Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004 - перейти до змісту підручника

1.2. Види суб'єктів господарюванняВиди суб'єктів господарювання наведено в ч. 2 ст. 55 ГК, де зазначено, що суб'єктами господарювання є:
1) господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до ЦК, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ГК, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;
2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці;
3) філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), створені ними для здійснення господарської діяльності.
Отже, суб'єкти господарювання становлять три відносно відокремлені групи: 1) юридичні особи - суб'єкти господарювання; 2) фізичні особи - громадяни України, іноземці та особи без громадянства; 3) відокремлені підрозділи господарських організацій, насамперед філії та представництва.
Розглянемо особливості правового статусу кожної групи суб'єктів господарювання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1.2. Види суб'єктів господарювання"
 1. 9.Господарсько-правові норми: поняття і види.
  види і правовий статус субєктів господарювання, закони про окремі види господарської діяльності. Третій блок нормативних актів господарського законодавства становлять так звані законодавчі акти. Залежно від змісту норм доктрина господарського права розрізняє чотири види актів: - акти, норми яких є загальними правилами функціонування господарських відносин. - компетенційні акти, які визначають
 2. Зміст
  види господарської діяльності 7 § 2. Поняття та види господарських відносин 14 § 3. Поняття та система господарського законодавства 18 РОЗДІЛ 2. Засади державного регулювання господарської діяльності 26 § 1. Роль держави в регулюванні господарської діяльності та в організації і забезпеченні функціонування державного сектору економіки 26 § 2. Державна регуляторна політика у сфері господарської
 3. § 1. Поняття та види суб'єктів господарювання
  види суб'єктів
 4. 7. Методика обліку операцій при розрахунках акредитивами
  господарювання "; К-т 2602 "Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання", рахунок "Розрахунки акредитивами" (на суму заявленого акредитива); К-т 6110 "Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів" (на суму, визначену за послугу); Банк постачальника (банк-виконавець), одержавши повідомлення, інформує постачальника і банк-емітент про відкриття акредитива, який виконавець
 5. Поняття і особливості принципів екологічного права
  види виробничої, господарської та іншої діяльності, що враховують екологічні, соціальні та економічні
 6. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  види державної діяльності: діяльність представницьких органів державної влади, державне упраління, правосуддя, прокурорський нагляд. Отже, управління з боку публічної влади було тільки державним. Із поділом державної влади на законодавчу, виконавчу і судову та запровадженням в Україні місцевого самоврядування управління здійснюється як державними органами виконавчої влади, так і органами
 7. 13. Взаємовідносини між ланками бюджетної системи, шляхи їх удосконалення.
  види міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам: - дотації вирівнювання (міжбюджетнї трансферти на вирівнювання доходної спроможності бюджету, який їх отримує); - субвенції на здійснення програм соціального захисту, виконання інвестиційних проектів; - субвенції на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних
 8. 17. Види,методи та організація фінансового контролю.
  господарювання, зіставлення фактичних і планових показників, перевірки виконання фінансових зобов'язань. Важливим критерієм класифікації фінансового контролю є методи контролю, тобто конкретні способи та прийоми здійснення контрольних функцій. Методами фінансового контролю та перевірки, обстеження, моніторинг і ревізія. Перевірки виконуються за окремими напрямами фінансове-господарської
 9. 44. Податки: необхідність,функції, роль у сучасних уиовах.
  види податкових платежів, які встановлюються законодавчими органами влади. В Законі України "Про систему оподаткування" наведене таке визначення податку: "Під податком,збором, внеском до бюджетів та до державних цільових фондів слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах що визначаються законами
 10. 49. Регулювання міжбюджетних відносин
  види міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам: - дотації вирівнювання (міжбюджетні трансферти на вирівнювання доходної спроможності бюджету, який їх отримує); - субвенції на здійснення програм соціального захисту, виконання інвестиційних проектів; - субвенції на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua