Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія різних країн і часів → 
« Попередня Наступна »
В. Є. ЄВГРАФОВ. ГЕГЕЛЬ І ФІЛОСОФІЯ В РОСІЇ. 30-ті роки XIX ст. -20-ті роки XX в., 1974 - перейти до змісту підручника

Висновок

Більше, ніж за півстоліття, що пройшов після смерті Леніна, КПРС та іншими марксистсько- ленінськими партіями, їх теоретичними кадрами виконана величезна робота з розвитку матеріалістичної діалектики. Розвиток діалектики йшло насамперед у напрямі творчого її застосування в процесі побудови соціалістичного суспільства в СРСР до аналізу і вирішення актуальних проблем сучасної дійсності, пов'язаний-

4 Гегель і філософія в Росії 49

них із світовим революційним рухом, з прогресом науки і техніки, з корінними перетвореннями, що вiдбуваються в світі. Матеріали Комуністичного Інтернаціоналу, міжнародних нарад комуністичних і робочих партій, рішення з'їздів і конференцій КПРС, Пленумів ЦК КПРС і багато інших партійні документи містять в собі блискучі зразки конкретного застосування і творчого розвитку марксистсько-ленінської філософії.

Можна назвати також численні праці професійних філософів-марксистів в СРСР і в усьому світі, виконані в області матеріалістичної діалектики за цей же час починаючи від журнальних статей і критичних виступів проти буржуазних філософів і ревізіоністів і кінчаючи солідними монографіями та навчальними курсами та посібниками з діалектиці. Виконуючи заповіт Леніна - кріпити союз між передовими природознавцями і філософами-марксистами, радянські вчені і науковці інших країн створили чимало праць з діалектиці сучасного природознавства, з проблем науково-технічної революції.

Особливо велика увага приділяється розробці діалектики сучасного суспільно-історичного розвитку, діалектики процесу будівництва соціалізму і комунізму.

У результаті всієї цієї півстолітньої роботи накопичено великий матеріал, що вимагає свого філософського узагальнення. У даному випадку мова йде про створення праці з теорії матеріалістичної діалектики.

У вирішенні такої далеко не легкою завдання потрібно слідувати за вказаною Леніним шляху.

У якості вихідних матеріалів для створення праці з теорії діалектики повинні бути взяті всі без винятку роботи Леніна, в яких творчо розвивається і конкретно застосовується матеріалістична діалектика до самих різних проблем. Якщо Ленін багато разів підкреслював необхідність вивчення діалектики на матеріалі «Капіталу» Маркса, то ми тепер з не меншою підставою вказуємо ще й на необхідність її вивчення на прикладі ленінського праці «Імперіалізм, як вища стадія капіталізму», який є прямим продовженням Марксова «Капіталу» в умовах сучасного капіталізму. Невичерпними джерелами для розробки теорії діалектики є матеріали міжнародних Нарад комуністичних і робочих партій, з'їздів КПРС, рішень ЦК КПРС, інші партійні документи.

Мають бути використані також багатющі дані про розвиток всієї сучасної науки, в тому числі лавиною наростаючі досягнення бурхливо розвивається природознавства, новітня революція в якому органічно злилася з революцією в техніці в єдиний процес науково-технічної революції.

Нарешті, постійно повинні враховуватися матеріали критики сучасної буржуазної філософії і ревізіонізму; предпола-гается, що результати цієї критики будуть узагальнені та включені в роботу з теорії діалектики.

У результаті ми отримаємо розробку теорії діалектики в такому саме аспекті, в якому її намічав і здійснював сам Ленін. Цим буде виконано одну з найважливіших філософських заповітів Леніна як по лінії розробки самої матеріалістичної діалектики, так і по лінії філософського узагальнення досягнень сучасних природних і суспільних наук.

ЛІТЕРАТУРА 1.

К. Маркс і Ф. Енгельс. Твори, т. 1-47. М., 1965-1973. 2.

В. І. Ленін. Повне зібрання творів, т. 1-55. М., 1958-1965. 3.

В. І. Ленін. Конспект «Листування К. Маркса і Ф. Енгельса 1844-1883». М., 1968. 4.

II. К. Крупської. Про Леніна. Збірник статей і виступів. М., 1971.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Висновок "
 1. 5.1. Поняття про недедуктивних (імовірнісних) умовиводах
  Умовивід, в якому висновок не слід строго логічно з посилок, а лише в деякій мірі підтверджується посилками, називається недедуктивних, імовірнісним, або правдоподібним. У недедуктивних умовиводах - на відміну від дедуктивних, в яких істинність посилок гарантує істинність висновку - істинні посилки забезпечують лише велику ступінь правдоподібності висновку за
 2. 2. Порядок і стадії укладання договору
  Порядок укладення договору полягає в тому, що одна зі сторін направляє іншій свою пропозицію про укладення договору (оферту), а інша сторона, отримавши оферту, приймає пропозицію укласти договір (п. 2 ст. 432 ЦК). Відповідно можна виділити наступні стадії укладання договору: 1) переддоговірні контакти сторін (переговори), 2) оферта; 3) розгляд оферти; 4) акцепт оферти. При цьому
 3. § 2. Методи і структура судово-психологічної експертизи
  Судово-психологічна експертиза повинна проводитися сучасними науково-психологічними методами. Результати експертного дослідження повинні бути достовірні і верифіковані - доступні для перевірки і оцінки слідчим і судом. Висновок судово-психологічної експертизи як джерело докази, повинно бути викладено письмово і в необхідному законом порядку, що передбачає
 4. 3.1. Умовивід як форма мислення. Види умовиводів
  Умовивід - це форма мислення, за допомогою якої виводиться нове судження на підставі одного або більше відомих суджень. Інакше кажучи, умовивід - це форма думки і спосіб отримання вивідного знання на основі вже наявного. Умовивід являє собою перехід від деяких висловлювань Аі, ..., Ап (п> 1), що фіксують наявність деяких ситуацій у дійсності, до нового
 5. 1. Укладення договору будівельного підряду
  Попередня розробка та затвердження в установленому порядку обов'язкових для обох сторін певних документів, наявність яких необхідна для укладення договору будівельного підряду (так званих планових передумов або підстав укладення договору), чинним законодавством не передбачаються . Як зазначалося вище, укладення договору, виборі контрагента та визначенні умов
 6. Види умовиводів
  Поняття умовиводу як логічної операції тісно пов'язане з поняттям логічного слідування. Враховуючи цей зв'язок, прийнято розрізняти правильні і неправильні умовиводи. Умовивід, що представляє перехід від посилок АЬ ..., АП (п> 1) до укладення В, є правильним, якщо між посилками і укладанням є ставлення логічного прямування, тобто У є логічним наслідком
 7. Оцінка експертного висновку.
  Висновок психолого-психіатричної, судово-психологічної експертизи, як і будь-який інший, не має заздалегідь встановленої сили і не є обов'язковим для слідчим і судових органів. Воно підлягає перевірці та оцінці, нарівні з іншими доказами у справі. Оцінці піддаються кваліфікація, об'єктивність і компетентність експерта, наукова обгрунтованість і правильність складання
 8. Правила посилок
  1. З двох негативних посилок висновок не слід з необхідністю. Отже, одна з посилок повинна бути ствердною. Порушення цього правила можна продемонструвати на прикладі: Дельфіни - НЕ риби Щуки - НЕ дельфіни Щуки - НЕ риби З двох приватних посилок висновок не слід з необхідністю. Наприклад: Деякі тварини - плазуни Деякі живі організми - тварини
 9. § 4. Укладення договору
  § 4. Висновок
 10. 2. Укладення мирової угоди
  2. Укладення мирової
 11. 4.4. Правила висновків логіки висловлювань
  Логіка висловлювань - це логічна система, яка аналізує процеси міркування, спираючись на істиннісні характеристики логічних зв'язок і відволікаючись від суб'єктно-предикативний структури суджень. Логіка висловлювань може будуватися табличним методом або як числення, тобто як система, що дозволяє отримувати одні вирази з інших на підставі відомих правил, - дана система
© 2014-2022  ibib.ltd.ua