Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура Україна / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка з теорії держави і права 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

3. Форми правління.Монархія (влада одного, єдиновладдя, форма правління, при якій верховна влада належить одній особі - монарху, получ-щему її як правило у спадщину і на все життя. Монарх не несе юр відповідальності за свої діяння).
необмежена, або абсолютна (Монарх ні з ким не ділить свою владу - сам видає закони, назнач чиновників, вершить вищий суд і упр гос-вом. Народ ніякої участі в упр гос-вом не приймає. Влада тримається на жорсткій дисципліні, примусі і бажанні зберігати сущ традиції)
обмежена конституційна Поряд з главою д-ви (монархом) сущ др вищий орган (напр парламент)
Дуалістична - в якій сущ подвійність верховної влади: монарх (предст інтереси феодалів) зберігає ісп влада, парламент (сост з виибранних народом представників, виражає інтереси буржуазії та ін.) йому належить законодавча влада.
Парламентська - монарх як глава ісп вл в правах обмежений (закрепл в конституції). Якщо монарх призначає міністрів, то вони несуть ответственностьперед парламентом і залежать від його вотуму довіри.
Республіка - верховна влада належить органам, що обирається народом на визна термін.
Президентська - президент глава д-ви і виконавчої влади, він очолює і формує прав-во. Парламент не осущ контролю за деят прав-ва. Парламент (избир населенням на визна термін) осущ законодавчу владу. Президент не має права розпустити парламент, а парлемент м достроково усунути президента з посади, якщо він порушить конституцію або вчинить злочин.
Парламентська - президент избир парламентом, є тільки главою д-ва. Уряд очолюється прем'єром, формується парламентом. Парламент м висловити втум недовіри прав-ву. Президент м достроково розпустити парламент.
Президентсько-парламентська форма - сущ прав-во, адміністрація президента.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Форми правління."
 1. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  форми, зумовило негативні оцінки консерватизму як напряму суспільної думки, покликаного захищати владні інститути. У радянській історіографії в основному піднімалися проблеми соціальних катастроф та історії «пригноблених» класів, тому й консерватизм розглядався як ідеологія правлячих класів, чужа «всього передового людству ». Тим часом, в російської зарубіжної історичної та
 2. 41. Види контрольних повноважень парла-та.
  форми правління. У президентських республіках контрольні повноваження парламентів менш різноманітні. У парламентарних країнах, навпаки, великі контрольні повноваження парламенту в значній мірі нейтралізує-ються належить уряду правом розпуску парламентах основні методи контролю над деятельностьюправительства. 1. Постановка питання про довіру, застосовувані лише в парла
 3. 44 . Місце уряду в політ. системі з. с.
  форми правління. В президент-ських республіках уряд, очолюваний президентом, формується позапарламентським шляхом і не несе за свою діяльність відпові-ності перед парламентом.Юрідіческі в цих країнах уряд повинен тільки виконувати закони, що приймаються парламентом. Тому сам уряд, згідно застосовуваних у президентських республіках принципом поділу влади,
 4. 55. Монархія: поняття, ознаки, сущ-ність.
  форми правління країни.У країнах з монархічною формою правління главою дер-жави є монарх, правове становище якого отліается двома основними особливостями. По-перше, влада монарха юридично вважається непохідною від будь-якої іншої влади, органу чи виборчого корпусу. Монарх панує (обмежено або абсолютно) за власним правом і вважається джерелом всієї
 5. 56. Роль монархії в розвинених стра-нах.
  форми правління було обумовлено серйозними політичними передумовами. У багатьох випадках ліквідація монархії була результатом переворотів (Єгипет, Ірак, Ємен, Афганістан, Ефіопія) або революцій (Болгарія, В'єтнам, Албанія, Югославія, Угорщина, Румунія). Прерогатива монарха є своєрідним конституційного-ним резервом, який може бути використаний в критичних
 6. 58. Глава гос-ва. Поняття, основні ознаки і види
  форми правління країни. У країнах з монархи-чеський формою правління главою держави є монарх, правове становище якого відрізняється двома основними особливостями. По-перше, влада монарха юридично вважається непохідною від будь-якої іншої влади, органу чи виборчого корпусу. Монарх панує (обмежено або абсолютно) за власним правом і вважається джерелом всієї
 7. 86. Поняття форми держави. Форма правління, форма державного устрою та державний режим.
  форми правління, форми державного устрою, форми державного режиму. 1) Форма правління - це організація, порядок утворення та взаємодії вищих органів державної влади. Монархія - це така форма правління, при якій главою держави є особа, яка отримує і передає свій пост і титул, як правило, у спадщину і довічно. Різновиди: Абсолютна - в
 8. 1.1. Громадянське суспільство і Армія: політичні, економічні, правові та соціальні правовідносини
  форми, методи та напрямки реформування силових структур Росії на сучасному етапі розвитку, необхідно відзначити їх производность, вторинність від стану суспільства і держави: форми правління, форми політичного режиму, внутрішньої і зовнішньої політики і т. д., які в свою чергу залежать від стану світової спільноти. Факторів, що впливають на стан і тенденції розвитку
 9. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія? »
  форми політичної влади, характер взаємини його з суспільством в цілому та окремими його складовими сьогодні знову в центрі наукових суперечок. Стосовно до Стародавньої Русі це проблема походження держави та її назви, а також статусу російських князів. У сучасній вітчизняній історіографії звернуто увагу на принципову відмінність і незалежність питань походження правлячої
 10. Микола II
  форми державної влади, доводив Н. М. Карамзін, роблячи упор на патріархальний - «батьківською» - тип правління імператора. Він характеризує його як надкласовий інститут, що забезпечує рух країни вперед. Саме по собі самодержавство - не їсти щось відстале і незмінне. Воно робиться більш м'яким, «розумним», вдаючи із себе варіант освіченого абсолютизму. Оскільки ж реальне життя
© 2014-2021  ibib.ltd.ua