Головна
ГоловнаCоціологіяПершоджерела з соціології → 
« Попередня Наступна »
Спенсер Герберт. Синтетична філософія: Пер. з англ. - К.: Ніка-Центр. - 512 c. - (Серій "ПІЗНАННЯ"; Вип.2). , 1997 - перейти до змісту підручника

XIX. Минуле і майбутнє політичних установ

§ 576. У попередніх розділах ми мало говорили про те, наскільки політична еволюція служить прикладом еволюції взагалі. Для уважного читача досить буде вказати на те, що поряд з перетворенням невеликих бессвязних соціальних агрегатів в агрегати великі і зв'язкові, які, інтегруючись, переходять від одноманітності до різноманітності, вчиняється також і перехід від невизначеності політичної організації до її визначеності. До цього треба додати, що ці зміни в суспільствах представляють розмаїття, відповідні різноманітності умов, і суспільні зміни відбуваються відповідно зміні умов. Різні частини суспільства зазнають змін відповідно тому, який характер має діяльність суспільства.

§ 577. Визнаючи той факт, що в соціальних організмах, як і в організмах індивідуальних, еволюція вищих типів передбачає знищення всіх нижчих типів, але залишає багатьох з них існувати в місцевостях, непридатних для вищих типів, ми можемо обмежитися тут питанням: які, судячи з усього , будуть форми політичної організації і діяльності в суспільствах, поставлених в умови, сприятливі для досягнення високого ступеня соціальної еволюції? § 578. Почнемо насамперед з політичного устрою. Втім всякі спекуляції щодо кінцевих політичних форм повинні вважатися не більш як ворожильними, бо ми можемо бути впевнені в тому, що в майбутньому виникнуть непередбачені нами політичні комбінації, як і взагалі виникне багато непередбаченого.

Ймовірно, буде існувати досить значне розмаїття в спеціальних формах політичних установ промислових товариств, причому всі ці форми будуть носити на собі сліди колишніх установ, наведених у згоду з вільними принципами. До цього треба додати, що існуванню тих чи інших частковостей політичного устрою не слід надавати особливого значення, бо якщо громадяни мають передбачувану нами приспосабливающуюся природу, то в кінцевому рахунку вийде тільки незначна відмінність внаслідок діяльності не цілком східних політичних машин.

§ 579. Щодо політичних функцій ми вже бачили, що так як державна діяльність не буде більш направлятися на охорону суспільства як цілого від нападу інших товариств, то єдиною її метою залишиться охорона членів суспільства від можливості нанесення шкоди Один одному, причому тут приймається до уваги не тільки безпосередній шкоду , а й шкоду віддалений: всяке порушення рівності.

§ 580. При цьому обмеження державних обов'язків робиться досить імовірним подальший розвиток тієї межі, яка вже тепер характеризує найбільш промислово розвинені суспільства: виконання все більш і більш численних і важливих відправлень за допомогою організацій, які не є відділами урядової організації. Вже й тепер у нас приватна підприємливість, діючи за допомогою скомбінувати групи громадян, досягає таких результатів, про досягнення яких в колишніх суспільствах і не мріяли; а в майбутньому подібним чином будуть досягати таких результатів, про які ми тепер не мріємо.

§ 581. Ми повинні вказати на один висновок, що має важливе практичне значення. Різні зміни, що створюють всі разом вищеописане перетворення, мають між собою певне кількісне співвідношення, і недотримання між ними належної пропорції принесе зловредні результати. Між ними існує відоме нормальне співвідношення з природою громадян, чого не можна забувати безкарно.

§ 582. Але найважливіше висновок, до якого приводять всі види доказів, полягає в тому, що основною умовою можливості досягнення вищого суспільного стану, як політичного, так і всякого іншого, є припинення війни. Мілітаризм, підтримуючи пристосовані до нього установи, знищить можливість виникнення змін, спрямованих до встановлення більш справедливих установ і законів, або ж зуміє нейтралізувати ці зміни, тоді як постійний мир неминуче поведе до соціальних поліпшень всякого роду. Нам було б приємно, якби наведені вище міркування змусили кого-небудь подумати про те, чи не ведуть захищаються ним заходи до збільшення того суспільного регулювання, яке характеризує войовничий тип, або ж, навпаки, вони прагнуть більшого розвитку індивідуальності і більшому расширенно добровільного співпраці - рисам, що характеризує промисловий тип.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " XIX. Минуле і майбутнє політичних установ "
 1. Реалізація образу часу у формах дієслова. Теорія дієслівних времен104
  минуле (зовнішнє час). У свідомості людини образ часу набуває лінійний характер. На-passe СО a futur х \ Л 7 х ^ \ / \ / напрямок руху часу у \ у вартісне складається з частки (chronotype), що йде в минуле, і частки (chronotype), що приходить з майбутнього: Частка (chronotype) минулого, реально існуючого, удаляющегося від справжнього реальна і декадентна;
 2. Перепідготовка керівників
  минулим перепідготовку, видається державний диплом про освіту встановленого зразка. Керівникам і фахівцям, що завершив курс навчання за додатковими професійними освітніми програмами, освітніми закладами підвищення кваліфікації видаються наступні документи державного зразка: посвідчення про підвищення кваліфікації для осіб, які пройшли короткострокове
 3. Період майбутнього часу
  минулого часу. (Нагадую, даний включає частинку минулого і частинку майбутнього). На цьому рівні дія позначається формою Futur hypothetique. На рівні-h-(мінімум гіпотетичність) дія представлено як категоричне твердження і позначається формою Futur simple. Образ часу, - писав Г.Гійом, - виникає у свідомості поступово. Процес його виникнення може бути
 4. XV. Минуле і майбутнє церковних установ
  установами, дають вельми ясні приклади, іллюстрірующіі загальний закон еволюції. Певна, зв'язкова і різнорідна церковна! організація виникає з первісного недиференційованого соціально го агрегату, в якому домашнє, цивільне та релігійне управленні велися спочатку однаковим чином і одними і тими ж особами. § 653. До диференціації структури потрібно приєднати ще й диф
 5. Період Справжнього Часу
  минулого і частинка майбутнього). Цим пояснюється, зокрема, можливість вживання форм теперішнього часу як для позначення майбутніх, так і совершившихся раніше
 6. XII. Минуле і Майбутнє Обряду
  політичні, релігійні та громадські; коли ми перевірили на подробицях справедливість гіпотези, що обрядове уряд передує в часі усім іншим видам прави-tfiJK.i-in.i. ее складу яких воно входить, ми побачили, яким чином і тут, і (іошіістненно із загальними законами еволюції, відбувається диференціація на три великі частини, усередині яких, в свою чергу, відбувається
 7. Методи відбору
  минулого кандидата Інформування пройшли і не пройшли кандидатів про рішення з відбору Підготовка колективу до зустрічі з новим службовцям Прийняття обов'язків посади минулим кандидатом (подання знову прийнятому / призначеному службовцю програму офіційного введення в
 8. Відбір кандидатів на навчання
  минулим поетапно професійної відбір. За даними мандатної комісії відібрані кандидати зараховуються студентами (курсантами, слухачами) освітнього
 9. Послух
  минулого можна виводити висновку щодо майбутнього, то ми можемо стверджувати, що при високому розвитку суспільства сфера політичного покори матиме порівняно вузькі межі і що поза цими межами підпорядкування громадян уряду буде вважатися не більш похвальним, ніж раболіпство раба перед своїм
 10. Проблемні питання 1.
  майбутнього: які її основні риси?
 11. 79. Держава в політичній системі суспільства. Гос-во і групи тиску (лобі).
  політичної системи суспільства. ПСО - упорядкована на основі права система всіх політичних явищ, що функціонують і взаємодіють у суспільстві з метою завоювання, утримання або участі у політичній владі. Елементи ПСО: - суб'єкти політики - держава, політичні партії, політичні рухи, громадські об'єднання. - політичні норми і принципи; - політичні
 12. 26. Поняття, сутність, основні ознаки політичного режиму демократії.
  політичний режим, тобто певний метод здійснення державної влади (протиставлення - фашизм). Для демократії як політичного режиму характерна наявність центральних і місцевих представницьких установ, виборності, законності та легаль-ного існування різних партій і громадських організацій. 3. Демократія передбачає проголошення формального рівноправності,
 13. § 2. Суспільство і його соціальні та політичні інститути
  політичних інститутів, тобто стійких соціальних або політичних встановлень, установ, об'єднань і спільнот, що виконують необхідні для суспільства соціальні або політичні функції. Як вже зазначалося, люди - істоти суспільні, вони не можуть жити, трудитися, що не об'єднуючись по потребам та інтересам, цілям. Словом, соціальні та політичні інститути виникають в силу
 14. XXVII. Область Соціології
  минулому і сьогоденні. § 211. Закінчивши опис попередніх міркувань, подивимося, в яких емпіричних узагальненнях можна розташувати факти
 15. XII. Еволюція Професій
  політичним, зробився згодом політико-церковним і потім розвинув професійні установи головним чином з церковного елемента. Єгипет, на історії якого так добре можна вивчати перші кроки соціальної еволюції, дає особливо живі приклади первісного об'єднань нения політичних, церковних і професійних відправлень. § 722. На прикладі професійних установ ми
 16. Контрольні питання і завдання
  політична партія? Чим вона відрізняється від інших політичних громадських об'єднань? 12. Яке різницю між конфесійними і клерикальними партіями? 13. Як співвідноситься назву партії з її політикою, її соціальною базою? Наведіть приклади. 14. Що таке інституціоналізація політичних партій? У чому вона проявляється? 15. Що таке політичний плюралізм? Як він співвідноситься з
© 2014-2021  ibib.ltd.ua