Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпаргалка по адміністративному праву України, 2011 - перейти до змісту підручника

84.Публічне управлінняУправління - це цілеспрямований вплив з боку керуючого суб'єкта на поведінку керованого об'єкта, на відповідні явища та процеси задля приведення їх у відповідність з певними закономірностями.
Публічне управління є частиною соціального управління.
Публічне управління складається з:
державного управління, де суб'єктом виступа\ держава в особі відповідних структур.
громадського управління, де суб'єктами є недержавні утворення.
Суб'єкти державного управління виступають від імені держави. Їх діяльність має юридично - владний характер. І забезпечується примусовою силою держави.
Суб'єктами громадського управління виступають недержавні утворення. До них належать різні самоврядні структури. Вони виступають як суб'єкти публічного права виключно від свого імені тільки для вирішення питань, що визначені їх статутними документами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "84.Публічне управління"
 1. 4.Адміністративне право у юридично - галузевій класифікації.
  публічно - управлінських відносин, а також організації і забезпечення публічно - управлінської діяльності. Галузь законодавства - це сукупність нормативно - правових актів , у яких знаходять зовнішнє вираження адміністративно - правові норми. Галузь юридичної науки - це система теоретичних положень, обґрунтувань і тлумачень, що отримані в результаті дослідження сутності та змісту адміністративно
 2. 14. Адміністративно - правові норми.
  публічного управління. Особливості: В них закріплюються відносини з керування, державного контролю і нагляду; метод впливу адміністративно - правових норм є імперативним, вольовим, державно -владним; виконання приписів адміністративно -правової норми гарантується державою за допомогою організаційних, роз'яснювальних , стимулюючих, примусових засобів; кожна адміністративно - правова норма є
 3. 29. Державне управління.
  публічних інтересів інтересів. Державне управління є частиною соціального публічного управління. Основні компоненти системи державного управління це: суб'єкт - ним є держава в цілому, об'єкт - ним є організоване суспільство в цілому, керуючий вплив - йому притаманний державно - владний характер, дістає вияв у переважно адміністративно - правовій формі, а також має безперервний характер Ознаки
 4. 45. Метод адміністративного права
  публічного управління проводиться за допомогою адміністративно - правового
 5. 76.Предмет адміністративного права
  публічного управління. Відносини, що становлять предмет адміністративного права чи адміністративно - правові відносини - це стійкі правові зв'язки між суб'єктами й об'єктами публічного управління, що виникають у результаті дії адміністративно - правових норм. Особливості адміністративно - правових відносин: виникають у результаті управлінської діяльності з реалізації публічних, найчастіше
 6. 74. Поняття суб'єктів адміністративного права.
  публічного управління, які передбачені адміністративно - правовими нормами, здатного надані права реалізовувати, а покладені обов'язки виконувати. Складові елементи адміністративної правосуб'єктності: Адміністративна правоздатність - це здатність суб'єкта мати права та обов'язки у сфері державного управління. З'являється з моменту виникнення суб'єкта. Адміністративна дієздатність - це здатність
 7. 96. Структура адміністративного права
  публічного управління, його риси і принципи та співвідношення з виконавчою владою; поняття адміністративного права; зміст адміністративно - правових норм і відносин; визначають адміністративно - правовий статус суб'єктів адміністративного права; сутність методів і форм управління; склад адміністративного правопорушення і сутність відповідальності за його вчинення; зміст адміністративного процесу;
 8. Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України
  публічної влади в державі, тобто воно є правом державного управління, що передбачає владний вплив держави, в особі державних органів і посадових осіб, на різноманітні суспільні відносини. Одночасно, метою адміністративного права є закріплення таких форм і напрямків діяльності зазначених органів, їх посадових осіб, які б забезпечували повсякденний демократичний режим цих відносин на основі
 9. Тема 6. Форми державного управління
  публічних інтересів) та законність. Остання обумовлюється: а) наявністю компетенції у суб'єкта управління; б) його відповідністю закону по суті; в) відповідністю меті закону; г) його прийняттям у передбачений законом строк; д) дотриманням процесуальних правил видання акту. Акти державного управління, які не відповідають вимогам, що висуваються до них, признаються дефектними: нікчемними або
 10. Тема 7. Адміністративно-правові методи державного управління
  публічного інтересу; '--' засоби досягнення мети; ' способи організації, прийоми здійснення функцій, що
© 2014-2022  ibib.ltd.ua