Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вен-турі.,1998. - 336 с., 1998 - перейти до змісту підручника

ВступРозвиток державності в Україні, забезпечення прав і свобод людини і громадянина, входження її до європейського і світового співтовариства відбувається досить складно, що зумовлено перехідним періодом розвитку української держави і суспільства, недостатнім рівнем правової культури населення, поширенням корупції та організованої злочинності. Ці питання постійно повинні перебувати в полі зору державних структур.
Всупереч цьому набирає темп демократизація суспільних відносин, оптимізуються зв'язки держави і громадянина. Однак державна влада ще в повній мірі не готова до рівноправних відносин із громадянином. Особа розглядається не як суб'єкт політико-право-вого процесу, а як об'єкт впливу на неї з боку владних структур. В цих умовах суттєво порушуються права та свободи людини і громадянина. Негативні внутрішні і зовнішні фактори суттєво ускладнюють процес державотворення в Україні.
Недостатня продуманість концептуальних засад формування суспільства, наявність різних поглядів щодо глибини, темпів і методів реформ, вплив різних лобістських угруповань на практику їх проведення спричиняє як уповільнення реформ, так і надмірну квапливість без урахування реальної ситуації в державі і суспільстві. Такі прорахунки особливо небезпечні на тлі не лише складної економічної ситуації, але й загрозливої криміногенної обстановки, повністю взяти яку під контроль не вдається попри зусилля численних державних структур, серед яких визначне місце займає прокурорська система України.
Утвердження і зміцнення правового статусу прокуратури України як незалежної правоохоронної системи вимагає глибокого теоретичного осмислення її призначення в суспільстві, цілей, завдань і функцій. Потреба у цьому зростає в умовах здійснюваної в

країні судово-правової реформи. Вироблення концептуально вірних підходів до вирішення пов'язаних із цим проблем дозволить уникнути прорахунків і поспішних кроків у процесі реформування, належним чином врахувати не лише зарубіжний, але й вітчизняний досвід діяльності прокуратури. Це, зокрема, стосується визначення місця, яке займає прокуратура в державно-правовій системі, її функцій, принципів організації та діяльності, взаємовідносин з іншими гілками державної влади та їхніми органами.
Вивчаючи теоретичні і практичні питання реформування прокуратури, автор використав численні літературні джерела, нормативно-правові акти України та інших держав, практику роботи прокуратури. У роботі сформульовано теоретичні висновки, пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства та нормативних актів Генеральної прокуратури України, практичні рекомендації з поліпшення організації роботи.
Навчальний посібник може бути використаний науково-педагогічними працівниками та студентами юридичних вузів при вивченні ними навчальних курсів "Організація судових та правоохоронних органів України" та "Прокуратура в Україні", практичними працівниками органів прокуратури, як навчальний матеріал для спецсе-мінару "Проблеми реформування органів прокуратури України".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Вступ"
 1. Волкобой И.. Реферат на тему: "Правова охорона тваринного світу", 2009
  Вступ 1. Тваринний світ як об'єкт правової охорони. 2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу. 3. Відповідальність за порушення законодавства про охорону тваринного світу.
 2. Вступ
  Охорона навколишнього середовища - завдання не тільки екологів та географів, це вже загальносвітова проблема. Важливе місце в охороні навколишнього середовища належить правовій стороні цієї проблеми. Тваринний світ є одним з компонентів навколишнього природного середовища, національним багатством України, джерелом духовного та естетичного збагачення і виховання людей, об'єктом наукових
 3. Волкобой И.. КУРСОВА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАїНИ "ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ : СУЧАСНИЙ ЕТАП", 2009
  1. Вступ ст. 3 - 4 2. Поняття екологічного права Укрїни ст. 5 - 16 3. Екологічне право та екологічне законодавство ст. 16 - 19 4. Поняття і особливості принципів екологічного права ст. 19 - 27 5. Екологічне законодавство України: сучасний етап ст. 27 - 32 6. Державна політика України у галузі охорони довкілля ст. 32 - 38 7. Заключення ст. 38 - 40 8. Література ст.
 4. Вступ
  Насьогодні дуже важливим курсом серед інших юридичних дісціплін є екологічне право. Чому саме цей предмет вивчають майбутні юристи? Чи є в цьому доцільність ? Перед тим, як обгрунтувати цікавість та важливість вибраної теми, я хочу процитувати Андрейцева В.І. з яким повністю згодна: "Підвищений інтерес до еколого-правової освіти зумовлений необхідністю: 1) ефективного застосування
 5. Вступ
  Насьогодні дуже важливим курсом серед інших юридичних дісціплін є екологічне право. Чому саме цей предмет вивчають майбутні юристи? Чи є в цьому доцільність ? Перед тим, як обгрунтувати цікавість та важливість вибраної теми, я хочу процитувати Андрейцева В.І. з яким повністю згодна: "Підвищений інтерес до еколого-правової освіти зумовлений необхідністю: 1) ефективного застосування
 6. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  вступ, основну частину (розділи і підрозділи), закінчення, додатки (якщо вони є), список літератури (див. додаток 2). Вступ є обов'язковою частиною курсової роботи, який за обсягом не повинен перевищувати трьох друкованих сторінок. В ньому обґрунтовується актуальність вибраної теми, дається стисла характеристика літературного стану проблеми, вказується завдання курсової роботи. Основна
 7. 10. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (проект)*
  вступу України до Ради Європи (листопад 1995 року), з яким пов'язане прийняття державою ряду зобов'язань, в тому числі у правовій сфері. Головною метою реформи правової системи є найповніше забезпечення конституційних засад організації державної влади, принципу верховенства права, гуманістичних вимог щодо діяльності держави. У вирішенні цих завдань велике значення мають різні галузі права,
 8. 3. Гос. служащий
  вступ. в з-ную силу. 2) лишение его права занимать гос. должности в течение опреде- ленного срока решением суда. 3) наличие подтверж. мед. заключением заболевания, препятст- вующее исполнению им должн. обязанностей. 4) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к све- ден., составл. гос. или иную охран. з-ном тайну. 5) близкого родства или св-ва с гос. служащим, если их служба свя- зана с
 9. 5. Поняття і властивості суб'єкта міжнародного права
  вступає або може вступати в міжнародні публічні (міжвладні) правовідносини. Таким чином, це особи, учасники міжнародних відносин, що можуть бути носіями суб'єктивних юридичних прав і обов'язків. Для того щоб виступати в якості суб'єктів міжнародного права, ці особи повинні мати певні властивості, до числа яких належать: певна зовнішня відособленість; персоніфікація (можливість виступати в
 10. 6. Держави - основні суб'єкти міжнародного права
  вступу в зносини з іншими державами незалежно одна від одної і від унії в цілому. Історичними прикладами особистої унії можуть слугувати: польсько-литовська унія 1386-1669 років; англо-ганноверська унія 1714-1838 років; нідер-ландо-люксембурзька 1815-1890 років. реальна унія - це об'єднання держав не тільки під владою єдиного глави держави, але і спільними органами влади й управління, тобто
© 2014-2022  ibib.ltd.ua