Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право Україна / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Травкін А.А., Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003 - перейти до змісту підручника

1.Арбітражние суди.

Це суб'єкти, які мають владними повноваженнями в арбітражному процесі і наділення правомочием розглядати і вирішувати конкретні спори, встановлювати юридичні факти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.Арбітражние суди. "
 1. Види і стадії адміністративного права
  арбітражні суди здійснюють судову владу при вирішенні виникаючих у процесі предпринимаемой діяльності спорів або з пр-ний в сфері управління. Специфіка забезпечення арбітражним судом законності у сфері виконавчої влади полягає в тому, що суд визнає повно-стю або частково недійсним акт, який не має нормативного ха-рактер і прийняте рішення на основі
 2. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  арбітражна комісія при Раді Праці і Оборони (СТО), арбітражні комісії при обласних економічних Радах, а згодом - при губернських економічних нарадах. Постановою від 3 квітня 1922 Президія Вищої Ради Народного Господарства (ВРНГ) утворив арбітражну комісію при ВРНГ і арбітражні комісії при місцевих органах промбюро і губсовнархозах, які з'явилися
 3. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  арбітражний »можуть зустрічатися в назвах органів, які дозволяють різні суперечки, але не входять в систему арбітражних судів, які реалізують судову владу, наприклад арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті РФ, Міжнародний комерційний арбітраж, Морська арбітражна комісія при Торгово -промисловій палаті РФ. На біржах створюються органи з вирішення спорів, що випливають з біржових
 4. Підзаконні акти як джерела арбітражного процесуального права:
  арбітражних керуючих », в якому встановлено, що уповноваженим органом, що представляє у справах про банкрутство та в процедурах банкрутства вимоги про сплату обов'язкових платежів і вимоги РФ за грошовими зобов'язаннями, є Федеральна служба Росії з фінансового оздоровлення і банкрутства. 2. Акти федеральних органів виконавчої влади, наприклад, Інструкція Державної
 5. 2. СИСТЕМА арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ. СТАДІЇ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ
  арбітражних судів у Російської Федерації складають: Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації; федеральні арбітражні суди округів (арбітражні касаційні суди) - їх у РФ десять; арбітражні апеляційні суди (їх в РФ двадцять); арбітражні суди першої інстанції в республіках, краях, областях, містах федерального значення, автономної області, автономних округах (далі - арбітражні суди
 6. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  арбітражну та судову; громадську - на профспілкову, колгоспну і кооперативну; змішану - на паритетну (коли розгляд справ здійснюється єдиним органом, що складається з рівної кількості членів зацікавлених сторін, наприклад, комісією по трудових спорах, утвореної з рівної кількості представників адміністрації та профспілкового комітету) і спільну (коли розгляд справи
 7. 3. ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ арбітражному суду в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. СПЕЦІАЛЬНА ПІДВІДОМЧІСТЬ справ арбітражним судам
  арбітражних судів федеральним законом можуть бути віднесені і інші справи. Як вже зазначалося, заява, прийнята арбітражним судом до свого провадження З дотриманням правил підвідомчості, повинно бути розглянуто ним суті, хоча б надалі до участі у справі буде притягнутий громадянин, який не має статусу індивідуального підприємця, в якості третьої особи , яка не заявляє
 8. Співвідношення системи арбітражних судів та інстанційності
  арбітражного процесуального правовідносини виступає суд. Відповідно до законодавства Російської Федерації система арбітражних судів складається з чотирьох ланок (суди суб'єктів Російської Федерації, арбітражні апеляційні суди, федеральні арбітражні суди округів і Вищий Арбітражний Суд РФ). Причому, для кожної ланки системи арбітражних судів (на відміну від системи судів загальної
 9. Права та обов'язки суду
  арбітражні справи, суд не повинен бути стороннім спостерігачем. Він повинен, виходячи з поставлених перед ним завдань, зберігаючи незалежність, об'єктивність і неупередженість (ст. 9 АПК РФ): керувати всім ходом процесу; усувати з процесу все, що не відноситься до даної справи; роз'яснювати особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки; допомагати особам, бере участі у справі, належним чином
 10. 9. УЧАСТЬ У арбітражному процесі ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ
  арбітражному процесі з метою захисту публічних інтересів, якщо відповідне право надано їм федеральним законом. В АПК РФ не передбачений конкретний перелік державних та інших органів, правомочних розпочати справу від свого імені на захист чужих інтересів. Розглянуті суб'єкти мають усіченої юридичної зацікавленістю у процесі. Їх юридичний інтерес має «службовий»,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua