Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
А . В. Мазуров. Правознавство. Короткий курс лекцій. МОСКВА.ЮРАЙТ, 2003 - перейти до змісту підручника

13.3. Права та обов'язки батьків

Права та обов'язки батьків грунтуються на походженні дітей, встановлення батьківства та материнства і тісно взаємопов'язані.

Батьки мають рівні права і несуть рівні обов'язки щодо своїх дітей (батьківські права). Батьківські права припиняються після досягнення дітьми віку вісімнадцяти років (повноліття), при вступі неповнолітніх дітей в шлюб і в інших встановлених законом (ГК) випадках придбання дітьми повної дієздатності до досягнення ними повноліття (ст. 61 СК).

Батьківські права є і у неповнолітніх батьків. Відповідно до ст. 62 СК неповнолітні батьки мають право на спільне проживання з дитиною та участь у її вихованні. Неповнолітні батьки, які не перебувають у шлюбі, у разі народження у них дитини і при встановленні їх материнства і (або) батьківства вправі самостійно здійснювати батьківські права по досягненні ними віку шістнадцяти років. До досягнення неповнолітніми батьками віку шістнадцяти років дитині може бути призначений опікун, який буде здійснювати його виховання спільно з неповнолітніми батьками дитини. Розбіжності, що виникають між опікуном дитини і неповнолітніми батьками, вирішуються органом опіки та піклування. Неповнолітні батьки мають право визнавати і оскаржувати своє батьківство і материнство на загальних підставах, а також вимагати по досягненні ними віку чотирнадцяти років встановлення батьківства відносно своїх дітей в судовому порядку.

При здійсненні батьківських прав батьки не має права завдавати шкоди фізичному та психічному здоров'ю дітей, їх моральному розвитку. Способи виховання дітей поса

189

8

ни виключати зневажливе, жорстоке, грубе, таке, що принижує людську гідність поводження, образу або експлуатацію дітей.

Батьки мають право і зобов'язані виховувати своїх дітей. Вони зобов'язані піклуватися про здоров'я, фізичний, психічний, духовний і моральний розвиток своїх дітей. Батьки мають переважне право на виховання своїх дітей перед усіма іншими особами, зобов'язані забезпечити здобуття дітьми основної загальної освіти. Батьки з урахуванням думки дітей мають право вибору освітнього закладу і форми навчання дітей до отримання дітьми основної загальної освіти (ст. 63 СК).

Батько, який проживає окремо від дитини, має право на спілкування з дитиною, участь у її вихованні і вирішенні питань отримання дитиною освіти, право на отримання інформації про свою дитину з виховних установ, лікувальних установ, закладів соціального захисту населення та інших аналогічних установ. У наданні інформації може бути відмовлено тільки у разі наявності загрози для життя і здоров'я дитини з боку батьків. Батько, з яким проживає дитина, не повинен перешкоджати спілкуванню дитини з іншим батьком, якщо таке спілкування не заподіює шкоди фізичному та психічному здоров'ю дитини, її моральному розвитку.

Батьки мають право вимагати повернення дитини від будь-якої особи, що утримує його у себе не на підставі закону або не на підставі судового рішення. У разі виникнення спору батьки вправі звернутися до суду за захистом своїх прав (ст. 68 СК).

Батьки зобов'язані утримувати своїх неповнолітніх дітей, а також непрацездатних повнолітніх дітей. Порядок і форма надання утримання дітям визначаються батьками самостійно. У разі, якщо батьки не надають зміст своїм дітям, кошти на утримання неповнолітніх дітей (аліменти) стягуються з батьків у судовому порядку.

На підставі ст. 69 СК батьки (один з них) можуть бути позбавлені батьківських прав, якщо вони:

^ ухиляються від виконання обов'язків батьків, у тому числі за злісне ухилення від сплати аліментів;

^ відмовляються без поважних причин взяти свою дитину з пологового будинку (відділення) або з іншого лікувального закладу, виховного закладу, установи соціального захисту населення або з інших аналогічних установ;

^ зловживають своїми батьківськими правами;

S жорстоко поводяться з дітьми, в тому числі здійснюють фізичне чи психічне насильство над ними, зазіхають на їх статеву недоторканність;

S є хворими хронічним алкоголізмом або наркоманією;

^ вчинили умисний злочин проти життя чи здоров'я своїх дітей або проти життя або здоров'я чоловіка.

Позбавлення батьківських прав провадиться в судовому порядку. Батьки, позбавлені батьківських прав, втрачають всі права, засновані на факті спорідненості з дитиною, щодо якої вони були позбавлені батьківських прав. Позбавлення батьківських прав не звільняє батьків від обов'язку утримувати свою дитину.

Батьки (один з них) можуть бути відновлені в батьківських правах у випадках, якщо вони змінили поведінку, спосіб життя і (або) ставлення до виховання дитини. Відновлення в батьківських правах здійснюється в судовому порядку за заявою батьків, позбавленого батьківських прав (ст. 72

СК).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.3. Права та обов'язки батьків "
 1. § 1. Особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя. Шлюбний договір
  права та обов'язки. Так, подружжя мають право обрати загальною прізвищем прізвище одного з них, подвійне прізвище, що утворюється шляхом приєднання прізвища дружини до прізвища чоловіка. У подружжя є право залишитися при своїй дошлюбного прізвища. Подружжя спільно вирішують всі питання життя сім'ї та виховання дітей. Кожен із подружжя має право вільно обрати своє місце проживання, обирати професію і рід
 2. § 2. Права та обов'язки батьків і дітей
  права та обов'язки подружжя Відносини між батьками і дітьми складаються звичайно на грунті кровно споріднених зв'язків як результат походження дітей від батьків. Однак сучасний рівень розвитку медицини здатний забезпечити появу дитини на світ не тільки в результаті біологічного походження (кровного споріднення), а й шляхом пересадки ембріона, зачатого в організмі однієї жінки
 3. 3. Держ. службовець
  права та обов'язки держ. сл. - Ті ж, що і ін громадян в КРФ. Цивільні права і свободи гос. сл. обмежені законодательст-вом з метою нормального гос. служби. Службові права та обов'язки поділяються на загальні для всіх держ. службовців та специальн. володіння кіт. свя-Зано з держ. посадами. Наприклад, спеціальними явл. пр. і про-ти наловив інспектора в обл. дотримання податок. з-ва. Загальні права
 4. 3. Арбітражний процесуальний ПРАВОЗДАТНІСТЬ, АРБІТРАЖНА процесуальна дієздатність
  права і нести процесуальні обов'язки (процесуальна правоздатність) визнається в рівній мірі за всіма організаціями та громадянами, що володіють відповідно до федерального закону правом на судовий захист в арбітражному суді своїх прав і законних інтересів. Здатність своїми діями здійснювати процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки (процесуальна дієздатність)
 5. 10. УЧАСТЬ ОСІБ, сприяння правосуддю
  права: - право відмовитися від дачі висновку з питань, що виходять за межі його спеціальних знань і в разі, якщо подані матеріали недостатні для висновку; право знайомитися З матеріалами справи; право задавати питання особам, які беруть участь у справі і свідкам; право брати участь у судових засіданнях; право заявляти клопотання про представлення йому до виконавчих матеріалів; в
 6. Поняття судового представництва
  права, якому властиві як процесуально-правові, так і матеріально-правові ознаки, сукупність яких і визначає зміст даного інституту, регулюючого процесуальні відносини як між представником і акредитуючою, так і між представником і судом. Таким чином, в процесуальному представництві наявні два види правовідносин: матеріальне правовідношення між
 7. Оформлення, підтвердження і перевірка повноважень представника
  права та обов'язки експонованих осіб. Але при реалізації розпорядчих прав сторін, що тягнуть за собою відчуження нерухомого майна подається особи, законними представниками має враховуватися вимога ст. 37 ГК РФ (отримання попередньої згоди від органу опіки та попеч-тва). Повноваження адвоката у випадках, передбачених федеральним законом, підтверджуються ордером на
 8. 1. Поняття і класифікація учасників арбітражного процесу
  права поділяються на чотири групи: 1) арбітражні суди як органи, що вирішують спори; 2) особи, що у справі, що захищають свої або чужі права і законні інтереси і мають юридичну зацікавленість у результаті арбітражного процесу; 3) особи, що сприяють діяльності арбітражного суду в силу обов'язків за поданням доказової інформації та в інших випадках (свідки,
 9. 5. Ознаки держави
  права. Структура території складається з наступних елементів: Сухопутна частина (материкова поверхню, острови і анклави - частина держави, оточена з усіх боків територією інших держав і не має виходів до моря) Водна частина, що включає води річок, озер, штучних водосховищ, розташованих в межах сухопутної частини держави, а т.м. морські води, які омивають його
 10. 66. Юридична відповідальність. Підстави звільнення від юридичної відповідальності.
  права, яка забороняє таку поведінку і встановлює відповідні санкції (за її допомогою відбувається визначення складу правопорушення), - нормативне підгрунтя; 3. Відсутність підстав для звільнення від відповідальності. Можливість звільнення від відповідальності зафіксована нормами права (наприклад, передача неповнолітнього під нагляд батьків). У законах можуть міститися
© 2014-2022  ibib.ltd.ua