Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія різних країн і часів → 
« Попередня Наступна »
Асмус В. Ф.. Антична філософія, Учеб, посібник. Вид. 2-е, доп. М., «Вища. школа », 1976 - перейти до змісту підручника

XII. Неоплатонізм

Освіта величезної Римської імперії, сильною своєю військовою міццю н адміністративної організацією, супроводжувалося глибокими змінами у свідомості суспільства і пригноблених мас населення. Це була епоха краху поглинених і підкорених Римом стародавніх держав, утратшшшх політичну само-сгон'ісльїіосії), час збіднення мас п освіти в Римі великого контингенту паралітичний елементів. У швидко слідували один за одним політичних змінах, підвищеннях і падіннях окремих осіб доля особистості стає неї більш проблематичною, ненадійною, хиткою п мінливою. Ростуть майнові п соціальні протиріччя, зростає сума зла й неблагополуччя в суспільному житті, частішають лиха і катастрофи в особистому існуванні.

У такі суворі епохи легко посилюється тяга знедолених, потерпілих крах людей і цілих суспільств до релігії.

Відповідно до характеристики Маркса, релігія є одночасно і «опіум народу», і «зітхання пригнобленої тварі», і «душа бездушного світу».

До результату ери, що передує початку нашого літочислення, прагнення до релігійного самозабуття і втіху посилюється в «бездушному світі» Рима і в його провінціях. Для науково мислячих умів відкривається можливість творчості в спеціальних науках. Ці окремі науки відокремлюються з єдності, яке вони становили перш з філософією. Математика, астрономія, механіка, медицина, філологія, риторика, літературна критика, літературознавство стають спеціальними науками, які вимагають спеціальних знань і професійної підготовки. Розвивається спеціальна ерудиція, виникають наукові, іноді величезні, бібліотеки та сховища рукописів. Не тільки Афіни, але і Олександрія, Пергам, Родос стають великими науковими центрами.

Одночасно з цими процесами спостерігається й інше: зі Сходу на Захід проникає і поширюється хвиля релігійних навчань, культів, містерій. Ці навчання і культи по всій імперії знаходять сприятливий грунт і атмосферу для свого зміцнення і розвитку і всюди перемішуються. Терпимість римських імператорів до чужоземним, по більшій ча.сті східним, культів сприяє не тільки їх появі і вкоріненню в Римі, але і взаємодії між ними, їх «сплаву», змішання (синкретизму). Відповідаючи на запити суспільства, сама філософія стає релігійної, а в деяких навчаннях навіть містичною.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " XII. Неоплатонізм "
 1. 8. Згода, а не злиття
  неоплатонізму. Ми відзначали також актуальність такої постановки обговорюваних питань у сучасних умовах відродження європейської цивілізації. При цьому говорилося і про необхідність модернізації пантеїзму і неоплатонізму в сторону теософії з урахуванням її традицій і в російської релігійної філософії, починаючи від BC Соловйова та Є.П. Блаватської. Але ми повністю поділяємо загострене почуття і
 2. Римський неостоїцизму
  неоплатонізму пов'язують кінець античної язичницької філософії (в 529 р., імператор Юстиан відмовив язичникам займати публічні будівлі, мати школи і викладати; порушення цього указу тягло санкції у формі позбавлення власності та посилання разом з родиною). Отже, у процесі становлення, грецька філософія розвинула ірраціональності-ную ідею Бога, що дісталася у спадок від Сходу і представляла Бога
 3. 4. Прокл
  неоплатонізму, а разом з ним і всієї античної філософії, був Прокл (410-485). Завершення це сталося в Афінах, де свого часу діяли Анаксагор, Сократ, софісти, Платон, Аристотель, школа Платона, школа Аристотеля, Епікур і засновник стоїцизму Зенон. Але як несхожі були Афіни і їх філософи в часи Прокла на Афіни часів Аристотеля і Анаксагора! Розпочатий в школі Аристотеля
 4. історичні типи ірраціоналізму в просторі культури
  неоплатонізм і пізній стоїцизм); Середньовічний, християнський ірраціоналізм (патристика); Філософський ірраціоналізм XIX-XX ст. (А. Шопенгауер, С. К'ер-кегор, Ф. Ніцше). Дослідниками особливо наголошується значна роль давньогрецької культури в розвитку ірраціональних ідей до виникнення філософії. Як відомо, древні греки володіли високим ступенем мудрості, аналогічної мудрості стародавнього
 5. 2. Порфирій
  неоплатонізму. Поруч з теоретичними трактатами у нього йдуть роботи, присвячені практичної філософії. Розробка її питань за інтенсивністю навіть перевершує розробку питань теоретичних. Такими були твори, в яких він викладав вчення про політичні чесноти, про очищення від афектів, про чесноти, що звертають до розуму, і про чесноти, в яких сам розум стає зразком для
 6. неопіфагорійців
  паралельно з медіоплатонікамі прийшли до нового відкриття "безтілесного" і "нематеріального", які були втрачені в епоху еллінізму; в концепції людини вони наполягали на ідеї безсмертя душі; мета життя бачили в подоланні чуттєвого і єднанні з Богом, а в ідеальному філософа бачили пророка, надлюдини, близького до Демонові або Богу. Неоплатонізм (3 в.) Пов'язаний з ім'ям Гребля і його школою,
 7. ЛЮБОВ ДО БОГА?
  Неоплатонізму. У 386 р. Августин переходить в християнство і приймає хрещення. У 396 р. стає єпископом Гиппона, міста, де він і помер у 430 р. До цього періоду належать його великі праці: «Конфесії» (396-397), «Про Трійцю» (399-419), «Град Божий» (411-426). Його величезна спадщина справляло значний вплив протягом усього Середньовіччя і в більш пізній час. У XVII столітті послідовниками
 8. ОГЛЯД ІДЕЇ?
  Неоплатонізму. Платонізм вплинув на Отців Церкви (Григорій Ніський), його ідеї використані в мусульманстві (Авіценна, Ібн аль-Арабі). ФІЛОСОФИ
 9. ВИСНОВОК
  неоплатонізму, що діяла через Августина, Лже-Діоннсія Ареопагіта, а пізніше-в IX в. і. е.. - Через Іоанна Скота (Ерігену), значительнейшие результати античної філософії зберігалися в країнах Переднього Сходу, в країнах Кавказу і Закавказзя - в літературній спадщині Аристотеля, яке було в Сирії переведено і було предметом вивчення, - в той час як на Заході до цього часу була втрачена
 10. СЕРЕДИНА IX в.
  Неоплатонизму, що реалізувалася в пневматологічності тлумачення символу віри (трійці). Згідно з цим тлумаченням дух (пневма) виходить тільки від Бога-батька і тому трійця знаходить подібність монархічного початку: стосовно Бога-батька Бог-син і Дух однаково підлеглі (так і говорилося: син - десниця, а дух - Шуйця Бога-батька). Виявлялося, що дух безпосередньо від Бога-батька (а не через сина)
 11. ФРАНЦИСК I
  неоплатонізму вели до обожнювання короля, покликаного здійснити ідеал загальної любові і гармонії. Титул «батька освіченості» доповнював титул «христианнейшего короля», захисника католицької церкви. Франциск I рішуче виступав проти реформаційного руху в королівстві, особливо після 1534 («справа афіш»). Особистість Сучасники відзначали сміливість, жвавість розуму і величну поставу короля.
 12. 2. Посидонії
  неоплатонизму. Історична роль Посідонія довгий час залишалася абсолютно нез'ясованої внаслідок втрати більшої частини ним написаного. Але починаючи з кінця XIX століття були піддані вивченню численні посилання на роботи Посідонія в працях сучасних йому і наступних античних письменників. Поступово стало з'ясовуватися величезний вплив, який Посидоний справив на філософію, поезію,
 13. 3. Деїзм, теїзм і пантеїзм як теофілософскіе систематизації світу
  неоплатонізму). Бог поставав у них безособовим світовим духом, прихованим в самій природі. Пантеїсти європейського і близькосхідного середньовіччя спиралися на неоплатонічної вчення про еманації. На противагу теістіче-ським уявленням про божественне створення світу з нічого пантеїсти розвивали концепції вічного позачасового породження природи безособовим Богом108. Зазвичай в
 14. ЕВОЛЮЦІЯ ДУХОВНОГО ДОСВІДУ
  неоплатонізм, що продовжив орфико-Піфагора-ско-платонівську традицію у філософії та розробив учення про перетворення духу. Неоплатонізм став своєрідним завершенням античної філософії і пройшов довгий шлях розвитку - від античності до Нового часу. Неоплатонізм виявив дивовижну живучість і здатність до мінливості форм: «Не було жодної культури, яка б не використовувала
 15. 1. Гребель
  неоплатонізм ма, - швидше майстерний віртуозний систематизатор, коментатор, аналітик, ніж самобутній творець. За силою обдарування Плотін наближається до найбільшим мислителям класичного періоду грецької філософії, від якого його відокремлює більше ніж півтисячі років. Однак атмосфера, в якій він виховався як філософ, і атмосфера. Його власної думки характеризується вже деякими рисами
 16. ПРОБЛЕМА ДУХОВНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ
  неоплатонізм, містять вчення про подібні станах сверхразумного екстазу , в яких людина, хоча і вкрай рідко, зливається з Єдиним - внепріродним джерелом всякого буття та існування. При цьому він безсилий логічно формулювати і висловлювати в словах результати подібних миттєвостей захоплення і самозабуття, бо «до потаємного ми спрямовується, отрешаясь від якої розумової діяльності» 207.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua