Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право Росії і зарубіжних країн → 
« Попередня Наступна »
Невідомо. Лекції з адміністративного права, 2010 - перейти до змісту підручника

Адміністративно-правові норми і відносини

1. Поняття адміністративно-правових норм.

2. Види адміністративно-правових норм.

3. Поняття адміністративно-правових відносин.

4. Види адміністративно-правових відносин.

5. Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин.

1. Адміністративно-правова норма - це нормативно-правові, що регулюють відносини у сфері державного управління, а також відносини управлінського характеру, що виникають у процесі здійснення державної діяльності.

Особливості адміністративно-правових норм:

1. Метою адміністративно-правових норм є забезпечення організації та функціонування всієї системи виконавчої влади.

2. Адміністративно-правові норми визначають належну поведінку всіх осіб і організацій, що діють у сфері державного управління.

3. Призначення адміністративно-правових норм полягає насамперед у забезпеченні ефективної реалізації конституційного призначення виконавчої влади.

4. Адміністративно-правові норми встановлюють і забезпечують режим законності і державної дисципліни в суспільних відносинах, що виникають у процесі державно-управлінської діяльності.

5. Адміністративні відносини є хорошим засобом захисту від посягань на адміністративно-правові норми.

6. За допомогою адміністративно-правових норм забезпечується урегульованість фінансових, земельних та інших відносин.

8. Адміністративно-правова норма складається з

1) гіпотеза - умова дії адміністративно-правових норм (ст. 13 Кодексу про адміністративні правопорушення.).

2) диспозиція - правило поведінки, розпорядчі, дозволене або рекомендоване даною нормою права (ст. 165).

3) санкція - заходи адміністративного та дисциплінарного впливу.

2. 1. за предметом регулювання розрізняють

а) матеріальні - норми, що закріплюють права, обов'язки, відповідальність учасників управлінських відносин, що регулюються адміністративним правом, тобто їх адміністративно-правовий статус.

Б) процесуальні - норми, які визначають методи, способи, порядок діяльності з реалізації державного управління (розд. 4 КпАП).

2. за формою вираження

а) зобов'язують - розпорядчі вчиняти певні дії (ст. 285).

Б) забороняють - передбачають заборону на вчинення певних дій у певних умовах.

В) уполномочивающие - виражається можливістю адресата діяти в рамках, встановлених вимог на свій розсуд (ст. 14).

Г) стимулюючі - забезпечують за допомогою відповідних засобів матеріального або морального впливу належної поведінки учасників регульованих управлінських відносин. Наприклад: встановлення податкових пільг.

Д) рекомендаційні - носять рекомендаційний характер. Наприклад, регулювання взаімотр. суб'єктів виконавчої влади і недержавних утворень. Наприклад: між органами міліції та добровільної дружини.

3. за змістом

а) загальні - регулюючі загальні відносини загального характеру для всіх галузей і сфер.

Загальна частина.

Б) особливі - що регулюють загальні відносини в конкретній сфері управління. Наприклад: в економіці, культурі, суспільному безпеки

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Адміністративно-правові норми і відносини"
 1. 1. Адміністративно-правова норма
  це нормативно-правові, що регулюють відносини у сфері державного управління, а також відносини управлінського характеру, що виникають у процесі здійснювала-тичних державної діяльності. Особливості адміністративно-правових норм: 1. Метою адміністративно-правових норм є забезпечення організації та функціонування всієї системи виконавчої влади. 2. Адміністративно-правові
 2. 5. Норми адміністративного права: поняття, структура, види.
  Правові норми коториесодействуют підтримці правового порядку м-ду гос. Органом виконавчої влади, іншими гос і не гос структурами, фіз-ми особами є адміністративно - правовими нормами, їх сукупність становить адмін право. Найбільш істотною ознакою правової норми є державно-обов'язковий характер, за яким норму права відрізняють від інших правил.
 3. 2. Предмет і система адміністративного права.
  У адмін-ного права є свій предмет правового регулювання. Адміністративно правові норми під першу впливають на організацію, распорядительно - виконавчу діяльність, також регулюються організаційно управлінські відносини засновані на гос власності. Предмет - суспільні відносини з приводу управління. Під другим норми адміністративного права, обмежуючи сферу свободи
 4. 1. Суб'єкти адміністративного права
  це володарі прав і обов'язків, якими вони наділені з метою реалізації повноважень, покладених на нього адміністративним правом. Суб'єкти адміністративного права можуть стати суб'єктами адміні-стративні пр-ний при наявності 3-х умов: 1. адміністративно-правові норми, які передбачають права і обов'язки суб'єкта 2. адміністративної правоздатності та дієздатності суб'єкта 3.
 5. Адміністративно-правові норми і відносини
  Адміністративно-правові норми і
 6. Г. І. Петров. Радянські адміністративно-правові відносини, 1972

 7. 3. Джерела адміністративного права
  це органи законодавець-ної та виконавчої влади, що містять адміністративно-правові норми, які регулюють суспільні відносини у сфері (управлен-чеський діяльності) виконавчої влади. До них відносяться: 1. Конституція Російської Федерації 2. Федеральний конституційний закон і федеральний закон, Ко-декс про адміністративні правопорушення, федеральний конститу-ційний закон "Про
 8. 1. Поняття адміністративно-правових норм.2. Види адміністративно-правових норм.3. Поняття адміністративно - правових отношеній.4. Види адміністративно-правових отношеній.5. Підстави виникнення, зміни та припинення адмініст-ративно-правових відносин.
  1. Поняття адміністративно-правових норм.2. Види адміністративно-правових норм.3. Поняття адміністративно-правових отношеній.4. Види адміністративно-правових отношеній.5. Підстави виникнення, зміни та припинення адмініст-ративно-правових
 9. 19. Індивідуальні суб'єкти адміністративно-правових відносин: поняття , види.
  Суб'єкти адміністративного права - це всі ті, хто згідно з адміністративно-правових норм наділені конкретним обсягом прав і обов'язків у сфері виконавчої влади. Ставляться: громадяни України, іноземці, особи без громадянства,
 10. ПЕРЕДМОВА
  Адміністративне право є найбільшою галуззю системи російського права, оскільки воно призначене регулювати різноманітні суспільні відносини в самій багатосторонній соціальній сфері - у сфері державного управління, діяльності виконавчої влади. Воно займає особливе місце в системі російського права і відрізняється від інших галузей права не тільки предметом
 11. Коренев А.П.. Адміністративне право Росії. Підручник. У 3-х частинах. Частина IM: МЮИ МВС Росії. Вид-во «Щит-М». - 280 с., 1999

 12. 4. Система адміністративного права
  це сукупність адмініст-ративно-правових інститутів і підгалузей. Адміністративне право складається з Загальної та Особливої частини. В Загальну частину включені такі інститути: 1. державне управління 2. виконавча влада 3. форми державного управління 4. методи державного управління 5. інститут правових актів 6. інститут державної служби 7. інститут адміністративного
 13. 1. Адміністративно-правове становище громадян визначається обсягом і характером адміністративної правосуб'єктності:
  1) адміністративна правоздатність - це здатність гражда-нина мати певні права, передбачені нормами адміністра-тивного права і виконувати покладені на нього обов'язки у сфері дер-жавного управління. Вона виникає з моменту народження і припиняється смертю 2) адміністративна дієздатність - здатність громадянина своїми діями набувати, а також здійснювати
 14. 6. Матеріальні і процесуальні адміністративно правові норми.
  Матеріальні - закріплюють систему органів держ управління, структуру, права та обов'язки, як органів держ управління так юр і фіз осіб Процесуальні - визначають порядок реалізації норм матеріальних встановлюють процедуру їх здійснення у сфері виконавчої і розпорядчої діяльності. Часто регламентує порядок реалізації матеріальних норм не тільки адміністративного але й
© 2014-2022  ibib.ltd.ua