Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно -розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
Наступна »
ОНЮА. Шпагралка з теорії держави і права 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

1.Понятие, ознаки і сутність держави.Гос-во - це сукупність офіційних органів влади (пр-во, парламент, суди), що діють в масштабі країни або її суб'єктів, або користуються автономією територіальних утворень з місцевими представництвами цих утворень.
Цілі гос-ва:
служити інтересам заг-ва
служити інтересам прявящей групи осіб.
Ознаки:
наявність спільноти , в якому гос-во осущ упр-ие
Апарату влади (реальна возм-ть нав'язувати свою волю) і апарату управління (сост з органів державної влади).
апарату примусу (НД, орг розвідки, тюрми).
Апарат держ упр-ия + апарат примусу = Публічна влада.
Адміністративно-територіального поділу і території.
Громадянства (тобто стійкого зв'язку м / д державою і особистістю)
Суверенітету (незалежності)
Це здатність гос-ва поза Залежно від к-л суб'єктів проводить внутрішню і зовнішню політику.
Сущ формальний або обмежений суверенітет (примусова чи добровільна.)
Позики і податки. Позики бувають внутрішні і зовнішні .
Кожне гос-во має певної символікою (герб, гімн, прапор, протокольні правила поведінки).

2. Поняття та ознаки державної влади.
???????

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1.Понятие, ознаки і сутність держави."
 1. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці скоєння порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 2. 26. Поняття, сутність, основні ознаки політичного режиму демократії.
  держави, так як правління з волі більшості передбачає наявність установ, за допомогою яких ця воля формулюється у вигляді законів і здійснюється. Первісною державною формою демократії була безпосередня (або пряма) демократія, але зараз вона не застосовується ніде. Вона зберігаючи-ється як форма управління лише в трьох гірських кантонах Швейцарії. Сучасна демократія є
 3. 34. Юридична концепція прав людини. Правовий статус особистості.
  поняття входять такі елементи: а) правові норми, що встановлюють даний статус; б) правосуб'єктність; в) основні права та обов'язки; г) законні інтереси; д) громадянство; е) юридична відповідальність; ж) правові принципи; з) правовідносини загального (статусного) типу. Правовий статус особистості - це правове становище людини, що відбиває його фактичний стан у взаємовідносинах з
 4. 73. Типологія держави. Формаційний і цивілізований підходи до типології гос-ва.
  Поняттям експлуататорського держави. Відповідно до формаційного підходу до типології держави в процесі зміни суспільно-економічних формацій в результаті соціальних революцій з об'єктивною необхідністю відбувається перехід від одного історичного типу держави до іншого, більш високого. Якщо буржуазна держава - останній тип експлуататорського держави - підлягає революційному
 5. Явище організованої злочинності.
  Поняття організованої злочинної групи, а саме "Організована злочинна група - структурно оформлена група у складі трьох або більше осіб Існуюча в перебігу певного періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення одного або декількох серйозних злочинів або злочинів визнаних такими відповідно до цієї Конвенції, з тим щоб отримати прямо або
 6. Поняття вікової неосудності.
  понятійного; пов'язаної з ним здатністю до узагальнення, що дозволяє усвідомлювати і прогнозувати поведінку; здатністю до усвідомленого сприйняття і засвоєння нормативних стандартів поведінки (або слідуванню їм, в силу розуміння негативних наслідків); категоріальний оцінки та аналізу ситуацій, подій, ідей, норм; критичністю, як здатністю до усвідомлення та усунення помилок у модельованих і
 7. § 1. Загальні зауваження
  поняття злочину, констатує, що це - дія, вчинена людиною під контролем свідомості, і що суспільна небезпека представляє основний зміст злочину. Не розкриваючи при цьому соціальної сутності громадської небезпеки, автор обмежується лише вказівкою на ті обставини, від яких вона залежить (об'єкт, характер дії, обстановка вчинення злочину і т. д.) 2.
 8. § з. Суб'єктивна сторона злочину - найважливіший структурний елемент суспільної небезпеки злочинного діяння
  поняття злочину »(див.: Т. В. Церетелли. До питання про поняття провини, - Вісник про мадських наук Академії наук Грузинської РСР. 1960, № 1, стор 36). Див також: П. С. Д а г е л ь. Проблеми вини в радянському кримінальному праві. Владивосток, 1968, стор 61. Аналогічна конструкція висуну та також угорським криміналістом Ласло Вішкі (див. його статтю «Вина та громадська небезпека. Питання
 9. § 4. Суспільна небезпека і об'єктивна сторона злочину
  поняття більш конкретне, яке свідчить про шкоду вже наступив, а суспільна небезпека припускає можливість настання шкоди в майбутньому. Подібне трактування понять суспільної небезпеки і суспільній шкідливості може мати значення для того, щоб ще більш чітко. відмежувати поняття «небезпеки» від поняття «суспільної небезпеки». Справді, конкретний випадок заподіяння шкоди
 10. § 1 . Критерій підвищеного ступеня суспільної небезпеки
  ознакою, внутрішньою властивістю злочину. Будучи закріпленим у законі і, отже, маючи правове значення, це властивість об'єктивно і не залежить ні від волі законодавця, ні від волі органу, що застосовує закон. Діяння в кінцевому рахунку небезпечно не тому, що його так оцінив законодавець, а тому, що воно за своєю антисоціальною сутності порушує нормальні умови існування суспільства.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua