Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія різних країн і часів → 
« Попередня Наступна »
В. Є. ЄВГРАФОВ. ГЕГЕЛЬ І ФІЛОСОФІЯ В РОСІЇ. 30-ті роки XIX ст. -20-ті роки XX в., 1974 - перейти до змісту підручника

«Розумний» ідеалізм і його близькість до матеріалізму. Критика кантіанства з позицій «розумного» ідеалізму

Один з ленінських принципів і разом з тим прийомів матеріалістичної переробки діалектики Гегеля полягає в обліку тієї критики, який піддавав Гегель з позиції більш послідовного (об'єктивного) ідеалізму представників менш послідовного ідеалізму, в тому числі Канта. З особливою силою

Гегель критикував крайні форми суб'єктивного ідеалізму, оголошуючи його «поганим» ідеалізмом, як це відзначав Ленін. Аргументи Гегеля на користь об'єктивності, спрямовані проти суб'єктивізму і агностицизму, при відповідній матеріалістичної трактуванні цих аргументів, можуть з'явитися будівельним матеріалом для створення матеріалістичної діалектики (шляхом «перевертання» діалектики Гегеля).

Саме в цьому зв'язку розкривається справжнє значення і найглибший зміст ленінського афоризму: «Коли один ідеаліст критикує основи ідеалізму іншого ідеаліста, від цього завжди виграє матеріалізм. СР Аристотель versus [по відношенню. - Ред.] Платон etc. Гегель versus Кант etc. »[2, 29, 255].

Оскільки Кант на перший план у своєму ідеалізмі і агностицизмі висуває суб'єктивний момент, а Гегель протиставляє йому принцип об'єктивності, остільки аргументація Гегеля, як кажуть, ллє воду на млин матеріалізму. Точно так же метафізичним розривів і різким противопоставлениям протилежних сторін єдиного (згідно з принципом «або-або»), що нерідко спостерігається у Канта та інших філософів суб'єктивістського толку, Гегель протиставляє ідею діалектичної єдності протилежностей (згідно з принципом «і-і»), ніж підриває гносеологічні корені не тільки суб'єктивного ідеалізму, а й ідеалізму взагалі як філософської течії.

«Кажим і скептицизм respective [відповідно. - Ред.] Кантіанство »(2, 29, 116), - так озаглавливает Ленін виписане їм місце з Гегеля, де, зокрема, сказано:« новітній ідеалізм не дозволяв собі дивитися на пізнання як на знання про речі в собі; ця кажимость взагалі не повинна була б мати основи-якого буття. . . ». Перефразовуючи гегелівську критику суб'єктивізму, Ленін як би вкладає Гегелем в уста наступне звернення до скептиків і кантіанцем: «Ви включаєте в Schein [кажимость. - Ред.] Все багатство світу і ви заперечуєте об'єктивність Schein'a! »[2, 29, 117].

Подібна критика суб'єктивізму Гегелем може бути широко використана матеріалізмом, причому для боротьби не тільки проти агностицизму і суб'єктивного ідеалізму, але і філософських основ ідеалізму взагалі.

Таку ж картину ми знаходимо у разі гегелівської критики суб'єктивізму кантівського вчення про логічних формах, про категорії логіки. При цьому Гегель завдає удар по основному пункту кантівського агностицизму - вченню про непознаваемой речі в собі. Все це Ленін ретельно враховує в інтересах матеріалізму, витягуючи пряму користь для матеріалізму з боротьби Гегеля проти Канта, а тим самим одночасно реалізуючи свій принцип матеріалістичної переробки гегелівської діалектики.

Так, виписавши критичні висловлювання Гегеля, спрямовані на адресу Канта, Ленін на полях зазначає: «Гегель проти Канта», а потім: «Кант одну сторону звів в абсолют», «у Канта річ у собі абсолютне "Jenseits" ["потойбічне". - Ред.', «суб'єктивізм Канта» [2, 29, 188, 189].

Слідом за тим Ленін резюмує позицію Гегеля, здійснюючи при цьому одночасно і її «перевертання»: «Кінцевий, минущий, відносний, умовний характер людського пізнання (його категорій, причинності і т. д. і т . п.) Кант прийняв за суб'єктивізму а не за діалектику ідеї (= самої природи), відірвавши пізнання від об'єкта »[2, 29, 189].

Перевертання здійснено тут за допомогою заміни «діалектики ідеї» на «діалектику самої природи».

В іншому місці Ленін викладає погляд Гегеля: «категорії логіки суть скорочення (або вилучення)" нескінченної маси "« частковостей зовнішнього існування і діяльності ». У свою чергу ці категорії служать людям на практиці (« в духовної виробленні живого змісту, у створенні думок і в обміні ними ") [2, 29, 82]. І про форми думки не можна сказати, за Гегелем, що вони нам служать, бо вони проходять« через всі наші уявлення », вони суть« загальне як таке ».

З цього приводу ленінська оцінка свідчить:« Об'єктивізм: категорії мислення не посібник людини, а вираз закономірності і природи і людини ... »[2, 29, 83].

У зв'язку з цим Ленін простежує у Гегеля протиставлення «суб'єктивного мислення» і «об'єктивного поняття самих речей», підкреслюючи, що, згідно з Гегелем, ми не можемо «вийти за межі природи речей».

Такий об'єктивний підхід Гегеля, спрямований своїм вістрям проти кантівського суб'єктивізму, використовується Леніним з метою доведення цього «об'єктивізму» до його логічного кінця, тобто до матеріалізму; отже, він використовується Леніним як важіль, т.

е. інструменту для «перевертання» (з голови на ноги) самої гегелівської діалектики.

Ленін показує далі, як Гегель розкриває гносеологічний джерело кантівського ідеалізму і агностицизму і як тим самим Гегель допомагає подолати слабкості «критичної філософії». Леніна особливо цікавить гегелівське розуміння кантовской трактування відносини між «трьома термінами» (ми, мислення, речі). Гегель критикує Канта за те, що, за Кантом, ми ставимо «посередині» між речами і нами мислення, причому ставимо його так, що ця середина «розділяє» нас, «замість того, щоб з'єднувати». На це, каже Гегель, треба відповісти: самі ці речі, які нібито стоять по той бік наших думок, самі суть уявні речі і що так звана річ у собі є лише уявна річ порожній абстракції.

Відзначивши, що все це гегелівське міркування направлено «проти кантіанства» [там же], Ленін формулює свою позицію з даного питання: «Суть аргументу, по-моєму: (1) у Канта пізнання розгороджується (розділяє) природу і людину; на ділі воно з'єднує їх, (2) у Канта" порожня абстракція "речі в собі на місце живого Gang, Bewegung [ходу, руху . - Ред.] Знання нашого про речі все глибше і глибше ». І далі: «Ding an sich [річ у собі. - Ред.] У Канта порожня абстракція, а Гегель вимагає абстракцій, відповідних der Sache [суті. - Ред.] '. «Об'єктивне поняття речей становить саме їх суть», відповідних - матеріалістично кажучи - дійсному поглибленню нашого пізнання світу »[2, 29, 83-84].

Ще далі Ленін відзначає у Гегеля ту думку, що «до уявного розгляду» мають бути залучені не тільки «зовнішня форма», а й «der Inhalt» («зміст»), і тоді «предметом стають не Dinge, a die Sache, der Begriff der Ding [не речі, а суть, поняття речей, - Ред.] »-« не речі, а закони їх руху, матеріалістично »[2, 29, 85-86] - так перевертає Ленін Гегеля і ставить його з голови на ноги.

Це повністю стосується гегелівської критики суб'єктивістської трактування Кантом форм мислення. За Гегелем, невірно вважати їх тільки «засобом», «для користування» або ж, що вони суть «зовнішні форми», які суть лише форми на утриманні, а не сам зміст.

Критикуючи розрив між формою мислення і його змістом, що приводить до суб'єктивізму і формалізму в області логіки, Гегель вимагає такої логіки (і Ленін це відзначає), в якій форми були б змістовними формами живого, реального змісту, пов'язаними нерозривно з вмістом.

У зв'язку з цією діалектикою форми і змісту, заснованої на визнанні їх взаємопроникнення як єдності протилежностей, Гегель звертає увагу на «ідеї всіх природних і духовних речей», на «субстанциональное зміст». . . [2, 29, 84].

Ленін резюмує з позицій матеріалізму той висновок, до якого Гегель прийшов у результаті критики суб'єктивізму і формалізму з даного питання: «Логіка є вчення не про зовнішні форми мислення, а про закони розвитку" всіх матеріальних, природних і духовних речей ", тобто розвитку всього конкретного змісту світу і пізнання його, тобто підсумок, сума, висновок історії пізнання світу» [там же].

Виключно цікавий ленінський підхід до переробці гегелівської діалектики в питанні про каузальності. Зокрема Ленін виписує з Гегеля: «Так, наприклад, рухомий камінь є причина; його рух є деякі володіють їм визначення, поза яким він містить в собі ще багато інших визначення кольору, форми і т. д ., які не входять до складу його причинності »[2, 29, 144]. Цьому гегелевскому положенню Ленін дає свою таку трактування, переводячи його на рейки матеріалізму:« Каузальність, зазвичай нами розуміється, є лише мала частинка всесвітньої зв'язку, але (матеріалістичне додавання) частинка не суб'єктивним, а об'єктивно реального зв'язку »[там же].

Проводячи різницю між приводами і дійсними причинами історичних подій, Гегель писав (а Ленін це виписав у своїх конспектах) про те, що в історії-де прийнято анекдоти призводити як маленькі «причини» великих подій. На ділі це лише приводи, лише зовнішнє збудження, «в яких внутрішній дух події міг би і не потребувати» [2, 29, 143].

«Цей« внутрішній дух »- порівн. Плеханов - є ідеалістичне, містичне, - констатує Ленін, - але дуже глибоке вказівку на історичні причини подій. Гегель підводить цілком історію під каузальність і в 1000 разів глибше і багатше розуміє каузальність, ніж тьма «учених» нині »[2, 29, 144].

Коли Гегель пише (і Ленін це теж виписує) щодо результату, одержуваного« через рух певного ставлення причинності », Ленін матеріалістично переглядає гегелівську формулювання: Рух відносини каузальності "= на ділі: рух матерії respective рух історії, улавливаемое, усвояемое у своїй внутрішній Зв'язки ДО тим або іншим ступенем широти АБО глибини.

. . »| _ [29 лютого

144-145].

З цих позицій Ленін оцінює погляд Гегеля на причинність, каузальність, протиставляючи цей погляд Гегеля поглядам суб'єктивістів і агностиків з даного ж питання. «Коли читаєш Гегеля про каузальності, - зауважує Ленін, - то здається на перший погляд дивним, чому він так порівняно мало зупинився на цій улюбленій кантіанцями темі. Чому? Та тому, що для нього каузальність є лише одне з визначень універсальної зв'язку, яку він набагато глибше і всебічно охопив вже раніше, у всьому своєму викладі, завжди і з самого початку підкреслюючи цю зв'язок, взаємопереходів etc. etc. Дуже б повчально зіставити "потуг і" ново-емпіризму (respective "фізичного ідеалізму") з рішеннями, вірніше, з діалектичним методом Гегеля »[2, 29, 146]. Тут, як і в інших місцях, Ленін незмінно відрізняє у Гегеля його діалектичний підхід до розглянутого питання, протиставляючи такий діалектичний підхід метафізичного з його розривом протилежностей і еклектичному з його чисто зовнішнім їх соположением («складанням»). Так, процитувавши критику Гегелем кантовской концепції судження, Ленін підкреслює: «Отже, і тут Гегель звинувачує Канта в суб'єктивізмі. Це N В. Гегель за "об'єктивну значимість" (sit venia verbo [так буде дозволено так сказати. - Ред.]) Кажимости, "безпосередньо даного". . . Філософи більш дрібні сперечаються про те, сутність або безпосередньо дане взяти за основу (кант, Юм, все махісти). Гегель замість або ставить і, пояснюючи конкретний зміст цього "і" [2, 29, 120].

Отже, замість різкого розриву і метафізичного протиставлення протилежних моментів пізнання (за формулою «або-або») , ЩБ має місце у Канта, Юма і їх послідовників, Гегель, як показує тут Ленін, висуває ідею єдності протилежностей (за формулою «і-і»), І Ленін підкреслює, що Гегель не просто відкидає погляди своїх попередників, а прагне подолати їх слабкі місця, їх непослідовність і внутрішню суперечливість. Разом з тим позиція Гегеля дозволяє розвинути і поглибити ще далі критику його попередників, доводячи її до її перекладу на позиції діалектичного матеріалізму. Іншими словами, через це відкривається ще один шлях, ще один спосіб для матеріалістичної переробки і самої гегелівської діалектики, яким широко користується Ленін.

Так діалектика проявляється в самому процесі критики одних філософів іншими. Цього, на жаль, не зрозуміли деякі автори із середовища самих марксистів. У зв'язку з цим Ленін висунув два афоризму:

«1. Плеханов критикує кантіанство (і агностицизм взагалі), більше з вульгарно-матеріалістичної, ніж з діалектично-матеріалістичної точки зору, оскільки він лише a limine з порога. - Ред.] відкидає їхні міркування, а не виправляє (як Гегель виправляв Канта) ці міркування, поглиблюючи, узагальнюючи, розширюючи їх, показуючи зв'язок і переходи всіх і всяких понять.

2. Марксисти критикували (на початку XX століття) кантіанців і юмістов більш по-фейербаховской (і по-бюхнерівської), ніж по-гегелівської »[2, 29, 161].

 Заперечення критикованих поглядів з порога - ознака метафізичного і вульгарного підходу до критики своїх попередників. Виправлення їх поглядів, подолання їх слабкості і недоліків - ознака діалектичного підходу. Така ленінська оцінка обох підходів. Тому виправляючи недоліки кантовских поглядів, долаючи їх непослідовність і суб'єктивізм, Гегель вже тим самим наближався до діалектичного матеріалізму, допомагаючи мимоволі майбутнім своїм критикам з табору марксизму переводити гегелівську діалектику на рейки матеріалізму. 

 Резюмуючи своє ставлення до цього питання, Ленін писав: «Розумний ідеалізм ближче до розумному матеріалізму, ніж дурний матеріалізм. Діалектичний ідеалізм замість розумний; метафізичний, нерозвинений, мертвий, грубий, нерухомий замість дурний »[2, 29, 248]. 

 Така постановка питання Леніним показує, що в боротьбі діалектичного матеріалізму проти «дурного» (обмеженого, непослідовного) ідеалізму велику підтримку може ока- зать «розумний» (тобто діалектичний) ідеалізм. Ось чому в одному місці «Філософських зошитів» Ленін записав як план на майбутнє: «До Гегелем треба б повернутися для розбору крок за кроком небудь ходячою логіки і теорії пізнання кантіанця і т. п.» [2, 29, 160] . 

 У такому повторному зверненні до Гегеля і до його діалектиці при критичному розборі «ходячих», модних логічних і гносеологічних концепцій сучасних кантіанців, махістів і т. п. міститься один з важливих шляхів і способів матеріалістичної переробки гегелівської діалектики, згідно ленінським планам і задумам. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "« Розумний »ідеалізм і його близькість до матеріалізму. Критика кантіанства з позицій« розумного »ідеалізму"
 1. II. Марксистське поняття матерії і божественне буття
    Противники діалектичного матеріалізму не обмежуються спробами створити погану репутацію навколо поняття матеріалізму, як це було показано вище. Свої зусилля вони спрямовують також і безпосередньо проти наріжного каменю діалектичного матеріалізму - марксистського поняття матерії, прагнучи подібним шляхом довести мнпмую наукову неспроможність діалек-тіко-матеріалістичного
 2. Виписки з томи I 1.
    «.. . Ставлення об'єкта до суб'єкта, буття до мислення, це, як каже Енгельс, основне питання повейшей філософії, представляється нам в абсолютно новому світлі. Протиставлення суб'єкта до об'єкта зникає; суб'єкт стає також і об'єктом, матерія (пригадаєте визначення Гольбаха: «для нас матерія є те, що так чи інакше діє на наші почуття») виявляється при відомих умовах
 3. Контрольні питання по § .1: 1.
    У чому проявляється «матеріалізм» і «ідеалізм» в етиці? 2. Чим відрізняються релятивістські і абсолютистські підходи в дослідженні моралі? 3. Як співвідносяться модальні аспекти моралі: суще, належне і можливе? 4. У чому особливість підходу до вивчення моралі І. Канта? 5. У чому можна угледіти відмінності між ідеєю і сенсом моралі; як впливає на розуміння людини і її буття? 6.
 4. Типи філософських побудов. Класифікація філософських теорій.
    Філософія існує вже три тисячі років. У європейській культурі вона виникла наприкінці УП століття до нашої ери у Стародавній Греції. За двадцять шість століть розвитку філософського світогляду були створені багато десятків філософських шкіл, навчань, теорій; сотні видатних і великих мислителів внесли свій оригінальний і неповторний внесок у скарбничку філософського знання. Як розібратися в різноманітті
 5. Теми рефератів 1.
    Філософія Канта і сучасність. 2. Філософія Канта і природознавство XX століття. 3. Об'єктивний ідеалізм Фіхте: філософія діяльності. 4. Натурфілософія Шеллінга: повернення до природи. 5. Діалектика від Канта до Гегеля. 6. Проблема свободи в німецькій
 6. Глосарій з курсу «Філософія» частина 1 «Систематична філософія »
    1. Абсолютна і відносна істина. 2. Антропологія. 3. Апріорний. Апостеріорний. 4. Несвідоме. 5. Буття. 6. Брахман. 7. Час. Рух. Форми руху матерії 8. Гилозоизм. 9. Гносеология. Епістемологія. 10. Діалектика. Метафізика. 11. Дуалізм. 12. Так °. 13. Істина. 14. Історичні типи світогляду. 15. Ідеалізм. 16. Ідея. 17. Інтенціональність. 18. Класична німецька
 7. Б. Про матеріалізмі. З роботи «Анти-Дюрінг» [т. 20, с. 5-338]
    55. «Маркс і я були чи не єдиними людьми, які врятували з німецької ідеалістичної філософії свідому діалектику і перевели її в матеріалістичне розуміння природи та історії. Але для діалектичного і разом з тим матеріалістичного розуміння природи необхідно знайомство з математикою і природознавством. Маркс був грунтовним знавцем математики, але природничими науками
 8. III. Єзуїти і марксистська теорія позпаіія
    У нещодавно вийшла книзі єзуїта Йозефа де Фріза, професора філософії у вищій філософській школі в м. Пуллах під Мюнхеном, під заголовком «Теорія пізнання діалектичного матеріалізму», робиться спроба піддати неотомістской критиці марксистську теорію пізнання і показати її наукову неспроможність. Його книга є складовою частиною серії книг під загальною назвою «Наука і сучасність»,
 9. Б. М. Кедров Введення
    Своє принципове ставлення до використання гегелівської логіки (діалектики) В. І. Ленін висловив таким чином: «Логіку Гегеля не можна застосовувати в даному її вигляді; не можна брати як дане. З неї треба вибрати логічні (гносеологічні) відтінки, очистивши від Ideenmystik [містики ідей. - Ред.]: Це ще велика робота »[2, 29, 238]. Чому ж Ленін взявся сам за здійснення цієї великої
 10. 47. Правовий нігілізм і правовий ідеалізм. Подолання правового нігілізму і правового ідеалізму в Україні.
    Антиподом правової культури є правовий нігілізм, тобто негативне ставлення до права, закону і правовими формами організації суспільних відносин. Правовий нігілізм може у двох різновидах, або формах - теоретичної (ідеологічної) і практичній. У першому випадку має місце теоретичне, концептуальне обгрунтування правового нігілізму, коли вчені, філософи, політологи
 11. В. Є. Євграфов
    Н. Г. Чернишевський увійшов в історію російської та світової філософії другої половини XIX в. як видатний представник її матеріалістичного напрямку, як продовжувач традицій французьких матеріалістів, Фейєрбаха, Бєлінського і Герцена, їхньої боротьби проти філософського ідеалізму. Визначаючи історичну роль М. Г. Чернишевського у розвитку власне філософської думки, В. І. Ленін назвав його
 12. ФІЛОСОФІЯ АТОМНОЇ БОМБИ
    Курс мілітаристських кіл США та Західної Герма * нии на підготовку атомної війни поставив перед їх ідеологами завдання виправдати цей злочин імперіалізму ідеологічними засобами. Готовність ідеологів імперіалізму взяти під захист атомну війну зайвий раз свідчить, що ідеологія імперіалізму - це ідеологія злочину. У той час як миролюбні люди всіх країн, незалежно від свого
© 2014-2021  ibib.ltd.ua