Головна
ГоловнаПолітологіяДержавне управління. Влада → 
« Попередня Наступна »
Льюкс Стівен. Влада: Радикальний погляд / пер. з англ. А. І. Кирлежева; Держ. ун-т - Вища школа економіки. - М.: Изд. будинок Держ. ун- та-Вищої школи економіки. - 240 с. - (Політична теорія)., 2010 - перейти до змісту підручника

ВЛАДА: РАДИКАЛЬНИЙ ВЗГЛЯД

У цій главі представлений концептуальний аналіз влади. Я буду відстоювати такий погляд на владу (тобто спосіб її ідентифікації), який є ється радикальним як в теоретичному, так і в по литическом сенсах (у даному контексті я бачу ці смисли тісно пов'язаними). З одного боку, точка зору , яку я буду захищати, на мою думку суто оціночна і «спірна за своєю суттю» (Gallie 1955-1956) 5. А з іншого боку, вона доречна з емпі рической точки зору. Я постараюся показати, чим цей погляд перевершує інші погляди. Далі я бу ду відстоювати своє розуміння того, що оцінність і спірність такого погляду - НЕ вада, що він є ється «операційним», то є корисним в емпіричних ському відношенні, оскільки дозволяє формулювати гіпотези, які в принципі піддаються веріфіка ції і фальсифікації (всупереч нині існуючим аргументам, який доводить зворотне). І я навіть при веду приклади таких гіпотез - і піду далі, дока зивая, що деякі з них відповідають істині.

У ході докази я торкнуся цілого ряду питань сов - методологічних, теоретичних і політич ських. Серед методологічних питань - межі біхевіоралізма, роль цінностей в поясненні і ме методологічних індивідуалізм. Серед тео ських - питання про межах (або пристрасті) плюралізму, про неправдиве свідомості і про реальні інтереси.

Серед політичних - знамениті три проблемні сфери, які вивчав Роберт Даль (Dahl 1961) в Нью-Хейвені (реконструкція міста, шкільна освіта і висунення кандидатів на вибори), бідність і расові відносини в Балтіморі, а також забруднення повітря. Ці проблеми НЕ будуть обговорюватися в їх специфіці - я лише буду посилатися на них, коли це буде доречним в контексті моєї аргументації. Ця аргументація за самою своєю природою спірна. І суттєвим аспектом моєї позиції є переконання, що це саме так і є.

Я починаю з розгляду того розуміння влади і пов'язаних з нею понять, яке має глибокі історичні корені (а саме в думки Макса Вебера) і стало вельми впливовим серед американських політологів в 1960-і роки завдяки роботі Даля і його колег- плюралістів. Цей погляд критикували за поверховість і обмеженість, за те, що він веде до невиправданого вихваляння американського плюралізму, який, згідно прихильникам цього погляду, цілком відповідає вимогам демократії. Я маю на увазі критику Пітера Бахраха і Мортона С. Бара-ца певною і впливовою статті «Два лику влади» (Bachrach and Baratz 1962), а також у другій їхній статті (Bachrach and Baratz 1963), яка пізніше увійшла (в переробленому вигляді) в книгу «Влада і бідність» (Bachrach and Baratz 1970).

Проти них в контратаку піднялися плюралісти-Нельсон Полсбі (Pols-by 1968), Раймонд Волфінджер (Wolfinger 1971а, 1971b) і Річард Мерельман (Merelman 1968а, 1968b); водночас були і цікаві спроби їх захисту з боку Фредеріка Фрея (Frederick Frey 1971), а також, з емпіричної точки зору, в книзі Метью Кренса-на «He-політика забруднення повітря» (Crenson 1971). Я буду доводити, що позиція плюралістів неадекватна з причин, зазначеним Бахраху і Барац, які йдуть далі критикованих ними, але недостатньо далеко, а тому й їх позиція, в свою чергу, потребує радикального посилення. Я збираюся накидати три концептуальні схеми, які, сподіваюся, виявлять відмінні риси цих трьох поглядів на владу: погляд плюралістів (який я буду називати одновимірним поглядом), погляд їх критиків (двовимірний погляд) і третій погляд на владу (тривимірний). Далі я буду говорити про силу і слабкість цих трьох поглядів і постараюся показати з використанням прикладів, що третій погляд дозволяє провести більш глибокий і задовільний аналіз владних відносин, ніж два інших.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ВЛАДА: РАДИКАЛЬНИЙ ПОГЛЯД"
 1. Льюкс Стівен. Влада: Радикальний погляд / пер. з англ. А. І. Кирлежева; Держ. ун-т - Вища школа економіки. - М.: Изд. будинок Держ. ун-та-Вищої школи економіки. - 240 с. - (Політична теорія)., 2010

 2. ВЛАДА І ІНТЕРЕСИ
  влади, кажучи, що А здійснює владу Над В, коли А впливає на В такий спосіб, який суперечить інтересам В. Однак поняття «інтересів» є непереборно оціночним поняттям (Balbus 1971, Connolly 1972): якщо я говорю, що щось відповідає вашим інтересам, я маю на увазі, що ви начебто вже заявляли це, і якщо я говорю, що «політика х проводиться в інтересах А», це виглядає
 3. Програмні тези
  влади. Влада як метафора повсякденній мові й як політичне поняття. Зв'язок влади з міццю, впливом, силою, багатством, правами, повноваженнями, нормами і т.п. Види влади. - Сутність політичної влади. Ресурси, функції і ефективність влади. Директивний, функціональний і комунікативний аспекти влади. Примус і добровільність, насильство в політиці. Способи та стилі владарювання. Вклад М.
 4. Є. І. ПОПОВА. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА в американській політології, 1987

 5. Тема 4.Політіческая та правові вчення в Європі в період ранніх антифеодальних революцій
  влади та про форми держави. Політико-правові ідеї раннього соціалізму. Питання держави і права в «Утопії» Т. Мора і в книзі Т. Кампанелли «Місто Сонця». Виникнення теорії природного права. Г. Гроцій про види права, про поняття та приписах природного права, про походження держави. Розвиток теорії природного права в працях Т. Гоббса. Захист абсолютної монархії. Обгрунтування
 6. Марксизм-ленінізм
  влади
 7. Запитання для семінарського заняття 1.
  влади? 2. Що таке влада? Чи може вона бути піддана науковому аналізу? Чому вчені і звичайні громадяни взагалі повинні цікавитися проблемою влади? 3. Чим політична влада відрізняється від неполітичної? 4. У чому полягає сутність влади? 5. Які властивості директивного , функціонального та комунікативного аспектів влади? 6. Який сучасний політичний потенціал
 8. Болгарія.
  влада, а потім продовжувала займати досить сильні політичні позиції в країні. Крах болгарської «перебудови »привів в листопаді 1989 р. до відсторонення Т.Жівкова. Генеральним секретарем ЦК БКП був обраний міністр закордонних справ Петро Младенов, який незабаром зайняв і заснований пост президента Болгарії. У січні 1990 р. на позачерговому з'їзді БКП прийняла« Маніфест про демократичний соціалізм »
 9. ПРИСВЯТА г
  радикальні питання. Бо світло істини для них дорожче
 10. Зовнішня політика Російської Федерації.
  радикального перегляду ідеології міжнародної діяльності, тому що двуполюсной і двублоковое світоустрій змінилося одноблоковим і однополярним (НАТО - США). У зовнішній політиці РФ з кінця 1991 можна виділити три основні
 11. 77. Виконавча влада та її механізм.
  влада, що володіє правом безпосереднього управління державою. Носієм цієї влади є уряд - КМУ, яке забезпечує виконання законів, відповідально перед законодавчою владою, підпорядковане і підконтрольний їй. Ця влада також здійснює : - займається поточним управлінням; - розпорядча діяльність; - відпрацьовувати шляхи і способи реалізації законів. Призначення
 12. Проблемні питання 1.
  влада відрізняється від панування, впливу, мощі і сили? 2. Чи може влада бути неполітичною? Якщо так, то чим політична влада відрізняється від усіх інших її видів? 3. Які межі влади? Як вона пов'язана з примусом і насильством? 4. Що припускають виразу «мати владу», «придбати влада »,« втратити владу »? Чи може влада« переміщатися »? 5. Яким чином влада може бути
 13. 72. Державна влада. Єдність і поділ влади.
  влада втілена в механізмі держави і поширюється за допомогою законів на всю територію і населення держави. Державна влада - це публічні політичні відносини, що складається між державним апаратом і суб'єктами політичної системи суспільства на основі норми права. Властивості ГВ: - верховенство; - єдність; - універсальність ; - загальнообов'язкове примус; -
 14. § 5. Що таке релігійний фундаменталізм?
  влада перебувала під великим впливом духовної влади християнської церкви, а іноді навіть і підміняла її. Обмірвщленіе католицької церкви, пов'язане з її надмірним інтересом до мирських благ, призвело до її «розколу». Виразником ідей тоді ще не сформувався фундаменталізму став Мартін Лютер, який намагався повернути християнської церкви її, як він вважав, спотворені основи. Безсумнівно, що
 15. 1. Форми здійснення виконавчої власті.2. Поняття і види актів виконавчої власті.3. Вимоги, що пред'являються до актів виконавчої влади та наслідки їх несоблюденія.4. Процес прийняття адміністративних актов.н / а Указ Президента: "Про порядок опублікування і набрання си-лу актів Президента, Уряду РФ та актів органів виконавчої влади ".
  власті.2. Поняття і види актів виконавчої власті.3. Вимоги, що пред'являються до актів виконавчої влади та наслідки їх несоблюденія.4. Процес прийняття адміністративних актов.н / а Указ Президента: "Про порядок опублікування і набрання си-лу актів Президента, Уряду РФ та актів органів виконавчої
 16. Політичні режими і державний устрій "країн народної демократії" після 2-ї світової війни.
  влада у єдиної і правлячої комуністичної (робочої) партії, перевагу партійній і підпорядкованої їй (або з'єднаної з нею) виконавчої влади над законодавчою і судовою, Відсутність політичного плюралізму, Взаємини між гілками влади - взаємовідносини між бюрократичними апаратами Демократичні революції 1989-1990 рр.. не скрізь проходили мирно, тобто на основі
 17. ВИСНОВОК
  радикальне екологічний світогляд, за яким стоїть заклик «назад до природи» з скороченням народонаселення до 500 млн. чоловік, що дозволить різко зменшити тиск людини на природу. Незважаючи на екологічність такого бачення майбутнього, воно нереалістично. Цього світогляду дотримується більшість лідерів «зелених рухів» ; - екологічний реалізм. Це світогляд
© 2014-2022  ibib.ltd.ua