати нескінченним рядом, а слід назвати якось по-іншому. Але тоді стає зрозумілим, що в даному міркуванні з деякого безлічі посилок Г і припущень виводиться деяке судження (назвемо його умовно судженням С) і судження 1 В (а не судження В і судження 1 В), як того вимагає схема міркування від протівного59.

Нарешті, необхідно врахувати наступне. Якщо навіть допустити, що в позитивній теоретичної метафізиці ми не застраховані від ненавмисного використання аргументів, які при більш глибокому аналізі виявилися б суперечливими, але від яких ми, в силу їх важливості, не можемо відмовитися, то і тоді завдання побудови позитивної теоретичної метафізики була б безнадійною. Для цілей дедукції в даній ситуації ми можемо скористатися засобами паранепротіворе-чівой логіки, яка, як відомо, дозволяє уникнути тривіалізації висновків при використанні суперечливих аргументів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Теорію позитивної теоретичної метафізики можна викласти несуперечливо. "
 1. 1. Позитивна метафізика не має в межах теоретичного розуму предметної області
  . Проти цієї тези можна сформулювати такі типи аргументації. А. Аргументація від здорового глузду. Ймовірно, тільки живі істоти, що не мають другої сигнальної системи - мови, - такі, як риби, миші, ящірки та інші тварини, живуть у світі твердого, сухого, гарячого, холодного і т.д., тобто живуть лише у світі емпіричних предметів, а людина вже в звичайному житті визнає
 2. 3. У позитивній теоретичної метафізиці існує ефективна процедура обгрунтування a priori необхідної істинності її суджень, що розширюють пізнання.
  Як зазначено, Кант вважав обов'язковою умовою науковості теорії наявність у ній синтетичних a priori суджень, які, з одного боку, є формою подання необхідно істинного (апріорного) знання, а з іншого - механізмом збільшення в теорії нового знання. Далі. Кант вважав, що в традиційній метафізиці є синтетичні судження a priori, але на відміну від математики в ній
 3. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  Теорія права і теорія держави. Предмет і методологія теорії права. Теорія права в системі суспільних наук. Загальна теорія права. Спеціальні теорії права. Теорія права і галузеві юридичні науки. Функції теорії права. У другій частині, присвяченій теорії права, розглядаються з урахуванням сучасного рівня юридичного знання функціонування та розвиток такого яскравого і складного соціального
 4. 4. Проблема способу викладу позитивної теоретичної метафізики як науки
  Науковість позитивної теоретичної метафізики обумовлена не тільки реальним існуванням об'єктів, які вона описує. У ній є ефективна процедура обгрунтування необхідної істинності вихідних принципових положень, а також є можливість її несуперечливого викладу в певній послідовної, доказової формі. У цьому відношенні еталон для метафизиков і філософів,
 5. 4. Теокосмізм як адекватний принцип теофілософской систематизації світу. Специфіка позитивної теоретичної метафізики як науки
  Говорячи про реконструкцію пантеїзму, я буду розглядати природу як частина космосу, а космос - як всеосяжне буття. Замість невизначених і розпливчастих тверджень в пантеїзмі про те, що Бог розчинений у природі, що природа є Бог, я пропоную філософсько-метафізичну структуру, що виникла в процесі становлення світу з одного праматері-ально-ідеального метафізичного початку - розумною
 6. 1. Про співвідношення науки, метафізики філософії та філософії. Метафізика як наука і філософія метафізики
  Отже, довівши, що позитивна теоретична метафізика в межах теоретичного розуму може розглядатися як наука про Інтерсуб'ектівний існування надчуттєвих нефізичних сутностей і про можливі апріорних способах їх пізнання, відвернемося від питання про їх походження, становленні та розвитку, а розглянемо їх як дані, як це має місце в математиці, фізиці, хімії, формальної
 7. 3. Висновок. Метафізика, теокосмізм і окультне знання
  Протягом всієї історії становлення та розвитку наука і філософія вступали в складні взаємини з окультними (від лат. Occultus - таємний, потаємний) навчаннями, що визнають існування прихованих сил в людині і космосі. Обсяг і зміст окультних учень історично змінювалися. Так, ряд явищ, які раніше вважалися суто окультними (наприклад, магнетизм в епоху Відродження, гравітація і
 8. Когнітивне напрямок в дослідженнях аттитюда
  Ми зупиняємося окремо на розгляді когнітивного напрямку в вивченні соціальної установки тому, що сучасну когнітивну орієнтацію можна назвати «найбільш широким, що виражає дух сучасної психології» (Ждан, 1990. С.346) напрямом. А багато проблем і підходи до їх вирішення йдуть ще в період античності. 42 А.А. Девяткин Серед засновників когнітивної психології
 9. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  Реальна картина суспільно-політичному житті Росії 60-90-х років XIX в. була до невпізнання перекручена і в історичній науці, і в шкільних підручниках, і в громадській думці. Це відбувалося від того, що революційний рух, революційна боротьба показувалися, по-перше, єдино вірним напрямком суспільно-політичного життя, а, по - другий, превалюючим над іншими напрямками,
 10. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  Соціальні норми первісного суспільства. Регулятивна роль міфів, обрядів, ритуалів. Перехід від мононорм присвоює економіки до правовим і моральним нормам виробляє економіки. Закономірності виникнення права. Його ознаки. Функції права в ранньокласових суспільствах. Общесоциальное і класове в змісті права. Право як основа і засіб здійснення державної влади в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua