Головна
ГоловнаПолітологіяДержавне управління. Влада → 
« Попередня Наступна »
Льюкс Стівен. Влада: Радикальний погляд / пер. з англ. А. І. Кирлежева; Держ. ун-т - Вища школа економіки. - М.: Изд. будинок Держ. ун-та-Вищої школи економіки. - 240 с. - (Політична теорія)., 2010 - перейти до змісту підручника

ВЛАДА І ІНТЕРЕСИ

Я визначив поняття влади, кажучи, що А здійснює владу Над В, коли А впливає на В такий спосіб, який суперечить інтересам В. Однак поняття «інтересів» є непереборно оціночним поняттям (Balbus 1971, Connolly 1972): якщо я говорю, що щось відповідає вашим інтересам, я маю на увазі, що ви начебто вже заявляли це , і якщо я говорю, що «політика х проводиться в інтересах А», це виглядає як виправдання відповідної політики. В цілому розмова про інтереси відкриває можливість для нормативних суджень морального і політичного характеру. Тому не дивно, що різні уявлення про те, що ж таке інтереси, асоціюються з різними моральними та політичними позиціями.
Говорячи дуже грубо, можна сказати, що ліберали сприймають людей такими, які вони є, і, застосовуючи до них принципи, що стосуються бажань, пов'язують їх інтереси з тим, чого вони насправді бажають або що воліють , з їх політичними уподобаннями, що проявляються в їх політичному участіі19. Реформісти, бачачи, що в політичній сі стем бажанням людей надається різну вагу, і нарікаючи з цього приводу, також пов'язують їх інтереси з тим, чого вони насправді бажають або що воліють але допускають, що ці інтереси можуть заявляти про себе не настільки прямим і , не відкрито політичним чином - у формі перекручених, невиражених або прихованих ж ланій і переваг. Радикали ж вважають, що самі бажання людей можуть бути похідними від системи; яка працює проти їх інтересів, і в таких слу чаях пов'язують останні з тим, чого б люди бажали і що б воліли, якби могли робити вибор20 У кожному з цих трьох випадків виділяється визначений ний сегмент всього класу дійсних і потен альних бажань в якості відповідного об'єкта та моральної оцінки.
Говорячи коротко, я вважаю, що од номерних погляд на владу припускає ліберальне розуміння інтересів, двовимірний - реформістський а тривимірний - радикальне. (І я б сказав, що лю бій погляд на владу спирається на деякий специфи тичне розуміння інтересів.)

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ВЛАДА І ІНТЕРЕСИ"
 1. Політична влада
  влада має три гілки - законодавчу, виконавчу і судову. Завдання законодавчої влади - видавати закони, виконавчої - керувати суспільством, спираючись на ці закони, судової - вершити правосуддя, спираючись на них же. При авторитарної влади (президентське чи монархічне правління) законодавча влада є більшою мірою дорадчим органом, а реальну владу
 2. Програмні тези
  влади. Влада як метафора повсякденній мові й як політичне поняття. Зв'язок влади з міццю, впливом, силою, багатством, правами, повноваженнями, нормами і т.п. Види влади. - Сутність політичної влади. Ресурси, функції та ефективність влади. Директивний, функціональний і комунікативний аспекти влади. Примус і добровільність, насильство в політиці. Способи та стилі владарювання. Вклад М.
 3. Проблемні питання 1.
  Владу? 2. Чи слід визнати будь-яке правління в інтересах народу демократичним? 3. Чи існують межі для прямого самоврядування народу і чи потрібно йому уряд? 4. Наскільки сумісно безпосереднє здійснення влади всіма з встановленням заходи політичного участі кожного в процесах самоврядування? 5. Чи означає делегування влади її втрату? Як уникнути такої втрати?
 4. 1.Понятие, ознаки і сутність держави.
  Влади (пр-во, парламент, суди), що діють в масштабі країни або її суб'єктів, або користуються автономією територіальних утворень з місцевими представництвами цих утворень. Цілі гос-ва: служити інтересам заг-ва служити інтересам прявящей групи осіб. Ознаки: наявність співтовариства, в якому гос-во осущ упр-ие Апарату влади (реальна возм-ть нав'язувати свою волю) та апарату
 5. § 4. Державна влада і ідеологія
  влада, яка спирається тільки на насильство і примус, не міцна і недовговічна, оскільки породжує в суспільстві зростаюче протидію. Тому вона об'єктивно потребує ідеології, тобто системі ідей, тісно пов'язаних з інтересами пануючого суб'єкта. За допомогою ідеології влада пояснює і виправдовує свої цілі і завдання, методи і способи їх досягнення, виконання. Ідеологія забезпечує влади
 6. Злочини в сфере службової ДІЯЛЬНОСТІ
  влади. Види посадових злочинів: істотної шкоди, якщо він лежить у скоєнні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Повторним у ст. 168-170 вважається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, вимагання хабара визначається вимогою
 7. Запитання для семінарського заняття 1.
  Влади? 2. Що таке влада? Чи може вона бути піддана науковому аналізу? Чому вчені і звичайні громадяни взагалі повинні цікавитися проблемою влади? 3. Чим політична влада відрізняється від неполітичної? 4. У чому полягає сутність влади? 5. Які властивості директивного, функціонального та комунікативного аспектів влади? 6. Який сучасний політичний потенціал
 8. § 3. Економічна, соціальна і морально-ідеологічна основи державної влади
  влада детермінується в кінцевому рахунку владою економічної. У ній в концентрованому вигляді виражаються економічні потреби та інтереси пануючого суб'єкта. Державна влада не тільки спирається на економічний фундамент, але і забезпечує порядок, стійкість економічних відносин, убезпечує їх від свавілля і анархії, охороняє існуючі форми власності. Всяка
 9. 3. Форми правління.
  Влада одного, єдиновладдя, форма правління, при якій верховна влада належить одній особі - монарху, получ-щему її як правило у спадщину і на все життя. Монарх не несе юр відповідальності за свої діяння). необмежена, або абсолютна (Монарх ні з ким не ділить свою владу - сам видає закони, назнач чиновників, вершить вищий суд і упр гос-вом. Народ ніякої участі в упр гос-вом не 77. Виконавча влада та її механізм.
 10. влада, що володіє правом безпосереднього управління державою. Носієм цієї влади є уряд - КМУ, яке забезпечує виконання законів, відповідально перед законодавчою владою, підпорядковане і підконтрольний їй. Ця влада також здійснює : - займається поточним управлінням; - розпорядча діяльність; - відпрацьовувати шляхи і способи реалізації законів. Призначення
  Проблемні питання 1.
 11. влада відрізняється від панування, впливу, мощі і сили? 2. Чи може влада бути неполітичною? Якщо так, то чим політична влада відрізняється від усіх інших її видів? 3. Які межі влади? Як вона пов'язана з примусом і насильством? 4. Що припускають виразу «мати владу», «придбати влада »,« втратити владу »? Чи може влада« переміщатися »? 5. Яким чином влада може бути
  власть отличается от господства, влияния, мощи и силы? 2. Может ли власть быть неполитической? Если да, то чем политическая власть отличается от всех иных ее видов? 3. Каковы пределы власти? Как она связана с принуждением и насилием? 4. Что предполагают выражения «иметь власть», «приобрести власть», «утратить власть»? Может ли власть «перемещаться»? 5. Каким образом власть может быть
© 2014-2022  ibib.ltd.ua