Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки з адміністративного права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

6. Матеріальні і процесуальні адміністративно правові норми.


Матеріальні - закріплюють систему органів держ управління, структуру, права та обов'язки, як органів держ управління так юр і фіз осіб
Процесуальні - визначають порядок реалізації норм матеріальних встановлюють процедуру їх здійснення у сфері виконавчої і розпорядчої діяльності.
Часто регламентує порядок реалізації матеріальних норм не тільки адміністративного але й інших
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "6. Матеріальні і процесуальні адміністративно правові норми."
 1. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  матеріальна відповідальність посадових осіб митних органів. Сб.наук, праць - Оде са, 1996. Ківалов С.В. Поняття й основні риси митної справи в 67 Україна / / Актуальні проблеми Держава і права: 36. наук. пр. - Одеса, 1997. 68 Ківалов С.В. Вища юридична освіта на півдні України: вчора, сьогодні, завтра: 36. наук. пр. ОДЮА. - Одеса, 1998. 69. Ківалов С.В. Митне право України: Учеб.
 2. 2. 1. за предметом регулювання розрізняють
  матеріальні - норми, що закріплюють права, обов'язки, відпові-дальність учасників управлінських відносин, регульованих адміні-стративно правом, тобто їх адміністративно-правовий статус. б) процесуальні - норми, які визначають методи, способи, поря-док діяльності з реалізації державного управління (розд. 4 КпАП). 2. за формою вираження а) зобов'язують - розпорядчі здійснювати
 3. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  матеріального права; суди і тієї, і іншої юрисдикції виконують одну і ту ж саму задачу по захист прав зацікавлених осіб, дозволяють аналогічні питання процесуального характеру, пов'язані З рухом справи; за невеликими винятками використовують однакові способи захисту цивільних прав, передбачені Цивільним кодексом Російської Федерації. Відмінності в суб'єктному складі осіб, що у справі,
 4. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  матеріальному праві, де громадяни та юридичні особи на свій розсуд розпоряджаються належними їм громадянськими правами, в тому числі правом на їх захист. Діапазон прояву принципу диспозитивності дуже широкий. Відповідно З ним особи, що у справі, реалізують право на звернення до суду за судовим захистом, визначають предмет і підстава заявлених вимог. Вони можуть змінювати свої
 5. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  матеріальному праві. Позов у процесуальному сенсі являє собою звернене до арбітражного суду першої інстанції вимога про захист своїх прав та інтересів. У цьому аспекті позов є засіб порушення арбітражного процесу. Позов в матеріальному сенсі - це право на задоволення своїх позовних вимог. Саме в цьому сенсі в гол. 12 ГК використовується поняття позову і позовної давності. У ЦК поняття
 6. 4. Адміністративно-правові відносини: поняття, ознаки, структура та особливості.
  Матеріального характеру і відносини процесуального характеру. Виникають адміністративно-правові відносини на базі адміністративно-правових норм і є юридичною формою відносин у сфері державного управління, де сторони беруть участь як носії прав і обов'язків. У цих відносинах обов'язковий суб'єкт - орган управління або його представник, тому адміністративно-правові
 7. 40. Поняття переконання і примусу як методів управління.
  Матеріальне - грошові премії, путівки окремим особам або групам осіб та ін.); критика роботи і поведінки окремих осіб. Державний примус в нашій країні є допоміжним методом державного впливу, здійснюється на основі переконання і тільки після його застосування. Державний примус - це психологічний або фізичний вплив державних органів
 8. 20. Юридична відповідальність
  матеріальним (склад правопорушення, правовий статус учасників, санкції) та процесуальний (порядок притягнення до відповідальності) Застосовується за порушення норм у всіх галузях права, але зв'язок правопорушення та відповідальності не абсолютна, т.к . можливо уникнути відповідальності Супроводжується публічним засудженням порушника, полягає у застосуванні до нього стягнення, закріпленого правовою нормою
 9. 25. Класифікація правових норм. Колізійні норми права.
  Матеріального вдачі - норма, що є первинним регулятором суспільних відносин: містить правило (права, обов'язки, заборони), на підставі якого можливо вирішення справи по суті. Наприклад, не можна вчиняти вбивство. 4.2. Норма процесуального права - норма, що встановлює оптимальний порядок застосування норм матеріального права: містить правило, на підставі якого можливе вирішення
 10. 50. Система права. Галузі та інститути права. Правові спільності.
  Матеріальне право) - прямо регулюють суспільні відносини. До них відносяться конституційне (державне), цивільне, адміністративне, кримінальне та ін право. Процесуальні галузі права (процесуальне право) - визначають процедуру реалізації матер. права і похідні від нього. Матеріальним галузям права - адміністративного, цивільного, кримінального відповідають процесуальні -
© 2014-2022  ibib.ltd.ua