Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпаргалка по адміністративному праву України, 2011 - перейти до змісту підручника

43.Контроль як спосіб забезпечення законностіКонтроль є способом забезпечення законності, його сутність полягає в тому, що суб'єкт контролю здійснює облік і перевірку того, як контрольований об'єкт виконує покладені на нього завдання і реалізує свої функції.
Класифікація контрольних функцій:
Залежно від суб'єкта:
контроль з боку законодавчої влади.
контроль з боку ПУ та його апарату
контроль з боку КМУ
контроль з боку центральних органів виконавчої влади
контроль з боку місцевих органів виконавчої влади
контроль з боку органів судової влади
контроль з боку органів місцевого самоврядування
контроль з боку громадськості.
Залежно від належності суб'єкта до державних або громадських структур:
державний контроль
громадський контроль
залежно від адміністративно - правової компетенції суб'єкта:
загальний контроль
відомчий контроль
надвідомчий контроль
залежно від управлінської стадії, на якій здійснюється контроль:
попереджувальний контроль
поточний контроль
наступний контроль
залежно від спрямованості контролю:
зовнішній контроль
внутрішній контроль
залежно від призначення контролю:
загальний
цільовий
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "43.Контроль як спосіб забезпечення законності"
 1. Тема 15. Режим законності і дисципліни у державному управлінні
  контролю та його види. Прокурорський нагляд за законністю діяльності органів виконавчої влади. Звернення громадян, судове оскарження незаконних рішень, дій органів .-> . державної влади та їх посадових осіб як спосіб забезпечення законності і 0 дисципліни у державному управлінні. 1 Забезпечення законності передбачає необхідність створення сис теми її гарантій, а саме: загальні передумови
 2. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  контролю, його види. 3. Характеристика парламентського, президентського, судового контролю за дотриманням законності у сфері виконавчої влади. 4. Співвідношення внутрішнього і зовнішнього, відомчого та над відомчого контролю. 5. Види спеціального контролю та їхня характеристика. 6. Поняття та види нагляду у сфері виконавчої влади. Проку рорський та адміністративний нагляд. Види
 3. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  контролю. Відмінність контролю від нагляду. 59. Поняття, сутність та види адміністративного нагляду, відмінність адміністративного нагляду від прокурорського нагляду. 117 г 60. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності та дис ципліни у державному управлінні. 61. Право громадян на звернення та механізм його реалізації. 62. Поняття та види звернень громадян Провадження по розгляду
 4. 5. Поняття і властивості суб'єкта міжнародного права
  контроль за такою зброєю або вибуховими пристроями ані прямо, ані побічно, таким же способом як і засобом не допомагати, не заохочувати і не примушувати будь-яку державу, що не має ядерної зброї, до виробництва або одержання будь-яким іншим засобом ядерної зброї або інших ядерних вибухових пристроїв. Кожна з держав-учасниць цього Договору, що не має ядерної зброї, зобов'язується не приймати від
 5. 5. Принципи діяльності нотаріату в Україні
  спосіб, щоби з ними не могли ознайомитися сторонні особи. Це поширюється і на давання усних та письмових пояснень особами, які вчиняють нотаріальні дії. Такі пояснення можуть бути дані органам суду, прокуратури, дізнання і слідства лише у формі показань свідків. Зміни в економічних відносинах стали підставою ще для одного винятку із загального правила додержання таємниці вчинюваних нотаріальних
 6. § 5. Державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції
  контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції здійснюється Антимонопольним комітетом України - центральним органом державної влади із спеціальним статусом. Антимонопольний комітет України є конституційним органом. Вiдповiдно до Конституцiї України призначення на посаду та звiльнення з посади Голови Антимонопольного комiтету України здійснюється Президентом України за
 7. Приватизація
  контролює їх виконання; - здійснює зв'язок з місцевими органами приватизації. Регіональні відділення Фонду державного майна України, здійснюючи повноваження в межах своєї компетенції, виконують такі функції: - розробляють пропозиції по приватизації підприємств, які перебувають у загальнодержавній власності, по формуванню державних програм приватизації підприємств у регіоні і подають їх Фонду; -
 8. Відмінність ревізії, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства, від комплексної ревізії
  контролю господарської діяльності підприємств, метод управління господарством. 2. Основними завданнями с: установлення і перевірка фактів розкрадань, інших корисливих злочинів, а також законності здійснення господарських операцій. Основними завданнями е: перевірка додержання фінансово-планової дисципліни, правильності постановки на підприємстві бухгалтерського обліку, документообігу та звітності,
 9. ДОДАТКИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
  контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому; бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень; внутрішньогосподарський (управлінський)
 10. § 4. Правові форми взаємовідносин держави і комерційної корпорації
  контроль і нагляд за відповідністю діяльності комерційних організацій зареєстрованому статуту: - нагляд за виконанням і дотриманням законності здійснюють органи прокуратури; - контроль за джерелами і розмірами надходжень і сплатою податків здійснюють фінансові органи і органи державної податкової адміністрації; 7) передбачає відповідальність уповноважених осіб комерційних організацій за
© 2014-2022  ibib.ltd.ua