Головна
ГоловнаCоціологіяМетоди збору та аналізу соціологічних даних → 
« Попередня Наступна »
Г. Г. Татарова. Методологія аналізу даних в соціології (введення), 1999 - перейти до змісту підручника

1. НАВІЩО СОЦІОЛОГА ШКАЛИ? КОДИРОВАНИЕ ЯК ПРОЦЕДУРА ВИМІРЮВАННЯ

Що означає вимір? Чи можна вимір відокремити від аналізу? Поняття шкали, Номінальна, порядкова, «метрична» шкали, Вимірювання як кодування, Псевдометрічность, Фактичний і фізичний тип шкали, Проблема соціологічного «нуля»,

Ви регулярно в буденному житті стикаєтеся з судженнями, які починаються такими слова, як:

«Опитування громадської думки показало, що ...»,

«Соціологи стверджують, що ...»,

«Статистичні дані показують, що ...»,

«Соціологічний аналіз підтверджує, що ...».

За цими судженнями криється величезна робота соціолога з аналізу різних типів інформації. Складовою частиною цього аналізу є процедура вимірювання. З терміном «вимір» ми вже стикалися в різних контекстах. Наприклад, при розгляді 1-го типу інформації йшлося про вимірювання соціальних показників, як процедури формування узагальнених, похідних показників званих індексами. У 2-му типі виникала необхідність у вимірі емпіричних індикаторів. У третьому і четвертому типах вимір виступало як проблема в самих різних контекстах. У п'ятому з виділених нами типів емпіричних даних, логіку аналізу текстової інформації теж можна, певною мірою, позначити як вимірювання в широкому сенсі тлумачення цього терміна. Процес вимірювання для соціолога починається з побудови моделі вивчення властивості соціального об'єкта, тобто з суто якісної моделі.

Модель вивчення властивості об'єкта, модель вимірювання властивості, модель аналізу властивості тісно взаємозв'язані в рамках соціологічного дослідження. Іноді ці поняття взаємозамінні. Часом дуже вузьке трактування окремих складових цієї тріади призводить до небажаних наслідків у емпіричної соціології. Наприклад, аналіз інтерпретується тільки як застосування математичних методів, а вимір тільки як математична теорія вимірювання.

З цієї причини ми і не будемо тут говорити про теорію вимірювання, про систематизацію методів вимірювання, вважаючи, що ви поки не готові до сприйняття такого матеріалу. Якщо ж вас вже сьогодні цікавить історія та теорія становлення проблематики вимірювання, можна звернутися до літератури [5,6, 24, 25]. Процедуру вимірювання можна позначити і як діагностичну процедуру. Грубо кажучи, поставити діагноз респонденту, групі респондентів і будь-якому (будь-яким) іншому емпіричному об'єкту. Процедуру вимірювання можна позначити і як процедуру шкалювання, тобто створення шкали для вимірювання чого-небудь або кого-небудь.

Наша ж мета полягає в розгляді різних дослідницьких ситуацій та тих прийомів вимірювання, які при цьому виникають. Спочатку мова піде про найпростіші ситуаціях; а потім більш складних. Поняття «простота» відноситься лише до технічної сторони процедури вимірювання. Ми навмисно користуємося терміном «прийом», а не вживаємо термін «метод» виміру. Тим самим ми хочемо підкреслити, що розглядаємо лише верхню частину айсберга. Не розглядаємо ні становлення проблеми вимірювання, ні обгрунтування різних підходів. У нас виключно прагматичний і досить поверхневий підхід до вимірювання. Намагаємося відповісти на запитання «Чим і як можна скористатися в тій чи іншій ситуації?».

В силу того, що один з основних джерел інформації в соціології індивід, зупинимося на проблемах вимірювання саме в цьому випадку. У рамках роботи з інформацією типів 2, 3 і 4 соціолог оперує досить простого виду емпіричними індикаторами. Як приклад розглянемо шість емпіричних індикаторів, або шість питань такого вигляду: 1.

Ваш пол? -

Чоловічий А 1 0 -

жіночий Б2 1 лютого.

На якому факультеті ви вчитеся? -

Соціологічному 1 А -

фізичному 2 Б -

хімічному 3 В -

математичному 4 Г 13

16

Н

історичному

юридичному

3. Наскільки ви задоволені навчанням? - Повністю задоволений 1 травня 19 лютого - скоріше задоволений, ніж ні 2 18 квітня 5 - і так, і ні 3 березня 11 квітня - швидше незадоволений, ніж задоволений 2 лютого 3 липня - абсолютно незадоволений 5 1 5 1 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 4. Наскільки ви впевнені, що знайдете роботу за фахом після закінчення вузу? -

Упевнений, що знайду -

швидше впевнений, ніж ні -

І так і ні -

скоріше не впевнений, ніж упевнений 4 -

зовсім не впевнений, що знайду 5.

Скільки Вам повних років? 6.

Скільки часу (в годинах) на тиждень ви витрачаєте на самостійну роботу (відвідування бібліотек, підготовка до семінарів)?

Абсолютно ясно, що, плануючи своє дослідження, соціолог думає про те, як закодувати, зашифрувати інформацію, яку він збирає за допомогою такого роду питань. Це йому потрібно для того, щоб ввести інформацію в комп'ютер, а потім «переварити» її, тобто обробити, систематизувати. Кодувати можна за допомогою будь-яких символів, які можна позначити як коди, шифри, мітки і просто «цифирь». Вище «стать» закодований трьома способами: у першому випадку буквами (А, Б), а в другому - цифрами (1,2), а в третьому - цифрами (0,1). Факультети (всього їх 16) в першому випадку закодовані числами (це не числа в істинному розумінні слова, а поєднання цифр - шифр, код), а в другому - буквами. У соціології зручніше кодувати за допомогою чисел від 1 і т. д., тому що 1 означає перший варіант відповіді, 2 - другий варіант і т. д.

Процедуру кодування можна позначити і як процедуру вимірювання (прямого, безпосереднього). Чому? А тому, що цілком правомірно поставити питання: Як виміряти пол? Як виміряти вік? Як виміряти приналежність до факультету? Самі питання на перший погляд викликають певне здивування, тому що відповіді на них прості й очевидні. Разом з тим відповідь може бути неоднозначним. Залежно від цілей дослідження соціолога може цікавити як хронологічний вік, так і розумовий (зіставлення цих вікових особливо важливо при вивченні дітей). Соціолога може цікавити як фізіологічний підлогу, так і «соціологічний» (чоловічий чи жіночий тип особистості). Що ж до виміри феномену «задоволеність навчанням» і «ступінь впевненості з приводу працевлаштування», то однозначної відповіді тут немає і не може бути. Це складні феномени з точки зору вивчення, вимірювання та аналізу. Вибір нами третього питання в якості єдиного емпіричного індикатора «задоволеності» пояснюється дуже просто. Такого роду питання з приводу задоволеності різними сторонами життєдіяльності людини кочують з одного запитальника в іншій. У цьому сенсі варіанти відповіді на нього є типовими.

І в цьому випадку кодування варіантів відповіді ми вважаємо виміром. Вище наведені чотири способи кодування. Трохи нижче ми до них повернемося. Питання, як виміряти вік і тривалість самостійної роботи, також правомірні, і відповіді на них носять очевидний характер.

Зробимо невеликий відступ, щоб декілька пояснити це дуже важливе в соціології поняття - вимірювання, визначення якого наведемо нижче. Кожен з вас у повсякденному житті користується і розуміє, що таке вимір. Наприклад, відстань вимірюється в сантиметрах, метрах, милях, кілометрах, у світлових роках. Кількість продуктів - в штуках, літрах, тоннах. Площі - в сотках, гектарах. Температура - в градусах. Грошовий дохід - в рублях, доларах. Вік - у роках. Витрати часу на здійснення занять - у хвилинах або у годинах.

Таких прикладів можна навести безліч з повсякденного життя людей, з самих різних сфер життєдіяльності людини. Все це можна назвати шкалами. Вище ми позначили послідовно наступні шкали: шкала відстаней, шкала кількості продуктів, шкала площі, шкала температури, шкала доходу, шкала віку та шкала тривалості. Всі названі шкали безперервні. Положення, мітка на шкалі називається шкальні значенням. Сукупність усіх можливих шкальних значень утворює так званий одновимірний континуум, Кожна наведена вище шкала має одиницю виміру - сантиметр, метр, милю, кілометр, світловий рік, штуку, літр, тонну, сотку, гектар, градус, рубль, долар, рік, хвилину, годину (перераховуємо до порядку згадування всі одиниці виміру).

Вважається, що сукупність об'єктів виміряна, якщо кожному об'єкту поставлено у відповідність число і задана одиниця виміру. Що виступає в якості об'єктів вимірювання у повсякденному житті? Для наведених вище випадків такими є: Відстані між містами, країнами. Різні партії продуктів. Різні ділянки території - для площі. Сукупність хворих, якщо мова йде про температуру тіла, і різні міста, якщо мається на увазі погода. Група людей або сімей - для доходу. Сукупність людей - для віку. Сукупність занять або сукупність людей - для тривалості. Інакше кажучи, об'єкт вимірювання - це те, що ми вимірюємо або кого ми вимірюємо. Іншими словами, в процесі вимірювання відносини між об'єктами вимірювання відображаються на відносини між числами. Для чисел при їх порівнянні можна говорити: -

одно - нерівно; -

більше - менше; -

наскільки більше / менше ; -

у скільки більше / менше.

Всі ці чотири порівняння одночасно характеризують відносини між числами. Наприклад, сукупність цілих чисел або сукупність дійсних чисел. Для нас важливо зрозуміти, що всі ці порівняння можливі і для об'єктів вимірювання, коли незабаром відносини між ними відображені в числа. У повсякденному житті ми абсолютно спокійно користуємося виміром, не віддаючи звіту в тому, що за цим стоїть. У соціології відносини між об'єктами вимірювання можуть відображатися не тільки в числа, але і в інші математичні конструкти, наприклад в графи. Це по-перше. По-друге, можна говорити про відображення не всіх чотирьох перерахованих вище відносин, а тільки частини з них.

Згадаймо ті моделі вивчення властивостей об'єктів, про які вже йшлося (матеріальна забезпеченість молодої сім'ї, політична активність, престиж району). Ці моделі ми будували для того, щоб мати можливість порівнювати (так само - нерівно, більше - менше) емпіричні об'єкти між собою. Зверніть увагу на те, що їх можна було б інтерпретувати і як моделі вимірювання. Хоча при їх побудові ми не думали про вимірювання. А якби й думали, то мова не могла б йти про одновимірному континуумі, бо властивість об'єкта практично завжди многомерно, многоаспектно, многофакторно.

Як правило, в соціології одиниці виміру не існує. Яка одиниця вимірювання може бути, наприклад, у політичної активності, у відношення до навчання. Разом з тим можна «придумати» шкалу для вимірювання політичної активності і ставлення до навчання. Чому? Мета будь-якого виміру -

можливість порівняння. Порівняння студентів за рівнем політичної активності - правомірно. Порівняння студентів стосовно навчання теж правомірно. Тим самим можливо і їх вимір. Інше питання - чи можна це зробити за допомогою одновимірної шкали. Після всіх цих міркувань нарешті можна і навести визначення поняття «вимір». Їх існує декілька. Наприклад, у книзі Ядова В.А. [29, с. 81] наводиться наступне визначення:

«Вимірювання - це процедура, за допомогою якої ізмеряемигй об'єкт порівнюється з некоторигм еталоном і отримує числове виграженіе в певному масштабі і шкалою».

Там же наводиться ще одне визначення:

«Вимірювання - відображення емпіричної системи в числову, що зберігає порядок відносин між об'єктами».

Ви можете зустріти і такі визначення:

«Вимірювання - відображення емпіричної системи в математичну (моделювання властивостей емпіричної системи засобами математики), процес связигванія теоретичних понять з емпіричними індикаторами» .

«Вимірювання - процедура, за допомогою якої об'єкти вимірювання, рассматріваемиге як носії определенниис відносин між ними і як таковищ складові емпіричну систему, відображаються в деяку математичну систему з відповідними відносинами між її елементами» [30, с . 210].

«Виміром назигвается процедура, за допомогою якої об'єкти вимірювання, рассматріваемиге як носії определеннигх відносин, відображаються в деяку математичну систему з відповідними відносинами між елементами цієї системи» [17, с. 142].

Ми будемо дотримуватися останнього визначення і виходити з поширеного випадку, коли математичної системою є числова система і більше того - числова вісь.

Образно кажучи, це звичайна шкільна лінійка. Зрозуміло, важко прийняти таку спрощену модель вимірювання за допомогою лінійки, але з чогось треба починати. Існує ціла галузь знань в соціології, яка називається теорією вимірювання. Після освоєння матеріалу цієї книги, ви зможете приступити до її вивчення і дізнатися про існування інших моделей вимірювання. Отже, якщо в процесі вимірювання ми відображаємо тільки рівність -

нерівність об'єктів, то отримуємо так звану номінальну шкалу. Вона називається також шкалою найменувань, категоріальної, ординарної (на відміну від ординальне). У разі номінальної шкали маємо справу з найнижчим рівнем вимірювання, тому що в рамках цього рівня моделюються найпростіші відносини між об'єктами вимірювання, а саме відносини «рівності - нерівності».

 У разі, наведених вище п'яти питань «стать» і «факультет» вимірюються за номінальною шкалою. Перша шкала (стать) складається з двох шкальних значень, а друга з шістнадцяти. Окреслені коди і є шкальні значення, тобто вони трактуються як значення ЕІ. Перший ЕІ може приймати два значення (1,2) при другому з трьох способів кодування. Другий - (1,2,3, ..., 15,16), якщо розглядати перший з двох способів кодування. Кожне значення має вербальну (словесну) інтерпретацію. У разі номінальних шкал можна перейти до дихотомічним шкалами, на яких можливе тільки два значення: 0 і 1. Тоді емпіричний індикатор «стать» перетворюється на два і кожен з них приймає два значення: 

 а) бути чи не бути чоловіком, 

 б) бути чи не бути жінкою. 

 «Факультет» перетворюється на сукупність з 16-ти емпіричних індикаторів, кожен з яких бере також два значення: нульове, якщо респондент не має певним властивістю, і одиничне, якщо володіє. 

 Прихильники так званого гуманітарного виміру [28] вважають, що мова елементарних властивостей (бути чи не бути чоловіком, бути чи не бути студентом, вчитися або не вчитися на соціологічному факультеті і т. д.) і є єдиною мовою «спілкування» з емпіричними даними . Навряд чи цей підхід можна вважати єдино можливим, оскільки в його рамках порушується цілісність емпіричних індикаторів. Соціологу не завжди зручно говорити: токар, слюсар, пекар, аптекар і т. д., а іноді зручно говорити про феномен «професія» в цілому. 

 Саме приписування кодів і є отримання інструменту виміру. Таким чином, у нас є як би дві «линеечки»: одна для виміру «статі» (рис.2.1.1 а), а інша для «факультету» (рис.2.1.1 б). 

 а) 1 лютого 

 Рис, 2,1,1 

 «Лінієчку» (одновимірної шкалою) вимірюємо підлогу або факультет респондента. Кожному респонденту ставимо у відповідність певне шкальної значення (градацію на шкалі, пункт шкали). При цьому немає точки відліку на шкалі, немає і одиниці виміру. Немає поняття відстані між шкальними значеннями. Зате є чітка вербальна інтерпретація шкал'них значень. У вас може скластися враження, що про прості речі говориться дуже складно. І ви будете не праві з однієї простої причини. Науковий прогрес - дивовижне явище. Коли наукові досягнення впроваджуються в повсякденне життя, люди просто цим користуються, не замислюючись. Ви можете сьогодні уявити роботу на комп'ютерах попередніх поколінь? Ви знаєте, що таке перфолента, перфокарта? Зрозуміло, не знаєте. Мабуть історію розвитку комп'ютерів соціологу знати і не потрібно. А про вимір знати соціологу необхідно все, так як це вічна невичерпна проблема соціології. У нашій науці багато таких вічних проблем. 

 Повернемося тепер до третього з позначених вище питань, а саме: 

 Наскільки ви задоволені навчанням? - Повністю задоволений 1 5 19 2 - Скоріше задоволений, ніж ні 2 4 18 5 - І так і ні 3 3 11 4 - Швидше незадоволений, ніж задоволений 4 2 7 3 - Абсолютно незадоволений 5 1 5 1 Пізнавальні можливості цього питання для дослідника такі, що з його допомогою представляється можливим упорядкувати студентів за ступенем їхньої задоволеності навчанням. Тоді кодування варіантів відповіді повинно відображати такий порядок. Три перші варіанти кодування його відбивають. Другий з цих способів найзручніше, оскільки схожий на бали. 

 П'ять балів отримує той, у кого максимальна задоволеність, а один бал - той, у кого мінімальна. Зрозуміло, мова йде про самооцінках, тобто не можна вважати, що респонденти, які мають однакові бали, мають однакову задоволеність. Не кажучи вже про те, що різниця між п'ятьма і чотирма балами не дорівнює такій же різниці між 4 і 3, 3 і 2, 2 і 1. Бали - не числом, а порядок. У нашому випадку порядкова шкала з п'ятьма градаціями (п'ятибальна шкала). 

 Перший спосіб кодування можна інтерпретувати мовою «місць». Це ранги - рейтинги. Перше місце займає той, у кого максимальна задоволеність, останнє - п'яте - той, у кого мінімальна задоволеність. Третій з наведених способів кодування передає впорядкованість і теж вірний, але на відміну від перших двох способів його важко вербально проінтерпретувати. Що ж до останнього - четвертого варіанту кодування, то воно не моделює впорядкованість. Тому при такому способі кодування отримуємо номінальний рівень виміру - номінальну, а не порядкову шкалу. 

 Провівши кодування одним з цих способів, можна вважати, що ми підготували інструмент вимірювання. Перші три способи відносяться вже до порядкового рівню вимірювання, тобто ми вимірюємо задоволеність навчанням по порядкової шкалою, або шкалі порядків. По-іншому вона називається ординальне (на відміну від ординарної) шкалою рангів. Вона виглядає як би «лінієчку», на якій п'ять поділок (рис. 2.1.2): 

 Рис. 2.1.2 

 Ми розглянули порядкову шкалу з вербальною інтерпретацією 

 шкальних значень. Якщо число градацій на шкалі більше п'яти, то така 

 інтерпретація неможлива. Разом з тим соціолог прагне завжди до збільшення числа градацій, вважаючи, що тим самим збільшує точність вимірювання. Тоді він може використовувати не вербальну інтерпретацію, а графічну. При цьому вербально описуються тільки крайні градації шкали. Питання, звернений до респондента, може звучати так: Відзначте, будь ласка, на шкалі те положення, яке відповідає Вашій задоволеності навчанням: 

 І мінімальна -3-2-1 0 1 2 3 максимальна ' 

 ? задоволеність IIIII 1 I задоволеність 

 Іноді соціолог використовує шкалу відсотків, тобто формулює питання 

 так: 

 Відзначте, будь ласка, на скільки відсотків ви1 задоволені! навчанням. 0

 20 жовтня ЗО 40 50 60 70 80 90 100 

 1 I I I I I I I I I I 

 Представляється важливим помітити, що теоретично це шкала порядків, 

 але практично соціолог працює з такою шкалою як з кількісної. Ще одним способом завдання порядкової шкали є «сходи задоволеності навчанням». У цьому випадку питання, звернений до респондента, може звучати так: 

 Будьте люб'язні, знайдіть собі місце на сходах. На верхнього ступеня сидять студенти, повністю задоволені навчанням, а на нижній абсолютно незадоволені. 

 Число ступенів (рис. 2.1.3) - це число градацій на шкалі, або число шкальних значень. У даному випадку їх сім. 

 Рис. 2.1.3 

 Аналогічним чином респонденту можна запропонувати «сходи щастя» (на нижній щаблі - нещасливі, а на верхній - щасливі), «сходи багатства» (на нижньому ступені - бідні, на верхній - багаті), «сходи успішності» і т. д. 

 Усі міркування щодо «задоволеності», вірні і для «впевненості». Це наш четвертий емпіричний індикатор. З порядкової шкалою ми зустрічаємося в повсякденному житті. Коли ви захворієте, температуру вимірюєте за шкалою порядків. Коли здаєте іспити, то рівень ваших знань викладач оцінює також по порядкової шкалою. До речі, оцінки в вузі ставляться по шкалі - порядків, а оцінки в школі - по частково впорядкованої шкалою. У вузі немає «кола», а в школі існує "кол", і звичайно його ставлять тому, хто забув зошит вдома. Тоді шкала від 1 до 5 не є порядкової, тому що не можна стверджувати, що знанні в учня, який отримав «кіл», менше, ніж у того, хто отримав «два». 

 І нарешті, розглянемо останні два з наведених вище питань, а саме: 

 Скільки Вам повних років? 

 I L I I 

 Скільки часу в тиждень ви витрачаєте на самостійну роботу? 

 У даному випадку питання кодування не виникає, бо на перший погляд тут ми маємо справу зі звичними для нас числами. Тому що щодо віку і тривалості правомірно, наскільки більше / менше і у скільки більше / менше. Не кажучи вже про рівність / нерівність і впорядкованості. Всі правила для чисел виконуються. Значить, і вік, і тривалість заняття вимірюємо за так званою метричній шкалі. Вона називається ще кількісної, абсолютною. Візуально вона являє собою справжню лінійку, якщо замість міліметрових поділок зобразити на ній відповідно роки або хвилини. 

 До речі сказати, ці два емпіричних індикатора можна вимірювати і по порядкової шкалою, якщо змінити форму питань. Наприклад, для віку отримуємо 9-бальну шкалу, якщо питання має наступну форму: 

 Відзначте, будь ласка, до якої підліткової угрупованню ви ставитеся. 1.

 18 -20 років, 2.

 21 - 25 років 9.

 65 - 70 років 

 Таким чином, можна зробити деякі висновки з наших міркувань. Те вимір, про який ми говорили, є не що інше, як перший прийом вимірювання, існуючий в соціології. Він полягає в приписуванні «цифири» (кодів, шифрів, балів, рангів, чисел) варіантам відповіді на питання анкети на основі моделювання відносин між емпіричними об'єктами. Які ж відносини між емпіричними об'єктами хвилюють соціолога у разі, коли задаються респонденту наведені вище питання? Насамперед це відносини «рівності - нерівності», щоб порівнювати респондентів за статтю, по факультету. Тим самим надалі маємо можливість порівняння і різних груп респондентів за цим емпіричним індикаторам. Потім дослідника цікавить ставлення «більше - менше», так як це дозволяє йому порівнювати респондентів, наприклад, по задоволеності навчанням, яка у одного буде вище, а в іншого нижче. Тим самим він може надалі виділити для аналізу групи респондентів з однаковим ступенем задоволеності, а також порівнювати різні групи за ступенем задоволеності. Про те, як вирішується останнє завдання, будемо говорити при розгляді індексів в соціології. І нарешті, соціолога цікавлять кількісні відносини: «на скільки більше / менше» і «у скільки більше / менше». Наприклад, порівняти, наскільки витрати часу на самостійну роботу більше / менше у окремо взятих студентів або в різних групах студентів. 

 Тим самим соціолог стикається як мінімум з трьома рівнями вимірювання, з трьома основними типами шкал. Насправді шкал багато [17, с. 142-148, 23, 29, с. 81-121]. Між порядкової і метричної є шкала відносин, шкала інтервалів, шкала різниць. На інтервального шкалою - ні точки відліку, але можна сказати, що об'єкти вимірювання А і В ближче, ніж В і С. На шкалі відносин - є одиниця виміру, і можна сказати, у скільки більше / менше вимірюваної властивості у об'єкта А в порівнянні з об'єктом В. 

 Між номінальною та порядкової - частково впорядкована шкала. Наприклад, шкільні оцінки. Такого роду шкали розглядати не будемо з однієї простої причини. Студенту, що вивчає лише «Введення в методологію ...», потрібно не стільки знання про всіх типах шкал, скільки початкові навички користуватися ними. А ці навички принципово відрізняються тільки для розглянутих нами трьох основних типів шкал. Зрозуміло, ця авторська позиція фахівцями з проблем вимірювання буде засуджуватися. Ніякої шкоди не буде, якщо згодом ви прийдете до 

 іншого висновку. 

 Перейдемо до осмислення тези, що в соціології метричні шкали існують тільки теоретично, а практично часто носять псевдометріческій характер. Терміном «метрична шкала» ми в процесі викладу будемо користуватися певною мірою умовно. Так станемо позначати будь-яку шкалу, рівень виміру якої вище порядкового, т.

 е. всі шкали, крім номінальної та порядкової. Отже, чому в соціології спостерігається феномен псевдометрічності і чому це так важливо знати студенту? 

 Розглянемо шкалу доходу. Апріорі (до отримання емпіричної інформації) ми виходимо з того, що це метрична шкала. Оскільки можемо порівнювати доходи окремих людей / сімей і говорити, що в одного / у одній дохід більше на стільки-то або під скількись, а в іншого / у інший менше на стільки-то або в стільки-то. Дохід виражається кількісно - числом. У реальності, апостеріорі (за емпіричними даними), можемо виявити щось інше. Справді, адже «дохід» сам по собі соціолога не цікавить. Соціологу важливо те, що «дохід» є емпіричним індикатором добробуту і служить для виділення окремих груп населення за рівнем добробуту. З цієї позиції різниця в доході, рівна 500 деномінованими рублям має абсолютно різний змістовний сенс для багатих і бідних. Якщо багаті з такою різницею в доході взагалі не розрізняються, то для бідних таке розходження дуже суттєво. Тому відносно, наприклад, населення в цілому шкала «дохід» носить псевдометріческій характер. Вона тільки апріорі метрична. При аналізі емпірії ми з нею не можемо працювати так, як з числами. Разом з тим у рамках однорідних по доходу груп - наприклад, найбідніших, бідних, багатих, найбагатших - шкалою доходу можна користуватися як метричної. Тому ми і говоримо про псевдометріческом характері метричної шкали, за якою вимірюється «дохід». 

 Тепер розглянемо шкалу для вимірювання віку. Як зазначалося, ця шкала існує у двох формах. Якщо дослідник заздалегідь задає вікові групи і звертається до респондента з питанням про його приналежність до вікової групи, тоді шкала «віку» апріорі буде шкалою порядку. Якщо ж питання прямої, то вона метрична. Ми маємо на увазі як раз цей варіант шкали віку. Тут така ж картина, яка була у випадку доходу. Різниця в рік між 30-річним і 31-річним чоловіками не така ж, як між 59-річним і 60-летнім/мужчінамі. У другому випадку вона дуже істотна, бо 60-річний чоловік - це вже пенсіонер. Зрозуміло, соціологи це чудово розуміють і враховують. Але з точки зору існування шкал це не завжди усвідомлюється. Більше того, ми з вами розглядаємо яскраві і дуже зрозумілі ситуації. У реальних же дослідженнях аналіз типу шкали не завжди носить такий очевидний характер. 

 З цих прикладів робимо дуже важливий для цілей аналізу висновок про необхідність вивчення однорідності емпіричних даних. Проблема «однорідності» - важлива проблема методології аналізу. Вона виникає в соціології у різних контекстах і в різних дефініціях. Ми зіткнулися поки тільки з одним з таких контекстів. У вас може скластися хибне уявлення про непотрібність аналізу метричности, псевдометрічності, тобто в неважливість тези: Теоретично, фізично, апріорі метричні шкали існують, а емпірично, фактично, апостеріорі існують тільки в 

 рамках якісної однорідності, 

 Проте це дуже важливо. Якщо ні метричности, то з емпіричними даними не можна працювати як із звичайними кількостями, з числами. Третя глава книги і присвячена тому, як соціолог працює з різними шкалами. Зверніть увагу, тут ми з вами стикаємося з існуванням важливого в методології аналізу становища - кількісне розходження має сенс тільки в рамках одного і того ж якості (якісна однорідність). 

 Розглянемо ще один сюжет, що виникає при роботі з емпіричної інформацією, отриманою за різними шкалами. Йдеться про невідповідність фізичного та фактичного типу шкали. Фізичний (апріорний, теоретичний) тип шкали виникає з того, що ми придумали в процесі підготовки інструментарію дослідження в кабінеті, на папері. У процесі збору інформації та після її збору ми можемо виявити, що фізичний тип шкали не збігається з фактичним (апостеріорного, емпіричним). Те, що ми задумали, не відповідає реальності. Наприклад, дуже часто у опитувальних зустрічається сукупність питань про задоволеність різними сторонами життєдіяльності (роботою, отриманим освітою, сімейним життям, заміжжям / одруженням, здоров'ям і т. д.). Всі ці «задоволеності» передбачається виміряти по порядковим шкалами. Реально, в процесі дослідження питання «Наскільки ви задоволені своїм заміжжям / одруженням?» Може бути звернений і до респондента, яка не заміжня / неодружений. Природно, він це питання пропускає, не дає відповіді на нього. Соціолог стикається з ситуацією відсутності відповіді і зобов'язаний її інтерпретувати. Відсутність відповіді може бути і з іншої причини, і це, відповідно, необхідно врахувати в процесі аналізу. Формально кажучи, на шкалі з'являється ще одне шкальної значення, яке можна умовно позначити як «нуль» (рис. 2.1.4). 

 Рис, 2,1,4 

 І тепер ми не можемо вважати шкалу порядкової, вона тільки частково впорядкована. Для неї не годяться ті операції, які можна проводити з порядкової шкалою. Соціологи завжди прагнуть використовувати порядкові шкали і іноді працюють з ними навіть як з числами, тобто проводять всі арифметичні операції. Інтерпретуючи шкальні значення як бали, вважаємо якісь загальні бали або середні бали. А якщо шкала перестала бути порядкової, про які ж арифметичних операціях може йти мова. Зрозуміло, це теоретично не обгрунтовані операції з шкалою. 

 Як ви знаєте, проблему не відповіли соціолог вирішує за допомогою введення питань-фільтрів або додавання в питання варіантів відповіді «важко відповісти», «не знаю», «немає відповіді». Тоді апріорі у нас частково впорядкована шкала. Багато процедури обробки передбачають різні способи роботи з такими шкалами без втрати цінної інформації про впорядкованість основних градацій шкали. 

 Розглянемо тепер випадок, коли фізичний тип шкали - метричний. Наприклад, шкала тривалості читання газет. З чим ми стикаємося в дослідженнях бюджету часу? Приміром, з тим, що число респондентів, які не читають, досить велике. Знову соціолог має ситуацію, коли на шкалі з'являється умовно «нуль». Тільки в цьому випадку мова йде не про відсутність відповіді на питання, а про проблему інтерпретації «нуля». У нашому прикладі існують дві можливості такої інтерпретації. Перша з них - «нуль» випадковий, респондент випадково не читав газет в ті дні, в які фіксувався його бюджет часу. Справді, в дослідженнях бюджету часу іноді спостерігається, фіксується по окремо взятому респонденту тільки один день. Тоді відсутність заняття ми не можемо вважати специфічним для його проведення часу. «Нуль» інтерпретуємо як випадковий. Тоді фізичний тип шкали збігається з фактичним, тобто шкала метрична і з даними, отриманими з її допомогою, ми працюємо як з числами. 

 Можлива й інша інтерпретація «нуля». Візьмемо випадок дослідження бюджетів часу, коли для кожного респондента спостерігається, фіксується проведення часу за тиждень. Тоді відсутність заняття маємо право інтерпретувати як характерне, специфічне для його 

 проведення часу. Можна вважати, що респондент взагалі не читає газет. Що з цього випливає, розглянемо на прикладі трьох респондентів, позначених як А, В, С. Припустимо, що респондент А читає в тиждень 60 хвилин, респондент В читає 120 хвилин, а респондент З взагалі не читає. Різниця в читанні між респондентами А і В, а також між А і С однакова і становить 60 хвилин. Як правило, соціолога читання газет цікавить не саме по собі, а як, наприклад, емпіричний індикатор ступеня включеності в споживання засобів масової інформації або ступеня політизованості. З цієї точки зору між першим (А) і другим (В) респондентами спостерігається лише кількісне розходження, а між першим (А) і третьому (С) -

 якісна різниця. Іншими словами, різниця в 60 хвилин між А і С значно більше, ніж така ж - між А і В. З цього випливає, що для шкали «тривалість» фізичний тип шкали не збігається з фактичним. Вона перестає бути метричної, з даними отриманими по ній, не можна працювати як числами. 

 Дослідники бюджетів часу прекрасно розуміють цю специфіку. При цьому вони не використовують термінологію, пов'язану з виміром, а надходять дуже просто. На етапі аналізу емпірії вони застосовують спеціальні показники, які вловлюють згадане нами якісна різниця. По-перше, середні витрати часу на заняття вони розраховують одночасно як по всім респондентам, так і по акторам (респонденти, у яких спостерігається це заняття). По-друге, «середні» вважають не для занять, а для видів діяльності, тобто проводиться попередньо агрегування (об'єднання) занять в групи. 

 Має сенс зупинитися ще на одному сюжеті, що виникає при аналізі емпірії. Він пов'язаний з так званою проблемою «соціологічного нуля». Настільки незвичайне і невживані в літературі словосполучення, на мій погляд, дозволить зафіксувати у вашій пам'яті цей важливий феномен. По суті, мова йде про підведення підсумків, що випливають з попередніх сюжетів. Що ж це за проблема? С, цією проблемою соціолог стикається двічі: на етапі формування інструментарію збору інформації та на етапі роботи з емпірією. Зверніть увагу на те, що для позначення одного і того ж ми навмисно употребляемразниге терміниі Наприклад: обробка інформації, робота з емпірією, аналіз даних д.. Це для того, чтобиг ви1 їх розуміли, запам'ятовували і вам легше бишо биг знайомитися з науковою літературою, в якій використовуються 

 різні терміниг для позначення одного і того ж. 

 На етапі формування інструментарію проблема «соціологічного нуля» знайома вам як проблема не відповіли. Як вона вирішується, ви знаєте з курсу «Методи збору ...», і вище ми про це також згадали. На етапі аналізу даних ця проблема виникає, по-перше, за рахунок неспівпадання фізичної і фактичного типів шкали. У разі порядкових шкал це відбувається якраз за рахунок що не відповіли. Слід зауважити, що соціолог в ряді випадків навмисно не користується варіантами відповіді «важко відповісти» і «не знаю», щоб не втратити порядкову шкалу, бо можливість упорядкування дуже цінна для соціолога можливість. 

 По-друге, проблема «соціологічного нуля» включає в себе інтерпретацію нульового значення (як у випадку тривалості заняття). Ми з вами розглянули дві можливі інтерпретації, залежно від яких змінюється і техніка аналізу, а може бути, і стратегія аналізу. Для соціолога це стратегія, а для математика - техніка. 

 Усі зазначені вище сюжети про псевдометрічності, про фізичний і фактичному типах шкал, про проблему соціологічного нуля взаємопов'язані між собою і суть різні нюанси одного і того ж положення методології аналізу соціологічної інформації. Розуміння типу шкали безпосередньо впливає на вибір стратегії аналізу, на вибір прийомів, методів, способів «перетравлення» інформації. 

 Таким чином, ми «працюємо» тільки з трьома типами шкал: номінальна шкала, порядкова шкала, метрична шкала. Які ж шкали зустрічаються, з яким рівнем вимірювання стикається соціолог при роботі з різними типами емпіричних даних? Що стосується типу 1, то тут в основному метричний рівень виміру - кількості, числа. У рамках типів 2, 3 - номінальний і порядковий. В 4-му типі зустрічаються всі типи шкал. І нарешті, в процесі роботи з текстовою інформацією (тип 5) соціолог має справу в основному з номінальним рівнем вимірювання, хоча перші приклади контент-аналізу пов'язані з звичайної шкільної лінійкою. 

 Завдання на семінар або для самостійного виконання. 1.

 У рамках моделі вивчення властивості соціального об'єкта, складеного кожним студентом в попередньому завданні, придумати по два емпіричних індикатора на кожен тип шкали (номінальна, порядкова, метрична). 2.

 Закодувати можливі варіанти відповідей. Для номінальних і порядкових шкал запропонувати кілька способів кодування. 2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. НАВІЩО соціолога ШКАЛИ? КОДИРОВАНИЕ ЯК ПРОЦЕДУРА ВИМІРЮВАННЯ"
 1. Толстова Ю. Н.. Вимірювання в соціології: навчальний посібник / Ю. Н. Толстова. - М.: КДУ. - 288 с., 2007

 2. Практична можливість побудови шкал
    соціологічних дослідженнях. Будемо сподіватися, що відносно номінальних і порядкових шкал у читача сумнівів не виникає. Найбільш типові способи отримання інтервального шкали фактично описані вище. При обговоренні різних методів одновимірного шкалювання ми аналізували, чому отримувані шкали можна вважати інтервальними. Мова йшла не про безпосередній побудові гомоморфного
 3. Запропонована Стивенсом парадигма вимірювання
    соціологічного виміру. На закінчення параграфа - кілька слів про інші напрямки розвитку цікавлять нас уявлень про вимірювання і про деякі використовуваних тут термінах. І після появи робіт Стівенса продовжують зустрічатися публікації, в яких виміром називається приписування об'єктам чисел, що розуміється дуже розпливчасто, в дусі Кемпбелла [Finkelstein, 1974].
 4.  Глава 14. Репрезентаціоннея теорія вимірювань (ГТВ) з точки зору потреб соціології
    соціології
 5. ВИСНОВОК
    навіщо і намагатися ці відповіді давати), вони повинні бути досить чіткими, повинні бути сформульовані на логіко-математичному мовою (якщо в математиці або логіці немає адекватних конструкцій, соціолог має шанс поставити перед математиком задачу їх створення). Ми не приховували того, що в області теорії соціологічного виміру багато невирішених питань і одним з основних прогалин є
 6. Література 1.
    соціології. М.: ІСІ АН СРСР, 1977. С. 13-22. 2. Гельмгольц Г. Рахунок і вимір. Казань, 1893. 3. Ільїн В. В. Онтологічні і гносеологічні функції категорій якості і кількості. Л.: Вища школа, 1972. 3. Кудрявцев Л. Д Дійсне число / / Математична енциклопедія. Т. 2. М.: Сов. енциклопедія, 1979. С. 73-78. 4. Маліков М. Ф. Основи метрології. М., 1949. 5. Мареничів II.
 7. 13.1. Передісторія вопроса10
    соціологія), і математику (парадок си теорії множин, проблеми підстав математики). У руслі попи 'ток подолання цієї кризи лежало поява нових розробок спрямованих як на вдосконалення класичних уявлень про вимірювання (що привело до створення нової науки - метрології; див. [Маліков, 1949; Фрідман, 1965]), так і на принципове розширення цих уявлень , що дозволяє
 8. ДОДАТОК ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ
    соціологічних факультетах представляється доцільним організувати процес навчання в два етапи. У цьому випадку матеріал слід розділити на дві частини. До першої частини віднести перші дві глави, а до другої - останні дві глави. Відповідно до цього утворюються два курси: "Елементи вимірювання в соціології", "Основи аналізу даних в соціології". Видається за доцільне завершення семестру
 9. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
    соціолог знає заздалегідь назву латентної змінної? Як визначаються настановні й оціночні шкали? Наведіть приклади неадекватності традиційних способів вимірювання настановних змінних. Наведіть приклади неадекватності традиційних способів вимірювання оціночних змінних. Що таке психологічний континуум? Чи завжди числа на психологічному континуумі
 10. Широке визначення соціологічного виміру
    соціолога числа - нічим не краще, а часто гірше, ніж інші математичні об'єкти з точки зору моделювання цікавлять його реальних відносин між емпіричними об'єктами. Про те, що результат вимірювання в багатьох випадках має сенс * представляти у вигляді нечислових конструкцій, говорили багато авторів. Чи може бути названа виміром процедура, яка не є суворої в математичному
 11. 14.2. Недоліки формалізму РТІ1 та шляхи їх подолання
    соціолога. У цьому параграфі ми покажемо, в чому саме полягають недоліки описаного формалізму з точки зору запитів соціології. Однак заради об'єктивності відразу зауважимо, що той же підхід потенційно містить і можливість подолання цих недоліків. Для цього потрібно перестати «зашорівать» себе числами, необхідністю опису ЕС строго формальними засобами і т. д. Треба як би вийти на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua