Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
Легушс Е.Ф.. Лекції з екології / Уфа: УГАТУ, кафедра Безпеки виробництва та ПРОМЕКОЛОГІЯ. - 148 с., 2010 - перейти до змісту підручника

2. Забруднення повітря _разнимі видами транспорту

Практично всі засоби сучасного транспорту є джерелом забруднення атмосфери. До них відносяться автомобільний, залізничний, морський і річковий транспорт, а також авіація; однак найбільш інтенсивним і частіше за інших викликають загальне забруднення атмосфери є автомобільний транспорт.

Автомобільний транспорт. Одиночний автомобіль виділяє порівняно невеликі кількості забруднювачів, які швидко розсіюються в атмосфері і не викликають несприятливих наслідків. При значному скупченні автомашин виникає загальне забруднення атмосфери. Небезпека його появи зростає разом із зростанням рівня моторизації країни, а для окремих районів однієї і тієї ж країни - з ростом в їх межах інтенсивності руху автомашин.

При роботі автомобільних двигунів шкідливі домішки виділяються в основному через вихлопної патрубок. Деякий їх кількість постійно надходить в атмосферу з труби картера, через клапан бензобака, а також з карбюратора.

Характер виділяються шкідливих домішок перш за все залежить від типу двигунів, які поділяються на бензинові та дизельні. Основними шкідливими домішками, що містяться у вихлопних газах цих двигунів, є: окис вуглецю, найбільш характерна для бензинових двигунів, окисли азоту, різні вуглеводні, включаючи і канцерогенний 3,4-бензпірен, альдегіди, сірчані гази. Бензинові двигуни, крім того, виділяють продукти, що містять свинець, хлор, бром і іноді фосфор, а дизельні - значні кількості сажі і частинок кіптяви ультрамікроскопічних розмірів.

Таблиця

Склад вихлопних газів автомобілів європейського виробництва Найменування речовини Вміст,% бензиновий двигун дизельний двігатель1 максима ль ве мінімально е середньо е максимально е мінімально е сер її Вуглекислий газ 15 , 0 2,7 9,0 13,8 0,7 9,0 Окис вуглецю 13,5 - 4,0 7,6 - 0,1 Кисень 17,4 - 4,0 20,0 0,5 9,0 Вуглеводні 4,0 - 0,5 0,5 - 0,02 Водень 5,8 - 2,0 2,5 - 0,03 Альдегіди 0,03 - 0,004 0,004 - 0,002 Окисли азоту 0,2 - 0,06 0, 15 - 0,04 Сірчистий газ 0,008 - 0,006 0,03 0,01 0,02 Кількість виділених домішок залежить від типу мотора, його потужності, режиму роботи, зносу, умов експлуатації та обслуговування.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Забруднення повітря _разнимі видами транспорту "
 1. 12.5. Забруднення атмосфери
  забрудненість повітря над океаном, то над селами вона вища в 10 разів, над невеликими містами - в 35, а над великими містами і промисловими об'єктами - в 150 разів. Товщина шару забрудненого повітря над містом становить 1,5-2 км. На рис. 18 наведено дані про внесок провідних галузей промисловості і транспорту в забруднення атмосфери в РБ. Головними вкладниками у забруднення
 2. ДОДАТОК 35 Коефіцієнт значущості Z i при виконанні дорожніх робіт
  транспортування 1. Ерозійна стійкість 0,9 0,9 - 0,8 - 1,0 2. Стан рослинності 1,0 0,9 - 0,8 - 3. Шумовий вплив 0,8 0,7 0,8 0,8 - 0,8 4. Стан родючого шару грунту - 1,0 --- 1,0 5. Забруднення атмосфери відпрацьованими газами - 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 6. Забруднення атмосфери пилом - 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 7. Забруднення атмосфери виділеннями в'яжучих матеріалів та матеріалів
 3. 3. Перевезення вантажів
  транспортування ПРОДУКЦІЇ трубопроводами. Суб'єктами відносін перевезення вантажів є перевізники, вантажовідправнікі та вантажоодержувачі. Перевезення вантажів здійснюють вантажний залізничний транспорт, автомобільний вантажний транспорт, морський вантажний транспорт та вантажний внутрішній флот, авіаційний вантажний транспорт, трубопровідний транспорт, Космічний транспорт, Інші види транспорту.
 4. 11.3. Забруднення атмосфери і води
  забруднення є транспорт і промислові підприємства. Наведемо дані про рівень забруднення атмосфери різних міст республіки (табл. 10) Таблиця 10 Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферу у містах РБ («держдоповідей ...», 2003) Місто Викиди загальний обсяг, тис. т на 1 людину на 1 га території Уфа 346 , 3 0,331 4,526 Стерлітамак 86,6 0,328 8,656 Салават 8,2
 5. 10.9. Сільськогосподарське забруднення
  забруднення - це привнесення в середовище токсичних хімічних сполук або патогенних мікроорганізмів в результаті сільськогосподарського виробництва. Основними джерелами цього забруднення є пестициди, добрива, тваринницькі стоки. Забруднення грунту пестицидами і їх залишками збіднює її живе населення і тим самим уповільнює процес кругообігу поживних елементів при
 6. Тема 28. Адміністративно-правове забезпечення управління транспортом
  видами транспорту здійснюють: Державна адміністрація Залізничного транспорту України (дів. Положення про Державну адміністрацію Залізничного транспорту України, затв. Пост. КМУ від 29.02.1996 р.) - Залізнічнім транспортом , Міністерство паливо та енергетики України - у сфере трубопровідного транспорту, Українська державна корпорація по будівництву, ремонту та утримання автомобільніх доріг 92 (дів.
 7. 60. Землі транспорту.
  транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та Іншого призначення 1. Землями промісловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та Іншого призначення візнаються земельні ділянки, надані в установленому порядку підпріємствам, установам та організаціям для Здійснення відповідної ДІЯЛЬНОСТІ. 2. Порядок Використання земель промісловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та Іншого
 8. Тема 26. Методика розслідування екологічних злочинів.
  забруднень: Навчальний посібник. - М., 1987. Кузьмін С.В., Аршаніца Н.М. Розслідування злочинних забруднень атмосферного повітря та водних об'єктів: Навчальний посібник. - СПб, 1994. Рохлін В.І., Пінчук В.І., Сердюк В.М. Розслідування та прокурорський нагляд за фактами порушення природоохоронного законодавства: Навчальний посібник. - Л., 1991. Прокурорський нагляд за виконанням природоохоронного
 9. 4.6. Біологічна індикація
  забруднення середовища використання біологічних індикаторів часто дає більш цінну інформацію, ніж вимір забруднення приладами, так як організми реагують відразу на весь комплекс забруднення. Крім того, володіючи "пам'яттю", біологічні індикатори своїми реакціями відображають забруднення за тривалий період. На листі дерев при забрудненні атмосфери з'являються некрози (відмирають
 10. 61. Землі Залізничного транспорту.
  транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та Іншого призначення 1. Землями промісловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та Іншого призначення візнаються земельні ділянки, надані в установленому порядку підпріємствам, установам та організаціям для Здійснення відповідної ДІЯЛЬНОСТІ. 2. Порядок Використання земель промісловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та Іншого
 11. 3.1. Збиток від забруднення навколишнього природного середовища
  забруднення) виступають: 1) населення; 2) споруди житлово-комунального господарства; 3) сільськогосподарські угіддя; 4) лісові ресурси; 5) елементи основних фондів промисловості і транспорту; 6) рибні ресурси; 7) рекреаційні ресурси. Забруднення навколишнього природного середовища викликає такі негативні наслідки: - збільшення захворюваності та травматизму населення,
 12. 65. Землі трубопровідного транспорту.
  Транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та Іншого призначення 1. Землями промісловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та Іншого призначення візнаються земельні ділянки, надані в установленому порядку підпріємствам, установам та організаціям для Здійснення відповідної ДІЯЛЬНОСТІ. 2. Порядок Використання земель промісловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та Іншого
 13. 3.2 Оцінка збитку від забруднення атмосфери
  забруднень в атмосферу У, визначаться за формулою руб (3.2) У = у-8-F - M рік де У - оцінка збитку; Y - константа, що визначає вартість умовної тонни викидів, руб. / усл.т.; 5 - показник відносної небезпеки забруднення атмосферного повітря над територіями різного типу; f - поправка, що враховує характер розсіювання домішок в атмосфері; M наведена
 14. 35. Класифікація умов ІНКОТЕРМС залежно від застосовуваних видів транспорту
  транспорту, який може бути застосовний для виконання контракту. Деякі з торгових термінів застосовні до декількох видів транспорту, а цілий ряд з них - до видів. Іноді при складанні та виконанні зовнішньоторговельних контрактів помилково використовуються торгові терміни, застосовуючи їх до тих видів транспорту, де вони не можуть бути використані. Такі помилки можуть поставити продавця в положення,
 15. 63. Землі авіаційного транспорту.
  Транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та Іншого призначення 1. Землями промісловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та Іншого призначення візнаються земельні ділянки, надані в установленому порядку підпріємствам, установам та організаціям для Здійснення відповідної ДІЯЛЬНОСТІ. 2. Порядок Використання земель промісловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та Іншого
 16. XVTII. Судово-екологічна експертиза
  забруднення навколишнього середовища для даної місцевості, перевищення якого становить небезпеку для здоров'я населення та якісного стану середовища при одночасній діяльності певних підприємств району? 2. Якими можуть бути гранично допустимі викиди шкідливих речовин у водойми, атмосферне повітря, грунт, інші шкідливі впливи на природне середовище даними
 17. 3.4 Ефективність атмосфероохоронного заходів на регіональному рівні
  забрудненням, вираженим через умовний комплексний показник (ПЗ), що об'єктивно відображає стан якості атмосферного повітря і спрощує принцип його використання в практичних розрахунках. Оцінка збитків будується на залежності економічних втрат від тимчасової втрати працездатності у зв'язку із захворюваністю населення від забруднення атмосфери. Спочатку методом рахунку визначається збиток від
 18. § 1. Загальні положення
  транспортом (від латинську transportare - переносіті, переміщуваті, перевозити). Поняття "транспорт" нашли свое закріплення в Законі України "Про транспорт" від 10 листопада 1994 року № 232/94-ВР2. Згідно Зі ст. 1 цього Закону, транспорт є однією з найважлівішіх Галузії суспільного виробництва. Перевезення вантажів та пошто, Надання других транспортних услуг, експлуатація и ремонт Шляхів
© 2014-2021  ibib.ltd.ua