Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка з теорії держави і права 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

4. Форми державного устрою.Унітарна - єдине гос-во, територія якого ділиться лише на адміністративно-територіальні одиниці, які управляються з єдиного центру. Створюється єдина централізована структура гос апарату, влада якого поширюється на всю територію гос-ва (один парламент, президент, прав-во, єдине зак-во, громадянство, валюта, податки).
Федеративну - складне гос-во, до складу котрого входить кілька д-в або гос утворень. Члени федерації - гос-ва з обмеженим суверенітетом. Розмежовуються повноваження м / д федеральними органами і органами влади суб'єктів федерації. Сущ 2 сис-ми органів державної влади: федеральні (їх дію распростр на всю територію федерації) та суб'єктів. Закони федерації і суб'єктів (не повинні суперечити федеральним законам). Валюта єдина. Громадянство подвійне.
Конфедерація - союз суверенних д-в, укладений ними для досягнення будь-л обмежених цілей. Але при цьому нове гос-во не створюється. Д-ви повністю зберігають свій суверенітет. Немає єдиної території, громадянства, валюти. Свої органи зак, суд і ісп влади, конституція. Загальні органи можуть створюватися, але прийняті ними рішення повинні бути ратифіковані вищ орг влади суб'єктів, і тільки після цього діють на їх території. Вихід м осущ в односторонньому порядку.
Імперія - складна держава, створене насильницьким шляхом в результаті завоювання і приєднання окремих територій. Складові частини імперії мають неоднакове положення. Управляються воно чиновниками, призначуваними метрополією.


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Форми державного устрою. "
 1. 22. Характеристика федеративної форми державного устрою.
  Форми: 1. Територія федеративної держави в політико-адміністративному відношенні не являє собою єдиного цілого: складається з територій суб'єктів федерації. Суб'єкти федерації юридично позбавлені права участі у міжнародних відносинах. Суб'єкти федерації не володіють правом одностороннього виходу (право сецесії) з союзу. 2. Суб'єкт федерації, як правило, наділяється установчої
 2. 23. Поняття і характе-ристика унітарної форми державного устрою.
  Державного устрою є переважаючою. До числа унітарних держав відносяться Великобританія, Франція, Італія і багато інших країн. Для країн з унітарною формою державного устройст-ва (простими або злитими) характерна наявність наступних основних ознак: 1 Єдина конституція, норми якої застосовують-ються на всій території країни без будь-яких вилучення чи обмежень. 2.
 3. 86. Поняття форми держави. Форма правління, форма державного устрою та державний режим.
  Форми правління, форми державного устрою, форми державного режиму. 1) Форма правління - це організація, порядок утворення та взаємодії вищих органів державної влади. Монархія - це така форма правління, при якій главою держави є особа, яка отримує і передає свій пост і титул, як правило, у спадщину і довічно. Різновиди: Абсолютна - в
 4. 1.1. Громадянське суспільство і Армія: політичні, економічні, правові та соціальні правовідносини
  форми, методи та напрямки реформування силових структур Росії на сучасному етапі розвитку, необхідно відзначити їх производность, вторинність від стану суспільства і держави: форми правління , форми політичного режиму, внутрішньої і зовнішньої політики і т. д., які в свою чергу залежать від стану світової спільноти. Факторів, що впливають на стан і тенденції розвитку
 5. 4.Питання вивчення народних рухів
  форми спільної боротьби народів Росії у Селянській війні під проводом Є.І. Пугачова (До постановки проблеми) / / Народи у Селянській війні 1773 - 1775 рр.. - Уфа, 1977. Нікітін Н.І. Про формаційної природі ранніх козацьких спільнот (До постановки питання) / / Феодалізм в Росії. - М., 1987. Павленко Н.И.. Історична наука в минулому і сьогоденні (деякі роздуми вголос) / / Історія
 6. 2. Проблеми науки і культури
  форми. Не завжди це нове вкладалося в рамки дозволеного. Вони виражалися більш різко і прямолінійно. При всьому незгоду з новим мистецтвом Н. С. Хрущов все ж намагався знайти спільну мову з творчою інтелігенцією. Про це свідчать неодноразові зустрічі в невимушеній обстановці. І хоча всі відчували себе в гостях у Хрущова не дуже комфортно, але все ж в безпеці. Цей стиль
 7. 1. Поняття конституційного пра-ва його сутність і на-зна-чення.
  Форми здійснення. При цьому головною ідеєю, покладеною в основу організа-ції влади, є принцип поділу влади. Конституційне (державне) право є основна від-галузь права країни, що представляє собою сукупність юридиче-ких норм, що закріплюють економічну основу суспільства, форму правління і форму державного-венного пристрої, визна-ляющих організацію, компетенцію і
 8. 12. Класифіка-ція конституцій і їх внутрішня структу-ра.
  Форми гос.устройства: унітарні; федеративні. 2) в завис-ти від хар-ра пол.режіма: демокр-кі; реакційні. 3) в завис-ти від продов-жіт.прімененія: постійні; тимчасові. 4) в завис-ти від структ-ного викладу: чи не / кодефіцірованние. 5) за способом об'єктивом-вання осн.закона: чи не / писані. 6) за способом зміни: жорсткі; гнучкі. Однак перевірка часом показала, що найбільш стійкою виявилася
 9. 21. Основні особливості та характеристика президентської республі-ки.
  Форми держа-ви - форму правління і форму державно-ного пристрою, які також досить разнооб-різному. Республіка являє собою таку форму правління, при якій всі вищі органи державної влади чи обирають-ся, або формуються загальнонаціональним представницьким установою. У зарубіжних країнах існують два основних види республіканських форм правління - президент-ська і
 10. 54. Фашизм та інші види авторитарних режимів
  форми можуть зберігатися, але суті справи це не змінює. Фашизм не терпить ніякої самостійності на місцях. Універсальний партійно-державний апарат, цент ралізованного і побудований за ієрархічним принципом, діє на всій території фашистської держави Єдино можливою формою державного устрою при фашизмі є централізований військово-бюрократичний
© 2014-2022  ibib.ltd.ua