Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія різних країн і часів → 
Наступна »
Кусаінов А.А.. Французька «нова філософія» і культура постмодерну. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 164 с., 2003 - перейти до змісту підручника

ВСТУП

У сучасній культурі, стрімко увійшла в ситуацію «постмодерну», відбуваються глибинні, воістину тектонічні зрушення. Нова духовна ситуація, як і постмодерністські відносини в цілому, характеризується широким плюралізмом, альтернативністю, поступовим усуненням з усіх сфер - будь то політика, економіка, культура - будь універсальної сполучною влади. Процес трансформації світового соціокультурного простору в єдину універсальну спільність, засновану на цінностях і стандартах західної цивілізації, в даний час наштовхується на протилежну тенденцію - підсилюється внутрішню диференціацію та культурну гетерогенність.

В епоху Просвітництва складається переконання в тому, що буття у всіх його проявах проникності для думки і вкладається в систему, що позначається логічними категоріями і поняттями, виникає віра в міць людського розуму, соціальний і науковий прогрес, можливість встановлення на цій основі панування людини над природою, соціальної справедливості. Відбувається включення розуму в механізми соціального управління.

Проте починаючи з другої половини XIX в. цей тип мислення і загальнокультурна парадигма були піддані критиці з боку «некласичної» філософії, яку не задовольняла просвітницька трактування природи людини і суспільства. Розвінчанню класичної філософської парадигми сприяли і досягнення в галузі природознавства, розвиток якого починаючи з кінця XIX в. було настільки потужним і стрімким, що це не могло не сприяти утвердженню принципів релятивізму, нестабільності та децентрації. Найважливішим фактором формування культури постмодерну є також характер економічної, політичної і духів-ної практики в XX в., Колізії якої стали своєрідною критикою людського розуму і показали його нездатність створити оптимальні умови людського існування. У соціальному плані кордоном виникнення постмодернізму можна вважати події 1968 р. у Франції, коли країну захлеснула хвиля ліворадикального руху, що завершилася барикадами і терористичними актами.

Розпочата інтеграція Росії в європейську спільноту і всесвітню історію і супутні цьому процесу численні проблеми змушують звернутися до досвіду Заходу, без урахування якого вони не можуть бути успішно вирішені. Входження Росії в нову культурну ситуацію супроводжується переглядом історичних орієнтацій, що робить актуальним вивчення витоків і сутності постмодернізму, а також культурно-історичного досвіду європейських країн. У цьому зв'язку видається обгрунтованим звернення до досвіду Франції, культурна самосвідомість якої багато в чому нагадує російське.

Це проявляється насамперед у подібному сприйнятті історії власної країни як неблагополучною. Відомий французький політолог А. Пейрефіт зазначає: «Доля Франції - то й справа переривати свою історію, провалюючись в хаос. Між 1789 і 1985 роками Франція пережила 16 режимів - середня тривалість кожного становить 10 років і 5 місяців »1. При цьому кожен раз французи відчували себе поміщеними в іншу історію. Таке умонастрій дуже схоже з позицією, займаної багатьма вітчизняними інтелектуалами, які нарікають на те, що російська історія рясніє розривами і катастрофами.

Виникнення нового культурного клімату сприяє пробудженню етноконфесійної пам'яті, яка протистоїть ідеалам Просвітництва, заснованим на уніфікації людей в громадянському суспільстві. Це призводить до активізації соціальних суб'єктів і рухів, спочатку займали в соціумі маргінальне становище. Примітна особливість сучасного історичного моменту полягає в тому, що епіцентр цих рухів, що виникли на Заході, перемістився до Росії, якій необхідно давати адекватні відповіді на ці виклики, що загрожують стабільності держави, у зв'язку з чим дуже корисними можуть виявитися «уроки французької».

Криза, що виник у французькому суспільстві після подій травня 68-го і охопив ціле покоління інтелігенції, викликав появу так званої «нової філософії», що було сприйнято як своєрідне подолання послемайской депресії. Датою її офіційного народження прийнято вважати червень 1976, коли цей термін вжив Б.-А. Леві, який опублікував статтю в «Les Nouvelles litteraires». Проте ще в квітні 1976 на радіо «Франс-культур» була організована серія бесід з молодими філософами і публіцистами під загальною назвою «Втрачене покоління».

В основному це були учасники студентських виступів 1968 Журналіст Жак Погам зустрічався з Б.-А. Леві, А. Глюксманом, Ж.П. Доллє, Е. Блескін, Ж.М. Бенуа, К. Жамбо, Г. Лярдро, які й склали кістяк «нових філософів».

Поява «нової філософії» на авансцені західної інтелектуальної думки мало великий резонанс. Вона опинилася в центрі уваги європейської філософії і засобів масової інформації, широко публікувалися статті, рецензії, інтерв'ю та бесіди з представниками «сучасної філософії № 1». Згідно спеціальним опитуваннями, проведеними в 1985 р., до числа найбільш відомих французьких філософів, поряд з Ж.-П. Сартром, Р. Ароном, ставилися також А. Глюксман і Б.-А. Леві. Респектабельні видавництва і так звана «велика друк» Франції активно пропагували погляди недавніх enfants terribles, навколо яких об'єдналося значне число молодих інтелектуалів - філософів, соціологів, журналістів, літераторів. Крім того, А. Глюксман і Б.-А. Леві вели на телебаченні популярну щотижневу годинну передачу «Апостроф» Бернара Пиво.

Справедливості заради, слід зазначити, що успіху цієї «рекламної кампанії» сприяло призначення Б.-А. Леві на пост директора однієї з найвідоміших серій «Постаті» у видавничій фірмі «Бернар Грасі». А в 1982 р. він став директором ще двох серій - «Теоретик» і «Enjeux». Проте відомий дослідник Д.-А. Грізоні, підбиваючи підсумки розвитку філософії з 1975 р. по 1985 р., зазначав, що «..." нова філософія "стала тією віхою в історії французької філософії, яка визначила шляхи розвитку, проблематику і спосіб подальшого філософствування» 2.

Хоча «нова філософія» зараз вже не має такого впливу на сучасну західну філософію, яке можна було б порівняти з колишнім, деякі сюжети, складові внутрішній нерв інтелектуальних атак «нових філософів», не втратили своєї актуальності і понині. Проте інтерес до «нової філософії», переживши свою кульмінацію близько десятиліття тому, в даний час в історико-філософських дослідженнях практично не проявляється. Тим часом роботи цих мислителів навряд чи можна вважати повністю осмисленими.

«Нова філософія», будучи істотним компонентом інтелектуальної культури Франції, відображає і формує умонастрої значної частини французького суспільства. Тому аналіз поглядів її провідних представників має важливе значення для розуміння теоретико-ідеологічної архітектоніки соціокультурних уявлень французької інтелектуальної еліти.

Відомий французький дослідник В. Декомб стверджує: «Вибір певної політичної позиції був і залишається у Франції вирішальним випробуванням, саме він покликаний розкрити кінцевий сенс думки» 3. У цьому зв'язку представляється вельми актуальним виявлення політичного підтексту «неофілософской» концепції. Крім того, активізація міжнародного тероризму і позиція «нових філософів» по відношенню до ідеології терору потребують нового осмислення та в чисто політичному, і в історико-філософському контекстах.

Як вже зазначалося, поява «нової філософії» викликало широку і неоднозначну реакцію у філософській середовищі. М. Фуко назвав «нових філософів» «кандидами XX століття». На його думку, А. Глюксман написав «нарис відчаю» проти «панівної раціональності», яка виправдовує державний терор і угнетеніе4. Впливовий католицький журнал «Esprit» навіть оголосив про якийсь «інтелектуальному перевороті», скоєному «новими філософами». Суть цього перевороту бачиться у відході від марксизму і «крах теорії виключно економічної детермінації» 5. Соціолог Ж. Гійяр відзначив важливість піднятої проблеми взаємозв'язку марксизму і західно-європейських структур влади, але засудив «провокаційні парадокси» Б.-А. Леві, «... що роблять розум відповідальним за появу" Майн кампф "» 6. У пізнішій статті він вбачає заслугу «нових філософів» в тому, що вони показали неспроможність теорії і практики «моделі продуктівістского соціалізму», але при цьому обумовлюється, що це «не завжди філософія і не завжди нова» 7.

Публіцист Р. Дебре, активно брав участь у подіях «червоного травня» як один із засновників групи «Культура і терор», охарактеризував «нову філософію» як «малограмотну єресь з приводу всього відразу: проблем влади, марксизму, досвіду реального соціалізму, форм експлуатації, знань і моралі »8.

Її поява, вважає Дебре, стало можливим тільки завдяки відсутності серйозних аналітичних робіт з піднятим проблемам. Ще більш різку оцінку «новим філософам» дав Ж. Дельоз, заявивши, що «їх мислення дорівнює нулю». Підставою для такої оцінки є наступні аргументи: «По-перше, вони оперують грубими, непрожеванную поняттями: Закон, Влада, Пан, Світ, Бунт, Віра і т. д. З їх допомогою вони складають гротескні зв'язку, сумарні дуалізм: Закон і Бунт , Влада і Ангел. По-друге, і внаслідок цього: чим слабкіше зміст думки, тим важливіше вважає себе мислитель »9.

Керівник журналу «Тель кель» Ф. Соллерс, навпаки, підтримав постановку проблем, піднятих «новими філософами», і їх критичність по відношенню до марксистської теорії. Водночас він застерігає від небезпеки «нового чорного обскурантизму», яким небезпечна «нова філософія» 10. Н. Пу-лантцас виявив в роботах «нових філософів» всього лише «лютий, часто примітивний антимарксизм», «черговий сплеск ірраціоналізму провінційного штибу» 11. К. Кастор-дис звинуватив «нових філософів» в «вульгарному схематизмі» і відніс їх до розряду теоретиків «ідеології-додатки» (ideologie-supplement), до пануючої системі поглядів, функція якої полягає в підміні реальних проблем суспільного розвитку проблемами фіктівнимі12.

Оглядом робіт «нових філософів» був присвячений і спеціальний випуск журналу «NEF» 13. Зокрема, у статті «Ангельська кухня» А. де Лібера і Ф. Неф, аналізуючи погляди А. Глюксмана, називають його «останнім втіленням Хайдеггера». Вони відзначають, що А. Глюксман дуже вільно звертається з текстами великих мислителів, які всього лише ілюструють його власний текст, що форма його книги - це форма прямого репортажу з місця подій. Університетські професори філософії Ф. Обраль і К. Делькур написали книгу «Проти нової філософії», в якій заявили, що «..." нова філософія "- це" нова пошесть обскурантизму ", а" нові філософи "- це" нові праві " »14.

Однак, незважаючи на велику кількість критичних відгуків, С. Бускас і Д. Буржуа заявляють, що справжній аналіз робіт «нових філософів» зустрічається вкрай рідко: «Все відбувається так, як якщо б інтелігенція замість обговорення основних положень воліла встановити навколо баламутів санітарний кордон »15.

Погляди «нових філософів» стали об'єктом уваги і ряду вітчизняних дослідників. Вже в перших публікаціях, присвячених «нової філософії», І.А. Гобозов, Н.І. Молчанов, Ю.М. Каграманов, І.М. Кутасова дали оцінку перебігу як ірраціо-оналістіческого в своїй основі і компіляторского по содержанію16. Різні аспекти «неофілософской» концепції стали предметом вивчення В.Н. Моїсеєва, Л.Г. Нікітіної, Р.І. К'нчева, А.А. Костіковой17. Про появу цього напряму писали Р.А. Гальцева, І.С. Нарский, П.С. Гуревич, Н.Б. Маньковская18.

Пропонована увазі читачів книга являє собою спробу відобразити загальну ідейну перспективу формування французької «нової філософії», її теоретичні джерела, розглянути «неофілософскую» концепцію спочатку всередині зв'язків наступності західно-європейської філософської традиції, а потім вже в інтелектуальному і культурному контексті епохи постмодерну. У цьому ракурсі постмодерністський дискурс постає читачеві як світоглядний, розумовий ландшафт «нової філософії», в якому реконструюються і аналізуються оригінальні положення концепції «нових філософів».

Дослідження «неофілософской» концепції як спроби деструкції західно-європейської метафізики і варіанти постмодерністської культурної парадигми, що орієнтує на існування в нефункціональні модусі, - одне із завдань, які ставить перед собою автор.

Що послужило філософським імпульсом виникнення «нової філософії»? Яке місце вона займає в культурному полі постмодерну? У чому полягає специфіка історико-філософської доктрини «нових філософів»? Який зв'язок «неофілософской» концепції «негативного гуманізму» з філософсько-антропологічними поглядами «нових філософів»? Цими питаннями автор задавався в ході свого дослідження, не претендуючи, зрозуміло, на їх остаточний дозвіл, але прагнучи виробити зважену позицію, розраховану на співтворчість читачів.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ВСТУП"
 1. 2. Індікатівні Ціни
    Індікатівні Ціни - Ціни на товари, Які відповідають цінам, что склалось чі складаються на відповідній товар на прайси експорту або імпорту на момент Здійснення експортної (імпортної) Операції з урахуванням умів поставки та умів Здійснення розрахунків, визначених згідно з законодавством України, а такоже якісніх Показників товару, и Які затверджено Міністерством ЕКОНОМІКИ України. Контрактні Ціни у
 2. Юридична відповідальність за Порушення ЛІСОВОГО законодавства
    Введення в експлуатацію виробничих об'єктів без обладнання, что запобігає шкідлівому впліву на Ліси (ст. 71); Пошкодження лісу стічнімі водами, хімічними Речовини, Нафта і нафтопродукти, шкідлівімі Викид, відходамі (ст. 72); засмічення лісів відходамі (ст. 73); знищення або Пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем и Шляхів на землях державного ЛІСОВОГО фонду (ст. 74); знищення
 3. Екологічне законодавство України: сучасний етап
    Введення відповідніх статей у дію. Загаль ж першочергових причина тієї екологічної сітуації, якові мі маємо ніні в Україні, - екологічний та еколого-правовий нігілізм, ігнорування вимог екологічної безпеки у господарській ДІЯЛЬНОСТІ. "Мі повінні пам'ятати, что екологічне майбутнє нашого народу має спиратися на три міцні стовпи: перший - це розвинутості система екологічного права другий - це
 4. Поняття и Особливості Принципів екологічного права
    Введення відповідніх статей у дію. Загаль ж першочергових причина тієї екологічної сітуації, якові мі маємо ніні в Україні, - екологічний та еколого-правовий нігілізм, ігнорування вимог екологічної безпеки у господарській ДІЯЛЬНОСТІ ... "Мі повінні пам'ятати, что екологічне майбутнє нашого народу має спиратися на три міцні стовпи: перший - це розвинутості система екологічного права другий - це
 5. Тема 8. Адміністративно-правові режими
    Введення назвічайного стану, рядок его Дії, ДІЯЛЬНОСТІ державних органів и органів місцевого самоврядування в его умів передбачені в Законі "Про правовий режим надзвичайного стану" (від 16.03.2000.). Воєнній стан - це особливий правовий режим, что вводитися в Україні або в окрем ее місцевостях у разі збройної агресії чи Загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, ее
 6. Тема 9. Адміністративно-правовий примус
    введення карантину у випадка епідемій та епізоотій; контроль и наглядові перевіркі; Закриття ділянок державного кордону та ін. (Дів. закони "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про Адміністративний нагляд за особами, звільненімі з місць Позбавлення волі", наказ Міністерство охорони здоров'я "Про погодження Переліку захворювань и вад, при якіх особливо не может
 7. Тема 12. Адміністративний процес
    Введення Переліку предпринимателей, что займають монопольне становище на ринку (затв. розпор. АКУ від 10.03.1994 р.), Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних-51 них посад державних службовців (затв.пост КМУ від 4.10.1995 р.) , Правила в'їзду іноземців в Україну, їх віїзду з України и транзитного проїзду через ее теріторію (затв. пост. КМУ від 29.12.1995 р.) та ін. Найчастіше и
 8. Тема 15. Режим законності и дісціпліні у державному управлінні
    Введення в дію Законів, что регулюють діяльність державних органів Щодо контролю за додержанням Законів). Більш детально див. Закон "Про прокуратуру". Адміністративний нагляд є найбільш об'ємним и різноманітнім. Слід мати на увазі, что ВІН відрязняється від суднового и прокурорсько Нагляду тім, что: 60 - Контролюючим суб'єкт е суб'єктом віконавчої власти; - основною метою є забезпечення
 9. Розділ II. ОСНОВНІ Напрямки РОЗВИТКУ І Реформування АДМІНІСТРАТІВНОГО ЗАКОНОДАВСТВО
    Введення ДЕРЖАВНОЇ реєстрації таких нормативних АКТІВ в органах Юстиції. Зважаючі на це, слід Суттєво підвіщіті пітому Вагу Законів у регулюванні в сфере віконавчої Влада і до того ж законодавче позбавіті більшість центральних органів віконавчої власти (крім міністерств) права відаваті Нормативні акти, что стосують прав и свобод громадян. 3. Ровиток механізму захисту прав и свобод громадян
 10. Методи здійснення виконавчої влади
    введення карантину, зупинка руху транспор-та на окремих вулицях у разі аварії чи іншого події, за-нення ділянок держ. кордону, перевірка документів і огляд речей, прин-дітельного доставлення фізичних осіб для огляду в міді-цинские установи, примусове виселення громадян з будинків, гро-зящіх руйнуванням, санітарний огляд вантажів, техогляд транспортних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua